Return to Video

Range and Mid-range

 • 0:00 - 0:05
  Find varriationsbredden og midrange i det følgende talsæt.
 • 0:05 - 0:07
  Det variationsbredden i virkeligheden fortæller os,
 • 0:07 - 0:09
  er spredningen på disse tal.
 • 0:09 - 0:10
  Vi regner varriationsbredden ved
 • 0:10 - 0:12
  at finde forskellen mellem
 • 0:12 - 0:15
  det største og det mindste
 • 0:15 - 0:16
  af disse tal.
 • 0:16 - 0:17
  Først skal vi finde
 • 0:17 - 0:18
  det største tal.
 • 0:18 - 0:21
  Vi laver en rød cirkel omkring tallet - det ser ud til at være 94.
 • 0:21 - 0:23
  94 er større end noget andet tal her.
 • 0:23 - 0:25
  Det er derfor det største af disse tal.
 • 0:25 - 0:27
  Fra dette skal vi trække
 • 0:27 - 0:29
  det mindste af tallene.
 • 0:29 - 0:31
  Det mindste tal af disse tal
 • 0:31 - 0:32
  er 65.
 • 0:32 - 0:34
  Det maler vi en grøn cirkel rundt om.
 • 0:34 - 0:36
  Vi skal altså sige 94 minus 65
 • 0:36 - 0:38
  for at finde svaret.
 • 0:38 - 0:41
  Hvis vi skulle regne 95 minus 65 ville det være lig med 30.
 • 0:41 - 0:43
  Da 94 er netop 1 mindre end 95,
 • 0:43 - 0:44
  må svaret på vores regnestykke være netop 1 mindre end 30 - nemlig 29.
 • 0:44 - 0:48
  Jo større dette tal er, jo større er forskellen mellem det største og det mindste af tallene altså. Tallet bliver stort, når der er stor forskel
 • 0:48 - 0:51
  på det største tal og det mindste tal.
 • 0:51 - 0:54
  Jo mindre varriatiionsbredden er, jo mindre er forskellen mellem det største.
 • 0:54 - 0:59
  og det mindste tal.
 • 0:59 - 1:02
  Midrange er en måde, hvorpå
 • 1:02 - 1:05
  man kan bestemme midten af talsættet.
 • 1:05 - 1:10
  Måden man finder midrange er ved at beregne gennemsnittet
 • 1:10 - 1:13
  af maksimumværdien - det største tal - og minimumsværdien - det mindste tal.
 • 1:13 - 1:18
  Her fandt vi altså forskellen på de to tal. Midrange er gennemsnittet af de to tal.
 • 1:18 - 1:27
  Vi skal altså sige 94 plus 65 og dividere det med 2 for at finde gennemsnittet af disse to tal.
 • 1:27 - 1:33
  90 plus 60 giver 150. 150 plus 4 plus 5 giver 159.
 • 1:33 - 1:40
  159 divideret med 2 er det samme som følgende:
 • 1:40 - 1:45
  150 divideret med 2 er lig med 75. 9 divideret med 2 er lig med 4,5. Vi har opdelt regnestykket og skal nu samle det igen: 75 plus 4,5 er lig med 79,5.
 • 1:45 - 1:50
  Resultatet er dermed 79,5.
 • 1:50 - 1:53
  Dette er altså en måde at finde midten af talsættet.
 • 1:53 - 1:58
  En anden måde er at finde middelværdien - gennemsnittet.
 • 1:58 - 2:00
  Vi kan selvfølgelig også finde median og typetal og på den måde beskrive vores midten af vores data.
 • 2:00 - 2:03
  Forhåbentlig ved du nu, hvad varriationsbredde og midrange er.
Title:
Range and Mid-range
Description:

u08_l2_t1_we2 Range and Mid-range

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03
Orhan Klardashti edited Danish subtitles for Range and Mid-range
Peter Severini edited Danish subtitles for Range and Mid-range
Peter Severini edited Danish subtitles for Range and Mid-range
Peter Severini edited Danish subtitles for Range and Mid-range
Peter Severini added a translation

Danish subtitles

Revisions Compare revisions