< Return to Video

Explaining the circular economy, and how society can rethink progress | Animated video essay

 • 0:01 - 0:04
  Levande system har funnits i miljarder år
 • 0:05 - 0:06
  och kommer att finnas i många fler.
 • 0:08 - 0:10
  I den levande världen
  finns det ingen deponi.
 • 0:10 - 0:12
  Istället flödar material.
 • 0:13 - 0:15
  En arts avfall
  är en annan arts föda,
 • 0:16 - 0:17
  energi tillhandahålls av solen,
 • 0:18 - 0:19
  saker växer, sedan dör de,
 • 0:19 - 0:23
  och näringsämnen återvänder till jorden
  på ett säkert sätt.
 • 0:24 - 0:25
  Och det fungerar.
 • 0:26 - 0:27
  Men vi människor
 • 0:27 - 0:29
  har anammat en linjär ansats:
 • 0:30 - 0:32
  vi tar, vi skapar, och vi slänger.
 • 0:33 - 0:35
  En ny telefonmodell släpps,
 • 0:35 - 0:37
  så vi gör oss av med den gamla.
 • 0:37 - 0:39
  Tvättmaskinen går sönder,
 • 0:39 - 0:40
  så vi köper en ny.
 • 0:41 - 0:46
  Varje gång vi gör detta tar vi
  från ett begränsat förråd av resurser.
 • 0:46 - 0:48
  och producerar ofta giftigt avfall.
 • 0:49 - 0:51
  Det kan helt enkelt
  inte fungera i längden.
 • 0:53 - 0:54
  Men vad kan fungera?
 • 0:55 - 0:59
  Om vi accepterar att naturens
  kretsloppsmodell fungerar,
 • 0:59 - 1:02
  kan vi då förändra vårt sätt att tänka
 • 1:02 - 1:05
  så att vi också
  driver en cirkulär ekonomi?
 • 1:06 - 1:08
  Låt oss börja
  med det biologiska kretsloppet.
 • 1:09 - 1:12
  Hur kan vårt avfall bli en resurs
 • 1:12 - 1:13
  istället för en börda?
 • 1:14 - 1:17
  Genom att ompröva och omforma
  produkter och komponenter
 • 1:18 - 1:19
  och förpackningarna de kommer i
 • 1:20 - 1:23
  kan vi skapa säkra
  och komposterbara material
 • 1:23 - 1:25
  som bidrar till att odla mer saker.
 • 1:26 - 1:28
  Som de säger på bio:
 • 1:28 - 1:31
  "Inga resurser har gått förlorade
  vid tillverkningen av detta material."
 • 1:32 - 1:36
  Men vad händer med tvättmaskinerna,
  mobiltelefonerna och kylskåpen?
 • 1:36 - 1:38
  Vi vet att de inte bryts ner biologiskt.
 • 1:39 - 1:42
  Här handlar det om
  ett annat sätt att tänka om:
 • 1:42 - 1:45
  ett sätt att återanvända
  värdefulla metaller,
 • 1:45 - 1:48
  polymerer och legeringar,
  så att de behåller sin kvalitet
 • 1:48 - 1:53
  och fortsätter att vara användbara
  långt efter enskilda produkters livslängd.
 • 1:55 - 1:58
  Tänk om dagens varor
  blev morgondagens resurser?
 • 1:59 - 2:01
  Det är kommersiellt vettigt.
 • 2:02 - 2:05
  Istället för engångs- och
  ersättningskulturen vi är vana vid
 • 2:05 - 2:08
  skulle vi anta
  en återlämnings- och förnyelsekultur
 • 2:08 - 2:13
  där produkter och komponenter
  är utformade att tas isär och återskapas.
 • 2:14 - 2:18
  En lösning kan vara
  att tänka om hur vi ser på ägande.
 • 2:19 - 2:22
  Tänk om vi aldrig ägde våra tekniker?
 • 2:22 - 2:25
  Istället skulle vi licensiera dem
  från tillverkarna.
 • 2:26 - 2:29
  Låt oss nu sätta ihop dessa två kretslopp.
 • 2:30 - 2:33
  Tänk om vi kunde utforma produkter
  som kommer tillbaka till sina tillverkare,
 • 2:34 - 2:36
  deras tekniska material återanvänds,
 • 2:36 - 2:40
  och deras biologiska delar
  ökar jordbruksvärdet.
 • 2:41 - 2:45
  Och tänk om dessa produkter
  tillverkas och transporteras
 • 2:45 - 2:46
  med förnybar energi.
 • 2:47 - 2:50
  Det här är en modell
  som bygger välstånd på lång sikt.
 • 2:51 - 2:52
  Och den goda nyheten är
 • 2:52 - 2:55
  att det redan finns företag där ute
 • 2:55 - 2:57
  som börjar anta detta arbetssätt.
 • 2:58 - 3:03
  Men den cirkulära ekonomin handlar inte om
  att en tillverkare ändrar en produkt.
 • 3:04 - 3:06
  Det handlar om
  att alla de sammankopplade företag
 • 3:06 - 3:10
  som utgör vår infrastruktur och ekonomi
  arbetar tillsammans.
 • 3:11 - 3:12
  Det handlar om energi.
 • 3:13 - 3:17
  Det handlar om
  att tänka om själva operativsystemet.
 • 3:19 - 3:24
  Vi har en fantastisk möjlighet att skapa
  nya perspektiv och nya horisonter.
 • 3:24 - 3:27
  Istället för att fastna
  i nutidens frustrationer,
 • 3:28 - 3:30
  kan vi med kreativitet och innovation
 • 3:31 - 3:35
  verkligen omskapa och omforma vår framtid.
Title:
Explaining the circular economy, and how society can rethink progress | Animated video essay
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:49

Swedish subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions