Return to Video

MLK’s “I Have a Dream” speech is copyright beschermd. Deel het desondanks!

 • 0:02 - 0:04
  #InternetVrijheidDag
 • 0:04 - 0:05
  MLKDag
 • 0:05 - 0:07
  Vecht Voor De Toekomst
 • 0:08 - 0:15
  Internet Vrijheid Dag is de eerste verjaardag van de dag dat SOPA werd verslagen, de Wet die censuur op Internet mogelijk moest maken!
 • 0:16 - 0:21
  En dit weekend, vieren we het nalatenschap van Dr. Martin Luther King Jr.
 • 0:22 - 0:28
  Dr. Kings toespraak: "Ik heb een droom" is net zo relevant vandaag als het was in 1963.
 • 0:29 - 0:35
  Om zijn nalatenschap te eren als een voorvechter van de vrijheid vragen we iedereen om deze complete video van zijn historische speech te delen.
 • 0:36 - 0:40
  Maar "Ik heb een droom" is auteursrechtelijk beschermd. Dus dit delen is illegaal.
 • 0:42 - 0:45
  Indien SOPA was aangenomen, kon U hiervoor de gevangenis in gaan.
 • 0:46 - 0:50
  En hele websites zouden op zwart kunnen gaan zelfs indien er maar naar gelinkt werd.
 • 0:51 - 0:56
  Kings oproep voor raciale gerechtigheid is te belangrijk om te worden gecensureerd door achterhaalde wetten betreffende auteursrecht.
 • 0:57 - 1:00
  Vier uw vrijheid! Deel deze video nu.
 • 1:00 - 1:09
  ("Wij hebben de morele verantwoordelijkheid om ongehoorzaam te zijn aan foute wetten." - Dr. Martin Luther King, Jr.)
 • 1:15 - 1:17
  A. PHILLIP RANDOLPH: Op dit moment heb ik de eer om u voor te stellen
 • 1:19 - 1:21
  de morele leider van onze natie,
 • 1:23 - 1:25
  met plezier stel ik u voor:
 • 1:25 - 1:28
  Dr. Martin Luther King, JR!
 • 1:28 - 1:36
  (juichende menigte)
 • 1:36 - 1:40
  DR. MARTIN LUTHER KING, JR: Ik ben gelukkig vandaag met jullie te mogen delen
 • 1:42 - 1:45
  dat wat in de geschiedenis zal worden geboekstaafd
 • 1:47 - 1:53
  als de grootste demonstratie voor vrijheid in de geschiedenis van onze natie.
 • 1:53 - 2:01
  (menigte applaudisseert)
 • 2:01 - 2:04
  Een tijd geleden,
 • 2:07 - 2:11
  heeft een indrukwekkende Amerikaan, in wiens schaduw we vandaag zijn samengekomen,
 • 2:13 - 2:17
  de Proclamatie voor Gelijkheid ondertekend.
 • 2:19 - 2:21
  Deze monumentale oproep kwam
 • 2:22 - 2:27
  als een enorm lichtbaken van hoop voor miljoenen Neger slaven
 • 2:28 - 2:32
  die verteerd werden door de vlammen van voortwoekerende ongerechtigheid.
 • 2:34 - 2:37
  Het kwam als een vreugdevolle doorbraak
 • 2:38 - 2:42
  om een einde te maken aan de lange nacht van hun gevangenschap.
 • 2:44 - 2:47
  Maar honderd jaar later,
 • 2:49 - 2:53
  is de zwarte mens nog steeds niet vrij.
 • 2:55 - 2:57
  Honderd jaar later,
 • 2:59 - 3:05
  is het leven van de zwarte mens nog steeds ondraaglijk door regels van verdeeldheid
 • 3:06 - 3:09
  en de ketenen van discriminatie.
 • 3:10 - 3:11
  Honderd jaar later,
 • 3:13 - 3:16
  leeft de zwarte mens op een eenzaam eiland van armoede
 • 3:18 - 3:22
  in het midden van de grote oceaan van materiele welvaart.
 • 3:22 - 3:24
  Honderd jaar later
 • 3:24 - 3:28
  (menigte applaudisseert)
 • 3:28 - 3:34
  wordt de zwarte mens nog steeds in de hoek van de Amerikaanse samenleving weg gezet
 • 3:35 - 3:39
  en ervaart zichzelf als een uitgestotene in zijn eigen land.
 • 3:40 - 3:41
  Zodoende zijn we vandaag hier samengekomen
 • 3:43 - 3:46
  om deze beschamende situatie aan de kaak te stellen.
 • 3:47 - 3:52
  Eigenlijk zijn we naar onze hoofdstad gekomen om gelijk te halen.
 • 3:53 - 3:56
  Toen de architecten van onze republiek
 • 3:57 - 4:03
  de prachtige inhoud van de Grondwet en de Onafhankelijkheidsverklaring schreven
 • 4:04 - 4:07
  schreven zij een veelbelovende belofte
 • 4:08 - 4:11
  voor alle zich hier vestigende Amerikanen.
 • 4:13 - 4:15
  Deze documenten waren een belofte dat alle mensen;
 • 4:17 - 4:20
  ja, zowel de zwarte mensen als de blanke mensen,
 • 4:21 - 4:29
  zou worden gegarandeerd de onvervreemdbare rechten op leven, vrijheid en de mogelijkheid tot geluk.
 • 4:30 - 4:42
  Vandaag echter is het duidelijk dat Amerika gefaald heeft om deze beloftevolle inhoud waar te maken als het om de kleur van haar burgers gaat.
 • 4:43 - 4:47
  Inplaats van deze heilige verplichting te eren,
 • 4:48 - 4:52
  heeft Amerika de zwarte bevolking een ongedekte cheque gegeven.
 • 4:53 - 4:56
  Een cheque die terugkomt met het stempel "onvoldoende tegoed".
 • 4:56 - 5:08
  (menigte joelt)
 • 5:09 - 5:14
  Maar we weigeren te geloven dat de bank van gerechtigheid failliet is.
 • 5:14 - 5:17
  (menigte lacht)
 • 5:17 - 5:24
  We weigeren te geloven dat er onvoldoende tegoed is in de grote hoeveelheid mogelijkheden van dit land.
 • 5:24 - 5:31
  En dus zijn we hier om deze cheque te incasseren, een cheque die ons op verzoek toegang verschaft tot de rijkdom van vrijheid
 • 5:31 - 5:33
  en de zekerheid van gerechtigheid.
 • 5:33 - 5:43
  (menigte juicht)
 • 5:43 - 5:46
  We zijn gekomen naar deze openbare plek
 • 5:48 - 5:52
  om Amerika te wijzen op het belang van nu.
 • 5:54 - 5:56
  Dit is geen tijd
 • 5:57 - 6:03
  om te vertoeven in de luxe van afkoelen of het nemen van het kalmerende middel van geleidelijkheid.
 • 6:04 - 6:09
  (menigte applaudisseert)
 • 6:09 - 6:11
  Nu is de tijd
 • 6:12 - 6:15
  om de beloften van democratie te realiseren.
 • 6:16 - 6:17
  Nu is de tijd
 • 6:18 - 6:25
  om op te staan uit het duistere dal van afscheiding naar het verlichte pad van raciale rechtvaardigheid.
 • 6:25 - 6:27
  Nu is de tijd
 • 6:27 - 6:31
  (menigte applaudisseert)
 • 6:31 - 6:37
  om onze natie uit het drijfzand van raciale ongerechtigheid te trekken naar de stevige rots van broederschap.
 • 6:37 - 6:38
  Nu is de tijd
 • 6:38 - 6:41
  (menigte applaudisseert)
 • 6:41 - 6:45
  om gerechtigheid tot realiteit te maken voor al God's kinderen.
 • 6:46 - 6:48
  Het zou fataal voor de natie zijn
 • 6:49 - 6:52
  om de urgentie van dit moment te missen.
 • 6:54 - 6:58
  Deze hete zomer van de legitieme ontevredenheid van de zwarte mensen
 • 6:59 - 7:00
  zal niet voorbijgaan
 • 7:01 - 7:05
  alvorens er een in kracht toenemende herfst van vrijheid en gelijkheid zal zijn.
 • 7:06 - 7:10
  Negentien drie en zestig is geen einde, maar een begin.
 • 7:11 - 7:12
  En zij die hopen
 • 7:12 - 7:15
  dat de negers stoom af moesten blazen
 • 7:16 - 7:18
  en nu tevreden zijn
 • 7:19 - 7:24
  zullen een ruw ontwaken beleven als de natie terugkeert naar de dagelijkse gang van zaken.
 • 7:24 - 7:37
  (menigte applaudisseert)
 • 7:37 - 7:42
  Er zal geen rust noch kalmte in Amerika heersen
 • 7:42 - 7:46
  totdat de zwarte mensen hun burgerrechten worden toegekend.
 • 7:47 - 7:52
  De wervelwinden van de revolutie zullen doorgaan met ons land op zijn grondvesten te doen schudden
 • 7:52 - 7:56
  totdat het daglicht van gerechtigheid aanbreekt.
 • 7:57 - 8:00
  Maar er is iets dat ik moet zeggen tegen mijn mensen
 • 8:01 - 8:06
  die op de warme drempel staan die leid naar het gerechtsgebouw.
 • 8:08 - 8:11
  Op weg naar het verkrijgen van onze gerechtvaardigde plaats,
 • 8:12 - 8:16
  mogen we ons niet schuldig maken aan onjuiste daden.
 • 8:17 - 8:20
  Laten we geen bevrediging zoeken in onze dorst naar vrijheid
 • 8:21 - 8:24
  door te drinken uit de beker van verbittering en haat.
 • 8:24 - 8:32
  (menigte lacht, roept 'mijn god')
 • 8:33 - 8:38
  Wij moet voor altijd onze strijd voeren op het hoge niveau van waardigheid en discipline.
 • 8:39 - 8:42
  Wij mogen niet toestaan dat ons creatieve protest
 • 8:43 - 8:46
  verlagen tot fysiek geweld.
 • 8:46 - 8:51
  Steeds weer moeten we ons verheffen tot majestieuze hoogte
 • 8:52 - 8:55
  door fysiek geweld te weerstaan met zielekracht.
 • 8:55 - 8:57
  De geweldige militante kracht,
 • 8:58 - 9:01
  die de zwarte gemeenschap doorstroomt,
 • 9:02 - 9:05
  mag niet leiden tot het wantrouwen jegens alle blanken.
 • 9:05 - 9:10
  Omdat veel van onze blanke broeders, zoals hun aanwezigheid hier vandaag bewijst,
 • 9:10 - 9:14
  zijn to het besef gekomen dat hun lot is gekoppeld aan ons lot.
 • 9:14 - 9:23
  (menigte juicht)
 • 9:23 - 9:29
  En zij zijn to het besef gekomen dat hun vrijheid onverbrekelijk is verbonden met onze vrijheid.
 • 9:30 - 9:32
  We kunnen niet alleen wandelen.
 • 9:33 - 9:34
  En als we wandelen,
 • 9:36 - 9:41
  zullen we een eed moeten zweren dat we altijd voorwaarts zullen gaan.
 • 9:42 - 9:43
  We kunnen niet terug.
 • 9:44 - 9:48
  Er zijn zij die de aanhangers van burger rechten zullen vragen:
 • 9:49 - 9:52
  "Wanneer zijn jullie tevreden?"
 • 9:53 - 10:01
  Wij kunnen nooit tevreden zijn zo lang de Neger het slachtoffer is van de onnoemelijke verschrikkingen van politie geweld.
 • 10:01 - 10:03
  We kunnen nooit tevreden zijn
 • 10:05 - 10:09
  zo lang onze lichamen, uitgeput door reizen,
 • 10:09 - 10:15
  zich niet te ruste mogen leggen in de motels langs de snelweg of de hotels in de stad.
 • 10:15 - 10:19
  (menigte juicht)
 • 10:19 - 10:22
  We kunnen niet tevreden zijn
 • 10:22 - 10:28
  zo lang de bewegings vrijheid van de Neger slechts bestaat uit het verhuizen van een klein ghetto naar een grotere.
 • 10:29 - 10:31
  We kunnen nooit tevreden zijn
 • 10:31 - 10:39
  zo lang als onze kinderen worden beroofd van hun eigenwaarde en hun waardigheid door bordjes met de tekst: "Alleen voor blanken".
 • 10:39 - 10:45
  (menigte juicht)
 • 10:45 - 10:55
  We kunnen nooit tevreden zijn zolang een Neger in Mississippi niet kan stemmen, en een Neger in New York gelooft dat er niets voor hem te stemmen valt.
 • 10:55 - 11:02
  (menigte juicht)
 • 11:02 - 11:03
  Nee,
 • 11:04 - 11:14
  nee we zijn niet tevreden, en we zullen niet tevreden zijn voordat gerechtigheid naar beneden stroomt als water, en rechtvaardigheid als een machtige stroom.
 • 11:14 - 11:23
  (menigte juicht)
 • 11:23 - 11:26
  Ik ben me ervan bewust
 • 11:27 - 11:30
  dat sommigen van jullie hier zijn gekomen
 • 11:31 - 11:34
  vanwege rechtzaken en veroordelingen.
 • 11:36 - 11:39
  Sommigen zijn net ontslagen uit kleine gevangeniscellen.
 • 11:41 - 11:45
  Sommigen van jullie komen uit gebieden waar jullie zoektocht naar vrijheid
 • 11:46 - 11:50
  jullie achterliet in verslagenheid door de stormen van vervolging
 • 11:50 - 11:54
  en neergesabeld door de windstoten van politiegeweld.
 • 11:55 - 11:58
  Jullie zijn de veteranen van creatief lijden.
 • 11:59 - 12:01
  Ga door met jullie werk in het vertrouwen
 • 12:03 - 12:05
  dat onverdiend lijden
 • 12:05 - 12:06
  verlossing brengt.
 • 12:07 - 12:09
  En ga terug naar Mississippi.
 • 12:10 - 12:15
  Ga terug naar Alabama, ga terug naar South Carolina, ga terug naar Georgia,
 • 12:15 - 12:20
  ga terug naar Louisiana, ga terug naar de sloppenwijken en ghetto's van onze noordelijke steden,
 • 12:21 - 12:26
  wetende dat hoe dan ook deze situatie kan en zal veranderen,
 • 12:27 - 12:29
  Laten we niet blijven hangen in de vallei van wanhoop.
 • 12:30 - 12:33
  Ik zeg jullie vandaag, mijn vrienden,
 • 12:34 - 12:43
  (menigte juicht)
 • 12:43 - 12:49
  zelfs als we de problemen van vandaag en morgen onder ogen moeten zien,
 • 12:50 - 12:52
  ik heb nog steeds een droom.
 • 12:54 - 12:57
  Het is een droom die diep geworteld is in de Amerikaanse droom.
 • 12:59 - 13:00
  Ik heb een droom
 • 13:01 - 13:02
  dat op een dag
 • 13:04 - 13:06
  deze natie zal opstaan
 • 13:07 - 13:10
  en de ware aard van zijn besef zal doorleven:
 • 13:11 - 13:17
  "Wij verwachten dat deze waarheden zichzelf bewijzen: dat alle mensen gelijkwaardig geschapen zijn."
 • 13:17 - 13:26
  (menigte applaudisseert)
 • 13:26 - 13:27
  Ik heb een droom
 • 13:29 - 13:32
  dat op een dag op de rode heuvels van Georgia,
 • 13:33 - 13:37
  de zonen van toenmalige slaven en de zonen van toenmalige slavenbezitters
 • 13:38 - 13:42
  in staat zullen zijn om samen aan de tafel van broederschap te zitten.
 • 13:42 - 13:46
  Ik heb een droom dat op een dag
 • 13:47 - 13:55
  zelfs de staat Mississippi, een staat.... broeiend met de ...... hitte van ..... onrechtvaardigheid,
 • 13:56 - 13:59
  broeiend met de hitte van tegenwerking,
 • 14:00 - 14:04
  zal veranderen in een oase van vrijheid en gerechtigheid.
 • 14:04 - 14:05
  Ik heb een droom
 • 14:08 - 14:10
  dat mijn vier jonge kinderen
 • 14:12 - 14:19
  op een dag zullen leven in een natie waar zij niet zullen worden beoordeeld op hun huidskleur, maar op hun karakter.
 • 14:19 - 14:20
  Ik heb een droom vandaag.
 • 14:20 - 14:29
  (menigte applaudisseert)
 • 14:29 - 14:32
  Ik heb een droom dat op een dag,
 • 14:33 - 14:39
  daar in Alabama met zijn gemene racisten
 • 14:39 - 14:46
  de lippen van zijn gouverneur zullen overstromen met woorden van gelijkheid en saamhorigheid;
 • 14:46 - 14:56
  op een dag daar in Alabama, jonge zwarte jongens en meisjes de handen ineen kunnen slaan met jonge blanke jongens en meisjes als broers en zusters.
 • 14:56 - 14:57
  Ik heb een droom vandaag.
 • 14:57 - 15:05
  (menigte applaudisseert)
 • 15:05 - 15:09
  Ik heb een droom dat op een dag elke heuvel is geslecht
 • 15:10 - 15:17
  en dat er geen drempels of obstakels meer zullen zijn, de onrustige plaatsen tot rust zijn gekomen, en de plekken van onlusten zijn uitgebannen,
 • 15:17 - 15:22
  en God's Glorie onthuld zal worden en iedereen het samen zal ervaren.
 • 15:22 - 15:23
  Dit is onze hoop.
 • 15:24 - 15:28
  Dit is het vertrouwen dat ik meeneem naar het Zuiden.
 • 15:28 - 15:29
  Met dit vertrouwen
 • 15:30 - 15:34
  zullen we in staat zijn om uit de berg van wanhoop een rots te houwen van hoop.
 • 15:36 - 15:37
  In dit vertrouwen
 • 15:37 - 15:41
  zullen we in staat zijn om de wanklanken binnen onze natie
 • 15:42 - 15:44
  om te vormen tot een symphonie van broederschap.
 • 15:45 - 15:46
  Met dit vertrouwen
 • 15:46 - 15:55
  zullen we in staat zijn om samen te werken, samen te bidden, samen te strijden, samen de gevangenis in te gaan, samen op te komen voor onze vrijheid,
 • 15:55 - 15:58
  wetende dat wij op een dag vrij zullen zijn.
 • 15:59 - 16:01
  Dit zal de dag zijn.
 • 16:01 - 16:02
  (menigte klapt)
 • 16:02 - 16:05
  Dit zal de dag zijn dat al God's kinderen
 • 16:06 - 16:14
  in staat zijn om met een nieuwe betekenis te kunnen zingen "Mijn land, het gaat om jou, dierbaar land van vrijheid, over jou zing ik".
 • 16:15 - 16:23
  Land waar onze vaders stierven, land van de trots van de pelgrims, vanaf iedere bergkant, laat vrijheid klinken".
 • 16:23 - 16:26
  En wanneer Amerika een grootse natie wil worden,
 • 16:26 - 16:28
  zal dit eers bewaarheid moeten worden.
 • 16:28 - 16:30
  Dus laat de vrijheid klinken
 • 16:31 - 16:33
  van de prestigieuze heuveltoppen van New Hampshire.
 • 16:33 - 16:35
  Laat de vrijheid klinken
 • 16:36 - 16:38
  vanuit de machtige bergen van New York.
 • 16:39 - 16:42
  Laat de vrijheid klinken van de Alleghenie hoogtes van Pennsylvania.
 • 16:43 - 16:47
  Laat de vrijheid klinken van de sneeuwtoppen van de Rockies in Colorado.
 • 16:48 - 16:51
  Laat de vrijheid klinken van de gewelfde hellingen in California!
 • 16:52 - 16:53
  Maar dat niet alleen.
 • 16:54 - 16:57
  Laat de vrijheid klinken van de Stenen Berg in Georgia!
 • 16:59 - 17:03
  Laat de vrijheid klinken van de Lookout Mountain in Tennessee!
 • 17:03 - 17:08
  Laat de vrijheid klinken vanaf iedere heuvel en molshoop van Mississippi!
 • 17:08 - 17:14
  (menigte juicht) Van iedere bergwand, laat de vrijheid klinken! En wanneer we dit gebeurt,
 • 17:14 - 17:16
  (menigte blijft juichen)
 • 17:16 - 17:19
  wanneer we de vrijheid laten klinken,
 • 17:20 - 17:23
  wanneer we het laten klinken van ieder dorp en iedere streek
 • 17:23 - 17:26
  van iedere staat en iedere stad,
 • 17:27 - 17:30
  zullen we in staat zijn om de dag sneller te doen komen
 • 17:30 - 17:32
  wanneer al God's kinderen,
 • 17:32 - 17:37
  zwarte en blanke mensen, Joden en niet-Joden, protestanten en katholieken,
 • 17:37 - 17:42
  in staat zullen zijn om de handen ineen te slaan en de woorden te zingen van de oude Neger spiritual:
 • 17:42 - 17:48
  "Eindelijk Vrij! Eindelijk Vrij! Dank Almachtige God! We zijn eindelijk vrij!
 • 17:48 - 17:57
  (menigte juicht)
Title:
MLK’s “I Have a Dream” speech is copyright beschermd. Deel het desondanks!
Description:

18 Januari is Internet Vrijheid Dag, de herdenking van het grootste protest in de geschiedenis van Internet. 21 Januari is Dr Martin Luther King Dag, de dag dat we een van de belangrijkste vrijheidstrijders allertijden herdenken. Herdenk beide dagen door een kleine daad van burgerlijke ongehoorzaamheid te plegen en verspreid deze video van Martin Luther King’s historische “I Have a Dream” toespraak.
Dr. King’s oproep voor gerechtigheid is net zo relevant vandaag als het was in 1963.. Maar de EMI beheert de publicatie rechten. Onverkorte versies van deze video werden al eerder van YouTube verwijderd. Onze achterhaalde wetgeving betreffende auteursrecht zegt dat het illegaal is om de video te verspreiden. Maar zoals Dr. King eens zei, "...iedereen heeft de morele verantwoordelijkheid om ongehoorzaam te zijn aan foute wetten".

more » « less
Video Language:
English

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions