Return to Video

Размах и среда на размаха

 • 0:00 - 0:05
  Задача: Открийте разликата и средното аритметично в поредицата от числа.
 • 0:05 - 0:07
  И това, което редицата ни показва е съществено
 • 0:07 - 0:09
  за това каква е разликата между числата
 • 0:09 - 0:10
  И начинът, по който се изчислява е
 • 0:10 - 0:12
  като вземете разликата между
 • 0:12 - 0:15
  най-голямото от тези числа и най-малкото
 • 0:15 - 0:16
  отново от тях.
 • 0:16 - 0:17
  Та ако погледнем най-голямото
 • 0:17 - 0:18
  от тези числа
 • 0:18 - 0:21
  Ще го оградя с виолетово, изглежда е 94
 • 0:21 - 0:23
  94 е по-голямо от всяко друго число тук
 • 0:23 - 0:26
  Т.е. то е най-голямото от числата
 • 0:26 - 0:28
  И от него искаме да извадим
 • 0:28 - 0:29
  най-малкото число
 • 0:29 - 0:32
  А най-малкото число в нашето множество
 • 0:32 - 0:33
  е 65 ето тук
 • 0:33 - 0:35
  Оградено в зелено
 • 0:35 - 0:36
  Сега изваждаме 65 от 94
 • 0:36 - 0:38
  и това е равно на
 • 0:38 - 0:41
  Ако това беше 95 минус 65, получаваме 30
 • 0:41 - 0:43
  94 е с едно по малко от 95
 • 0:43 - 0:45
  т.е. имаме 29
 • 0:45 - 0:49
  Колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е разликата
 • 0:49 - 0:52
  между най-голямото и най-малкото число.
 • 0:52 - 0:53
  Колкото по-малко е числото,
 • 0:53 - 0:59
  толкова по-малка е разликата между тях. Това е разлика.
 • 0:59 - 1:03
  Средното аритметично е нещо друго,
 • 1:03 - 1:05
  до някаква степен прилича на намиране на средата.
 • 1:07 - 1:11
  За да намерите средно аритметично, трябва да намерите средното число
 • 1:11 - 1:13
  на най-голямото и най-малкото число.
 • 1:13 - 1:18
  Тук взимаме разликата. Средното аритметично ще бъде средното на тези две числа.
 • 1:18 - 1:27
  Така, 94 плюс 65, когато говорим за среда, ще разделим на две.
 • 1:28 - 1:32
  90 плюс 60 е равно на 150, 150 плюс
 • 1:32 - 1:40
  4 плюс 5 е равно на 159. 159 разделено на 2 е равно на:
 • 1:40 - 1:45
  150 разделено на 2, е 75, 9 разделено на 2, е 4.5,
 • 1:45 - 1:50
  значи средното аритметично е 79.5
 • 1:50 - 1:53
  Това е единият начин за намиране на средата на тези числа.
 • 1:53 - 1:57
  Другият е чрез смятане,
 • 1:57 - 2:00
  намирайки медианата на числата.
 • 2:00 - 2:03
  Това е разлика и средно аритметично.
Title:
Размах и среда на размаха
Description:

u08_l2_t1_we2 Range and Mid-range

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
PreslavYankov edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
PreslavYankov edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
khanacademy.bg edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions