Return to Video

Jak znečištění mění chemii oceánů

 • 0:02 - 0:06
  Napadá vás někdy, jak důležité
  jsou oceány v našem běžném životě?
 • 0:08 - 0:11
  Oceány pokrývají dvě třetiny naší planety.
 • 0:11 - 0:14
  Poskytují polovinu kyslíku,
  který dýcháme.
 • 0:14 - 0:16
  Zmírňují naše podnebí.
 • 0:16 - 0:20
  Poskytují práci, léky a jídlo
 • 0:20 - 0:25
  včetně 20 procent bílkovin
  ve výživě světové populace.
 • 0:26 - 0:29
  Lidé si dříve mysleli,
  že oceány jsou tak rozlehlé,
 • 0:29 - 0:31
  že je nelze ovlivnit lidskou činností.
 • 0:32 - 0:35
  Dnes vám povím o závažné věci,
 • 0:36 - 0:40
  která mění naše oceány a které se říká
  okyselování oceánu,
 • 0:40 - 0:43
  nebo také zlé dvojče změny klimatu.
 • 0:44 - 0:49
  Víte, že oceány pohltily 25 procent
  veškerého oxidu uhličitého,
 • 0:49 - 0:52
  který jsme uvolnili do atmosféry?
 • 0:52 - 0:56
  Tohle je jenom další výtečná služba,
  kterou nám oceány poskytují,
 • 0:56 - 0:59
  neboť oxid uhličitý je jedním ze
  skleníkových plynů,
 • 0:59 - 1:00
  které způsobují změnu klimatu.
 • 1:01 - 1:05
  Ale jak vypouštíme stále více a více
 • 1:05 - 1:08
  oxidu uhličitého do atmosféry,
 • 1:08 - 1:10
  více se ho také rozpouští v oceánech.
 • 1:11 - 1:14
  A to je to, co mění chemii oceánů.
 • 1:15 - 1:18
  Když se oxid uhličitý
  rozpustí v mořské vodě,
 • 1:18 - 1:20
  podstoupí řadu chemických reakcí.
 • 1:20 - 1:22
  Naštěstí pro vás
 • 1:22 - 1:25
  nemám čas pouštět se dnes
  do detailů oceánské chemie.
 • 1:25 - 1:29
  Ale čím více oxidu uhličitého
  vstupuje do oceánu,
 • 1:29 - 1:31
  pH mořské vody klesá.
 • 1:32 - 1:36
  V zásadě to znamená,
  že se zvyšuje její kyselost.
 • 1:36 - 1:40
  Celému procesu
  se říká okyselování oceánů.
 • 1:41 - 1:44
  Děje se tak zároveň se změnou klimatu.
 • 1:44 - 1:48
  Vědci sledují okyselování oceánů
  přes dvě desetiletí.
 • 1:49 - 1:52
  Tento graf ukazuje
  důležité časové řady z Havaje,
 • 1:52 - 1:57
  horní křivka ukazuje vytrvale
  se zvyšující koncentraci oxidu uhličitého,
 • 1:57 - 1:59
  neboli CO2, v atmosféře.
 • 1:59 - 2:02
  Je to přímý důsledek lidské činnosti.
 • 2:03 - 2:07
  Křivka pod ní ukazuje zvyšující se
  koncentraci oxidu uhličitého,
 • 2:07 - 2:10
  rozpuštěného na povrchu oceánu,
 • 2:11 - 2:14
  která se zvyšuje stejným tempem
 • 2:14 - 2:17
  jako koncentrace CO2 v atmosféře od doby,
  kdy se s měřením začalo.
 • 2:17 - 2:20
  Křivka dole ukazuje změny v chemii.
 • 2:20 - 2:23
  Jak stále více oxidu uhličitého
  vstupuje do oceánu,
 • 2:23 - 2:25
  pH mořské vody klesá,
 • 2:26 - 2:30
  což znamená, že došlo
  ke zvýšení kyselosti oceánu.
 • 2:31 - 2:35
  V Irsku vědci také sledují
  okyselování oceánů --
 • 2:35 - 2:38
  vědci z Mořského institutu a NUI Galway.
 • 2:38 - 2:42
  A i my vidíme okyselování stejným tempem
 • 2:42 - 2:45
  jako na těchto grafech
  z oceánů po celém světě.
 • 2:46 - 2:49
  Takže se to děje přímo na našem prahu.
 • 2:50 - 2:53
  Teď bych vám chtěla ukázat,
  jak sbíráme naše data,
 • 2:53 - 2:55
  pro sledování proměn oceánu.
 • 2:55 - 2:58
  Napřed uprostřed zimy
  posbíráme velké množství vzorků.
 • 2:58 - 3:00
  Jak asi tušíte,
  v severním Atlantiku,
 • 3:00 - 3:03
  zažíváme občas opravdu
  bouřlivé podmínky --
 • 3:03 - 3:06
  takže nic pro ty z vás,
  kteří trpí závratěmi,
 • 3:06 - 3:08
  ale získáváme zde
  opravdu hodnotná data.
 • 3:09 - 3:11
  Takže spustíme tento nástroj
  podél boku lodi,
 • 3:11 - 3:14
  a na spodku jsou připevněné senzory,
 • 3:14 - 3:17
  které nám poskytují
  informace o okolní vodě,
 • 3:17 - 3:19
  jako třeba teplota nebo množství kyslíku.
 • 3:19 - 3:23
  Potom můžeme sbírat vzorky mořské vody
  do těchto velkých lahví.
 • 3:23 - 3:27
  Začínáme u dna,
  což může být čtyři kilometry hluboko,
 • 3:27 - 3:29
  hned za kontinetálním šelfem,
 • 3:29 - 3:32
  a sbíráme vzorky
  v pravidelných intervalech až k hladině.
 • 3:33 - 3:35
  Vezmeme mořskou vodu na palubu
 • 3:35 - 3:38
  a můžeme vzorky analyzovat buď na lodi,
 • 3:38 - 3:41
  nebo v laboratoři a stanovit
  různé chemické parametry.
 • 3:41 - 3:42
  Ale proč nás to má zajímat?
 • 3:43 - 3:47
  Jak okyselování oceánů
  ovlivní nás všechny?
 • 3:49 - 3:52
  Tady jsou ta znepokojivá fakta.
 • 3:53 - 3:59
  Kyselost oceánů se už zvýšila
  o 26 procent
 • 3:59 - 4:03
  od předprůmyslových dob,
  což je přímý důsledek lidské činnosti.
 • 4:04 - 4:08
  Pokud nezačneme snižovat
  naše emise oxidu uhličitého,
 • 4:08 - 4:14
  očekáváme zvýšení
  kyselosti oceánů o 170 procent
 • 4:14 - 4:17
  do konce tohoto století.
 • 4:18 - 4:20
  To znamená za života našich dětí.
 • 4:22 - 4:27
  Toto tempo okyselování
  je desetkrát rychlejší
 • 4:27 - 4:34
  než jakékoli okyselování oceánů
  během posledních 55 miliónů let.
 • 4:34 - 4:38
  Takže mořský život nikdy předtím nezažil
 • 4:38 - 4:41
  tak rychlé změny.
 • 4:42 - 4:45
  Takže jsme vůbec nemohli vědět,
  jak se s tím vypořádají.
 • 4:47 - 4:52
  Před miliony let došlo
  k přirozenému okyselení,
 • 4:52 - 4:55
  které bylo mnohem pomalejší,
  než co vidíme dnes.
 • 4:55 - 5:00
  A shodovalo se s masovým vyhynutím
  mnoha mořských druhů.
 • 5:01 - 5:02
  Je tohle to, co nás čeká dnes?
 • 5:03 - 5:04
  Možná.
 • 5:05 - 5:09
  Studie ukazjí, že některým druhům
  se vlastně daří celkem dobře,
 • 5:09 - 5:12
  mnohé ale reagují negativně.
 • 5:13 - 5:17
  Jednou z velkých obav je,
  že jak se kyselost oceánu zvyšuje,
 • 5:17 - 5:22
  koncentrace uhlíkových jontů
  v mořské vodě klesá.
 • 5:22 - 5:25
  Tyto jonty jsou v zásadě základní
  stavební jednotky,
 • 5:25 - 5:28
  z nichž mnoho mořských druhů
  staví své skořápky,
 • 5:29 - 5:33
  například krabi, mušle nebo ústřice.
 • 5:34 - 5:36
  Dalším příkladem jsou korály.
 • 5:36 - 5:39
  Ty také potřebují tyto uhlíkové jonty
  v mořské vodě,
 • 5:39 - 5:43
  aby vytvořily svoji korálovou strukturu
  a vytvořily korálové útesy.
 • 5:44 - 5:47
  Jak kyselost oceánu stoupá
 • 5:47 - 5:50
  a koncentrace uhlíkových jontů se snižuje,
 • 5:50 - 5:55
  je pro tyto druhy zpočátku obtížnější
  vytvořit si skořápky.
 • 5:55 - 5:59
  Při ještě nižší úrovni se
  doslova začínají rozpouštět.
 • 6:00 - 6:03
  Tady máme pteropoda,
  říká se mu mořský motýl,
 • 6:04 - 6:07
  a je v oceánu důležitý zdroj potravy
  pro mnohé druhy,
 • 6:07 - 6:10
  od krillu přes lososy až po velryby.
 • 6:11 - 6:15
  Skořápka pteropoda
  byla ponořena do mořské vody s pH,
 • 6:15 - 6:18
  které očekáváme na konci tohoto století.
 • 6:19 - 6:25
  Za pouhých 45 dní můžete vidět,
  v tomto velmi realistickém pH,
 • 6:25 - 6:29
  že se skořápka téměř úplně rozpustila.
 • 6:30 - 6:34
  Takže okyselování oceánů by mohlo mít vliv
  napříč potravním řetězcem --
 • 6:34 - 6:36
  až k našim talířům.
 • 6:36 - 6:40
  Takže, kdo tady má rád krevety?
  Nebo lososy?
 • 6:41 - 6:42
  Nebo mnoho jiných druhů ryb,
 • 6:42 - 6:45
  jejichž zdroj potravy v oceánu
  by mohl být postižen?
 • 6:46 - 6:48
  Toto jsou chladnovodní korály.
 • 6:48 - 6:52
  Věděli jste, že máme chladnovodní korály
  v irských vodách,
 • 6:52 - 6:54
  hned za kontinentálním šelfem?
 • 6:54 - 6:58
  Ty podporují vysokou biodiversitu,
  včetně důležitých oblastí rybolovu.
 • 6:59 - 7:02
  Předpovídá se, že koncem tohoto století
 • 7:02 - 7:08
  70 procent chladnovodních korálů
  v celém oceánu
 • 7:09 - 7:13
  bude obklopeno vodou,
  která rozpouští jejich strukturu.
 • 7:17 - 7:21
  Poslední příklad, který tu mám,
  jsou tyto zdravé tropické korály.
 • 7:21 - 7:26
  Byly ponořeny do vody s pH,
  které očekáváme v roce 2100.
 • 7:27 - 7:33
  Po šesti měsících se korály
  téměř úplně rozpustily.
 • 7:34 - 7:37
  A korálové útesy podporují
 • 7:37 - 7:43
  25 procent veškerého mořského života
  v celém oceánu.
 • 7:44 - 7:45
  Všeho mořského života.
 • 7:46 - 7:50
  Takže vidíte: okyselování oceánů
  je globální hrozba.
 • 7:51 - 7:53
  Mám osmiměsíčního chlapečka.
 • 7:54 - 7:58
  Pokud to nyní nezačneme zpomalovat,
 • 7:58 - 8:02
  děsím se toho, jak budou oceány vypadat,
  až z něj bude dospělý muž.
 • 8:04 - 8:06
  Okyselení zažijeme.
 • 8:06 - 8:10
  Už jsme uvolnili příliš mnoho
  oxidu uhličitého do atmosféry.
 • 8:11 - 8:14
  Ale můžeme to zpomalit.
 • 8:14 - 8:18
  Můžeme zabránit nejhoršímu scénáři.
 • 8:19 - 8:21
  Jediný způsob, jak to udělat,
 • 8:21 - 8:24
  je snížit naše emise oxidu uhličitého.
 • 8:25 - 8:29
  To je důležité pro vás i pro mne,
  pro průmysl, pro vlády.
 • 8:30 - 8:33
  Potřebujeme pracovat společně,
  zpomalit globální oteplování,
 • 8:34 - 8:36
  zpomalit okyselování oceánů,
 • 8:36 - 8:41
  a pomoct udržet zdravý oceán
  a zdravou planetu
 • 8:41 - 8:44
  pro naši generaci
  a pro generace příští.
 • 8:45 - 8:50
  (Potlesk)
Title:
Jak znečištění mění chemii oceánů
Speaker:
Triona McGrathová
Description:

Vypouštěním oxidu uhličitého do atmosféry se ho větší množství rozpouští v oceánech, což vede k drastickým změnám ve vodní chemii. Triona McGrathová zkoumá tento proces známý jako okyselování oceánů a v tomto vystoupení nás bere sebou na výpravu do světa oceánografů. Zjistěte více o tom, jaký dopad má "zlé dvojče změny klimatu" na oceán a na život, který na něm závisí.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:03

Czech subtitles

Revisions