Return to Video

Addisjon av brøker med forskjellige fortegn

 • 0:01 - 0:06
  Finn summen av 3 1/8 + 3/4 + (-2 1/6)
 • 0:06 - 0:08
  La oss gjøre den første delen
  først. Den er enkel og grei.
 • 0:08 - 0:17
  Vi har to positive tall,
  la meg tegne ei tallinje.
 • 0:17 - 0:20
  Vi begynner med 3 og 1/8.
 • 0:20 - 0:28
  Dette er 0, så har vi
  1, 2, 3 og så har du 4.
 • 0:28 - 0:33
  3 og 1/8 vil være omtrent der,
  så la meg tegne den absolutte verdien.
 • 0:33 - 0:40
  3 1/8 vil ligge 3 og 1/8 til høyre for 0.
 • 0:40 - 0:47
  Så det er akkurat den
  avstanden fra 0 og til høyre.
 • 0:47 - 0:51
  Så du kan se på denne
  pila som 3 og 1/8 lang.
 • 0:51 - 0:55
  Når vi har brøker med ulike nevnere,
 • 0:55 - 0:58
  liker jeg å behandle dem som uekte brøker,
 • 0:58 - 1:02
  det gjør addisjon, subtraksjon
  og multiplikasjon lettere.
 • 1:02 - 1:09
  Så 3 og 1/8 er det samme som:
  8 ganger 3 er 24, pluss 1 er 25/8
 • 1:09 - 1:14
  Så dette er 25/8 som er
  det samme som 3 og 1/8.
 • 1:14 - 1:20
  En annen måte å se på det er at
  3 er 24/8, pluss 1/8 er lik 25/8.
 • 1:20 - 1:22
  Så dette er utgangspunktet vårt.
 • 1:22 - 1:25
  Så skal vi legge til 3/4.
 • 1:25 - 1:32
  Vi skal legge til 3/4,
  så vi flytter enda 3/4--
 • 1:32 - 1:34
  Det er vanskelig å tegne disse pilene.
 • 1:34 - 1:42
  Vi flytter oss 3/4 til høyre.
  Så lengden av denne er 3/4.
 • 1:42 - 1:43
  Pluss 3/4.
 • 1:43 - 1:48
  Nå, hvor ender vi?
  Begge disse er positive heltall.
 • 1:48 - 1:50
  Så vi kan legge de sammen, vi
  må bare finne fellesnevneren først.
 • 1:50 - 1:58
  Vi har 25/8 pluss 3/4.
 • 1:58 - 2:02
  Det er det samme som--
  Vi må finne fellesnevneren.
 • 2:02 - 2:05
  Fellesnevneren, eller det minste
  felles multiplum av 4 og 8 er 8.
 • 2:05 - 2:08
  Så det vil bli et eller annet delt på 8.
 • 2:08 - 2:12
  For å gå fra 4 til 8 må vi gange med 2.
  Så vi må også gange 3 med 2.
 • 2:12 - 2:12
  Så vi får 6.
 • 2:12 - 2:17
  Så 3/4 er det samme som 6/8.
 • 2:17 - 2:23
  25/8 pluss 6/8 er lik 31/8
 • 2:23 - 2:33
  Så dette taller her, er 31/8.
 • 2:33 - 2:36
  Og det gir mening,
  fordi 32/8 er 4,
 • 2:36 - 2:38
  så det må være littegrann mindre enn 4.
 • 2:38 - 2:44
  Så dette tallet her, er 31/8
 • 2:44 - 2:47
  Lengden av denne pila,
  absoluttverdien av det tallet er 31/8.
 • 2:47 - 2:51
  Litt mindre enn 4.
 • 2:51 - 3:00
  Om du vil skrive det som et
  blandet tall, vil det bli 3 og 7/8.
 • 3:00 - 3:05
  Dette er 31/8, det er den delen der.
 • 3:05 - 3:10
  Så vil vi legge det til -2 og 1/6.
 • 3:10 - 3:13
  Så vi skal legge til et negativt tall.
 • 3:13 - 3:17
  Så, tenk på hva -2 og 1/6 vil bli.
 • 3:17 - 3:20
  La meg gjøre det i rosa.
 • 3:20 - 3:23
  -2 og 1/6
 • 3:23 - 3:26
  Vi kan si at vi legger til en -1, en -2,
 • 3:26 - 3:29
  og så en -1/6
 • 3:29 - 3:36
  -2 og 1/6 kan vi tegne som dette.
 • 3:36 - 3:42
  -2 og 1/6 kan vi tegne
  med ei pil som dette.
 • 3:42 - 3:46
  Så dette er -2 og 1/6.
  Det er et par måter å se det på.
 • 3:46 - 3:51
  Når du legger til denne
  pila som går mot venstre--
 • 3:51 - 3:55
  Vi kunne satt den her,
  og kommet rett til -2 og 1/6.
 • 3:55 - 3:59
  Er det samme som å
  trekke fra en positiv 2 og 1/6.
 • 3:59 - 4:02
  Å fjerne 2 og 1/6 mot venstre.
 • 4:02 - 4:08
  Og vi ender opp med et tall, hvor
  absoluttverdien vil se omtrent sånn ut.
 • 4:08 - 4:18
  Og den vil ligge til høyre, og er positiv,
  så absoluttverdien er selve tallet.
 • 4:18 - 4:25
  Denne verdien her, som er svaret vårt,
  er forskjellen mellom 31/8 og 2 og 1/6.
 • 4:25 - 4:29
  Og det er en positiv forskjell,
  fordi vi regner med positive tall.
 • 4:29 - 4:34
  Så vi tar 31/8 og trekker fra 2 og 1/6.
 • 4:34 - 4:35
  La oss gjøre det.
 • 4:35 - 4:42
  Denne oransje verdien er
  31/8, minus 2 og 1/6.
 • 4:42 - 4:51
  2 og 1/6 er det samme som:
  6 ganger 2 er 12, pluss 1 er 13.
 • 4:51 - 4:53
  -13/6
 • 4:53 - 4:58
  Og dette er lik:
  nå trenger vi en fellesnevner igjen.
 • 4:58 - 5:04
  Og det ser ut som fellesnevneren er 24.
 • 5:04 - 5:12
  La meg gjøre det klart,
  dette er 31/8, og dette er -2 og 1/6.
 • 5:12 - 5:19
  Du må gange 8 med 3 for å få 24.
 • 5:19 - 5:23
  Så vi ganger 31 med 3, det gir oss 93.
 • 5:23 - 5:33
  Og så for å gå fra 6
  til 24 må du gange med 4.
 • 5:33 - 5:36
  Så vi må gange med 4 her oppe også.
 • 5:36 - 5:40
  4 ganger 13 er--
  4 ganger 10 er 40
 • 5:40 - 5:44
  4 ganger 3 er 12,
  så det blir 52.
 • 5:44 - 5:50
  Så dette blir:
  93 minus 52 delt på 24
 • 5:50 - 5:55
  Og det er:
  93 minus 52,
 • 5:55 - 5:59
  3 minus 2 er 1,
  9 minus 5 er 4.
 • 5:59 - 6:05
  Så det er 41 delt på 24.
 • 6:05 - 6:07
  Og du kan se det her,
  ved å se på tallinjen.
 • 6:07 - 6:12
  Dette er 41/24.
 • 6:12 - 6:17
  Og det skal være littegrann mindre enn 2,
  fordi 2 ville vært 48/24.
 • 6:17 - 6:21
  Og det gir mening at vi er litt under det.
Title:
Addisjon av brøker med forskjellige fortegn
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:22

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions