Return to Video

Размах и среда на размаха

 • 0:00 - 0:05
  Задача: Открийте range и midrange в поредицата от числа.
 • 0:09 - 0:10
  И начинът, по който се изчислява е
 • 0:10 - 0:12
  като вземете разликата между
 • 0:12 - 0:15
  най-голямото от тези числа и най-малкото
 • 0:15 - 0:16
  отново от тях.
 • 0:16 - 0:17
  Та ако погледнем най-голямото
 • 0:17 - 0:18
  от тези числа
 • 0:18 - 0:21
  Ще го оградя с виолетово, изглежда е 94
 • 0:21 - 0:23
  94 е по-голямо от всяко друго число тук
 • 0:23 - 0:25
  Т.е. то е най-голямото от числата
 • 0:25 - 0:27
  И от него искаме да извадим
 • 0:27 - 0:29
  най-малкото число
 • 0:29 - 0:31
  А най-малкото число в нашето множество
 • 0:31 - 0:32
  е 65 ето тук
 • 0:32 - 0:34
  Оградено в зелено
 • 0:34 - 0:36
  Сега изваждаме 65 от 94
 • 0:36 - 0:38
  и това е равно на
 • 0:38 - 0:41
  Ако това беше 95 минус 65, получаваме 30
 • 0:41 - 0:43
  94 е с едно по малко от 95
 • 0:43 - 0:44
  т.е. имаме 29
Title:
Размах и среда на размаха
Description:

u08_l2_t1_we2 Range and Mid-range

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
PreslavYankov edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
PreslavYankov edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
khanacademy.bg edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions