Return to Video

Jak lepiej robić to, na czym nam zależy

 • 0:01 - 0:05
  Większość z nas żyje, próbując
  jak najlepiej wykonywać swoje zadania
 • 0:05 - 0:07
  dotyczące pracy, rodziny, szkoły
 • 0:07 - 0:09
  czy innych spraw.
 • 0:09 - 0:11
  Tak myślę. Ja daję z siebie wszystko.
 • 0:12 - 0:15
  Jednak jakiś czas temu zauważyłem
 • 0:15 - 0:19
  brak postępów w dziedzinach,
  na których najbardziej mi zależało,
 • 0:19 - 0:22
  czy chodziło o bycie mężem, przyjacielem,
 • 0:22 - 0:24
  profesjonalistą czy członkiem zespołu.
 • 0:24 - 0:26
  Nie robiłem postępów w tych dziedzinach,
 • 0:26 - 0:29
  mimo że poświęcałem dużo czasu,
 • 0:29 - 0:30
  ciężko pracując nad nimi.
 • 0:31 - 0:35
  Dzięki rozmowom i badaniom
  zdałem sobie sprawę,
 • 0:35 - 0:37
  że taki zastój, mimo ciężkiej pracy,
 • 0:37 - 0:39
  jest dość powszechny.
 • 0:39 - 0:42
  Chciałbym podzielić się
  spostrzeżeniami, dlaczego tak jest
 • 0:42 - 0:43
  i co można z tym zrobić.
 • 0:44 - 0:47
  Zauważyłem, że najbardziej
  efektywne osoby czy zespoły
 • 0:47 - 0:49
  pracujące w dowolnej dziedzinie,
 • 0:49 - 0:50
  robią coś, co możemy naśladować.
 • 0:51 - 0:55
  Idą przez życie, celowo przechodząc
  między dwoma strefami,
 • 0:55 - 0:57
  uczenia się i wykonania.
 • 0:58 - 1:01
  Strefa uczenia się to stan,
  w którym chcemy coś ulepszyć.
 • 1:01 - 1:04
  Wykonujemy wtedy czynności
  służące poprawie,
 • 1:04 - 1:06
  koncentrując się na tym,
  czego nie opanowaliśmy,
 • 1:06 - 1:09
  czyli musimy nastawić się
  na popełnianie błędów,
 • 1:09 - 1:11
  wiedząc, że posłużą nam do nauki.
 • 1:11 - 1:15
  W strefie wykonania
  zachowujemy się zupełnie inaczej.
 • 1:15 - 1:19
  Tutaj naszym celem jest
  wykonanie czegoś najlepiej, jak potrafimy.
 • 1:19 - 1:22
  Koncentrujemy się na tym,
  co już opanowaliśmy
 • 1:22 - 1:24
  i staramy się zminimalizować błędy.
 • 1:25 - 1:27
  Obydwie strefy powinny być
  częścią naszego życia,
 • 1:27 - 1:31
  a świadomość tego,
  kiedy warto być w każdej z nich,
 • 1:31 - 1:33
  jaki mamy cel i oczekiwania,
 • 1:33 - 1:36
  pomaga nam doskonalić się
  i osiągać lepsze wyniki.
 • 1:36 - 1:39
  Strefa wykonania maksymalizuje to,
  co właśnie wykonujemy,
 • 1:39 - 1:41
  a strefa uczenia się
  maksymalizuje nasz rozwój
 • 1:41 - 1:42
  i przyszłe osiągnięcia.
 • 1:43 - 1:45
  Wielu z nas nie robi postępów,
 • 1:45 - 1:47
  mimo ciężkiej pracy,
 • 1:47 - 1:51
  bo zazwyczaj poświęcamy
  większość czasu na strefę wykonania.
 • 1:52 - 1:53
  Wstrzymuje to nasz rozwój,
 • 1:53 - 1:56
  a po jakimś czasie, paradoksalnie,
  również poziom wykonania.
 • 1:58 - 2:00
  Jak wygląda strefa uczenia się?
 • 2:01 - 2:03
  Weźmy Demostenesa, polityka,
 • 2:03 - 2:06
  wielkiego mówcę i prawnika
  w starożytnej Grecji.
 • 2:06 - 2:10
  Żeby zostać wielkim, nie poświęcał czasu
 • 2:10 - 2:12
  wyłącznie na byciu oratorem
  czy prawnikiem,
 • 2:12 - 2:15
  co było jego strefą wykonania.
 • 2:15 - 2:17
  Wolał udoskonalać swoje umiejętności.
 • 2:18 - 2:19
  Bardzo dużo się uczył.
 • 2:19 - 2:22
  Studiował prawo i filozofię
  pod auspicjami mentorów,
 • 2:22 - 2:26
  ale wiedział też, że bycie prawnikiem
  polega na przekonywaniu innych.
 • 2:26 - 2:30
  Uczył się więc głoszenia
  wielkich przemów i aktorstwa.
 • 2:31 - 2:35
  Żeby pozbyć się dziwnego zwyczaju
  odruchowego unoszenia ramienia,
 • 2:35 - 2:37
  ćwiczył mowy przed lustrem,
 • 2:37 - 2:40
  a u sufitu zawieszał miecz,
 • 2:40 - 2:43
  żeby w razie uniesienia
  ramienia poczuć ból.
 • 2:43 - 2:45
  (Śmiech)
 • 2:45 - 2:47
  Chcąc mówić wyraźniej, pomimo seplenienia,
 • 2:47 - 2:50
  ćwiczył mowy z kamykami w ustach.
 • 2:51 - 2:52
  Zrobił pokój w piwnicach,
 • 2:52 - 2:54
  gdzie mógł ćwiczyć bez zakłóceń,
 • 2:54 - 2:56
  nie przeszkadzając też innym.
 • 2:56 - 2:58
  Na salach sądowych bywało bardzo głośno,
 • 2:58 - 3:00
  ćwiczył więc w pobliżu oceanu,
 • 3:00 - 3:02
  podnosząc głos ponad szumem fal.
 • 3:03 - 3:05
  Czynności ze strefy uczenia się
 • 3:05 - 3:08
  bardzo różniły się od tego,
  co robił w sądzie,
 • 3:08 - 3:09
  czyli w strefie wykonania.
 • 3:10 - 3:11
  W strefie uczenia się robił to,
 • 3:11 - 3:14
  co dr Anders Ericsson
  nazywa celowym ćwiczeniem,
 • 3:14 - 3:17
  czyli rozłożeniem umiejętności
  na części składowe,
 • 3:17 - 3:20
  nie tracąc z oczu tej składowej,
  którą chcemy ulepszyć,
 • 3:20 - 3:22
  na przykład nieunoszenie ramion,
 • 3:22 - 3:25
  koncentrując się w pełni
  na wysokim stopniu wyzwania
 • 3:25 - 3:27
  spoza strefy komfortu,
 • 3:27 - 3:29
  wychodzącego nieco poza bieżące czynności,
 • 3:29 - 3:32
  korzystając z częstych informacji
  zwrotnych z powtórzeniami i korektą,
 • 3:32 - 3:35
  najlepiej przy pomocy
  wykwalifikowanego trenera,
 • 3:35 - 3:37
  bo czynności, które chcemy poprawić
 • 3:37 - 3:39
  należą do określonego obszaru,
 • 3:39 - 3:41
  a dobrzy nauczyciele i trenerzy znają je
 • 3:41 - 3:43
  i mogą nam służyć poradą ekspercką.
 • 3:44 - 3:47
  Ten typ ćwiczeń w strefie uczenia się
 • 3:47 - 3:49
  prowadzi do znacznej poprawy,
 • 3:49 - 3:51
  nie tylko czasu wykonania zadania.
 • 3:52 - 3:55
  Badania pokazują,
  że po pierwszych paru latach
 • 3:55 - 3:56
  pracy w danym zawodzie,
 • 3:56 - 3:59
  nasze działania stabilizują się.
 • 3:59 - 4:02
  Dzieje się tak w dziedzinie
  nauczania, medycyny ogólnej,
 • 4:02 - 4:04
  pielęgniarstwa i w innych zawodach,
 • 4:04 - 4:07
  bo kiedy stwierdzamy,
  że jesteśmy wystarczająco dobrzy
 • 4:07 - 4:09
  i kompetentni,
 • 4:09 - 4:11
  nie spędzamy już czasu
  w strefie uczenia się.
 • 4:11 - 4:13
  Skupiamy się na pracowaniu,
 • 4:13 - 4:14
  czyli wykonywaniu,
 • 4:14 - 4:17
  co nie jest dobrym sposobem na poprawę.
 • 4:17 - 4:20
  Ci, którzy nie rezygnują
  ze strefy uczenia się,
 • 4:20 - 4:22
  zawsze osiągają poprawę.
 • 4:22 - 4:25
  Najlepsi sprzedawcy,
  przynajmniej raz w tygodniu
 • 4:25 - 4:27
  wykonują czynności,
  których celem jest poprawa.
 • 4:27 - 4:29
  Czytają, żeby poszerzyć wiedzę,
 • 4:29 - 4:32
  radzą się kolegów po fachu lub ekspertów,
 • 4:32 - 4:35
  wypróbowują nowe strategie,
  proszą o informację zwrotną i analizują.
 • 4:35 - 4:37
  Najlepsi szachiści
 • 4:37 - 4:41
  spędzają wiele czasu nie na grze w szachy,
 • 4:41 - 4:42
  co byłoby ich strefą wykonania,
 • 4:43 - 4:46
  ale próbują przewidzieć ruchy
  wielkich mistrzów i analizują je.
 • 4:47 - 4:51
  Każdy z nas pewnie spędził wiele godzin
 • 4:51 - 4:53
  pisząc na komputerze,
 • 4:53 - 4:54
  co nie zwiększyło tempa pisania.
 • 4:54 - 4:58
  Gdyby każdego dnia
  poświęcić 10 do 20 minut,
 • 4:58 - 5:01
  w pełni koncentrując się
  na pisaniu 10 do 20 procent szybciej
 • 5:01 - 5:02
  niż robimy to teraz,
 • 5:02 - 5:04
  pisalibyśmy szybciej,
 • 5:04 - 5:07
  zwłaszcza, gdybyśmy umieli
  zidentyfikować popełniane błędy
 • 5:07 - 5:09
  i ćwiczyli pisanie problematycznych słów.
 • 5:09 - 5:11
  To jest celowe ćwiczenie.
 • 5:12 - 5:14
  W jakich innych,
 • 5:14 - 5:16
  ważnych dla nas dziedzinach życia,
 • 5:16 - 5:18
  ciężko pracujemy,
  ale nie osiągamy znacznej poprawy,
 • 5:18 - 5:21
  bo nie wychodzimy poza strefę wykonania?
 • 5:23 - 5:26
  Nie twierdzę, że strefa wykonania
  jest bezwartościowa.
 • 5:26 - 5:27
  Ma wielką wartość.
 • 5:27 - 5:29
  Kiedy miałem operowane kolano,
  nie mówiłem chirurgowi:
 • 5:29 - 5:32
  "Proszę poszperać i skupić się
  na nieznanych zagadnieniach".
 • 5:32 - 5:33
  (Śmiech)
 • 5:33 - 5:35
  "Będziemy się uczyć na pani błędach!"
 • 5:36 - 5:39
  Szukałem chirurga,
  który dobrze wykona swoją pracę,
 • 5:39 - 5:41
  chciałem, żeby tak było.
 • 5:41 - 5:43
  Bycie w strefie wykonania
 • 5:43 - 5:45
  pozwala nam wykonać zadania
  najlepiej, jak potrafimy.
 • 5:46 - 5:47
  Może nas też motywować
 • 5:47 - 5:51
  i dostarczać informacji o tym,
  na czym się mamy skupić,
 • 5:51 - 5:53
  kiedy wracamy do strefy uczenia się.
 • 5:53 - 5:55
  Żeby osiągnąć wysokie wyniki
 • 5:55 - 5:59
  należy przechodzić od strefy
  uczenia się do strefy wykonania,
 • 5:59 - 6:01
  celowo budując umiejętności
  w strefie uczenia się,
 • 6:01 - 6:04
  a następnie wykorzystując je
  w strefie wykonania.
 • 6:05 - 6:07
  Kiedy Beyoncé jest w trasie,
 • 6:07 - 6:10
  na koncercie jest w strefie wykonania,
 • 6:10 - 6:12
  ale wieczorem, kiedy wraca
  do pokoju hotelowego,
 • 6:12 - 6:15
  wraca też do strefy uczenia się.
 • 6:15 - 6:17
  Ogląda nagranie z koncertu,
  który właśnie się skończył.
 • 6:17 - 6:19
  Analizuje możliwości poprawy
 • 6:20 - 6:22
  dla siebie, tancerzy i operatorów kamer.
 • 6:22 - 6:23
  Następnego ranka
 • 6:23 - 6:26
  każdy otrzymuje notatki dotyczące
  obszarów wymagających poprawy,
 • 6:27 - 6:30
  nad którymi wszyscy pracują
  przed następnym występem.
 • 6:31 - 6:33
  To spirala prowadząca
  do nieskończonego potencjału.
 • 6:33 - 6:37
  Musimy jednak wiedzieć,
  kiedy chcemy się uczyć, a kiedy wykonywać.
 • 6:37 - 6:39
  Chociaż chcemy przebywać w obu strefach,
 • 6:39 - 6:41
  to im dłużej jesteśmy
  w strefie uczenia się,
 • 6:41 - 6:43
  tym większe osiągniemy postępy.
 • 6:43 - 6:46
  Jak spędzać więcej czasu
  w strefie uczenia się?
 • 6:47 - 6:50
  Po pierwsze, musimy uwierzyć i zrozumieć,
 • 6:50 - 6:52
  że możemy być lepsi,
 • 6:52 - 6:53
  czyli nastawić się na rozwój.
 • 6:54 - 6:57
  Po drugie, musimy chcieć ulepszać
  daną umiejętność.
 • 6:57 - 6:59
  Musimy mieć cel, na którym nam zależy,
 • 6:59 - 7:01
  bo wymaga to czasu i wysiłku.
 • 7:01 - 7:04
  Trzecie to pomysł, jak poprawić wyniki,
 • 7:04 - 7:06
  co możemy zrobić, żeby być lepszym.
 • 7:06 - 7:09
  Nie tak, jak ćwiczyłem grę na gitarze,
  będąc nastolatkiem,
 • 7:09 - 7:11
  cały czas wykonując te same piosenki.
 • 7:11 - 7:13
  Musimy wykonywać celowe ćwiczenia.
 • 7:13 - 7:17
  Po czwarte, stawka nie może być za wysoka,
 • 7:17 - 7:19
  bo jeśli oczekuje się błędów,
 • 7:19 - 7:22
  ich konsekwencje
  nie mogą być katastrofalne
 • 7:22 - 7:24
  ani nawet znaczące.
 • 7:24 - 7:28
  Linoskoczek nie próbuje nowych sztuczek
  bez siatki zabezpieczającej,
 • 7:28 - 7:31
  sportowiec nie próbuje nowych zagrań
 • 7:31 - 7:32
  podczas mistrzostw.
 • 7:33 - 7:34
  Jednym z powodów,
 • 7:34 - 7:37
  dla którego spędzamy tak wiele czasu
  w strefie wykonania jest to,
 • 7:37 - 7:41
  że często nasze środowisko
  jest zbyt wymagające.
 • 7:42 - 7:44
  Tworzymy zagrożenia społeczne,
 • 7:44 - 7:47
  nawet w szkołach, które powinny
  skupiać się na uczeniu,
 • 7:47 - 7:49
  i nie mam tu na myśli
  testów standardowych.
 • 7:49 - 7:52
  Mam na myśli to, że cały czas
 • 7:52 - 7:54
  wielu uczniów, od podstawówki
  po studia, sądzi,
 • 7:54 - 7:58
  że jeśli popełnią błąd,
  stracą w oczach innych.
 • 7:58 - 8:00
  Nic dziwnego, że są ciągle zestresowani,
 • 8:00 - 8:02
  i nie podejmują ryzyka
  niezbędnego do uczenia się.
 • 8:03 - 8:05
  Uczą się mimowolnie,
 • 8:05 - 8:06
  że błędy nie są pożądane,
 • 8:06 - 8:10
  kiedy nauczyciele lub rodzice
  pragną tylko dobrych odpowiedzi
 • 8:10 - 8:12
  i odrzucają błędy,
  zamiast je przyjąć i analizować,
 • 8:13 - 8:14
  żeby się na nich uczyć
 • 8:14 - 8:16
  lub kiedy szukamy prostych odpowiedzi
 • 8:16 - 8:18
  zamiast zachęcać do odkrywczego myślenia,
 • 8:18 - 8:19
  z którego możemy się uczyć.
 • 8:19 - 8:22
  Kiedy prace domowe
  ocenia się cyfrą lub literą
 • 8:22 - 8:24
  będącą częścią oceny końcowej,
 • 8:24 - 8:28
  a nie wykorzystuje się ich do ćwiczenia,
  błędów, informacji zwrotnej i korekty,
 • 8:28 - 8:31
  przesłanie jest jasne,
  szkoła jest strefą wykonania.
 • 8:32 - 8:34
  To samo odnosi się do miejsca pracy.
 • 8:34 - 8:38
  W firmach, z którymi współpracuję,
  często widzę idealną kulturę wykonawczą,
 • 8:38 - 8:41
  wspieraną przez liderów,
  żeby motywować do pracy.
 • 8:41 - 8:43
  Dlatego pracownicy
  robią tylko to, co umieją
 • 8:43 - 8:45
  i nie próbują nowych rzeczy,
 • 8:45 - 8:47
  a firmy mają problem
  z innowacyjnością i ulepszaniem
 • 8:47 - 8:48
  i pozostają w tyle.
 • 8:50 - 8:52
  Możemy stworzyć
  więcej miejsca dla rozwoju,
 • 8:52 - 8:54
  zaczynając rozmawiać ze sobą o tym,
 • 8:54 - 8:57
  kiedy chcemy znajdować się
  w danej strefie.
 • 8:57 - 9:00
  Co chcemy robić lepiej i jak?
 • 9:00 - 9:03
  Kiedy chcemy działać
  i minimalizować błędy?
 • 9:04 - 9:07
  Dzięki temu dobrze wiemy,
  czym jest sukces,
 • 9:07 - 9:09
  kiedy i jak najlepiej
  wspierać się nawzajem.
 • 9:10 - 9:13
  A co, jeśli znajdziemy się w sytuacji,
  kiedy dużo ryzykujemy
 • 9:13 - 9:16
  i czujemy, że nie możemy jeszcze
  zacząć takich rozmów?
 • 9:17 - 9:20
  W takiej sytuacji są trzy rzeczy,
  które możemy sami zrobić.
 • 9:20 - 9:24
  Po pierwsze, możemy stworzyć wyspy
  niskiej stawki w morzu wysokich stawek.
 • 9:24 - 9:27
  Są to przestrzenie, w których błędy
  powodują niewielkie skutki.
 • 9:27 - 9:31
  Możemy znaleźć mentora
  lub zaufanego współpracownika,
 • 9:31 - 9:34
  z którymi będziemy wymieniać pomysły
  lub omawiać wrażliwe kwestie,
 • 9:34 - 9:36
  a nawet ćwiczyć pewne zachowania.
 • 9:36 - 9:39
  Możemy poprosić o spotkania,
  żeby wymieniać opinie o projekcie.
 • 9:39 - 9:43
  Możemy przeznaczyć czas na czytanie
  lub oglądanie materiałów, na kursy online.
 • 9:43 - 9:45
  To tylko kilka przykładów.
 • 9:45 - 9:50
  Po drugie, możemy wykonywać
  i działać zgodnie z oczekiwaniami,
 • 9:50 - 9:52
  analizując, co można
  zrobić lepiej następnym razem,
 • 9:52 - 9:53
  tak jak robi to Beyoncé,
 • 9:53 - 9:56
  możemy też obserwować
  i naśladować ekspertów.
 • 9:56 - 9:59
  Obserwacja, analiza i korekta
  należą do strefy uczenia się.
 • 10:00 - 10:02
  Wreszcie, możemy przewodzić
 • 10:03 - 10:06
  i obniżać stawkę dla innych,
  dzieląc się tym, co chcemy udoskonalić,
 • 10:06 - 10:09
  zadając pytania, jeżeli czegoś nie wiemy,
 • 10:09 - 10:11
  prosząc o informacje zwrotne,
  dzieląc się błędami
 • 10:11 - 10:13
  i tym, czego się nauczyliśmy,
 • 10:13 - 10:15
  tak, żeby inni swobodnie robili to samo.
 • 10:16 - 10:19
  Prawdziwą pewność zyskamy,
  modelując to, czego się uczymy.
 • 10:21 - 10:25
  Zamiast spędzać życie cały czas robiąc,
 • 10:25 - 10:27
  cały czas wykonując,
 • 10:27 - 10:30
  poświęćmy więcej czasu na zgłębianie,
 • 10:31 - 10:32
  zadawanie pytań,
 • 10:32 - 10:33
  słuchanie,
 • 10:33 - 10:36
  eksperymentowanie, analizowanie,
 • 10:37 - 10:39
  dążenie i stawanie się?
 • 10:40 - 10:43
  A co jeśli każdy z nas zawsze pracowałby
 • 10:43 - 10:45
  nad ulepszeniem czegoś?
 • 10:46 - 10:49
  Może spróbujmy stworzyć
  więcej wysp i wód niskich stawek?
 • 10:50 - 10:52
  Może by jasno określić,
 • 10:52 - 10:55
  sobie i naszym współpracownikom,
 • 10:55 - 10:58
  kiedy chcemy się uczyć, a kiedy wykonywać,
 • 10:58 - 11:01
  tak, żeby nasze wysiłki
  stały się bardziej znaczące,
 • 11:01 - 11:04
  nasze doskonalenie nie miało końca,
 • 11:04 - 11:06
  a to, co najlepsze było jeszcze lepsze.
 • 11:07 - 11:08
  Dziękuję.
Title:
Jak lepiej robić to, na czym nam zależy
Speaker:
Eduardo Briceño
Description:

Pracujesz ciężko, ale nie widzisz poprawy? Nie tylko ty. Eduardo Briceño, pedagog, ujawnia prosty sposób na myślenie o tym, żeby być lepszym w tym, co robisz,
w pracy, rodzicielstwie czy twórczym hobby. Dzieli się użytecznymi technikami, dzięki którym możesz ciągle się uczyć i zawsze czuć, że robisz postępy.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:22

Polish subtitles

Revisions