Return to Video

Làm sao con không để cơn giận bùng nổ?

 • 0:09 - 0:17
  (Chuông)
 • 0:27 - 0:29
  Bạch Thầy, thưa Tăng đoàn
 • 0:36 - 0:39
  (TIẾNG TÂY BAN NHA)
  Có những khi rất tức giận
  con cố gắng kiểm soát
 • 0:39 - 0:43
  Con không thể hiện ra,
  nhưng rồi nó bất ngờ bùng nổ.
 • 0:43 - 0:45
  Con xả tất cả
  nỗi giận ấy ra cùng lúc
 • 0:45 - 0:50
  mà không biêt tại sao và lúc đó
  con cũng không cách nào kiểm soát được.
 • 0:50 - 0:52
  Khi tất cả nỗi giận của con đã bùng nổ
 • 0:54 - 0:58
  Con làm tổn thương
  người khác và chính mình.
 • 1:00 - 1:05
  Và con không biết cảm thông với họ,
  vì con không nhận biết được điều đó.
 • 1:06 - 1:13
  Khi đã bình tĩnh lại và xả hết tức giận ra
 • 1:13 - 1:17
  con mới thấy cảm thông và nhận ra
  rằng con đã làm người đó tổn thương.
 • 1:17 - 1:20
  Nhưng vào lúc con làm họ đau,
  con không biết làm thế nào cả,
 • 1:20 - 1:22
  Con nên làm gì với hoàn cảnh này?
 • 1:25 - 1:27
  Bạch Thầy, người bạn
  của chúng ta đang hỏi...
 • 1:27 - 1:30
  Đây là một câu hỏi nữa về sân hận.
 • 1:30 - 1:34
  Đôi khi cô ấy cảm thấy rất tức giận
 • 1:34 - 1:37
  và không muốn thể hiện ra ngoài.
 • 1:37 - 1:41
  Nên cô ấy cố gắng kiểm soát nó,
  dằn nó xuống.
 • 1:41 - 1:44
  Nhưng rồi, vào một lúc nào đó, nó nổ ra
 • 1:46 - 1:48
  và cô ấy có thể
  làm tổn thương người khác.
 • 1:48 - 1:51
  Cô ấy cảm thấy hối hận đã làm vậy.
 • 1:51 - 1:55
  Cô ấy thông hiểu được sự tổn thương
  cô ấy đã gây ra cho người ta.
 • 1:55 - 2:00
  Và cô ấy muốn hỏi làm cách nào
  hành xử tốt hơn trong hoàn cảnh đó.
 • 2:03 - 2:07
  Liệu có ấy có khả năng thông hiểu
  với nối khổ đâu của người khác?
 • 2:10 - 2:15
  (TIẾNG PHÁP)
  Liệu có ấy có khả năng thông hiểu
  với nỗi khổ đau của người khác?
 • 2:16 - 2:16
  Và khi nào?
 • 2:17 - 2:20
  Trước hay sau khi cơn giận nổ ra?
 • 2:41 - 2:43
  Con có thấy nỗi buồn khổ của họ,
 • 2:43 - 2:47
  nhưng con vẫn có các
  cảm xúc cực đoan ấy trào lên.
 • 2:47 - 2:49
  Con có thể làm gì với chúng?
 • 2:56 - 2:58
  Kiểm soát thôi là chưa đủ.
 • 2:59 - 3:03
  Kiểm soát có thể lại là kìm nén.
 • 3:04 - 3:06
  Và kìm nén thì không tốt,
 • 3:06 - 3:10
  bởi các cảm xúc vẫn ở đó,
  con chỉ dằn nó xuống,
 • 3:10 - 3:12
  nhưng nó vẫn ở đó..
 • 3:13 - 3:16
  Nên kìm nén là không tốt.
 • 3:17 - 3:19
  Ta phải chuyển hóa.
 • 3:23 - 3:28
  Và để chuyển hóa ta cần lòng từ bi.
 • 3:30 - 3:35
  Liều thuốc duy nhất cho sân hận,
  bạo lực là lòng từ bi.
 • 3:37 - 3:39
  Không còn liều thuốc nào khác.
 • 3:40 - 3:44
  Nhưng là sao nuôi dưỡng lòng từ bi?
 • 3:44 - 3:47
  Làm sao tạo ra được
  năng lượng của lòng từ bi?
 • 3:47 - 3:49
  Đây thực sự là một câu hỏi.
 • 3:50 - 3:57
  Và trong khóa tu này, có phải
  chúng ta đã học cách nhận biết nỗi đau?
 • 3:59 - 4:02
  Khổ đau chất chứa trong một người
 • 4:02 - 4:08
  là nguyên nhân anh ta có lời nói,
  hành động làm con tổn thương.
 • 4:11 - 4:15
  Sân hận của người đó
  gây ra sân hận trong con.
 • 4:17 - 4:23
  Bạo động trong người đó
  gây ra bạo động trong con.
 • 4:26 - 4:32
  Và đó là lí do... chúng ta phải
  hít thở một cách chánh niệm
 • 4:33 - 4:40
  để nhìn, để thấy rằng
  người đó là một nạn nhân của
 • 4:40 - 4:46
  chính sự bạo động,
  tổn thương, mê lầm của họ.
 • 4:47 - 4:49
  Điều này rất quan trọng.
 • 4:50 - 4:52
  Giáo lý nhà Phật dạy rằng:
 • 4:53 - 4:56
  nhìn vào nỗi đau,
  thấu hiểu nỗi đau.
 • 4:58 - 5:01
  Khi ta hiểu được nỗi đau của chính mình,
 • 5:01 - 5:05
  ta sẽ hiểu được nỗi đau của người.
 • 5:06 - 5:09
  Thông hiểu khổ đau
  luôn mang tới lòng từ bi.
 • 5:09 - 5:15
  Và chỉ có lòng từ bi có thể
  chuyển hóa sân hận và bạo động.
 • 5:19 - 5:24
  Có những người trong
  chúng ta nghĩ rằng có thể...
 • 5:25 - 5:29
  rằng có thể lấy khối giận dữ ra khỏi mình,
 • 5:30 - 5:33
  giống như làm phẫu thuật.
 • 5:38 - 5:40
  Nhưng thực chất ta không thể làm thế.
 • 5:40 - 5:43
  Con không thể lấy nỗi giận ra khỏi con.
 • 5:45 - 5:48
  Con chỉ có thể chuyển hóa nó,.
 • 5:48 - 5:52
  Sân hận có thể được
  chuyển hóa thành cái khác.
 • 5:52 - 5:56
  Có thể được chuyển hóa
  thành thông hiểu và từ bi.
 • 5:57 - 5:59
  Và đó là việc người tu hành cần làm:
 • 6:02 - 6:04
  nhìn vào nỗi đau khổ,
 • 6:04 - 6:08
  của chính mình và của người,
 • 6:08 - 6:10
  và cố gắng hiểu ngọn nguồn.
 • 6:12 - 6:17
  Đó là cách tạo ra năng lượng của từ bi.
 • 6:19 - 6:23
  Khi có lòng từ bi,
  sân hận được chuyển hóa.
 • 6:24 - 6:27
  Con không cần lấy nó ra.
 • 6:29 - 6:32
  Có những người cố gắng lấy nó ra.
 • 6:34 - 6:36
  Và có những người khuyên con
 • 6:36 - 6:41
  lấy nó ra bằng
  phương pháp gọi là "điều khí".
 • 6:43 - 6:46
  Giống như trong nhà con có khói
 • 6:46 - 6:50
  và con muốn lưu thông
  dòng khói để đưa nó ra.
 • 6:50 - 6:56
  Và cách con làm lại là
  đi vào phòng và khóa cửa lại,
 • 6:57 - 7:02
  và đấm đánh thật lực vào cái gối,
 • 7:06 - 7:09
  trong mươi mười lăm phút,
 • 7:11 - 7:19
  với niềm tin rằng làm vậy
  có thể lấy được tức giận ra.
 • 7:21 - 7:24
  "Tôi biết rằng cơn giận đang ở đây".
 • 7:24 - 7:25
  "Tôi muốn đưa nó ra".
 • 7:27 - 7:31
  Vì họ nghĩ rằng đánh
  cái gối sẽ an toàn hơn
 • 7:31 - 7:34
  đánh thẳng vào mặt người đó.
 • 7:34 - 7:37
  Và họ gọi đó là
  "đưa cơn giận ra khỏi hệ thống".
 • 7:40 - 7:41
  Nhưng việc này không có tác dụng.
 • 7:43 - 7:44
  Không giúp ích gì cả,
 • 7:45 - 7:48
  Và có thể khiến sân hận còn mạnh hơn.
 • 7:50 - 7:53
  Giống như diễn tập việc tức giận.
 • 7:59 - 8:03
  Và họ gọi đó là
  " xúc chạm với nỗi sân hận".
 • 8:04 - 8:07
  Việc xúc chạm với cơn giận là tốt,
 • 8:07 - 8:11
  Đức Phật cũng khuyên chúng ta cần hít vào
 • 8:12 - 8:16
  an trú, và xúc chạm với nỗi sân hận
 • 8:17 - 8:22
  và ôm ấp nó thật dịu dàng
  và quán chiếu thật sâu nỗi giận ấy.
 • 8:24 - 8:31
  Nhưng với phương pháp
  đánh đấm cái gối này...
 • 8:32 - 8:36
  con không thực sự
  xúc chạm được với cơn giận.
 • 8:39 - 8:41
  Còn là nạn nhân của cơn giận của mình.
 • 8:42 - 8:44
  Và con đang không xúc chạm được.
 • 8:45 - 8:47
  Con thậm chí còn không chạm vào cái gối...
 • 8:47 - 8:50
  (Đại chúng cười)
 • 8:50 - 8:53
  thậm chí con có đang đánh nó.
 • 8:53 - 8:57
  Bởi nếu con thực sự xúc chạm cái gối,
 • 8:57 - 8:59
  con sẽ biết rằng nó chỉ là cái gối.
 • 8:59 - 9:02
  (Đại chúng cười)
 • 9:02 - 9:04
  Thật là buồn cười khi con đánh cái gối.
 • 9:04 - 9:06
  Cái gối nó vô tội.
 • 9:06 - 9:07
  (Đại chúng cười)
 • 9:07 - 9:09
  Nên nếu con chẳng xúc chạm được cái gối,
 • 9:09 - 9:12
  con cũng chẳng xúc chạm
  được cơn giận của mình.
 • 9:14 - 9:16
  Và nếu con tiếp tục như vậy,
 • 9:16 - 9:20
  có thể một ngày nọ con gặp
  người đó trên đường, con có thể...
 • 9:21 - 9:23
  đánh trực tiếp người đó
  và bị vào nhà giam.
 • 9:24 - 9:30
  Vì vậy cách này không
  có vẻ giúp con hết giận.
 • 9:33 - 9:35
  Theo pháp thực hành,
 • 9:36 - 9:40
  pháp thực hành mà Đức Phật khuyên nhủ,
 • 9:40 - 9:44
  con phải quay về an trú
  và nhận diện nỗi sân hận
 • 9:44 - 9:47
  và cố gắng ôm ấp nó
  bằng năng lượng của chánh niệm.
 • 9:47 - 9:50
  Đây được gọi là chánh niệm của sân hận.
 • 9:50 - 9:53
  Sự chánh niệm luôn là chánh niệm điều gì.
 • 9:54 - 10:04
  Khi uống trà và biết
  rằng tôi đang uống trà
 • 10:05 - 10:07
  đó là chánh niệm của uống trà.
 • 10:08 - 10:12
  Khi hít thở một cách có ý thức,
  đó là chánh niệm hơi thở.
 • 10:13 - 10:17
  Khi bước đi một cách có ý thức,
  đó là chánh niệm của bước đi.
 • 10:17 - 10:22
  Như vậy, khi quay về an trú với chính mình,
  nhận biết được cơn giận và ôm ấp nó
 • 10:22 - 10:25
  cơn giận trở thành đối tượng
  của sự chánh niệm trong ta.
 • 10:25 - 10:28
  Được gọi là chánh niệm của sân hận.
 • 10:28 - 10:30
  Có hai loại năng lượng.
 • 10:30 - 10:33
  Đầu tiên là năng lượng của cơn giận.
 • 10:33 - 10:37
  Và tiếp theo là năng lượng của chánh niệm.
 • 10:38 - 10:40
  Để có được năng lượng này,
 • 10:40 - 10:43
  con phải thực hành hít thở
  và bước đi một cách chánh niệm.
 • 10:43 - 10:50
  Và với năng lượng thứ hai, con nhận biết
  được loại năng lượng thứ nhất.
 • 10:50 - 10:52
  Ôm ấp nó.
  Con không kìm nén nó,
 • 10:57 - 11:01
  mà ôm ấp nó dịu dàng,
 • 11:02 - 11:04
  như người mẹ ôm ấp
 • 11:07 - 11:09
  đứa con đang buồn khổ.
 • 11:12 - 11:16
  Và khi năng lượng của chánh niệm ôm ấp
  năng lượng của sân hận,
 • 11:16 - 11:18
  con thấy bớt khổ đau.
 • 11:20 - 11:25
  Giống như mặt trời ôm ấp đóa hoa sen.
 • 11:25 - 11:30
  Hoa sen lấy hơi ấm,
  năng lượng từ mặt trời để bung nở.
 • 11:32 - 11:38
  Khi con dùng năng lượng của
  chánh niệm để ôm ấp sân hận,
 • 11:38 - 11:40
  con bớt khổ đau
  và con thanh thản.
 • 11:40 - 11:41
  Con nguôi ngoai đi.
 • 11:43 - 11:48
  Và nếu con quán chiểu sâu hơn, con có thể
  tìm ra ngọn nguồn nỗi sân hận đó.
 • 11:49 - 11:52
  Đó có thể là do tri giác sai lầm.
 • 11:52 - 11:57
  Có thể do con chưa có khả năng thấy được
  nỗi khỗ chất chứa trong người khác.
 • 11:58 - 12:01
  Và nếu con xác định
  được tri giác sai lầm của mình
 • 12:01 - 12:04
  hoặc thấy được nỗi đau của người khác,
 • 12:05 - 12:11
  sự thông hiểu và tri kiến ấy sẽ
  làm lòng từ bị vụt xuất hiện.
 • 12:12 - 12:14
  Và khi có lòng từ bi,
 • 12:14 - 12:18
  liều thuốc tiên ấy sẽ làm
  con nguôi ngoai ngay tức khắc.
 • 12:18 - 12:20
  Con có được sự thanh thản.
 • 12:20 - 12:21
  Và con có thẻ chuyển hóa sân hận.
 • 12:25 - 12:26
  Và...
 • 12:28 - 12:30
  Điều này...
 • 12:32 - 12:34
  Pháp thực hành này luôn hiệu nghiệm.
 • 12:36 - 12:42
  Con biết rằng ở Làng Mai từng tổ chức
 • 12:42 - 12:46
  cho các nhóm người
  Palestine và Isreal đến tu tập.
 • 12:48 - 12:53
  Mỗi bên đều có rất nhiều
  hiểu lầm, sân hận và nghi ngờ.
 • 12:58 - 13:04
  Nếu họ có thể ở cùng trong hai tuần,
  sự chuyển hóa và hàn gắn là khả quan.
 • 13:06 - 13:10
  Họ đã cùng nhau bình tĩnh lại,
  buông bỏ căng thẳng.
 • 13:11 - 13:16
  Họ thực hành xúc chạm vào những âu lo
  trong cuộc sống để nuôi dưỡng chính mình.
 • 13:17 - 13:20
  Và họ cũng đã thực hành hít thở
 • 13:20 - 13:26
  để nhận biết được những nghi ngờ,
  sợ hãi, sân hận trong mình.
 • 13:29 - 13:34
  Rồi họ ngồi với nhau và lắng nghe nhau,
 • 13:37 - 13:42
  nói với bên kia về
  nỗi khổ đau, sợ hãi của mình.
 • 13:44 - 13:48
  Họ sử dụng pháp thực hành giới thứ tư:
 • 13:49 - 13:52
  Ái ngữ và Đế thính (Lắng nghe sâu).
 • 13:54 - 13:58
  Con có thể nói ra tất cả
  những gì trong lòng:
 • 13:59 - 14:02
  khổ đau, sợ hãi, sân hận.
 • 14:03 - 14:07
  Nhưng sẽ nói sao cho
  người kia, nhóm kia
 • 14:07 - 14:09
  có thể hiểu được mình.
 • 14:09 - 14:11
  Giúp họ thấu hiểu.
 • 14:12 - 14:18
  Vì vậy khi nói, ta không
  lên án, không đổ lỗi.
 • 14:21 - 14:25
  Con chỉ cố gắng giúp bên kia hiểu mình,
  nhân dân mình, con cái của mình
 • 14:26 - 14:29
  đã khổ đau nhiều như thế nào.
 • 14:30 - 14:33
  Với cách đó, họ giúp bên kia
  hiểu được nỗi đau khổ của mình.
 • 14:36 - 14:43
  Và rồi đến lượt bên này ngồi
  và lắng nghe nỗi đau của bên kia.
 • 14:44 - 14:46
  Họ sẽ nói ra
 • 14:46 - 14:50
  nỗi đau, nối sợ hãi,
  sân hận, tuyệt vọng của họ.
 • 14:50 - 14:52
  Và bên này,con cần phải lắng nghe.
 • 14:54 - 14:57
  Khi họ nói ra,
 • 14:57 - 15:01
  con có thể thấy họ
  đã có tri giác sai lầm về mình.
 • 15:05 - 15:08
  Và con muốn sửa lại cho đúng.
 • 15:09 - 15:12
  Nhưng theo pháp thực hành
  này con không nên sửa lại.
 • 15:13 - 15:16
  Bởi nếu con cố gắng
  bào chữa khi họ đang giãi bày,
 • 15:16 - 15:19
  con sẽ biến thời khóa
  đó thành một cuộc tranh cãi.
 • 15:21 - 15:24
  Đó không phải là
  phép thực hành lắng nghe sâu.
 • 15:24 - 15:25
  Con nói:
 • 15:25 - 15:30
  "Ôi, họ nói sai vì họ đã
  không thấy đúng sự thật.
 • 15:30 - 15:33
  Nhưng mình cần phải cố gắng giúp họ
 • 15:33 - 15:38
  sửa lại nhận thức đó trong vài ngày tới.
 • 15:38 - 15:41
  Bởi họ sẽ ở đây cùng ta thêm một tuần nữa.
 • 15:42 - 15:45
  Trong vài ngày đó ta sẽ
  có cơ hội nói với họ,
 • 15:45 - 15:49
  ...những điều có thể giúp họ..
 • 15:49 - 15:51
  sửa lại tri giác sai lầm của mình.
 • 15:51 - 15:52
  Nhưng không phải bây giờ.
 • 15:52 - 15:57
  Ta phải lắng nghe,
 • 15:59 - 16:01
  lắng nghe sâu.
 • 16:01 - 16:05
  Lắng nghe như thế
  được gọi là "lắng nghe từ bi".
 • 16:07 - 16:11
  Nếu con biết lắng nghe
  với lòng từ bi trong một giờ,
 • 16:11 - 16:12
  họ sẽ thấy vơi khổ đau.
 • 16:13 - 16:16
  Vậy nên, nếu ta thực hành từ bi,
 • 16:16 - 16:19
  ta cho họ cơ hội được nguôi ngoai.
 • 16:22 - 16:26
  Và đó là pháp thực hành giới thứ tư:
 • 16:26 - 16:31
  lắng nghe với lòng từ bi
  để giúp mọi người thanh thản.
 • 16:31 - 16:34
  Con có thể làm vậy với chồng, vợ,
 • 16:34 - 16:38
  với con trai, con gái, với cha, với mẹ.
 • 16:39 - 16:46
  Và lắng nghe để giúp họ
  buông xả nỗi lòng mình.
 • 16:47 - 16:48
  Đó là lòng từ bi.
 • 16:50 - 16:59
  Sau một tuần tu tập, ta có thể xóa đi
  rất nhiều tri giác sai lầm.
 • 17:00 - 17:03
  Chúng ta hiểu nhau nhiều hơn.
 • 17:03 - 17:05
  Và hai bên có thể ngồi lại,
 • 17:07 - 17:13
  nắm tay nhau và thiền hành,
  cùng nhau thọ trai.
 • 17:16 - 17:19
  Tình hữu nghị nảy nở.
 • 17:21 - 17:24
  Đây là một pháp thực hành rất quan trọng.
 • 17:27 - 17:29
  Và...
 • 17:30 - 17:34
  Chúng ta tin rằng các nhà chính trị
  cần phải học pháp thực hành này.
 • 17:36 - 17:39
  Khi họ đi tới một
  cuộc thương thuyết hòa bình,
 • 17:39 - 17:42
  họ nên theo các lời dạy giữ bình tĩnh,
 • 17:44 - 17:45
  thả lỏng,
 • 17:47 - 17:49
  và nhận biết khổ đau
  chất chứa bên trong mình,
 • 17:49 - 17:53
  nhận ra khổ đau trong người.
 • 17:53 - 17:57
  Và nếu họ dành một hai
  tuần thực hành như vây,
 • 17:57 - 18:01
  cuộc thương thuyết
  vì hòa bình sẽ có kết quả.
 • 18:04 - 18:07
  Và Thầy tin rằng ở
  các trường học đào tạo chính trị,
 • 18:09 - 18:12
  học sinh sinh viên cần
  phải học phép thực hành này.
 • 18:12 - 18:16
  Họ không nhất thiết phải là Phật tử.
 • 18:16 - 18:21
  Đây là khoa học về đạo đức ứng dụng
  nên được đào tạo ở tất các các trường,
 • 18:22 - 18:23
  kể cả trường tiểu học.
 • 18:25 - 18:28
  Bởi con trẻ có thể học phép thực hành này
 • 18:28 - 18:31
  và hòa hợp với anh chị em trong gia đình,
 • 18:31 - 18:33
  với bố mẹ,
 • 18:33 - 18:36
  thậm chí cả giúp bố mẹ.
 • 18:36 - 18:40
  Có rất nhiều khóa tu được
  tổ chức cho thanh niên, trẻ con.
 • 18:40 - 18:44
  Và trẻ em sẽ được chuyển hóa
  khi chúng có thể thấy được
 • 18:44 - 18:48
  nỗi buồn khổ của ba, của mẹ.
 • 18:48 - 18:50
  Trở về từ khóa tu,
 • 18:50 - 18:52
  chúng có thể lắng nghe ba, mẹ,
 • 18:52 - 18:54
  và giúp ba mẹ nguôi buồn đau đi.
 • 18:55 - 18:56
  Đó là một điều kì diệu.
 • 18:56 - 18:59
  Luôn có trong khóa tu.
 • 19:08 - 19:22
  (Chuông)
Title:
Làm sao con không để cơn giận bùng nổ?
Description:

Thầy trả lời Câu hỏi vào ngày 12 tháng 7 năm 2014.
Làm sao con không để cơn giận bùng nổ?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:42

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions