Return to Video

MLK’s “I Have a Dream” speech is copyright beschermd. Deel het desondanks!

 • 0:04 - 0:05
  Martin Luther King Dag
 • 0:08 - 0:15
  Internet Vrijheid Dag is de eerste verjaardag van de dag dat SOPA werd verslagen, de Wet die censuur op Internet moeglijk moest maken!
 • 0:16 - 0:21
  En dit weekend, we vieren het nalatenschap van Dr. Martin Luther King Jr.
 • 0:22 - 0:28
  Dr. Kings toespraak: "Ik heb een droom" is net zo belangrijk relevant vandaag als het was in 1963.
 • 0:29 - 0:35
  Om zijn nalatenschap te eren als een voorvechter van de vrijheid vragen we iedereen om deze complete video te delen van zijn historische speech.
 • 0:36 - 0:40
  Maar "Ik heb een droom" is copyright beschermd. Dus dit delen is illegaal.
 • 0:42 - 0:45
  Indien SOPA was aangenomen, kon U hiervoor de gevangenis in gaan.
 • 0:46 - 0:50
  En hele websites zouden op zwart gaan zelfs indien er maar naar gelinkt werd.
 • 0:51 - 0:56
  Kings oproep voor raciale gerechtigheid is te belangrijk om te worden gecensureerd door achterhaalde wetten betreffende copyright.
 • 0:57 - 1:00
  Vier uw vrijheid! Deel deze video.
 • 1:00 - 1:09
  (Wij hebben de morele verplichting om ongehoorzaam te zijn aan foute wetten. - Dr. Martin Luther King,Jr.)
 • 1:15 - 1:17
  A. PHILLIP RANDOLPH: Op dit moment heb ik de eer om u voor te stellen
 • 1:19 - 1:21
  de morele leider van onze natie,
 • 1:23 - 1:25
  met plezier stel ik u voor:
 • 1:25 - 1:28
  Dr. Martin Luther King, JR!
 • 1:28 - 1:36
  (juichende menigte)
 • 1:36 - 1:40
  DR. MARTIN LUTHER KING, JR: Ik ben gelukkig vandaag met jullie te mogen delen
 • 1:42 - 1:45
  dat wat in de geschiedenis zal worden geboekstaafd
 • 1:47 - 1:53
  als de grootste demonstratie voor vrijheid in de geschiedenis van onze natie.
 • 1:53 - 2:01
  (juichende menigte)
 • 2:01 - 2:04
  Een tijd geleden,
 • 2:07 - 2:11
  heeft een indrukwekkende Amerikaan, in wiens schaduw we vandaag zijn samengekomen,
 • 2:13 - 2:17
  de Proclamatie voor Gelijkheid ondertekend.
 • 2:19 - 2:21
  Deze monumentale oproep kwam
 • 2:22 - 2:27
  als een enorme lichtbaken van hoop voor miljoenen Neger slaven
 • 2:28 - 2:32
  die verteerd werden door de vlammen van voortwoekerende ongerechtigheid.
 • 2:34 - 2:37
  Het kwam als een vreugdevolle doorbraak
 • 2:38 - 2:42
  om een einde te maken aan de lange nacht van hun gevangenschap.
 • 2:44 - 2:47
  Maar honderd jaar later,
 • 2:49 - 2:53
  is de zwarte mens nog steeds niet vrij.
 • 2:55 - 2:57
  Honderd jaar later,
 • 2:59 - 3:05
  is het leven van de zwarte mens nog steeds ondraaglijk door regels van verdeeldheid
 • 3:06 - 3:09
  en de ketenen van discriminatie.
 • 3:10 - 3:11
  Honderd jaar later,
 • 3:13 - 3:16
  leeft de zwarte mens op een eenzaam eiland van armoede
 • 3:18 - 3:22
  in het midden van de grote oceaan van materiele welvaart.
 • 3:22 - 3:24
  Honderd jaar later
 • 3:24 - 3:28
  menigte applaudisseert
 • 3:28 - 3:34
  wordt de zwarte mens nog steeds in de hoek van de Amerikaanse samenleving weg gezet
 • 3:35 - 3:39
  en ervaart zichzelf als een uitgestotene in zijn eigen land.
 • 3:40 - 3:41
  Zodoende zijn we vandaag hier samengekomen
 • 3:43 - 3:46
  om deze beschamende situatie aan de kaak te stellen.
