Return to Video

Ape Clarification

 • 0:00 - 0:02
  בסרטון הראשון על אבולוציה,
 • 0:02 - 0:08
  אני ציירתי משהו שקראתי לו קוף, ואז ציירתי לו זנב.
 • 0:08 - 0:12
  ומה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, הוא להבהיר כי זאת היתה טעות גמורה.
 • 0:12 - 0:17
  קופים - לקופים אין זנב.
 • 0:17 - 0:21
  ובעצם זהו אחד המאפיינים הייחודיים העיקריים של קופים.
 • 0:21 - 0:24
  ודאי שישנם פרימטים נוספים שגם להם אין זנב,
 • 0:24 - 0:28
  אבל לקופים בהחלט אין זנב.
 • 0:28 - 0:31
  ורק לשם הבהרה, אפשר לומר שישנן שתי משפחות של קופים
 • 0:31 - 0:34
  ושמותיהן הנפוצים (בעברית) הם "גיבונים" ו-"קופי אדם"
 • 0:34 - 0:40
  אלה הם גיבונים
 • 0:40 - 0:44
  וקופי האדם הם דברים כמו השימפנזים וגורילות,
 • 0:44 - 0:46
  ו... ואני, או בני אדם!
 • 0:46 - 0:51
  אז אלה שפה, אלה הם קופי אדם.
 • 0:51 - 0:53
  אלה הם קופי האדם
 • 0:53 - 0:58
  ואין ספק כי קוף האדם הזה לא ניחן בחוש אופנתי טוב במיוחד
 • 0:58 - 1:00
  בשנת 1994.
 • 1:00 -
  ולא הרגיש שהוא זקוק לתספורת.
Title:
Ape Clarification
Description:

Ape Clarification - that they have no tails

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:04
sankeman2004 edited Hebrew subtitles for Ape Clarification
sankeman2004 edited Hebrew subtitles for Ape Clarification
sankeman2004 edited Hebrew subtitles for Ape Clarification
sankeman2004 edited Hebrew subtitles for Ape Clarification
sankeman2004 edited Hebrew subtitles for Ape Clarification
sankeman2004 edited Hebrew subtitles for Ape Clarification

Hebrew subtitles

Revisions