Return to Video

How To Vote In Texas 2020

 • 0:00 - 0:04
  ♪ (Patriotska muzika) ♪
 • 0:04 - 0:08
  Zdravo, Texase. Ako želite glasati,
  prvo se trebate registrirati.
 • 0:08 - 0:11
  Ako prvi put glasate u Texasu
  ili ste se preselili od prošlih izbora
 • 0:11 - 0:13
  morate ispuniti
  obrazac za regisraciju
 • 0:13 - 0:14
  i poslati ga uredu
  vašeg biračkog
 • 0:14 - 0:16
  registra.
  U donjem linku
 • 0:16 - 0:18
  pogledajte gdje možete
  ispuniti i isprintati
 • 0:18 - 0:20
  obrazac. Pošaljite ga
  prije 5. oktobra
 • 0:20 - 0:22
  ako ćete glasati novembra
  na općim izborima
 • 0:22 - 0:24
  Kad je obrazac primljen,
 • 0:24 - 0:25
  s vašeg okruga
  primit ćete potvrdu
 • 0:25 - 0:27
  za glasanje i
  javiti vam
 • 0:27 - 0:28
  da ste registrirani.
  Sad ste birač.
 • 0:28 - 0:31
  Ako nećete biti u vašem okrugu
  čitav period predhodnih
 • 0:31 - 0:32
  izbora i na dan izbora
 • 0:32 - 0:34
  imate 65 ili više godina
 • 0:34 - 0:35
  ili ste bolesni
  ili invalidnost
 • 0:35 - 0:37
  zbog koje ne
  možete na izbore,
 • 0:37 - 0:39
  možete putem pošte
  glasati u odsutstvu.
 • 0:39 - 0:41
  Na linku dolje isprintajte
  prijavu za glasanje
 • 0:41 - 0:42
  poštom i pošaljite
  prije 23.10.
 • 0:42 - 0:45
  Ako vam to ne odgovara,
  još možete glasati
 • 0:45 - 0:47
  ranije - svaki registrirani
  birač može lično glasati na
 • 0:47 - 0:49
  biralištima od
  15.10. do 30.10.
 • 0:49 - 0:51
  U donjem linku
  potražite gdje i kada
 • 0:51 - 0:52
  možete prijevremeno
  glasati u
 • 0:52 - 0:54
  vašem okrugu. Ako nećete
  ranije glasati, u
 • 0:54 - 0:56
  linku potražite gdje
  se glasa 3.11.
 • 0:56 - 0:58
  Sva birališta otvorena
  su od 7h ujutro do 7h navečer.
 • 0:58 - 1:02
  Bez obzira kad glasate, trebate
  lični dokument sa slikom.
 • 1:02 - 1:06
  Prihvatljivi su vozačka dozvola,
  pasoš, lična karta, vojna lična karta,
 • 1:06 - 1:09
  potvrda o državljanstvu ili
  Texaška dozvola za oružje.
 • 1:09 - 1:10
 • 1:10 - 1:12
 • 1:12 - 1:16
 • 1:16 - 1:18
 • 1:18 - 1:19
 • 1:19 - 1:21
 • 1:21 - 1:23
 • 1:23 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
 • 1:26 - 1:27
 • 1:27 - 1:29
 • 1:29 - 1:30
 • 1:30 - 1:32
 • 1:32 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:37 - 1:40
 • 1:40 - 1:42
 • 1:42 - 1:44
 • 1:44 - 1:45
 • 1:45 - 1:47
 • 1:47 - 1:50
 • 1:50 - 1:51
 • 1:51 - 1:54
 • 1:54 - 1:55
 • 1:55 - 1:56
 • 1:56 - 1:58
 • 1:58 - 2:00
 • 2:00 - 2:02
Title:
How To Vote In Texas 2020
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:06

Serbo-Croatian subtitles

Revisions Compare revisions