Return to Video

Пояснение за човекоподобните маймуни

 • 0:00 - 0:02
  В първото видео за еволюцията
 • 0:02 - 0:08
  аз нарисувах нещо, което нарекох човекоподобна
  маймуна, и после ѝ нарисувах опашка.
 • 0:08 - 0:12
  В това видео искам да изясня, че
  това беше напълно погрешно.
 • 0:12 - 0:17
  Човекоподобните маймуни
  нямат опашка.
 • 0:17 - 0:21
  И всъщност това е една от основните им
  отличителни характеристики.
 • 0:21 - 0:24
  Очевидно има и други примати,
  които също нямат опашки,
 • 0:24 - 0:28
  но човекоподобните маймуни
  определено нямат опашки.
 • 0:28 - 0:31
  И само да поясня, има две семейства,
 • 0:31 - 0:34
  наричани често " малки човекоподобни маймуни"
  и " големи човекоподобни маймуни".
 • 0:34 - 0:40
  Малките човекоподобни маймуни са например
  гибоните, малки маймуни.
 • 0:40 - 0:44
  А големите са например
  шимпанзетата и горилите
 • 0:44 - 0:46
  и, и аз, или човешките същества!
 • 0:46 - 0:51
  Тези точно тук, тези са големи
  човекоподобни маймуни.
 • 0:51 - 0:53
  Това са големи човекоподобни
  маймуни.
 • 0:53 - 0:58
  И очевидно тази маймуна тук
  няма голям усет за стил
 • 0:58 - 1:00
  през 1994 година.
 • 1:00 - 1:04
  И определено не намира за нужно
  да се подстриже.
Title:
Пояснение за човекоподобните маймуни
Description:

Пояснение за човекоподобните маймуни - те нямат опашки

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:04
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Ape Clarification
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Ape Clarification
dhbot edited Bulgarian subtitles for Ape Clarification
Mariya Nikolova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions