Return to Video

MLK’s “I Have a Dream” speech is copyright beschermd. Deel het desondanks!

 • 0:04 - 0:05
  Martin Luther King Dag
 • 0:08 - 0:15
  Internet Vrijheid Dag is de eerste verjaardag van de dag dat SOPA werd verslagen, de Wet die censuur op Internet moeglijk moest maken!
 • 0:16 - 0:21
  En dit weekend, we vieren het nalatenschap van Dr. Martin Luther King Jr.
 • 0:22 - 0:28
  Dr. Kings toespraak: "Ik heb een droom" is net zo belsngrijk relevant vandaag als het was in 1963.
 • 0:29 - 0:35
  Om zijn nalatenschap te eren als een voorvechter van de vrijheid vragen we iedereen om deze complete video te delen van zijn historische speech.
 • 0:36 - 0:40
  Maar "Ik heb een droom" is copyright beschermd. Dus dit delen is illegaal.
 • 0:42 - 0:45
  Indien SOPA was aangenomen, kon U hiervoor de gevangenis in gaan.
 • 0:46 - 0:50
  En hele websites zouden op zwart gaan zelfs indien er maar naar gelinkt werd.
 • 0:51 - 0:56
  Kings oproep voor raciale gerechtigheid is te belangrijk om te worden gecensureerd door achterhaalde wetten betreffende copyright.
 • 0:57 - 1:00
  Vier uw vriujheid! Deel deze video.
 • 1:00 - 1:09
  (Wij hebben de morele verplichting om ongehoorzaam te zijn aan foute wetten. - Dr. Martin Luther King,Jr.)
 • 1:15 - 1:17
  A. PHILLIP RANDOLPH: Op dit moment heb ik de eer om u voor te stellen
 • 1:19 - 1:21
  de morele leider van onze natie,
 • 1:23 - 1:25
  met plezier stel ik u voor:
 • 1:25 - 1:28
  Dr. Martin Luther Kint, JR!
 • 1:28 - 1:36
  (juichende menigte)
 • 1:36 - 1:40
  DR. MARTIN LUTHER KING, JR: Ik ben gelukkig vaandaag met jullie te mogen delen
 • 1:42 - 1:45
  dat wat in de geschiedenis zal worden geboekstaafd
 • 1:47 - 1:53
  als de grootste demonstratie voor vrijheid in de geschiedenis van onze natie.
 • 1:53 - 2:01
  (juichende menigte)
 • 2:01 - 2:04
  Een tijd geleden,
 • 2:07 - 2:11
  heeft een indrukwekkende Amerikaan, in wiens schaduw we vandaag zijn samengekomen,
 • 2:13 - 2:17
  de Proclamatie voor Gelijkheid ondertekend.
 • 2:19 - 2:21
  Deze monumentale oproep kwam
 • 2:22 - 2:27
  als een enorme lichtbaken van hoop voor miljoenen Neger slaven
 • 2:28 - 2:32
  die verteerd werden door de vlammen van voortwoekerende ongerechtigheid.
 • 2:34 - 2:37
  Het kwam als een vreugdevolle doorbraak
 • 2:38 - 2:42
  om een einde te maken aan de lange nacht van hun gevangenschap.
 • 2:44 - 2:47
  Maar honderd jaar later,
 • 2:49 - 2:53
  is de zwarte mens nog steeds niet vrij.
 • 2:55 - 2:57
  Honderd jaar later,
 • 2:59 - 3:05
  is het leven van de zwarte mens nog steeds ondraaglijk door regels van verdeeldheid
 • 3:06 - 3:09
  en de ketenen van discriminatie.
 • 3:10 - 3:11
  Honderd jaar later,
 • 3:13 - 3:16
  leeft de zwarte mens op een eenzaam eiland van armoede
 • 3:18 - 3:22
  in het midden van de grote oceaan van materiele welvaart.
 • 3:22 - 3:24
  Honderd jaar later
 • 3:24 - 3:28
  menigte applaudisseert
 • 3:28 - 3:34
  wordt de zwarte mens nog steeds in de hoek van de Amerikaanse samenleving weg gezet
 • 3:35 - 3:39
  en ervaart zichzelf als een uitgestotene in zijn eigen land.
 • 3:40 - 3:41
  Zodoende zijn we vandaag hier samengekomen
 • 3:43 - 3:46
  om deze beschamende situatie aan de kaak te stellen.
 • 3:47 - 3:52
  Eigenlijk zijn we naar onze hoofdstad gekomen om gelijk te halen.
 • 3:53 - 3:56
  Toen de architecten van onze republiek
 • 3:57 - 4:03
  de prachtige inhoud van de Grondwet en de Onafhankelijkheidsverklaring schreven
 • 4:04 - 4:07
  schreven zij een veelbelovende belofte
 • 4:08 - 4:11
  voor alle zich hier vestigende Amerikanen.
 • 4:13 - 4:15
  Deze documenten waren een belofte voor alle mensen;
 • 4:17 - 4:20
  ja, aan zowel de zwarte mensen als wel de blanke mensen,
 • 4:21 - 4:29
  zou worden gegarandeerd de onaantastbare rechten op leven, vrijheid en de mogelijkheid tot geluk.
 • 4:30 - 4:42
  Vandaag echter is het duidelijk dat Amerika gefaald heeft om deze beloftevolle inhoud waar te maken als het om de kleur van haar burgers gaat.
 • 4:43 - 4:47
  Inplaats van deze heilige verplichting te eren,
 • 4:48 - 4:52
  heeft Amerika de zwarte bevolking een ongedekte cheque gegeven.
 • 4:53 - 4:56
  Een cheque die terugkomt met het stempel "onvoldoende dekking".
 • 4:56 - 5:08
  (menigte joelt)
 • 5:09 - 5:14
  Maar we weigeren te geloven dat de bank van gerechtigheid failliet is.
 • 5:14 - 5:17
  (menigte lacht)
 • 5:17 - 5:24
  We weigeren te geloven dat er onvoldoende dekking is voor de grote hoeveelheid mogelijkheden van dit land.
 • 5:24 - 5:31
  En dus zijn we hier om deze cheque te incasseren, een cheque die ons op verzoek toegang verschaft to de rijkdom van vrijheid
 • 5:31 - 5:33
  en de zekerheid van gerechtigheid.
 • 5:33 - 5:43
  (menigte juichet)
 • 5:43 - 5:46
  We zijn gekomen naar deze openbare plek
 • 5:48 - 5:52
  om Amerika te wijzen op het belang van nu.
 • 5:54 - 5:56
  Dit is geen tijd
 • 5:57 - 6:03
  om te vertoeven in de luxe van afkoelen of een kalmerend middel te nemen.
 • 6:09 - 6:11
  Nu is de tijd
 • 6:12 - 6:15
  om de beloften van democratie te realiseren.
 • 6:16 - 6:17
  Nu is de tijd
 • 6:18 - 6:25
  om op te staan uit de duisternis en het dal van afscheiding en het verlichte pad van raciale rechtvaardigheid te gaan.
 • 6:25 - 6:27
  Nu is de tijd
 • 6:27 - 6:31
  menige applaudiseert
 • 6:31 - 6:37
  om onze natie uit het drijfzand van raciale ongerechtigheid te trekken naar een stevige rots van broederschap,
 • 6:37 - 6:38
  Nu is de tijd
 • 6:41 - 6:45
  om gerechtigheid tot realiteit te maken voor al God's kinderen.
 • 6:46 - 6:48
  Het zou fataal voor de natie zijn
 • 6:49 - 6:52
  om de urgentie van dit moment te missen.
 • 6:54 - 6:58
  De hete zomer van de legitieme ontevredenheid van de zwarte mensen
 • 6:59 - 7:00
  zal niet voorbijgaan
 • 7:01 - 7:05
  alvorens er een in kracht toenemende herfst van vrijheid en gelijkheid zal zijn.
 • 7:06 - 7:10
  Negentien drie en zestig is geen einde, maar een begin.
 • 7:11 - 7:12
  En zij die hopen
 • 7:12 - 7:15
  dat de negers stoom af moeten blazen
 • 7:16 - 7:18
  en nu tevreden zijn
 • 7:19 - 7:24
  zullen een ruw ontwaken beleven wanneer de natie terugkeert naar de dagelijkse gang van zaken.
 • 7:37 - 7:42
  Er zal geen rust of kalmte in Amerika heersen
 • 7:42 - 7:46
  totdat de zwarte mensen hun burgerrechten wordt gegarandeerd.
 • 7:47 - 7:52
  De draaiwinden van de revolutie zullen doorgaan met ons land op zijn grondvesten te doen schudden
 • 7:52 - 7:56
  totdat het daglicht van gerechtigheid aanbreekt.
Title:
MLK’s “I Have a Dream” speech is copyright beschermd. Deel het desondanks!
Description:

January 18th is Internet Freedom Day, the anniversary of the largest protest in Internet history. January 21st is Dr Martin Luther King Day, a day that we celebrate one of the greatest freedom activists of all time. Celebrate both by engaging in a small act of civil disobedience and share this video of Martin Luther King’s historic “I Have a Dream” speech.

Dr. King’s call for racial justice is as relevant today as it was in 1963. But it's copyrighted, and EMI controls the rights to publish it. Unabridged versions have been taken off YouTube before. Our broken copyright laws say it's illegal to share this video. As Dr. King once said, "...one has a moral responsibility to disobey unjust laws.”

more » « less
Video Language:
English

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions