Return to Video

Range and Mid-range

 • 0:00 - 0:05
  Find
 • 0:09 - 0:10
  Måden hvorpå vi regner det er ved
 • 0:10 - 0:12
  at finde forskellen mellem
 • 0:12 - 0:15
  det største og det mindste
 • 0:15 - 0:16
  af disse tal.
 • 0:16 - 0:17
  Først skal vi finde
 • 0:17 - 0:18
  det største tal.
 • 0:18 - 0:21
  Vi laver en rød cirkel omkring tallet - det ser ud til at være 94.
 • 0:21 - 0:23
  94 er større end noget andet tal her.
 • 0:23 - 0:25
  Det er derfor det største af disse tal.
 • 0:25 - 0:27
  Fra dette skal vi trække
 • 0:27 - 0:29
  det mindste af tallene.
 • 0:29 - 0:31
  Det mindste tal af disse tal
 • 0:31 - 0:32
  er 65.
 • 0:32 - 0:34
  Det maler vi en grøn cirkel rundt om.
Title:
Range and Mid-range
Description:

u08_l2_t1_we2 Range and Mid-range

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03
Orhan Klardashti edited Danish subtitles for Range and Mid-range
Peter Severini edited Danish subtitles for Range and Mid-range
Peter Severini edited Danish subtitles for Range and Mid-range
Peter Severini edited Danish subtitles for Range and Mid-range
Peter Severini added a translation

Danish subtitles

Revisions Compare revisions