Return to Video

Rozpětí a střed rozpětí

 • 0:00 - 0:05
  Najděte rozpětí a střed rozpětí následující množiny čísel.
 • 0:05 - 0:07
  Takže rozpětí nám v podstatě říká,
 • 0:07 - 0:09
  jak daleko jsou od sebe tato čísla.
 • 0:09 - 0:10
  A způsob, jakým jej počítáte je,
 • 0:10 - 0:12
  že spočtete pouze rozdíl mezi
 • 0:12 - 0:15
  největším z těchto čísel a nejmenším
 • 0:15 - 0:16
  z těchto čísel.
 • 0:16 - 0:17
  A tak pokud se podíváme na největší
 • 0:17 - 0:18
  z těchto čísel,
 • 0:18 - 0:21
  zakroužkuji jej fialovou barvou, vypadá to, že je to 94
 • 0:21 - 0:23
  94 je větší než všechny ostatní čísla zde,
 • 0:23 - 0:25
  je to tedy největší z čísel.
 • 0:25 - 0:27
  A od tohoto čísla chceme odečíst
 • 0:27 - 0:29
  nejmenší z čísel
 • 0:29 - 0:31
  A nejmenší číslo v naší množině
 • 0:31 - 0:32
  tady je 65.
 • 0:32 - 0:34
  (zakroužkováno zeleně)
 • 0:34 - 0:36
  Takže chcete odečíst 65 od 94
 • 0:36 - 0:38
  a to se rovná...
 • 0:38 - 0:41
  pokud by to bylo 95 mínus 65, pak by to bylo 30
 • 0:41 - 0:43
  94 je o jednu méně než 95
 • 0:43 - 0:44
  takže je to 29
 • 0:44 - 0:48
  To znamená, že čím větší je toto číslo, tím větší je
 • 0:48 - 0:51
  rozdíl mezi největším a nejmenším číslem
 • 0:51 - 0:54
  a čím je menší, tím je užší rozpětí
 • 0:54 - 0:59
  čísel, takže to by bylo rozpětí.
 • 0:59 - 1:02
  O středu rozpětí množiny lze do jisté míry
 • 1:02 - 1:05
  přemýšlet jako o určitém druhu prostřední hodnoty,
 • 1:05 - 1:10
  tedy střed rozpětí, střed rozpětí spočtete jako průměr
 • 1:10 - 1:13
  největšího a nejmenšího čísla.
 • 1:13 - 1:18
  Takže tady jsme vzali rozdíl a to bylo rozpětí, střed rozpětí by bylo aritmetickým průměrem těchto dvou čísel.
 • 1:18 - 1:27
  Takže 94 plus 65, když mluvíme o průměru, aritmetickém průměru, děleno 2, tak tohle bude kolik...
 • 1:27 - 1:33
  90 plus 60 je 150, 150 plus
 • 1:33 - 1:40
  4 a 5 je 159, 159 děleno 2 se rovná
 • 1:40 - 1:45
  150 děleno 2 je 75, 9 děleno 2 je 4,5,
 • 1:45 - 1:50
  takže tohle by bylo 79,5
 • 1:50 - 1:53
  Tak to je jeden způsob uvažování o středu těchto čísel,
 • 1:53 - 1:58
  dalším způsobem je samozřejmě aritmetický průměr všech těchto čísel,
 • 1:58 - 2:00
  samozřejmě také můžete uvažovat medián či modus,
 • 2:00 - 2:03
  takže rozpětí a střed rozpětí.
Title:
Rozpětí a střed rozpětí
Description:

u08_l2_t1_we2 Rozpětí a střed rozpětí

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03
Jiří Vančura edited Czech subtitles for Range and Mid-range
Jiří Vančura edited Czech subtitles for Range and Mid-range
Zdeněk Hanzal added a translation

Czech subtitles

Revisions