Return to Video

میمون ها!

 • 0:00 - 0:02
  در اولین ویدئو در سیر تکامل،
 • 0:02 - 0:08
  یک چیزی کشیدم که آن را بوزینه نام گذاری کردم، و سپس یک دُم برای آن کشیدم.
 • 0:08 - 0:12
  و حالا در این ویدئو می خواهم ثابت کنم که اون کاملا اشتباه بود.
 • 0:12 - 0:17
  در اصل بوزینه ها دُم ندارند.
 • 0:17 - 0:21
  و در واقع این یکی از ویژگی های اصلی و متمایز کننده بوزینه هاست.
 • 0:21 - 0:24
  هستند پستانداران دیگری که آنها هم دُم ندارند،
 • 0:24 - 0:28
  اما بوزینه ها قطعا دُم ندارند!
 • 0:28 - 0:31
  برای روشن کردن این موضوع، دو گونه از خانواده میمون ها وجود دارد.
 • 0:31 - 0:34
  و این میمون ها اسم مشترک دارند، " میمون های کوچک" و " میمون های بزرگ"
 • 0:34 - 0:40
  میمون های کوچک ، میمون هایی هستند شبیه به گیبون ( میمون دراز دست).
 • 0:40 - 0:44
  و میمون های بزرگ میمون هایی هستند شبیه به شامپانزه ها و گوریل ها و من ( عکس سوم).
 • 0:44 - 0:46
  و انسان ها!
 • 0:46 - 0:51
  پس، اینها دقیقا همین جا ، اینها گیبون ها هستند.
 • 0:51 - 0:53
  و اینها گوریل ها هستند.
 • 0:53 - 0:58
  و در سال 1994 این تصویر اصلاً سبک قشنگی از مد را نداره!!
 • 0:58 - 1:00
  و حتی به این فکر نکرده که باید موهاش رو کوتاه کنه!!
Title:
میمون ها!
Description:

میمون ها دُم ندارند!!!

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:04

Persian subtitles

Revisions