 • 3:47 - 3:52
  Eigenlijk zijn we naar onze hoofdstad gekomen om gelijk te halen.
 • 3:53 - 3:56
  Toen de architecten van onze republiek
 • 3:57 - 4:03
  de prachtige inhoud van de Grondwet en de Onafhankelijkheidsverklaring schreven
 • 4:04 - 4:07
  schreven zij een veelbelovende belofte
 • 4:08 - 4:11
  voor alle zich hier vestigende Amerikanen.
 • 4:13 - 4:15
  Deze documenten waren een belofte voor alle mensen;
 • 4:17 - 4:20
  ja, aan zowel de zwarte mensen als wel de blanke mensen,
 • 4:21 - 4:29
  zou worden gegarandeerd de onaantastbare rechten op leven, vrijheid en de mogelijkheid tot geluk.
 • 4:30 - 4:42
  Vandaag echter is het duidelijk dat Amerika gefaald heeft om deze beloftevolle inhoud waar te maken als het om de kleur van haar burgers gaat.
 • 4:43 - 4:47
  Inplaats van deze heilige verplichting te eren,
 • 4:48 - 4:52
  heeft Amerika de zwarte bevolking een ongedekte cheque gegeven.
 • 4:53 - 4:56
  Een cheque die terugkomt met het stempel "onvoldoende dekking".
 • 4:56 - 5:08
  (menigte joelt)
 • 5:09 - 5:14
  Maar we weigeren te geloven dat de bank van gerechtigheid failliet is.
 • 5:14 - 5:17
  (menigte lacht)
 • 5:17 - 5:24
  We weigeren te geloven dat er onvoldoende dekking is voor de grote hoeveelheid mogelijkheden van dit land.
 • 5:24 - 5:31
  En dus zijn we hier om deze cheque te incasseren, een cheque die ons op verzoek toegang verschaft to de rijkdom van vrijheid
 • 5:31 - 5:33
  en de zekerheid van gerechtigheid.
 • 5:33 - 5:43
  (menigte juicht)
 • 5:43 - 5:46
  We zijn gekomen naar deze openbare plek
 • 5:48 - 5:52
  om Amerika te wijzen op het belang van nu.
 • 5:54 - 5:56
  Dit is geen tijd
 • 5:57 - 6:03
  om te vertoeven in de luxe van afkoelen of een kalmerend middel te nemen.
 • 6:09 - 6:11
  Nu is de tijd
 • 6:12 - 6:15
  om de beloften van democratie te realiseren.
 • 6:16 - 6:17
  Nu is de tijd
 • 6:18 - 6:25
  om op te staan uit de duisternis en het dal van afscheiding en het verlichte pad van raciale rechtvaardigheid te gaan.
 • 6:25 - 6:27
  Nu is de tijd
 • 6:27 - 6:31
  menige applaudisseert
 • 6:31 - 6:37
  om onze natie uit het drijfzand van raciale ongerechtigheid te trekken naar een stevige rots van broederschap,
 • 6:37 - 6:38
  Nu is de tijd
 • 6:41 - 6:45
  om gerechtigheid tot realiteit te maken voor al God's kinderen.
 • 6:46 - 6:48
  Het zou fataal voor de natie zijn
 • 6:49 - 6:52
  om de urgentie van dit moment te missen.
 • 6:54 - 6:58
  De hete zomer van de legitieme ontevredenheid van de zwarte mensen
 • 6:59 - 7:00
  zal niet voorbijgaan
 • 7:01 - 7:05
  alvorens er een in kracht toenemende herfst van vrijheid en gelijkheid zal zijn.
 • 7:06 - 7:10
  Negentien drie en zestig is geen einde, maar een begin.
 • 7:11 - 7:12
  En zij die hopen
 • 7:12 - 7:15
  dat de negers stoom af moeten blazen
 • 7:16 - 7:18
  en nu tevreden zijn
 • 7:19 - 7:24
  zullen een ruw ontwaken beleven wanneer de natie terugkeert naar de dagelijkse gang van zaken.
 • 7:37 - 7:42
  Er zal geen rust of kalmte in Amerika heersen
 • 7:42 - 7:46
  totdat de zwarte mensen hun burgerrechten wordt gegarandeerd.
 • 7:47 - 7:52
  De draaiwinden van de revolutie zullen doorgaan met ons land op zijn grondvesten te doen schudden
 • 7:52 - 7:56
  totdat het daglicht van gerechtigheid aanbreekt.
 • 7:57 - 8:00
  Maar er is iets dat ik moet zeggen tegen de mensen
 • 8:01 - 8:06
  die op de puinhopen staan die leiden naar het gerechtsgebouw.
 • 8:08 - 8:11
  Op weg naar het verkrijgen van onze gerechtvaardigde plaats,
 • 8:12 - 8:16
  mogen we ons niet schuldig maken aan overtredingen.
 • 8:17 - 8:20
  Laten we geen bevrediging zoeken in onze dorst naar vrijheid
 • 8:21 - 8:24
  door te drinken uit de beker van verbittering en haat.
 • 8:24 - 8:32
  (menigte lacht, roept 'mijn god')
 • 8:33 - 8:38
  Wij moet voor altijd onze strijd voor een hoger plan voeren met waardigheid en discipline.
 • 8:39 - 8:42
  Wij mogen ons creatieve protest nooit
 • 8:43 - 8:46
  verlagen tot fysiek geweld.
 • 8:46 - 8:51
  Steeds weer moeten we ons verheffen tot majestieuze hoogte
 • 8:52 - 8:55
  door fysiek geweld te weerstaan met zielekracht.
 • 8:55 - 8:57
  De geweldige militante kracht
 • 8:58 - 9:01
  die de zwarte communiteit doorstroomt,
 • 9:02 - 9:05
  mag niet leiden tot het wantrouwen jegens alle blanken.
 • 9:05 - 9:10
  Omdat veel van onze blanke broeders, zoals hun aanwezigheid vandaag hier bewijst,
 • 9:10 - 9:14
  zijn gekomen om te realiseren dat hun lot aan het onze is gekoppeld.
 • 9:14 - 9:23
  (menigte juicht)
 • 9:23 - 9:29
  En zij zijn gekomen om te tonen dat hun vrijheid onverbrekelijk is verbonden met onze vrijheid.
 • 9:30 - 9:32
  We kunnen niet alleen wandelen.
 • 9:33 - 9:34
  En als we wandelen
 • 9:36 - 9:41
  zullen we een eed moeten zweren dat we altijd voorwaards zullen gaan.
 • 9:42 - 9:43
  We kunnen niet terug.
 • 9:44 - 9:48
  Er zullen aanhangers van burger rechten zijn die zullen vragen
 • 9:49 - 9:52
  "Wanneer zijn jullie voldoende tevreden?"
 • 9:53 - 10:01
  Wij zullen nooit tevreden genoeg zijn zo lang de Negers slachtoffers blijven van onnoemelijke verschrikkingen door politie geweld.
 • 10:01 - 10:03
  We kunnen nooit tevreden zijn
 • 10:05 - 10:09
  zo lang onze lichamen, uitgeput door reizen,
 • 10:09 - 10:15
  zich niet te ruste mogen leggen in de motels langs de snelweg of de hotels in de stad.
 • 10:15 - 10:19
  (menigte juicht)
 • 10:19 - 10:22
  We kunnen niet tevreden zijn
 • 10:22 - 10:28
  zo lang de bewegings vrijheid van de Neger slechts bestaat uit het verhuizen van een klein ghetto naar een grotere.
 • 10:29 - 10:31
  We kunnen nooit tevreden zijn
 • 10:31 - 10:39
  zo lang als onze kinderen worden beroofd van hun eigenwaarde en hun waardigheid door bordjes met de tekst: "Alleen voor blanken".
 • 10:45 - 10:55
  We kunnen nooit tevreden zijn zolang een Neger in Mississippi niet kan stemmen, en een Neger in New York gelooft dat er niets voor hem te stemmen valt.
 • 10:55 - 11:02
  (menigte juicht)
 • 11:02 - 11:03
  Nee,
 • 11:04 - 11:14
  We zijn niet tevreden en we zullen niet eerder tevreden zijn voordat gerechtigheid als water naar beneden stroomt en eerlijkheid is gelijk aan een machtige stroom.
 • 11:23 - 11:26
  Ik ben me ervan bewust
 • 11:27 - 11:30
  dat sommigen van jullie hier zijn gekomen
 • 11:31 - 11:34
  vanwege rechtzaken en veroordelingen.
 • 11:36 - 11:39
  Sommigen zijn net ontslagen uit kleine gevangeniscellen.
 • 11:41 - 11:45
  Sommigen van jullie komen uit gebieden waar jullie zoektocht naar vrijheid
 • 11:46 - 11:50
  jullie achterliet in verslagenheid door de hoeveelheid achtervolgingen
 • 11:50 - 11:54
  en neergesabeld door de vele uitingen van politiegeweld.
 • 11:55 - 11:58
  Jullie zijn de veteranen van creatief lijden.
 • 11:59 - 12:01
  Ga door met jullie werk in het vertrouwen
 • 12:03 - 12:05
  dat onverdiend lijden
 • 12:05 - 12:06
  verlossing brengt.
 • 12:07 - 12:09
  En ga terug naar Mississippi.
 • 12:10 - 12:15
  Ga terug naar Alabama, ga terug naar South Carolina, ga terug naar Georgia,
 • 12:15 - 12:20
  ga terug naar Louisiana, ga terug naar de sloppenwijken en ghetto's van onze noordelijke steden,
 • 12:21 - 12:26
  wetende dat hoe dan ook deze situatie kan en zal veranderen,
 • 12:27 - 12:29
  Laten we niet blijven hangen in de vallei van wanhoop.
 • 12:30 - 12:33
  Ik zeg jullie vandaag, mijn vrienden,
 • 12:34 - 12:43
  (menigte juicht)
 • 12:43 - 12:49
  zelfs als we de problemen onder ogen moeten zien van vandaag, van morgen,
 • 12:50 - 12:52
  heb ik nog steeds een droom.
 • 12:54 - 12:57
  Het is een droom die diep geworteld is in de Amerikaanse droom.
 • 12:59 - 13:00
  Ik heb een droom
 • 13:01 - 13:02
  dat op een dag
 • 13:04 - 13:06
  deze natie zal opstaan
 • 13:07 - 13:10
  en de ware aard van zijn besef zal doorleven:
 • 13:11 - 13:17
  "Wij verwachten dat deze waarheden zichzelf bewijzen: dat alle mensen gelijkwaardig geschapen zijn."
 • 13:17 - 13:26
  (menigte applaudisseert)
 • 13:26 - 13:27
  Ik heb een droom
 • 13:29 - 13:32
  dat op een dag over de heuvels van Georgia,
 • 13:33 - 13:37
  de zonen van toenmalige slaven en de zonen van toenmalige slavenbezitters
 • 13:38 - 13:42
  in staat zullen zijn om samen te zitten aan de tafel van broederschap.
 • 13:42 - 13:46
  Ik heb eeb droom dat op een dag
 • 13:47 - 13:55
  zelfs de Staat Mississippi, een staat.... die gebukt gaat onder de ...... verhitte ..... onrechtvaardigheid,
 • 13:56 - 13:59
  doortrokken van verhitte tegenwerking,
 • 14:00 - 14:04
  zal veranderen in een oase van vrijheid en gerechtigheid.
 • 14:04 - 14:05
  Ik heb een droom
 • 14:08 - 14:10
  dat mijn vier jonge kinderen
 • 14:12 - 14:19
  op een dag zullen leven in een natie waar zij niet zullen worden beoordeeld op hun huidskleur, maar op hun karakter.
 • 14:19 - 14:20
  Ik droom vandaag.
 • 14:29 - 14:32
  Ik heb een droom dat op een dag
 • 14:33 - 14:39
  in Alabama zelf met zijn gemene racisten
 • 14:39 - 14:46
  de lippen van zijn gouverneur zullen overstromen met woorden van gelijkheid en saamhorigheid;
 • 14:46 - 14:56
  op een dag juist in Alabama, jonge zwarte jongens en meisjes de handen ineen kunnen slaan met jonge blanke jongens en meisjes als broers en zusters.
 • 14:56 - 14:57
  Ik vandaag heb een droom
 • 15:05 - 15:09
  Ik heb een droom dat op een dag elke heuvel is geslecht
 • 15:10 - 15:17
  en dat er geen drempels of obstakels meer zullen zijn, de onrustige plaatsen tot rust zijn gekomen, en de plekken van onlusten zijn uitgebannen,
 • 15:17 - 15:22
  en God's Glorie onthuld zal worden en iedereen het zal ervaren.
 • 15:22 - 15:23
  Dit is onze hoop.
 • 15:24 - 15:28
  Dit is het vertrouwen dat ik meeneem naar het Zuiden.
 • 15:28 - 15:29
  In dit vertrouwen
 • 15:30 - 15:34
  zullen we in staat zijn om uit de berg van wanhoop een rots te houwen van hoop.
 • 15:36 - 15:37
  In dit vertrouwen
 • 15:37 - 15:41
  zullen we in staat zijn om de wanklanken binnen onze natie
 • 15:42 - 15:44
  om te vormen tot een symphonie van broederschap.
 • 15:45 - 15:46
  Met dit vertrouwen
 • 15:46 - 15:55
  zullen we in staat zijn om samen te werken, samen te bidden, samen te strijden, samen de gevangenis in te gaan, samen op te komen voor onze vrijheid,
 • 15:55 - 15:58
  wetende dat wij op een dag vrij zullen zijn.
 • 15:59 - 16:01
  Dit is de dag.
 • 16:01 - 16:02
  (menigte klapt)
 • 16:02 - 16:05
  Dit is de dag dat al God's kinderen
 • 16:06 - 16:14
  in staat zijn om met een nieuwe betekenis te kunnen zingen "Mijn land, het gaat om jou, dierbaar land van vrijheid, over jou zing ik".
 • 16:15 - 16:23
  Land waar onze vaders stierven, land als de trots van de pelgrims, vanaf iedere bergkant, laat vrijheid klinken".
 • 16:23 - 16:26
  En wanneer Amerika een grootse natie wil worden,
 • 16:26 - 16:28
  zal dit eers bewaarheid moeten worden.
 • 16:28 - 16:30
  Dus laat de vrijheid klinken
 • 16:31 - 16:33
  van de prestigieuze heuveltoppen van New Hampshire.
 • 16:33 - 16:35
  Laat de vrijheid klinken
 • 16:36 - 16:38
  vanuit de machtige bergen van New York.
 • 16:39 - 16:42
  Laat de vrijheid schallen van de Alleghenie hoogtes van Pennsylvania.
 • 16:43 - 16:47
  Laat de vrijheid schallen van de sneeuwtoppen van de Rockies in Colorado.
 • 16:48 - 16:51
  Laat de vrijheid klinken uit de trieste sloppen in California!
 • 16:52 - 16:53
  Maar dat niet alleen.
 • 16:54 - 16:57
  Laat de vrijheid vooral schallen van de Stenen Berg in Georgia!
 • 16:59 - 17:03
  Laat de vrijheid schallen van de Lookout Mountain in Tennessee!
 • 17:03 - 17:08
  Laat de vrijheid klinken vanaf iedere heuvel en molshoop van Mississippi!
 • 17:08 - 17:14
  (menigte blijft juichen) Van iedere bergwand, laat de vrijheid klinken! En wanneer we toelaten dat de vrijheid klinkt,
 • 17:20 - 17:23
  inien we die laten klinken in ieder dorp en iedere streek
 • 17:23 - 17:26
  in iedere staat en in elke stad,
 • 17:27 - 17:30
  zullen we in staat zijn om de dag sneller te doen komen
 • 17:30 - 17:32
  wanneer al God's kinderen,
 • 17:32 - 17:37
  zwarte en blanke mensen, Joden en niet-Joden, protestanten en katholieken,
 • 17:37 - 17:42
  in staat zullen zijn om de handen ineen te slaan en de woorden te zingen van een oude Neger spiritual:
 • 17:42 - 17:48
  " Eindelijk Vrij! Eindelijk Vrij! Dank Almachtige God! We zijn eindelijk vrij!
 • 17:48 - 17:57
  (menigte juicht)
 • Not Synced
  (menigte juicht)
Title:
MLK’s “I Have a Dream” speech is copyright beschermd. Deel het desondanks!
Description:

18 Januari is Internet Freedom Day, de herdenking van het grootste protest in de geschiedenis van Internet. 21 Januari is Dr Ma rtin Luther King Day, de dag dat we de belangrijkste vrijheidstrijder allertijden herdenken. Herdenk beide dagen door een kleine daad van burgerlijke ongehoorzaamheid te plegen en verspreid deze video van de historische speech van Martin Luther King’s historic “I Have a Dream” .
Dr. King’s oproep voor gerechtigheid van toen in 1963 is net zo van toepassing op vandaag. Maar de EMI controleert de publicatie rechten. Eerdere versies van deze video werden al eerder van YouTube verwijderd. Onze achterhaalde wetgeving zegt dat het illegaal is om de video te verspreiden. Maar zoials Dr. King eens zei, "...iedereen heeft de morele verplichting om ongehoorzaam te zijn aan foute wetten".

more » « less
Video Language:
English

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions