Return to Video

Hoe je beter kunt worden in de dingen die je belangrijk vindt

 • 0:01 - 0:05
  Bijna iedereen doet zijn best
  op wat hij dan ook maar doet:
 • 0:05 - 0:07
  werk, gezin, school
 • 0:07 - 0:09
  of wat dan ook.
 • 0:09 - 0:11
  Zo voel ik dat ook; ik doe mijn best.
 • 0:12 - 0:15
  Maar een tijdje geleden kwam ik erachter
 • 0:15 - 0:19
  dat ik niet veel beter werd in de dingen
  waar ik het meest om gaf,
 • 0:19 - 0:22
  zoals echtgenoot of vriend zijn
 • 0:22 - 0:24
  of professional of teamgenoot,
 • 0:24 - 0:26
  ik werd niet beter in die dingen,
 • 0:26 - 0:30
  ook al besteedde ik er veel tijd
  en aandacht aan.
 • 0:31 - 0:35
  Inmiddels weet ik
  uit gesprekken en uit onderzoek
 • 0:35 - 0:37
  dat die stagnatie ondanks hard werken
 • 0:37 - 0:39
  redelijk normaal blijkt te zijn.
 • 0:39 - 0:43
  Dus ik wil jullie vertellen waarom
  dat zo is en wat we eraan kunnen doen.
 • 0:44 - 0:47
  Ik heb geleerd
  dat de meest effectieve mensen
 • 0:47 - 0:49
  en teams in ieder vakgebied
 • 0:49 - 0:51
  iets doen wat we allemaal kunnen nadoen.
 • 0:51 - 0:55
  Zij switchen voortdurend
  bewust tussen twee gebieden:
 • 0:55 - 0:57
  de leeromgeving en de presteeromgeving.
 • 0:58 - 1:01
  In de leeromgeving is ons doel
  om iets te verbeteren.
 • 1:01 - 1:04
  We doen dan activiteiten
  die gericht zijn op vooruitgang,
 • 1:04 - 1:06
  dingen die we nog niet
  onder de knie hebben;
 • 1:06 - 1:09
  we gaan ervan uit
  dat we fouten zullen maken,
 • 1:09 - 1:11
  maar weten dat we daar van leren.
 • 1:11 - 1:15
  Heel anders dan hoe we ons gedragen
  in de presteeromgeving,
 • 1:15 - 1:19
  wanneer ons doel is
  om iets zo goed mogelijk uit te voeren.
 • 1:19 - 1:22
  Dan zijn we gericht op wat we al kunnen
 • 1:22 - 1:24
  en proberen we dat foutloos te doen.
 • 1:25 - 1:27
  We zouden ons in beide fases
  moeten begeven,
 • 1:27 - 1:31
  maar we moeten goed weten
  wanneer we in welke fase willen zijn,
 • 1:31 - 1:33
  met welk doel en welke verwachtingen,
 • 1:33 - 1:36
  zodat we beter presteren
  en ons verder verbeteren.
 • 1:36 - 1:39
  De presteeromgeving optimaliseert
  de directe prestatie
 • 1:39 - 1:41
  en de leeromgeving optimaliseert de groei
 • 1:41 - 1:42
  en toekomstige prestatie.
 • 1:43 - 1:45
  De meeste mensen
  verbeteren zichzelf niet,
 • 1:45 - 1:47
  ondanks hard werken,
 • 1:47 - 1:51
  omdat we de neiging hebben bijna
  altijd in de presteeromgeving te zitten.
 • 1:52 - 1:53
  Dat belemmert onze groei
 • 1:53 - 1:56
  en ironisch genoeg
  op de lange termijn ook onze prestatie.
 • 1:58 - 2:00
  Hoe ziet die leeromgeving eruit?
 • 2:01 - 2:03
  Kijk eens naar Demosthenes,
  politiek leider,
 • 2:03 - 2:06
  redenaar en rechtsgeleerde
  in het oude Griekenland.
 • 2:06 - 2:10
  Hij werd niet zo goed
  door constant te werken
 • 2:10 - 2:12
  als redenaar of rechtsgeleerde,
 • 2:12 - 2:15
  wat zijn presteeromgeving was.
 • 2:15 - 2:17
  Maar hij deed ook activiteiten
  gericht op verbetering.
 • 2:18 - 2:19
  Hij studeerde veel.
 • 2:19 - 2:22
  Hij studeerde rechten en filosofie,
  begeleid door mentoren,
 • 2:22 - 2:26
  maar hij wist dat hij als rechtsgeleerde
  ook anderen moest kunnen overtuigen.
 • 2:26 - 2:29
  Dus bestudeerde hij goede toespraken
 • 2:29 - 2:30
  en acteerkunst.
 • 2:31 - 2:35
  Om af te komen van een oude gewoonte,
  het ongewild optrekken van zijn schouder,
 • 2:35 - 2:37
  oefende hij zijn toespraken
  voor de spiegel
 • 2:37 - 2:40
  met een zwaard dat aan het plafond hing,
 • 2:40 - 2:42
  zodat als hij zijn schouder optrok,
 • 2:42 - 2:43
  het pijn zou doen.
 • 2:43 - 2:45
  (Gelach)
 • 2:45 - 2:47
  Hij lispelde en wilde duidelijker spreken,
 • 2:47 - 2:50
  dus oefende hij zijn toespraken
  met steentjes in zijn mond.
 • 2:51 - 2:52
  Hij had een ondergrondse kamer
 • 2:52 - 2:54
  waar hij kon oefenen zonder onderbrekingen
 • 2:54 - 2:56
  en zonder anderen te storen.
 • 2:56 - 2:58
  En omdat de rechtszalen
  toen heel druk waren,
 • 2:58 - 3:00
  oefende hij ook aan zee,
 • 3:00 - 3:03
  waar hij probeerde boven het geluid
  van de golven uit te komen.
 • 3:03 - 3:05
  In zijn leeromgeving
 • 3:05 - 3:08
  deed hij heel andere dingen
  dan in de rechtszaal,
 • 3:08 - 3:09
  zijn presteeromgeving.
 • 3:10 - 3:11
  In de leeromgeving
 • 3:11 - 3:14
  deed hij wat dr. Anders Ericsson
  omschrijft als 'bewust oefenen'.
 • 3:14 - 3:17
  Hierbij worden vaardigheden
  opgesplitst in deelvaardigheden
 • 3:17 - 3:20
  en is het duidelijk aan welke
  deelvaardigheid we gaan werken --
 • 3:20 - 3:22
  schouders omlaag houden bijvoorbeeld.
 • 3:22 - 3:25
  We zijn daarbij volledig gericht
  op een uitdaging op hoog niveau --
 • 3:25 - 3:27
  buiten onze 'comfort zone',
 • 3:27 - 3:29
  net iets moeilijker dan we
  op dit moment kunnen --
 • 3:29 - 3:32
  en ontvangen regelmatig feedback,
  met herhaling en aanpassingen,
 • 3:32 - 3:35
  idealiter onder begeleiding van
  een ervaren coach,
 • 3:35 - 3:37
  want activiteiten
  gericht op verbetering
 • 3:37 - 3:39
  zijn domeinspecifiek,
 • 3:39 - 3:41
  en goede docenten en coaches
  weten wat die activiteiten zijn
 • 3:41 - 3:44
  en kunnen ons voorzien
  van professionele feedback.
 • 3:44 - 3:47
  Dit oefenen in de leeromgeving
 • 3:47 - 3:49
  leidt tot echte verbetering,
 • 3:49 - 3:52
  uitsluitend presteren doet dat niet.
 • 3:52 - 3:55
  Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit
  dat als we een paar jaar
 • 3:55 - 3:56
  in een functie hebben gewerkt,
 • 3:56 - 3:59
  de prestatie meestal stagneert.
 • 3:59 - 4:02
  Dit is bewezen voor docenten, huisartsen,
 • 4:02 - 4:04
  verpleegkundigen en andere beroepen,
 • 4:04 - 4:07
  en dit is zo omdat, als we eenmaal denken
  dat we goed genoeg zijn,
 • 4:07 - 4:09
  vakkundig,
 • 4:09 - 4:11
  dan begeven we ons niet meer
  in de leeromgeving.
 • 4:11 - 4:13
  We doen dan alleen maar ons werk,
 • 4:13 - 4:14
  we presteren,
 • 4:14 - 4:17
  en daar blijken we
  niet echt beter van te worden.
 • 4:17 - 4:20
  Maar mensen die tijd
  blijven steken in de leeromgeving,
 • 4:20 - 4:22
  blijven zich wel steeds verbeteren.
 • 4:22 - 4:26
  De beste verkoopmedewerkers
  doen iedere week activiteiten
 • 4:26 - 4:27
  gericht op verbetering.
 • 4:27 - 4:32
  Ze lezen, ze overleggen met collega's
  of experts in hun vakgebied,
 • 4:32 - 4:35
  proberen nieuwe strategieën uit,
  vragen om feedback en evalueren.
 • 4:35 - 4:37
  De beste schakers
 • 4:37 - 4:41
  zijn niet constant aan het schaken,
 • 4:41 - 4:42
  oftewel in hun presteeromgeving,
 • 4:43 - 4:45
  maar proberen
  de zetten van de grootmeesters
 • 4:45 - 4:47
  te voorspellen en te analyseren.
 • 4:47 - 4:51
  Bijna iedereen heeft waarschijnlijk
  vele uren besteed
 • 4:51 - 4:53
  aan het typen op een computer,
 • 4:53 - 4:54
  zonder de snelheid te verbeteren,
 • 4:54 - 4:58
  maar als we iedere dag
  10 - 20 minuten proberen,
 • 4:58 - 5:01
  volledig geconcentreerd,
  10 - 20 procent sneller te typen
 • 5:01 - 5:02
  dan we op dit moment doen,
 • 5:02 - 5:04
  zou onze snelheid verbeteren,
 • 5:04 - 5:07
  vooral als we ook nog
  onze fouten zouden noteren
 • 5:07 - 5:09
  en die woorden apart zouden oefenen.
 • 5:09 - 5:11
  Dat is bewust oefenen.
 • 5:12 - 5:14
  In welke andere delen van ons leven,
 • 5:14 - 5:16
  wellicht nog belangrijkere,
 • 5:16 - 5:18
  werken we hard zonder beter te worden,
 • 5:18 - 5:21
  omdat we ons altijd
  in de presteeromgeving begeven?
 • 5:23 - 5:26
  Ik bedoel niet dat de presteeromgeving
  niet belangrijk is.
 • 5:26 - 5:27
  Want dat is ze zeker wel.
 • 5:27 - 5:29
  Bij mijn knie-operatie
  zei ik niet tegen de chirurg:
 • 5:29 - 5:32
  "Probeer maar wat uit."
 • 5:32 - 5:33
  (Gelach)
 • 5:33 - 5:35
  "Laten we van je fouten leren!"
 • 5:36 - 5:39
  Ik nam een chirurg van wie ik dacht
  dat ze capabel was
 • 5:39 - 5:41
  en ik wou dat ze het goed zou doen.
 • 5:41 - 5:43
  In de presteeromgeving
 • 5:43 - 5:45
  krijgen we dingen gedaan,
  zo goed mogelijk.
 • 5:46 - 5:47
  Het kan ook motiverend zijn
 • 5:47 - 5:51
  en het verschaft ons informatie
  over waar we op moeten focussen
 • 5:51 - 5:53
  als we terugkeren naar de leeromgeving.
 • 5:53 - 5:55
  Dus om goed te kunnen presteren
 • 5:55 - 5:59
  moeten we afwisselen tussen
  de leeromgeving en de presteeromgeving,
 • 5:59 - 6:01
  bewust onze vaardigheden opbouwen
  in de leeromgeving
 • 6:01 - 6:04
  en die vervolgens toepassen
  in de presteeromgeving.
 • 6:05 - 6:07
  Als Beyoncé tourt
 • 6:07 - 6:10
  en ze geeft een concert,
  dan is ze in haar presteeromgeving,
 • 6:10 - 6:12
  maar als ze 's avonds terugkomt
  op haar hotelkamer,
 • 6:12 - 6:15
  keert ze terug naar haar leeromgeving.
 • 6:15 - 6:17
  Dan bekijkt ze een video-opname
  van de show van die avond.
 • 6:17 - 6:19
  Ze kijkt of er dingen zijn
  die beter kunnen
 • 6:20 - 6:22
  voor haarzelf,
  haar dansers, haar cameramensen.
 • 6:22 - 6:23
  En de volgende ochtend
 • 6:23 - 6:26
  ontvangt iedereen een lijst
  met verbeterpunten,
 • 6:27 - 6:30
  waar ze die dag aan werken
  voor de volgende voorstelling.
 • 6:31 - 6:32
  Het is een spiraal
 • 6:32 - 6:33
  van toenemende vaardigheden,
 • 6:33 - 6:37
  maar we moeten weten wanneer
  we willen leren en wanneer presteren
 • 6:37 - 6:39
  en ook al moeten we
  tijd besteden aan beide,
 • 6:39 - 6:41
  hoe langer we in de leeromgeving zijn,
 • 6:41 - 6:43
  hoe beter we zullen worden.
 • 6:43 - 6:46
  Hoe kunnen we nu meer tijd
  doorbrengen in de leeromgeving?
 • 6:47 - 6:50
  Allereerst moeten we begrijpen
  en ervan overtuigd zijn
 • 6:50 - 6:52
  dat we kunnen verbeteren,
 • 6:52 - 6:54
  de zogenaamde 'groeimentaliteit'.
 • 6:54 - 6:57
  Ten tweede moeten we die vaardigheid
  ook echt willen verbeteren.
 • 6:57 - 6:59
  We moeten het belangrijk vinden,
 • 6:59 - 7:01
  want het kost tijd en moeite.
 • 7:01 - 7:04
  Ten derde moeten we weten
  hoe we beter kunnen worden,
 • 7:04 - 7:06
  wat we kunnen doen
  om te verbeteren,
 • 7:06 - 7:09
  niet zoals ik met mijn gitaar
  toen ik een tiener was,
 • 7:09 - 7:11
  telkens opnieuw hetzelfde liedje spelen,
 • 7:11 - 7:13
  maar bewust oefenen.
 • 7:13 - 7:17
  Ten vierde moet er niet
  te veel op het spel staan,
 • 7:17 - 7:19
  want als fouten te verwachten zijn
 • 7:19 - 7:22
  dan mogen de gevolgen
  daarvan niet catastrofaal zijn
 • 7:22 - 7:24
  of zelfs maar noemenswaardig.
 • 7:24 - 7:28
  Een koorddanser probeert geen
  nieuwe kunstjes zonder vangnet
 • 7:28 - 7:31
  en een atleet zou nooit
  een nieuwe manoeuvre uitproberen
 • 7:31 - 7:32
  tijdens een kampioenschap.
 • 7:33 - 7:37
  Wij brengen zoveel tijd door
  in de presteeromgeving
 • 7:37 - 7:41
  omdat onze wereld vaak
  onnodig veeleisend is.
 • 7:42 - 7:44
  Wij creëren sociale risico's voor elkaar,
 • 7:44 - 7:47
  zelfs op scholen,
  waar alles zou moeten gaan om leren,
 • 7:47 - 7:49
  en dan bedoel ik niet
  de landelijke toetsen.
 • 7:49 - 7:52
  Ik bedoel dat er iedere minuut
  van iedere dag
 • 7:52 - 7:54
  leerlingen zijn,
  van basisschool tot universiteit,
 • 7:54 - 7:58
  die voelen dat als ze een fout maken,
  anderen op hen neerkijken.
 • 7:58 - 8:00
  Geen wonder dat ze zo gestrest zijn
 • 8:00 - 8:02
  en de risico's vermijden
  die nodig zijn om te leren.
 • 8:03 - 8:06
  Ze leren, onbedoeld,
  dat fouten ongewenst zijn
 • 8:06 - 8:10
  als docenten en ouders uitsluitend
  correcte antwoorden willen horen,
 • 8:10 - 8:13
  fouten afwijzen in plaats van
  ze te accepteren en te onderzoeken
 • 8:13 - 8:14
  om ervan te leren,
 • 8:14 - 8:16
  of maar één bepaald antwoord willen,
 • 8:16 - 8:18
  in plaats van onderzoekend denken,
 • 8:18 - 8:19
  waar iedereen van kan leren.
 • 8:19 - 8:22
  Als alle huiswerk en iedere opdracht
  een beoordeling krijgt
 • 8:22 - 8:24
  die meetelt voor een eindcijfer,
 • 8:24 - 8:28
  in plaats van ze te gebruiken voor
  oefenen, fouten, feedback en herhaling,
 • 8:28 - 8:31
  dan zetten we de school neer
  als presteeromgeving.
 • 8:32 - 8:34
  Hetzelfde geldt voor onze werkplekken.
 • 8:34 - 8:38
  De bedrijven die ik bezoek als consultant
  hebben vaak een perfectionistische cultuur
 • 8:38 - 8:41
  die managers creëren
  om goede resultaten te bereiken.
 • 8:41 - 8:43
  Maar zo blijven werknemers
  hangen in wat ze weten
 • 8:44 - 8:45
  en leren ze niets nieuws,
 • 8:45 - 8:47
  dus bedrijven hebben moeite te innoveren
 • 8:47 - 8:48
  en blijven achter.
 • 8:50 - 8:52
  We kunnen meer ruimte scheppen voor groei
 • 8:52 - 8:54
  door met elkaar in gesprek te gaan
 • 8:54 - 8:57
  over wanneer we
  in welke omgeving willen zijn.
 • 8:57 - 9:00
  Op welk vlak willen we
  ons verbeteren en hoe?
 • 9:00 - 9:03
  En wanneer willen we uitvoeren
  met zo weinig mogelijk fouten?
 • 9:04 - 9:07
  Op die manier
  begrijpen we beter wat succes is
 • 9:07 - 9:09
  en hoe we elkaar het beste kunnen helpen.
 • 9:10 - 9:13
  Maar wat als we voortdurend
  in een veeleisende omgeving zitten
 • 9:13 - 9:16
  en we denken dat we zo'n gesprek
  niet kunnen aangaan?
 • 9:17 - 9:20
  Dan zijn er drie dingen
  die we zelf toch kunnen doen.
 • 9:20 - 9:24
  Ten eerste kunnen we losse eilandjes
  creëren in die veeleisende oceaan.
 • 9:25 - 9:27
  Hier zijn de gevolgen van fouten beperkt.
 • 9:27 - 9:31
  We kunnen bijvoorbeeld een mentor
  of een collega zoeken
 • 9:31 - 9:34
  om ideeën mee uit te wisselen
  of een gevoelig gesprek te voeren
 • 9:34 - 9:35
  of een rollenspel te doen.
 • 9:35 - 9:39
  Of we kunnen vragen
  om feedbackgesprekken tijdens projecten.
 • 9:39 - 9:43
  Of we kunnen tijd vrijmaken voor lezen,
  video's kijken of online cursussen doen.
 • 9:43 - 9:45
  Het zijn maar een paar voorbeelden.
 • 9:45 - 9:50
  Ten tweede kunnen we uitvoeren
  en presteren naar verwachting,
 • 9:50 - 9:52
  maar ons vervolgens afvragen
  wat er beter kan,
 • 9:52 - 9:53
  zoals Beyoncé doet,
 • 9:53 - 9:56
  en we kunnen experts
  observeren en imiteren.
 • 9:56 - 9:59
  Het observeren, reflecteren
  en aanpassen vormt een leeromgeving.
 • 10:00 - 10:02
  Ten slotte kunnen we de leiding nemen
 • 10:03 - 10:06
  en de drempel verlagen voor anderen
  door onze verbeterpunten te delen,
 • 10:06 - 10:09
  door vragen te stellen
  over wat we niet weten,
 • 10:09 - 10:11
  door om feedback te vragen
  en onze fouten te delen
 • 10:11 - 10:13
  en wat we ervan geleerd hebben,
 • 10:13 - 10:15
  zodat anderen hetzelfde durven te doen.
 • 10:16 - 10:17
  Echt zelfvertrouwen
 • 10:17 - 10:20
  gaat over het vormgeven
  van een voortdurend leerproces.
 • 10:21 - 10:25
  Stel je voor dat we in plaats van
  steeds maar te doen, doen, doen,
 • 10:25 - 10:27
  te presteren, presteren, presteren,
 • 10:27 - 10:30
  we meer tijd zouden besteden
  aan onderzoeken,
 • 10:31 - 10:32
  vragen,
 • 10:32 - 10:33
  luisteren,
 • 10:33 - 10:36
  experimenteren, reflecteren,
 • 10:37 - 10:39
  proberen en op weg zijn?
 • 10:40 - 10:43
  Stel je voor dat iedereen
  altijd wel bezig was
 • 10:43 - 10:45
  om iets beter te kunnen.
 • 10:46 - 10:48
  Stel je voor dat we meer laagdrempelige
 • 10:48 - 10:49
  eilandjes zouden creëren.
 • 10:50 - 10:52
  En stel je voor dat het helder zou zijn,
 • 10:52 - 10:55
  voor onszelf en voor teamgenoten,
 • 10:55 - 10:58
  wanneer we proberen te leren
  en wanneer we proberen te presteren,
 • 10:58 - 11:01
  dan zouden onze acties
  doeltreffender worden,
 • 11:01 - 11:04
  onze vooruitgang oneindig
 • 11:04 - 11:06
  en ons 'best' nog beter?
 • 11:07 - 11:08
  Bedankt.
Title:
Hoe je beter kunt worden in de dingen die je belangrijk vindt
Speaker:
Eduardo Briceño
Description:

Je doet zo je best en toch zie je geen vooruitgang? Je bent niet de enige. Onderwijskundige Eduardo Briceño beschrijft een eenvoudige manier om beter te worden in de dingen die je doet of het nu gaat om werk, opvoeden of hobby's. Hij geeft ook een paar handige technieken waarmee je kunt blijven leren en steeds zult voelen dat je vooruit gaat.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:22

Dutch subtitles

Revisions