Return to Video

vimeo.com/.../215274960

 • 0:02 - 0:05
  Gegroet onrustzaaiers...
  welkom bij Trouble.
 • 0:05 - 0:06
  Mijn naam is niet belangrijk.
 • 0:06 - 0:07
  Samen met de slavernij,
 • 0:07 - 0:10
  de kruistochten, de kolonisatie
  van de Amerika's,
 • 0:10 - 0:11
  en Nickleback's nieuwste album...
 • 0:11 - 0:13
  "No Fixed Address",
 • 0:13 - 0:15
  scoort de Tweede Wereldoorlog
  vrij hoog op de...
 • 0:15 - 0:17
  lijst van ergste
  dingen die de mens...
 • 0:17 - 0:18
  ooit heeft gedaan.
 • 0:18 - 0:19
  Het was een gruwelijke slachting...
 • 0:19 - 0:21
  gekenmerkt door het grootschalig
  uitvlakken van steden,
 • 0:21 - 0:23
  een ongekend hoog
  dodental wereldwijd,
 • 0:23 - 0:26
  en de ergste wreedheden
  ooit begaan op Europese bodem.
 • 0:26 - 0:28
  Niet verwonderlijk
  dat tegen de tijd...
 • 0:28 - 0:29
  dat de rook was opgetrokken...
 • 0:29 - 0:31
  de politieke ideologie
  die het startsein gaf,
 • 0:31 - 0:33
  het fascisme, was uitgegroeid
  tot een bijna universeel...
 • 0:33 - 0:35
  synoniem voor het pure, absolute kwaad.
 • 0:35 - 0:38
  Het fascisme worstelt sindsdien met
  een groot imagoprobleem,
 • 0:38 - 0:41
  maar de ideeën en materiële
  omstandigheden die hebben geleid...
 • 0:41 - 0:43
  tot de aanvankelijke stijging
  zijn nooit echt verdwenen.
 • 0:43 - 0:45
  Vandaag, met de neoliberale kapitalistische orde...
 • 0:45 - 0:48
  in een periode van intense
  crisis, vormt het fascisme opnieuw...
 • 0:48 - 0:50
  een ernstige bedreiging.
 • 0:50 - 0:52
  De opleving van extreem-rechts nationalisme,
 • 0:52 - 0:57
  witte suprematie, vrouwenhaat en
  andere giftige reactionaire ideologieën...
 • 0:57 - 1:01
  leidt op zijn beurt tot een hernieuwd
  enthousiasme voor anti-fascisme of antifa.
 • 1:01 - 1:03
  Als we willen bouwen
  op dit momentum...
 • 1:03 - 1:07
  is het belangrijk verder te kijken dan het
  gebruik van fascist als kleinerend begrip,
 • 1:07 - 1:09
  of als scheldwoord voor
  onze politieke tegenstanders...
 • 1:09 - 1:13
  en in plaats daarvan te streven naar een
  beter begrip van waar we mee te maken hebben.
 • 1:13 - 1:15
  De komende dertig minuten hoor
  je verschillende geluiden...
 • 1:15 - 1:18
  van een diverse groep antifascisten
  en anti-racistische organisers...
 • 1:18 - 1:21
  die hun ervaringen delen met
  het bashen van fash...
 • 1:21 - 1:23
  en het zaaien van
  heel veel onrust.
 • 1:47 - 1:50
  Heil Trump! Heil ons volk!
 • 1:50 - 1:52
  Heil de overwinning!
 • 1:52 - 1:56
  Een veelbesproken kwestie is
  hoe je fascisme definieert,
 • 1:56 - 1:57
  en er staat veel op het spel,
 • 1:57 - 2:00
  want als we een beweging
  als fascistisch kenmerken,
 • 2:00 - 2:02
  betekent het dat we vanaf
  het aller begin ons...
 • 2:02 - 2:04
  niet bezig gaan houden
  met een intellectueel,
 • 2:04 - 2:06
  niet gaan bezighouden
  met zijn argumenten,
 • 2:06 - 2:09
  en dat bovendien geweld acceptabel is om
  de beweging te onderdrukken.
 • 2:11 - 2:15
  Sinds decennia definieert links
  fascisme als een reactie van de staat...
 • 2:15 - 2:16
  op het kapitalisme in crisis.
 • 2:16 - 2:20
  Het kapitalistische systeem
  gebruikt bij een crisis...
 • 2:20 - 2:26
  rechts of het fascisme om sociale
  en linkse bewegingen te bestrijden.
 • 2:26 - 2:30
  Fascisme is een ideologie
  die inherent reactionair is...
 • 2:30 - 2:32
  en autoritair.
 • 2:32 - 2:37
  Als anarchisten en communisten zien we
  het fascisme als contra-revolutiair,
 • 2:37 - 2:41
  het complete tegenovergestelde
  van waarvoor we vechten.
 • 2:41 - 2:47
  Het is een politieke beweging die zijn
  politieke tegenstanders wil vernietigen...
 • 2:47 - 2:50
  en daarom moeten we het met
  alle middelen bestrijden.
 • 2:50 - 2:56
  Fascisme zou ik definiëren als een
  autoritaire, reactionaire, nationale beweging,
 • 2:56 - 3:03
  geworteld in een idee dat er een
  samenzwering gaande is tegen de witte man,
 • 3:03 - 3:06
  een complot tegen de westerse beschaving.
 • 3:06 - 3:11
  Er is behoefte aan een straatbeweging
  die gericht is op hun politieke vijanden,
 • 3:11 - 3:12
  dus moeten links, minderheden...
 • 3:12 - 3:15
  en sociale groepen
  zoeken naar bevrijding.
 • 3:15 - 3:18
  Mensen die terugvechten voor
  de arbeidersklasse als geheel,
 • 3:18 - 3:20
  of groepen die onderdrukt
  worden onder witte suprematie,
 • 3:20 - 3:23
  vrouwen die terugvechten
  tegen het patriarchaat,
 • 3:23 - 3:26
  dit zijn de extreme maatschappelijke kwalen
  waarmee hun beweging wordt geconfronteerd...
 • 3:26 - 3:29
  en moet verslaan om hun
  doelen te bereiken.
 • 3:29 - 3:33
  Tegenwoordig wordt bijna
  alles fascisme genoemd...
 • 3:33 - 3:34
  afhankelijk van wie
  je de vraag stelt.
 • 3:34 - 3:38
  Links en rechts noemen elkaar fascistisch...
 • 3:39 - 3:41
  dat is... interessant.
 • 3:41 - 3:44
  Er zijn vele soorten fascisme,
  zoals er verschillende soorten...
 • 3:44 - 3:47
  socialisme, anarchisme of communisme zijn.
 • 3:47 - 3:51
  Maar ze delen dezelfde kwaliteiten
  van uiterst autoritair...
 • 3:51 - 3:54
  nationalistisch, en uiteindelijk op basis van
 • 3:54 - 3:58
  behoud van hiërarchieën van klasse, ras en geslacht.
 • 3:58 - 4:03
  Een 14-jarig meisje in Rockville Maryland
  werd in een badkamer op school verkracht door
 • 4:03 - 4:05
  twee mannen, naar verluidt illegalen.
 • 4:05 - 4:06
  De wijze waarop migranten...
 • 4:06 - 4:09
  zondebok worden gemaakt
  door de reguliere media,
 • 4:09 - 4:12
  door de overheid, door de
  heersende klasse in feite.
 • 4:12 - 4:17
  Fascisten zien kansen en
  duwen hun agenda door met...
 • 4:17 - 4:22
  racistische, anti-migratie-retoriek wat
  brandstof is voor de politiek om...
 • 4:22 - 4:24
  elk verzet vanuit de
  arbeidersklasse te vernietigen...
 • 4:24 - 4:26
  en vanuit linkse organisaties.
 • 4:26 - 4:32
  Het zou fout zijn fascisme te zien als
  een lijst principes die toegepast kan worden...
 • 4:32 - 4:36
  op elke vorm van politieke beweging
  op elke vorm van land op elke periode.
 • 4:36 - 4:39
  Het is een echte, levende
  politieke beweging.
 • 4:39 - 4:41
  Ik denk dat een deel
  van het probleem is...
 • 4:41 - 4:45
  van de vraag "is iets fascist?" of
  "leven we in het fascisme?"...
 • 4:45 - 4:48
  "Is dit het ergste gebeurtenis ooit?"
 • 4:48 - 4:49
  Dat zou eigendunk zijn,
 • 4:49 - 4:53
  echt lomp, in het bijzonder
  voor Noord-Amerikanen.
 • 4:53 - 4:57
  Ongetwijfeld zouden de Verenigde Staten
  geen slechtere geschiedenis kennen...
 • 4:57 - 4:59
  en Canada zou geen slechtere
  geschiedenis hebben gehad...
 • 4:59 - 5:01
  als openlijke fascisten aan
  het roer hadden gestaan.
 • 5:01 - 5:07
  Ik zie het niet, en het ontkent de
  horror van Noord-Amerika...
 • 5:07 - 5:09
  door te beweren dat het
  nog erger had kunnen zijn.
 • 5:09 - 5:15
  Canada en de Verenigde Staten
  zijn in basis racistisch.
 • 5:15 - 5:20
  Het werd gevormd door de massale genocide
  van de inheemse bevolking...
 • 5:20 - 5:25
  en door slavernij, wat het
  huidige Amerika heeft opgebouwd.
 • 5:25 - 5:29
  Ik denk dat de werkelijke functies van
  witte suprematie, patriarchaat,
 • 5:29 - 5:31
  autoritarisme, kolonist-kolonialisme,
 • 5:31 - 5:36
  in Noord-Amerika zou moeten worden
  begrepen zoals het werkelijk bestaat...
 • 5:36 - 5:39
  en niet in vergelijking met
  andere plaatsen.
 • 5:40 - 5:44
  Harde fascistische bewegingen zijn
  in de VS en in Europa redelijk hetzelfde.
 • 5:44 - 5:47
  Het belangrijkste verschil
  is het concept van identiteit...
 • 5:47 - 5:49
  waarvoor de fascistische bewegingen staan.
 • 5:49 - 5:53
  In de VS wordt onze identiteit meestal
  gedefinieerd door ras.
 • 5:53 - 5:58
  We zijn een land van kolonisten. Raciale groepen
  zijn tegen hun wil hierheen gebracht.
 • 5:58 - 6:03
  Witte suprematie is een manier om te breken met
  een mogelijke klassensolidariteit, tegen de mensen die...
 • 6:03 - 6:04
  de controle en macht in
  de samenleving hebben.
 • 6:04 - 6:07
  In Europa bestaat deze notie van ras
  niet op dezelfde manier.
 • 6:07 - 6:11
  Dus hebben fascistische en de andere
  extreem-rechtse etno-nationalistische bewegingen...
 • 6:11 - 6:14
  de neiging zichzelf strak te definiëren
  rond hun land van herkomst.
 • 6:14 - 6:20
  Als je kijkt naar hoe de Ieren werden
  ingekapseld in de Amerikaanse natie...
 • 6:20 - 6:26
  na de slavernij, kun je zien hoe de wortels
  van witheid heel verschillend zijn...
 • 6:26 - 6:32
  dan bijvoorbeeld in Italië, waar nu
  Lega Nord stelt dat alleen...
 • 6:32 - 6:35
  het noorden goede
  Italianen zijn, en wit.
 • 6:35 - 6:38
  En het zuiden van Italië is niet wit.
 • 6:38 - 6:41
  Dat onderscheid zou
  worden gemaakt in de VS.
 • 6:41 - 6:44
  In Europa keken fascistische partijen altijd...
 • 6:44 - 6:48
  naar een geracialiseerde
  begrip van klassenpolitiek.
 • 6:48 - 6:52
  Ze verwerpen communistische of anarchistische
  kritieken van de klassenmaatschappij...
 • 6:52 - 6:55
  en vervangen het met een
  geracialiseerde heersende klasse...
 • 6:55 - 6:59
  altijd "de joden" of misschien
  is het lichtbedekt anti-semitisme,
 • 6:59 - 7:00
  zoals de globalisten.
 • 7:00 - 7:03
  Fascistische groepen in
  Amerika zien de vijand...
 • 7:03 - 7:07
  in de immigrant, in de Black Lives
  Matter-activist, in de vluchteling.
 • 7:07 - 7:09
  Niet de mensen die daadwerkelijk
  de maatschappij beheersen,
 • 7:09 - 7:11
  of de mensen die aan de knoppen zitten,
 • 7:11 - 7:14
  zoals verhuurders, politici, de politie...
 • 7:14 - 7:17
  weet je, mensen onder controle
  van de gevangenisindustrie.
 • 7:17 - 7:19
  Dat heeft het fascisme in
  de VS altijd geprobeerd.
 • 7:19 - 7:21
  Het probeert altijd vijanden te maken...
 • 7:21 - 7:24
  van mensen onder de witte arbeiders.
 • 7:24 - 7:27
  Zoals we zien bij Trump, dat verkoopt.
 • 7:29 - 7:31
  De voorspelling van de
  schrijver Sinclair Lewis...
 • 7:31 - 7:32
  wordt vaak geciteerd:
 • 7:32 - 7:35
  "Als het fascisme Amerika aandoet,
  zal het in de vlag zijn verpakt ...
 • 7:35 - 7:36
  en een kruis dragen."
 • 7:36 - 7:41
  Redelijk goed gegokt, maar het blijken
  Pepe the Frog-memes te zijn.
 • 7:41 - 7:43
  Yep, we leven in vreemde tijden.
 • 7:43 - 7:45
  Het was zowaar een Pepe-button...
 • 7:45 - 7:48
  op de revers van een 'sjieke'
  alt-rechtse theoreticus...
 • 7:48 - 7:52
  en niet-erkende Depeche Mode groupie
  Richard Spencer, toen hij op straat...
 • 7:52 - 7:55
  in Washington DC terecht gemept werd
  tijdens de inauguratie van Donald Trump.
 • 7:55 - 8:00
  Deze optater werd wereldwijd gehoord
  en inspireerde radicalen én liberalen...
 • 8:00 - 8:04
  tot vele hilarische Youtube-remixes.
  Die clip heb ik wel honderd keer bekeken.
 • 8:04 - 8:07
  Terwijl Spencer zijn politieke
  stamboom kan herleiden tot..
 • 8:07 - 8:09
  de Italiaanse fascistische theoretici van weleer,
 • 8:09 - 8:13
  is de bredere beweging waar hij
  bij hoort politiek diverser,
 • 8:13 - 8:15
  en gedegen eigentijds.
 • 8:15 - 8:19
  Huidige reactionaire bewegingen zijn de giftige
  bijproducten van onze bijzondere tijd en plaats,
 • 8:19 - 8:22
  een tijdperk gekenmerkt door wijdverbreide
  chaos en onzekerheid aan de ene kant...
 • 8:22 - 8:25
  en aan de andere kant de
  grote toename van sociale media.
 • 8:25 - 8:28
  Dit is de wereld waarin we leven.
  Het is een ideale voedingsbodem...
 • 8:28 - 8:30
  voor een nieuw merk fascisme.
 • 8:30 - 8:34
  Veel extreem-rechtse groepen verschillen
  van traditionele conservatieve groeperingen.
 • 8:34 - 8:39
  Extreem-rechtse, vooral fascistische bewegingen
  zijn meer revolutionair en messiaans.
 • 8:39 - 8:43
  Ze willen behalve de samenleving stabiel houden,
  deze ook herbouwen naar hun visie.
 • 8:43 - 8:47
  Het begon met, uh, deze man,
  Richard Spencer. Boop.
 • 8:47 - 8:50
  Hij kwam met de naam alt-rechts, alternatief rechts...
  en ik hou van deze man.
 • 8:50 - 8:55
  Alternatief rechts is een rebranding van
  paleoconservatisme, white power,
 • 8:55 - 8:56
  al deze verschillende dingen.
 • 8:56 - 8:59
  Ze begonnen duidelijk
  als een fascistische beweging.
 • 8:59 - 9:02
  Ze ontstonden in een tijd waarin
  de fascistische beweging bezig was
 • 9:02 - 9:05
  opnieuw te beginnen met hun
  esthetiek en cultuur.
 • 9:05 - 9:10
  Een van de dingen die ze konden doen
  was zeggen "we zien er goed uit...
 • 9:10 - 9:13
  we hebben mooie kapsels,
  we zijn geen klassieke skinheads...
 • 9:13 - 9:16
  of mensen met klan kledij,
  wij zijn iets anders"...
 • 9:16 - 9:18
  en de media gaan helemaal
  uit hun dak.
 • 9:18 - 9:23
  U lijkt op een jonge, homoseksuele,
  levende Christopher Hitchens.
 • 9:23 - 9:27
  Zelfs onder de fascisten bij alt-rechts
  is er een neo-nazi vleugel rond Andrew Anglin...
 • 9:27 - 9:28
  en de Daily Stormer.
 • 9:28 - 9:31
  De Moslim-hordes, hoelang hebben
  we deze mensen bevochten?
 • 9:31 - 9:33
  En nu nodigen wij ze uit?
 • 9:33 - 9:37
  En geven ze alles gratis, zodat ze
  vrouwen op straat verkrachten ?
 • 9:37 - 9:40
  Dan is er de meer fascistische,
  maar niet expliciete nazi-vleugel...
 • 9:40 - 9:43
  rond de National Policy Institute
  en Richard Spencer.
 • 9:43 - 9:50
  Wit zijn om een strever, kruisvaarder,
  ontdekkingsreiziger en overwinnaar te zijn.
 • 9:50 - 9:52
  Wij exploiteren geen andere groepen.
 • 9:52 - 9:56
  Zij hebben ons nodig en niet andersom.
 • 9:56 - 9:59
  De alt-rechtse scene is denk ik
  een beetje een toegangspoort tot...
 • 9:59 - 10:03
  een meer gewelddadig en extreem fascisme.
 • 10:03 - 10:07
  Onlangs breidde de beweging uit
  en trok veel mensen aan.
 • 10:07 - 10:10
  We krijgen mensen als Gavin Mcinnes,
  een van de oprichters van VICE magazine.
 • 10:10 - 10:12
  Waarom is blackface aanstootgevend?
 • 10:12 - 10:15
  En mensen die het promoten, zoals Milo Yiannopoulos.
 • 10:15 - 10:18
  Dit is een nieuwe populistische conservatieve
  en libertaire beweging,
 • 10:18 - 10:24
  die niets klaarkrijgt zolang links voorrang geeft
  aan islamitische gevoelens boven homoseksuele levens.
 • 10:24 - 10:27
  Zolang links prioriteit blijft
  geven aan de gevoelens van...
 • 10:27 - 10:31
  sociopathische feministische
  teven boven alle anderen.
 • 10:31 - 10:33
  Milo! Milo! Milo!
 • 10:33 - 10:36
  De groep die ze willen
  besmetten en organiseren...
 • 10:36 - 10:40
  zijn grotendeels hoger opgeleide,
  hogere middenklasse, hetero mannen.
 • 10:40 - 10:44
  Mensen die vaardig zijn met sociale media,
  mensen die vaardig zijn met tech.
 • 10:44 - 10:46
  Ze houden van hun memes.
 • 10:46 - 10:49
  Groepen als American Vanguard
  en Identity Evropa...
 • 10:49 - 10:52
  plakken overal op campussen posters aan.
 • 10:52 - 10:56
  Dus trok het veel mensen aan van
  Republikeinse groepen op universiteiten...
 • 10:56 - 10:58
  geen expliciet witte nationalisten,
  maar ze houden van...
 • 10:58 - 11:01
  de inhoud en stijl van alt-rechts.
 • 11:01 - 11:03
  Als je kijkt naar Richard Spencer,
  alleen deze week al...
 • 11:03 - 11:07
  werd bekend dat hij letterlijk
  miljoenen per jaar verdient...
 • 11:07 - 11:11
  omdat zijn ouders een katoenplantage
  hebben in Louisiana...
 • 11:11 - 11:14
  in een zeer arme regio.
 • 11:14 - 11:18
  Dat is enorm tegenstrijdig omdat de meeste
  witte mensen in dit land niet rijk zijn.
 • 11:18 - 11:22
  De meeste witten moeten opstaan en werken.
  Ze krijgen geen geld van hun ouders voor het bezit...
 • 11:22 - 11:25
  een katoenplantage, waar de zwarte bevolking
  werkte als slaaf en dat is hoe ze rijk werden.
 • 11:25 - 11:29
  Het is een versplinterde groep.
  Er is niet echt een centraal punt.
 • 11:29 - 11:32
  Ze zijn niet verenigd en
  ze kibbelen onderling.
 • 11:32 - 11:34
  Precies wat we willen
  dat ze blijven doen.
 • 11:34 - 11:38
  Deze kant geeft om westers
  chauvinisme en ideeën.
 • 11:38 - 11:41
  Deze kant zegt witten moeten
  er deel van uitmaken.
 • 11:41 - 11:45
  Iemand als Roosh V,
  die zich pick-up artist noemt,
 • 11:45 - 11:49
  is een stuk stront die een artikel schreef
  over het verkrachten van een IJslandse vrouw.
 • 11:49 - 11:54
  Je hebt ook de leden van de alt-rechtse
  scene die de mythe van de "rapeugee" gebruiken.
 • 11:54 - 11:57
  Dus de vluchteling als
  gevaar voor onze vrouwen.
 • 11:57 - 12:01
  Dus het zijn nog steeds geslachts-essentialistische
  noties over vrouwelijkheid,
 • 12:01 - 12:06
  maar ze botsen bijvoorbeeld met iemand
  die opschept over vrouwen verkrachten.
 • 12:06 - 12:09
  Matthew Heimbach heeft zeker
  meegelift met alt-rechts.
 • 12:09 - 12:12
  Maar wat Heimbach anders maakt
  is zijn interesse,
 • 12:12 - 12:15
  hoewel hij zelf uit een
  rijke gemeenschap komt...
 • 12:15 - 12:18
  nabij Washington DC in Poolesville.
 • 12:18 - 12:23
  Hij spreekt geïnteresseerd met gewone,
  arme en ontevreden witte mensen...
 • 12:23 - 12:26
  en probeert een basis voor
  neo-nazi's op te bouwen.
 • 12:26 - 12:29
  De Traditionalist Worker Party is
  zeer open over hun neo-nazisme.
 • 12:29 - 12:33
  De patriot-beweging is de opvolger
  van milities in de jaren 90...
 • 12:33 - 12:37
  en bekend van het vormen van
  paramilitaire groeperingen in de VS...
 • 12:37 - 12:42
  waarvan twee aanhangers in 1995 de
  Oklahoma City Federal Building opbliezen.
 • 12:42 - 12:47
  De beweging zit historisch in een omgekeerde
  cyclus met Democratische presidenten.
 • 12:47 - 12:51
  Ze hebben een verhaal dat de
  president eigenlijk communist is...
 • 12:51 - 12:55
  een geheime landverrader, die op het punt
  staat buitenlandse legers te laten binnenvallen.
 • 12:55 - 12:57
  De belangrijkste organisatie is de Oathkeepers.
 • 12:57 - 13:02
  Ze rekruteren huidige en voormalige
  militairen, politie en bij hulpdiensten.
 • 13:02 - 13:05
  Er is nog een groep van sheriffs
  en andere rechtshandhaving...
 • 13:05 - 13:09
  de Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association.
 • 13:09 - 13:12
  Er is een gedecentraliseerde versie
  van milities, de 3 Percenters,
 • 13:12 - 13:17
  en dan zijn er soevereine burgers, waarvan sommigen
  in alternatieve juridische theorieën geloven...
 • 13:17 - 13:20
  op basis van een bizarre lezing
  van de wet en de geschiedenis.
 • 13:20 - 13:25
  Een vrije inwoner is-is-is...
  ze mogen ...
 • 13:25 - 13:29
  het zijn vrije mensen. Zij hebben alle
  rechten van een Amerikaanse burger...
 • 13:29 - 13:31
  zonder zich aan hun wetten
  te hoeven houden.
 • 13:31 - 13:34
  - Nou, dat zou pure anarchie zijn.
  - Nee.
 • 13:34 - 13:38
  Breitbart is interessant omdat het recent
  een belangrijke mediaspeler is geworden...
 • 13:38 - 13:42
  en zich stevig heeft gepositioneerd
  aan de rechterkant van FOX News.
 • 13:42 - 13:45
  Dit heeft bijgedragen aan
  een ruk naar rechts...
 • 13:45 - 13:49
  doordat hun voormalig hoofd nu
  in het Trump-kabinet zit,
 • 13:49 - 13:54
  en ze bijna een semi-officiële
  mediavleugel is van de regering Trump.
 • 13:54 - 13:57
  Mensen horen dingen van rebellerend
  extreem-rechts, bijvoorbeeld...
 • 13:57 - 14:02
  Syrische vluchtelingen in Zweden
  verkrachten witte vrouwen, dat is niet waar.
 • 14:02 - 14:07
  Trump papegaait deze dingen, of spreekt hen toe,
  of impliceert ze of herhaalt ze gewoon als feit.
 • 14:07 - 14:11
  Het gaat niet om de waarheid. Het gaat om het
  projecteren van geweld in de discussie.
 • 14:11 - 14:15
  Het gaat erom te zeggen: "Nee ... fuck u,
  het gaat over vluchtelingen."
 • 14:15 - 14:19
  Of "Fuck you, het gaat over mannen die in de
  maatschappij worden aangevallen door het feminisme."
 • 14:19 - 14:22
  Het creëert een potentiële opstandige basis...
 • 14:22 - 14:24
  en ik denk dat dit het engste deel is.
 • 14:26 - 14:29
  Historisch gezien stonden anarchisten en
  anti-autoritaire mensen altijd...
 • 14:29 - 14:31
  in de voorhoede van het
  anti-fascistische verzet...
 • 14:31 - 14:35
  en in de afgelopen decennia hebben hebben we
  zowel overwinningen als nederlagen ervaren.
 • 14:35 - 14:39
  Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog
  reageerden anarchisten in Spanje en Catalonië...
 • 14:39 - 14:43
  op de fascistische staatsgreep tegen
  de zittende republikeinse regering...
 • 14:43 - 14:45
  door een vergaande sociale
  revolutie te ontketenen.
 • 14:45 - 14:51
  Na bijna drie jaar bloedige burgeroorlog
  won de fascistische leger generaal Francisco Franco...
 • 14:51 - 14:55
  en tienduizenden anarchisten werden standrechtelijk
  geëxecuteerd of gedwongen in ballingschap te gaan.
 • 14:55 - 14:59
  Ondanks de tragische afloop is de
  Spaanse Revolutie ook vandaag nog...
 • 14:59 - 15:03
  een ongeëvenaard voorbeeld van massaal
  arbeidersverzet tegen het fascisme.
 • 15:03 - 15:05
  Anarchisten streden ook
  tegen fascistische misdadigers...
 • 15:05 - 15:09
  binnen de bredere strijd door autonomisten,
  feministen en militante jeugdbewegingen
 • 15:09 - 15:11
  in Italië gedurende de jaren 60 en 70,
 • 15:11 - 15:13
  en in Duitsland in de jaren 70 en 80,
 • 15:13 - 15:17
  waar de black bloc zich voor het eerst ontpopt als
  een militant tactische formatie.
 • 15:17 - 15:20
  Deze strijd had ook veel invloed op Griekenland,
 • 15:20 - 15:25
  waar anarchisten als ze even geen agenten
  met Molotov-cocktails aansteken,
 • 15:25 - 15:30
  ze aanhangers van de grootste fascistische partij
  van het land, Gouden Dageraad, aan pulp slaan.
 • 15:30 - 15:35
  30 maart vielen dertig antifascisten
  het hoofdkantoor van Gouden Dageraad aan...
 • 15:35 - 15:39
  in een van de zwaarst bewaakte gebieden
  in het centrum van Athene.
 • 15:39 - 15:41
  Anarchisten hebben ook tientallen
  gekraakte sociale centra opgezet...
 • 15:41 - 15:43
  gebouwen om vluchtelingen te huizen,
 • 15:43 - 15:46
  en migranten geholpen zich tegen fascistische
  paramilitaire aanvallen te verdedigen.
 • 15:46 - 15:51
  In december 2016, heeft een groep westerse
  anarchisten en anti-autoritaire...
 • 15:51 - 15:54
  gevechten in Noord-Syrië hun
  krachten gebundeld onder de vlag van
 • 15:54 - 15:58
  de antifascistische Internationalist Taboer
  of AIT, geïnspireerd door...
 • 15:58 - 16:01
  de internationale vrijwilligers die
  in de Spaanse burgeroorlog vochten.
 • 16:01 - 16:06
  Natuurlijk hoef je niet de hele wereld over
  om te vechten tegen reactionaire politiek.
 • 16:06 - 16:09
  Om effectief te zijn, is het belangrijk
  dat anti-fascisten en anti-racisten...
 • 16:09 - 16:12
  geworteld zijn in de
  gemeenschappen waarin zij leven,
 • 16:12 - 16:15
  en waar fascisten en andere
  reactionairen proberen te werven.
 • 16:15 - 16:18
  Ik werd lid van anti-racistische actie
  toen ik vijftien was ofzo.
 • 16:18 - 16:23
  De afdeling in Toronto was een flinke
  afdeling binnen een breder netwerk...
 • 16:23 - 16:26
  van ARA-afdelingen die
  in steden werden opgezet.
 • 16:26 - 16:31
  Het doel van ARA was het blootleggen van...
 • 16:31 - 16:34
  racistische en rechtse organisaties
  en ze te confronteren.
 • 16:34 - 16:37
  In Toronto gebeurde dit
  op verschillende manieren.
 • 16:37 - 16:42
  Soms was het heel fysiek, de andere keer niet.
 • 16:42 - 16:44
  Soms waren het skinheads.
 • 16:44 - 16:47
  Vaak waren het christelijk-rechtse organisaties,
 • 16:47 - 16:51
  anti-abortus organisaties,
  anti-inheemse organisaties,
 • 16:51 - 16:53
  en daarbij werd ook geworsteld met...
 • 16:53 - 16:58
  de culturele benadering van brede lagen...
 • 16:58 - 17:00
  van de bevolking in Toronto.
 • 17:00 - 17:02
  Er werd dus geprobeerd
 • 17:02 - 17:05
  anti-racistische, feministische,
  anti-koloniale politiek te ontwikkelen.
 • 17:05 - 17:08
  Het bestond vooral uit jongeren,
  en veel van het...
 • 17:08 - 17:12
  culturele engagement draaide
  om sub-culturele groeperingen.
 • 17:12 - 17:16
  Dus binnen de punk scene,
  soms binnen de hip-hop scene,
 • 17:16 - 17:18
  binnen de elektronische muziek-scene.
 • 17:18 - 17:20
  Daar werd de politiek verspreid.
 • 17:20 - 17:27
  Voordat ik erbij kwam, was in Toronto
  witte suprematie nadrukkelijk aanwezig.
 • 17:27 - 17:31
  Een fysieke strijd op straat ging
  over wie de scepter zwaaide...
 • 17:31 - 17:33
  en de anti-racisten hebben echt gewonnen.
 • 17:33 - 17:38
  Districten in Toronto werden uitgeroepen
  tot no-go zones voor witte racisten.
 • 17:38 - 17:45
  Nazi's rot op! Nazi's rot op!
  Nazi's rot op!
 • 17:45 - 17:49
  Districten in Toronto waar al witte racisten
  zaten werden tot no-go zones uitgeroepen,
 • 17:49 - 17:52
  en dan werden er no-go
  zones gevestigd.
 • 17:52 - 17:57
  In deze gebieden kwamen dan operatiebasissen
  en er werden meer districten in de stad opgericht.
 • 17:57 - 18:00
  Het was een proces dat jaren
  duurde. Het was veel werk...
 • 18:00 - 18:04
  en soms zeer gevaarlijk,
  maar het is gelukt.
 • 18:04 - 18:07
  Toen kwam de vraag:
  "wat doe je met dat succes?"
 • 18:07 - 18:12
  ARA ging door. Het werd aangepast, maar
  dezelfde methoden werden behouden...
 • 18:12 - 18:13
  en dezelfde strategie.
 • 18:13 - 18:16
  Daarna werd die methode en die
  strategie steeds minder toegepast...
 • 18:16 - 18:18
  en het verwaterde langzaam.
 • 18:18 - 18:21
  Een van de onfortuinlijke dingen
  van het verwateren was...
 • 18:21 - 18:23
  een gebrek aan nalatenschap.
 • 18:23 - 18:27
  Het lijkt alsof mensen het opnieuw opbouwen...
 • 18:27 - 18:31
  omdat we eerlijk gezegd niets achterlieten
  wat ze konden inzien.
 • 18:31 - 18:35
  Alerta! Alerta! Anti-fascista!
 • 18:35 - 18:39
  RASH heeft wereldwijd diverse groepen
  in diverse landen, in diverse steden.
 • 18:39 - 18:46
  Montreal RASH vecht hier sinds de jaren 90
  tegen rechtse politiek die was...
 • 18:46 - 18:48
  geïnfiltreerd in de skinheadbeweging.
 • 18:48 - 18:52
  Collectief of individueel
  nemen mensen in RASH deel...
 • 18:52 - 18:55
  aan verschillende soorten strijd,
  ofwel syndicalistisch,
 • 18:55 - 19:00
  feministisch, in homogemeenschappen,
  anti-gentrificatie, de migrantenrechten.
 • 19:00 - 19:04
  We willen een anti-fascistische cultuur
  creëren in onze subcultuur...
 • 19:04 - 19:09
  om te laten zien dat Montreal rood is,
  wij hier zijn en er geen plaats is...
 • 19:09 - 19:12
  voor fascisme en racisme.
 • 19:15 - 19:19
  Het Montreal Sisterhood is
  een niet-gemengd collectief...
 • 19:19 - 19:23
  gevormd door mensen die zichzelf
  identificeren als vrouwen.
 • 19:23 - 19:28
  Het ontstond toen we
  nadachten over de plaats...
 • 19:28 - 19:32
  van vrouwen in onze scene,
  in de anti-fascistische beweging,
 • 19:32 - 19:37
  en ons doel is vrouwelijke
  en feministische solidariteit...
 • 19:37 - 19:39
  in onze beweging.
 • 19:39 - 19:45
  We organiseren zelfverdedigings-workshops,
  screenings, leeskringen...
 • 19:45 - 19:52
  en we brengen feministische kwesties
  in onze scene naar voren.
 • 19:52 - 19:56
  Onze banden met RASH zijn echt goed.
  We werken veel samen.
 • 19:56 - 19:59
  Sommige meiden zijn lid van beide organisaties.
 • 19:59 - 20:03
  We zijn echt een broeder-
  en zusterorganisatie.
 • 20:12 - 20:14
  Ik zit nu al een paar jaar bij LAF.
 • 20:14 - 20:18
  Toen ik in eerste instantie toetrad was
  extreem-rechts vrij inactief.
 • 20:18 - 20:23
  Onze groep werd opgericht toen de
  English Defence League versplinterde.
 • 20:23 - 20:27
  Dat is van invloed op de organisatiestructuur
  van London Anti-Fascists.
 • 20:27 - 20:32
  We zagen onszelf eerst als militante
  leidende aan de rand van een enorm brede...
 • 20:32 - 20:38
  anti-fascistische beweging die geleid zou worden
  door de traditionele groepen als Unite Against Fascism.
 • 20:38 - 20:43
  Deze groepen vielen echter uiteen,
  zoals extreem-rechts versplinterde.
 • 20:43 - 20:47
  Onze reactie op de manier waarop
  we fascisme confronteren en bestrijden...
 • 20:47 - 20:51
  moet veranderen zoals het politieke
  klimaat aan het veranderen is.
 • 20:51 - 20:54
  We beschouwen ons nog steeds
  een militante anti-fascistische groep,
 • 20:54 - 20:58
  maar nu zijn we nu de belangrijkste
  anti-fascistische mobiliserende kracht in Londen.
 • 20:58 - 21:02
  We mobiliseren voortdurend andere,
  meer mainstream groepen,
 • 21:02 - 21:06
  met een meer radicale, meer
  directe actie-achtige boodschap.
 • 21:06 - 21:10
  We gebruiken een anarcho-syndicalistisch
  model om te organiseren.
 • 21:10 - 21:13
  Het is eigenlijk heel effectief. Het betekent
  dat we altijd verantwoordelijk zijn voor elkaar.
 • 21:13 - 21:19
  We duwen demonstraties waarvoor we
  hebben opgeroepen in een bepaalde richting.
 • 21:19 - 21:22
  Een hele sterke basisorganisatie betekent...
 • 21:22 - 21:25
  dat we tijdens acties kunnen
  vertrouwen op onze kameraden...
 • 21:25 - 21:28
  omdat we zo zijn georganiseerd dat ze
  vanaf het aller begin erbij zijn.
 • 21:29 - 21:32
  Anderen geven de
  voorkeur aan affiniteitsgroepen.
 • 21:32 - 21:35
  Het belangrijkste is deze strategieën
  te veranderen en aan te passen.
 • 21:35 - 21:39
  We zijn banden aan het aanhalen met
  diverse anti-fascistische groepen in Europa.
 • 21:39 - 21:44
  Zij kwamen onze acties ondersteunen, wij
  steunden enkele van hun mobilisaties.
 • 21:44 - 21:46
  Uiteraard hebben we verschillende
  politieke contexten...
 • 21:46 - 21:49
  daarom reageren we anders
  op extreem-rechtse activiteiten...
 • 21:49 - 21:51
  binnen onze basis.
 • 21:51 - 21:53
  Het betekent niet dat
  we niet van elkaar kunnen leren...
 • 21:53 - 21:58
  om als groep te groeien, en ook om militant
  anti-fascisme te laten groeien.
 • 22:00 - 22:03
  Deze dagen lijkt het alsof we allemaal...
 • 22:03 - 22:07
  één Donald Trump-twitter-ruzie
  verwijderd zijn van een nucleaire oorlog.
 • 22:07 - 22:10
  En het gevoel dat er ongelofelijke
  krachten zijn buiten onze greep...
 • 22:10 - 22:13
  die zoveel macht hebben over ons leven
  kan behoorlijk demoraliserend zijn.
 • 22:13 - 22:16
  Maar niemand heeft gezegd dat
  de revolutionaire strijd makkelijk is,
 • 22:16 - 22:20
  en gezien het feit dat reactionaire
  krachten in de wereld gestaag terrein winnen,
 • 22:20 - 22:25
  is het van groot belang dat anarchisten en
  andere anti-fascisten niet toegeven aan wanhoop,
 • 22:25 - 22:29
  of zich blindstaren op wat misschien
  urgente korte-termijnwinsten lijken.
 • 22:29 - 22:33
  Met andere woorden, we moeten strategieën
  en tactieken bedenken en inzetten...
 • 22:33 - 22:36
  die bouwen op onze collectieve kracht
  en autonomie om ons beter voor te bereiden...
 • 22:36 - 22:39
  op strijd die gaat komen... zelfs als we
  optreden tegen bedreigingen in het hier en nu.
 • 22:39 - 22:42
  Nu we in een dynamische
  overgangsperiode terechtkomen...
 • 22:42 - 22:45
  is het essentieel dat
  we onze ogen open houden...
 • 22:45 - 22:48
  en compromissen weigeren over
  onze visie voor een betere wereld.
 • 22:48 - 22:51
  Kortom... tijd om onze
  smoel te laten zien.
 • 22:51 - 22:54
  Je kunt voorbeelden geven
  van links navelstaren...
 • 22:54 - 22:59
  als het gaat om de
  financiële crisis van 2008.
 • 22:59 - 23:05
  We hebben de ellende van de werkende
  mensen overgelaten aan extreem-rechts...
 • 23:05 - 23:07
  en andere reactionaire elementen in de samenleving.
 • 23:07 - 23:10
  Reactionaire ideologieën zijn er altijd geweest.
 • 23:10 - 23:16
  Mensen denken dat neo-nazi's en fascisme
  iets nieuws zijn. Dat is niet waar.
 • 23:16 - 23:20
  We denken dat het recent steeds
  uitgesprokener is geworden.
 • 23:20 - 23:24
  We zien golven van brandstichting
  en aanvallen op moskeeën,
 • 23:24 - 23:28
  vandalisme op joodse gebedsplaatsen
  en begraafplaatsen.
 • 23:28 - 23:32
  We zien continu terroristische aanslagen,
  zowel in Canada en de VS...
 • 23:32 - 23:35
  door Trump-supporters en witte nationalisten,
  dus ik bedoel ik denk helaas dat...
 • 23:35 - 23:38
  dit soort aanvallen zullen blijven.
 • 23:38 - 23:43
  We moeten voorbereid zijn. Als dit nu de grondlijn is,
  kan het de komende jaren eng worden.
 • 23:43 - 23:49
  Er is een politieke strijd gaande in,
  zeg maar even, de harten en gedachten van arbeiders.
 • 23:49 - 23:52
  Mijn bescheiden voorstel zou zijn dat
  de beste manier is om de strijd te voeren...
 • 23:52 - 23:57
  is om arbeidersorganisaties die
  de arbeidersstrijd op te zetten...
 • 23:57 - 24:01
  die politiek ontwikkelen die het
  meest geschikt is om de problemen...
 • 24:01 - 24:03
  van de arbeidersklasse aan te pakken.
 • 24:03 - 24:06
  Die politiek is anti-wit racisme.
 • 24:06 - 24:10
  Die is anti-islamofoob,
  die is feministisch...
 • 24:10 - 24:11
  en die is communistisch.
 • 24:11 - 24:14
  Dit is de politiek die echt
  moet worden ontwikkeld.
 • 24:14 - 24:17
  Je moet je organisatie opbouwen.
  Je moet het sterk maken.
 • 24:17 - 24:20
  Je moet het opbouwen in gemeenschappen
  en werkplekken...
 • 24:20 - 24:26
  waar je bent, en je met je kameraden
  voorbereiden op conflicten.
 • 24:26 - 24:30
  Zorg ervoor dat iedereen klaar is om
  zich te verzetten en indien nodig te vechten.
 • 24:30 - 24:32
  Maar maak er geen fetisj van.
 • 24:32 - 24:36
  Het is niet alleen een fysiek ding.
 • 24:36 - 24:39
  Volksonderwijs is ook een
  goede manier, propaganda,
 • 24:39 - 24:42
  onderzoek doen naar fascistische groepen.
 • 24:42 - 24:46
  Deze rollen zijn net zo waardevol en net zo belangrijk
  als nazi's in het gezicht stompen.
 • 24:46 - 24:50
  Waar ik volledig achter sta,
  maar het is niet het allerbelangrijkste...
 • 24:50 - 24:54
  van anti-fascisme.
  Het is vaak het leukst... maar...
 • 24:54 - 24:58
  Organiseren. Wacht niet op anderen,
  organiseer nu met je vrienden,
 • 24:58 - 25:03
  met mensen uit je gemeenschappen, met mensen
  op je werkplek, in je buurt.
 • 25:03 - 25:08
  We kunnen de weg naar
  beneden blijven volgen...
 • 25:08 - 25:14
  met een groeiende obsessie
  voor een puriteinse strijd...
 • 25:14 - 25:19
  waarin we onszelf meer willen verbeteren
  dan de wereld om ons heen.
 • 25:19 - 25:24
  Of we proberen de meer reactionaire,
  ongeorganiseerde elementen...
 • 25:24 - 25:28
  in de samenleving te bereiken en ze te
  betrekken bij de strijd tegen het kapitalisme...
 • 25:28 - 25:31
  en een systeem omver te werpen
  dat ons allen onderdrukt.
 • 25:31 - 25:34
  We kunnen arme witte mensen niet
  opgeven bij deze groepen.
 • 25:34 - 25:36
  Als niemand een tegenverhaal aanbiedt,
 • 25:36 - 25:38
  als niemand van deur tot deur
  gaat in een aanhangwagenpark,
 • 25:38 - 25:43
  die dingen... uiteindelijk hebben
  deze groepen invloed op deze gebieden.
 • 25:43 - 25:47
  Als we geen vooruitzicht hebben op
  het organiseren van arbeiders...
 • 25:47 - 25:51
  om politiek te ontwikkelen die
  in strijd is met deze politiek,
 • 25:51 - 25:56
  dan staan we er veel slechter voor
  dan de black bloc kan opvangen.
 • 25:56 - 26:01
  Aan de andere kant denk
  ik en vele anderen...
 • 26:01 - 26:03
  dat we nog niet in
  die positie zitten.
 • 26:03 - 26:05
  We weten niet hoe het er
  over zes maanden bij staat.
 • 26:05 - 26:07
  Het spel verandert snel momenteel.
 • 26:07 - 26:11
  Het anti-fascistische verzet
  komt op en groeit vrij snel.
 • 26:11 - 26:17
  Als de banden met de immigratie en Black Lives Matter-beweging
  sterker worden, en met andere enigszins radicale...
 • 26:17 - 26:21
  of redelijk radicaal sociale bewegingen in onze
  samenleving, wordt de beweging veel sterker.
 • 26:21 - 26:25
  Extreem-rechts wordt sterker en
  krijgt meer zelfvertrouwen.
 • 26:25 - 26:28
  Zo lijkt het alsof we een
  verloren strijd voeren.
 • 26:28 - 26:31
  Maar eigenlijk liggen dingen
  nog steeds voor het grijpen.
 • 26:31 - 26:33
  We moeten orde op zaken stellen.
 • 26:33 - 26:38
  Ik denk dat we collectief moeten organiseren
  en revolutionair blijven denken.
 • 26:38 - 26:40
  Aan de ene kant willen we ervoor
  zorgen dat anti-fascisme...
 • 26:40 - 26:43
  niet verstoken blijft van
  revolutionaire politiek, het moet...
 • 26:43 - 26:47
  een grondige analyse hebben, maar ook dat we
  het kind niet met het badwater weggooien.
 • 26:47 - 26:51
  Het gaat erom mensen te betrekken bij
  de bredere revolutionaire beweging...
 • 26:51 - 26:53
  en we moeten er heel open voor zijn.
 • 26:53 - 26:57
  Ben je geïnteresseerd in reactionaire
  en extreem-rechtse ideologie...
 • 26:57 - 27:01
  en geïnteresseerd in jezelf te verdedigen,
  neem dan contact op met...
 • 27:01 - 27:02
  je lokale anti-fascistische groep.
 • 27:02 - 27:04
  Wees niet bang om ze te benaderen.
 • 27:04 - 27:07
  De tactiek en strategie is echt open.
 • 27:07 - 27:09
  Er is plaats voor iedereen.
 • 27:09 - 27:12
  Vooral tegen een vrouw, lid van een
  minderheid of met een handicap...
 • 27:12 - 27:16
  zullen de meer liberale elementen
  in de linkerflank zeggen:
 • 27:16 - 27:18
  weet je... anti-fascisme is
  misschien niets voor jou.
 • 27:18 - 27:24
  Dat antifa overwegend witte mannen zijn
  met een white saviour complex, of wat dan ook.
 • 27:24 - 27:27
  Maar eigenlijk is veel daarvan gelul.
 • 27:27 - 27:33
  Ik vind het belangrijk dat ook vrouwen en
  minderheden betrokken zijn bij het anti-fascisme...
 • 27:33 - 27:35
  want het is een ongelooflijk gevoel
  van empowerment te weten dat...
 • 27:35 - 27:41
  je de straat op kunt gaan en fysiek kunt
  voorkomen dat fascisten zich organiseren.
 • 27:41 - 27:44
  Het is belangrijk om nu te bouwen
  aan anti-fascistische zelfverdediging.
 • 27:44 - 27:47
  En dat geldt niet alleen
  mensen voorbereid zijn om...
 • 27:47 - 27:50
  een demonstratie op te zetten
  om tegen nazi's te vechten,
 • 27:50 - 27:54
  het betekent lokale fascisten
  in kaart brengen,
 • 27:54 - 27:57
  waar deze groepen zich bevinden,
  wat hun kracht is,
 • 27:57 - 28:00
  wie de leiders zijn... en deze
  netwerken echt te verwoesten.
 • 28:00 - 28:03
  Als we naar de toekomst kijken is één
  ding dat anti-fascisten zouden moeten doen...
 • 28:03 - 28:08
  is fascistische organisatoren identificeren die...
 • 28:08 - 28:13
  toekomstige bewegingen op touw kunnen zetten
  en ze bruut uit de beweging te zetten...
 • 28:13 - 28:17
  en fascistische bewegingen
  vijf of tien jaar terugzetten.
 • 28:17 - 28:19
  We moeten in staat zijn
  deze bewegingen te splijten.
 • 28:19 - 28:22
  We moeten ze aan de basis breken,
 • 28:22 - 28:25
  hun tegenstrijdigheden aantonen.
  Die enorme taak ligt nu voor ons.
 • 28:25 - 28:30
  Geen kortere weg bij kennis en geen compromissen
  bij de inzet van strategieën.
 • 28:30 - 28:34
  Wees redelijk, denk na,
  wees ijverig, wees gedisciplineerd bij...
 • 28:34 - 28:39
  het uitvoeren van revolutionaire
  politiek binnen de arbeidersklasse.
 • 28:41 - 28:46
  Terwijl we naar het gevaarlijke, onbekende terrein van
  de 21e-eeuwse politiek glippen...
 • 28:46 - 28:52
  zal de behoefte aan innovatieve, gedurfde strategieën
  en doeltreffende maatregelen groter worden.
 • 28:52 - 28:57
  Dus herinneren we je eraan dat Trouble bedoeld is om
  in een groep te bekijken, en te gebruiken...
 • 28:57 - 28:59
  voor discussie en het aanzetten
  tot collectieve organisatie.
 • 28:59 - 29:04
  Als er geen antifa of anti-racistische organisatie is,
  overweeg een screening met kameraden...
 • 29:04 - 29:07
  en bekijk welk initiatief het
  beste kan werken in jouw omgeving.
 • 29:07 - 29:10
  Interesse in regelmatige
  screenings op je campus,
 • 29:10 - 29:13
  infoshop, buurthuis, of
  gewoon thuis met vrienden?
 • 29:13 - 29:14
  Word Trouble-Maker!
 • 29:14 - 29:17
  Voor 10 dollar per maand voorzien we je
  van een uitgebreide kopie van de show...
 • 29:17 - 29:20
  en een screening kit met
  extra's en vragen...
 • 29:20 - 29:22
  die je kunt gebruiken om de
  discussie op gang te krijgen.
 • 29:22 - 29:25
  Kun je ons niet financieel
  steunen, geen nood.
 • 29:25 - 29:27
  Al onze inhoud kun je gratis
  streamen en/of downloaden...
 • 29:27 - 29:30
  van onze website: [sub.media/trouble].
 • 29:30 - 29:34
  Als je suggesties hebt voor de uitzending
  of gewoon contact wilt opnemen...
 • 29:34 - 29:37
  geef ons een seintje op [trouble@submedia.tv].
 • 29:37 - 29:40
  We willen graag iedereen bedanken die heeft
  geholpen deze aflevering mogelijk te maken,
 • 29:40 - 29:43
  en een shout-out geven naar de eerste
  officiële TroubleMaker-afdelingen...
 • 29:43 - 29:48
  in Montreal, Hamilton, Calgary, Praag,
  Atlanta, Morrisville, Madison,
 • 29:48 - 29:53
  Den Haag, Rhyneland, Medford,
  Quilcene, Asheville, Durham,
 • 29:53 - 29:57
  Whitehorse, Brooklyn, Philly, Minneapolis,
  Sandpoint en Hendersonville.
 • 29:57 - 30:00
  En nu... eropuit en onrust zaaien.
Title:
vimeo.com/.../215274960
Video Language:
English
Duration:
30:20

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions