Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:23 - 0:30
  JUTRI NE BO NIKOLI
 • 0:47 - 0:51
  To je Zemlja, kakrna je bila
  pred 90 milijoni let.
 • 0:51 - 0:54
  Geologi temu obdobju
  pravijo 'pozna kreda'.
 • 0:55 - 0:58
  To je bil čas izjemnega
  globalnega segrevanja,
 • 0:58 - 1:01
  ko so planetu
  e vladali dinozavri.
 • 1:01 - 1:07
  Zagotovili so si mesto
  na vrhu prehranjevalne lestvice,
 • 1:07 - 1:10
  ne glede na spremembe,
  ki so se dogajale okoli njih.
 • 1:10 - 1:15
  Celine so se razmikale in
  odpirale razpoke v zemeljski skorji.
 • 1:15 - 1:20
  Poplavilo jih je in nastala so morja.
 • 1:20 - 1:24
  V ekstremni toploti so se
  razmahnile alge in zastrupile vodo.
 • 1:25 - 1:29
  Odmrle so in padle
  na dno razpok.
 • 1:32 - 1:34
  Reke so odnaale sedimente v morja.
 • 1:34 - 1:38
  Ti so sčasoma zakopali
  organske ostanke alg.
 • 1:38 - 1:41
  Ker je naračal pritisk,
  je naračala tudi toplota,
 • 1:41 - 1:44
  dokler ni kemijska reakcija
  pretvorila organske snovi
 • 1:44 - 1:50
  v fosilna goriva iz ogljikovodikov:
  nafto in zemeljski plin.
 • 1:50 - 1:52
  Podoben proces se je
  odvil na kopnem,
 • 1:52 - 1:54
  zaradi česar je nastal premog.
 • 1:55 - 1:57
  Narava je rabila
  priblino 5 milijonov let,
 • 1:57 - 2:02
  da je naredila fosilna goriva,
  ki jih porabimo v enem letu.
 • 2:02 - 2:07
  Sodobni način ivljenja je odvisen
  od te fosilizirane sončne svetlobe,
 • 2:07 - 2:12
  čeprav jo ima presenetljivo
  veliko ljudi za samoumevno.
 • 2:13 - 2:18
  Od estdesetih let so geologi odkrili
  več kot 2 bilijona sodčkov nafte.
 • 2:18 - 2:24
  Od takrat jih je svet porabil
  priblino polovico.
 • 2:26 - 2:29
  Preden lahko črpate nafto,
  jo morate najti.
 • 2:29 - 2:33
  Najprej jo je bilo lahko najti
  in poceni pridobivati.
 • 2:33 - 2:38
  Prvo veliko ameriko naftno polje,
  Spindletop, je bilo odkrito leta 1900.
 • 2:38 - 2:41
  Sledila so tevilna druga.
 • 2:41 - 2:43
  Geologi so prečesali ZDA.
 • 2:43 - 2:48
  Nali so ogromne zaloge nafte,
  zemeljskega plina in premoga.
 • 2:48 - 2:51
  ZDA so črpale več nafte
  kot katerakoli drava,
 • 2:51 - 2:55
  zaradi česar so lahko postale
  industrijska velesila.
 • 2:56 - 2:58
  Ko naftni vrelec začne proizvajati nafto,
 • 2:58 - 3:02
  je samo vpraanje časa,
  kdaj začne proizvodnja upadati.
 • 3:02 - 3:05
  Posamezni vrelci imajo
  različne hitrosti proizvodnje.
 • 3:05 - 3:10
  Povprečje proizvodnje več vrelcev
  je videti kot normalna krivulja.
 • 3:10 - 3:14
  Tipično traja 40 let
  od vrhunca odkritij,
 • 3:14 - 3:17
  da drava dosee
  vrhunec proizvodnje.
 • 3:17 - 3:21
  Po tem proizvodnja
  nenehno upada.
 • 3:21 - 3:26
  V petdesetih je geofizik iz drube Shell,
  M. King Hubbert, predvidel,
 • 3:26 - 3:29
  da bo amerika proizvodnja nafte
  dosegla vrh v sedemdesetih.
 • 3:29 - 3:33
  To je 40 let po vrhuncu odkritij v ZDA.
 • 3:33 - 3:35
  Le redki so mu verjeli.
 • 3:35 - 3:39
  Vendar je leta 1970 amerika
  proizvodnja nafte dosegla vrhunec
 • 3:39 - 3:42
  in potem začela trajno padati.
 • 3:42 - 3:45
  Hubbert je dobil zadočenje.
 • 3:45 - 3:50
  Odtlej so ZDA čedalje bolj
  odvisne od uvoza nafte.
 • 3:50 - 3:53
  Postale so občutljive na motnje v dobavi.
 • 3:53 - 3:56
  Ta odvisnost je prispevala
  h gospodarskim problemom
 • 3:56 - 4:00
  zaradi naftnih okov
  v letih 1973 in 1979.
 • 4:01 - 4:06
  Leta 1930 je bilo največ odkritij
  nahajalič nafte v zgodovini ZDA.
 • 4:06 - 4:11
  Kljub napredni tehnologiji
  se odkrivanje naftnih polj v ZDA
 • 4:11 - 4:13
  neusmiljeno zmanjuje e naprej.
 • 4:14 - 4:21
  Noveja najdiča, npr. ANWAR, bi lahko
  dajala nafto za največ 17 mesecev.
 • 4:22 - 4:25
  Celo novo polje 'Jack 2'
  v Mehikem zalivu
 • 4:25 - 4:28
  bi zadostovalo le za nekaj mesecev
  domačega povpraevanja.
 • 4:29 - 4:31
  Čeprav sta to veliki polji,
  se nobeno niti priblia ne temu,
 • 4:31 - 4:34
  da bi zadovoljilo
  energetske potrebe ZDA.
 • 4:36 - 4:38
  Kopičijo se dokazi,
  da je svetovna proizvodnja nafte
 • 4:38 - 4:41
  e na svojem vrhu,
  ali pa se mu pribliuje.
 • 4:42 - 4:46
  Globalno je hitrost odkrivanja novih
  naftnih polj dosegla vrhunec v estdesetih.
 • 4:46 - 4:49
  Več kot 40 let kasneje je videti
  kot da ni mogoče zaustaviti
 • 4:49 - 4:53
  čedalje manjega odkrivanja
  novih naftnih polj.
 • 4:53 - 4:57
  54 od 65 drav,
  ki so večje proizvajalke nafte,
 • 4:57 - 4:59
  je e doseglo vrh proizvodnje.
 • 5:01 - 5:04
  Pričakujemo, da jim bodo
  kmalu sledile mnoge druge.
 • 5:06 - 5:08
  Svet bi moral vsake tri leta
  proizvodnji dodati
 • 5:08 - 5:12
  ekvivalent nove Saudove Arabije,
  da bi nadoknadil
 • 5:12 - 5:15
  zmanjanje proizvodnje
  na obstoječih naftnih poljih.
 • 5:15 - 5:17
  V estdesetih letih 20. stoletja
 • 5:17 - 5:21
  so nali est sodčkov nafte
  na vsakega porabljenega.
 • 5:21 - 5:22
  tiri desetletja kasneje
 • 5:22 - 5:28
  svet porabi od tri do est sodčkov
  na vsakega najdenega.
 • 5:29 - 5:32
  Ko bo doseen vrh svetovne proizvodnje,
 • 5:32 - 5:34
  bo povpraevanje po nafti preseglo ponudbo
 • 5:34 - 5:36
  in cena bencina bo močno nihala.
 • 5:36 - 5:38
  Vpliv tega bo močno presegal
 • 5:38 - 5:41
  zgolj stroek polnjenja
  avtomobilskega rezervoarja.
 • 5:41 - 5:44
  Moderna mesta so odvisna
  od fosilnih goriv.
 • 5:44 - 5:48
  Celo ceste so narejene iz asfalta,
  ki je proizvod iz nafte.
 • 5:48 - 5:50
  Prav tako tudi strehe mnogih domovanj.
 • 5:51 - 5:53
  Velika področja bi bila
  neprimerna za bivanje
 • 5:53 - 5:57
  brez gretja pozimi ali hlajenja poleti.
 • 5:58 - 6:01
  irjenje predmestij spodbuja ljudi,
  da se vozijo več kilometrov
 • 6:01 - 6:03
  na delo, v olo ali do trgovin.
 • 6:04 - 6:07
  Večja mesta so razdeljena tako,
  da so industrijske in komercialne cone
 • 6:07 - 6:11
  daleč od stanovanjskih področij,
  in silijo ljudi, da se vozijo.
 • 6:11 - 6:14
  Predmestja in mnoge občine
  so projektirane ob predpostavki,
 • 6:14 - 6:17
  da je na voljo obilo
  nafte in energije.
 • 6:19 - 6:23
  Kemikalije, izdelane iz fosilnih goriv,
  tako imenovane petrokemikalije,
 • 6:23 - 6:27
  so bistvene za proizvodnjo
  netetih proizvodov.
 • 6:28 - 6:32
  Sodobno kmetijstvo je močno
  odvisno od fosilnih goriv,
 • 6:32 - 6:38
  prav tako bolnice, letalstvo,
  vodovodni sistemi in vojska,
 • 6:38 - 6:44
  ki v ZDA sama porabi okrog
  140 milijonov sodčkov nafte letno.
 • 6:44 - 6:48
  Fosilna goriva so bistvena tudi
  pri proizvodnji plastike in polimerov.
 • 6:48 - 6:53
  Ti so ključni materiali v računalnikih,
  zabavni elektroniki in oblačilih.
 • 6:54 - 6:57
  Globalno gospodarstvo je trenutno
  odvisno od nenehne rasti,
 • 6:57 - 7:01
  ki zahteva vse večjo ponudbo
  cenene energije.
 • 7:01 - 7:04
  Tako smo odvisni od nafte
  in drugih fosilnih goriv,
 • 7:04 - 7:07
  da utegne celo
  majhna motnja v dobavah
 • 7:07 - 7:11
  daljnoseno vplivati
  na vse vidike naega ivljenja.
 • 7:16 - 7:21
  ENERGIJA
 • 7:22 - 7:26
  Energija pomeni
  sposobnost opravljati delo.
 • 7:26 - 7:29
  Povprečni Američan ima dandananji
  na razpolago energijo,
 • 7:29 - 7:34
  ki ustreza temu, da bi za njega
  noč in dan delalo 150 sunjev.
 • 7:34 - 7:39
  Materiali, ki skladičijo to energijo za delo,
  se imenujejo goriva.
 • 7:39 - 7:42
  Nekatera goriva vsebujejo
  več energije kot druga.
 • 7:42 - 7:45
  Temu rečemo energetska gostota.
 • 7:45 - 7:48
  Nafta je najbolj kritična med temi gorivi.
 • 7:48 - 7:51
  Svet je porabi 30 milijard sodčkov na leto,
 • 7:51 - 7:54
  kar je enako tirim kubičnim kilometrom.
 • 7:54 - 7:56
  To vsebuje toliko energije,
 • 7:56 - 8:02
  kot bi jo 52 jedrskih elektrarn
  proizvedlo v 50 letih obratovanja.
 • 8:03 - 8:07
  Čeprav ZDA z nafto proizvedejo
  le 1,6% elektrike,
 • 8:07 - 8:10
  ta poganja 96% vsega transporta.
 • 8:12 - 8:16
  Leta 2008 so ZDA
  uvozile dve tretjini svoje nafte.
 • 8:16 - 8:18
  Večina je bila iz Kanade,
 • 8:18 - 8:20
  Mehike,
 • 8:20 - 8:21
  Saudove Arabije,
 • 8:21 - 8:23
  Venezuele,
 • 8:23 - 8:26
  Nigerije, Iraka in Angole.
 • 8:27 - 8:29
  Nafta je edinstvena
  zaradi mnogih lastnosti.
 • 8:29 - 8:32
  Je energetsko gosta.
 • 8:32 - 8:34
  En sodček vsebuje
  energetski ekvivalent
 • 8:34 - 8:37
  skoraj treh let
  človekega dela.
 • 8:38 - 8:42
  Tekoča je pri sobni temperaturi,
  lahka za transportiranje,
 • 8:42 - 8:44
  in uporabna v majhnih strojih.
 • 8:45 - 8:49
  Da pridobite energijo,
  morate energijo tudi uporabiti.
 • 8:49 - 8:53
  Trik je v tem, da porabite manje količine,
  da najdete in izvlečete večje količine.
 • 8:53 - 8:55
  Temu rečemo EROEI:
 • 8:55 - 9:00
  energetski donos
  na vloeno energijo.
 • 9:01 - 9:04
  Konvencionalna nafta je dober primer.
 • 9:04 - 9:08
  Najprej so črpali preprosto dostopno
  visokokakovostno surovo nafto.
 • 9:08 - 9:15
  Naftarji so porabili ekvivalent 1 sodčka,
  da so jih nali in načrpali 100.
 • 9:15 - 9:18
  EROEI nafte je bil 100.
 • 9:19 - 9:21
  Ko so počrpali nafto,
  ki jo je bilo lahko najti,
 • 9:21 - 9:25
  so raziskave selili v globoka morja
  ali oddaljene deele.
 • 9:25 - 9:29
  Za to so uporabljali
  čedalje večje količine energije.
 • 9:29 - 9:33
  Pogosto je nafta, ki jo najdemo danes,
  teka ali kisla surova nafta.
 • 9:33 - 9:35
  Njeno rafiniranje je drago.
 • 9:35 - 9:39
  EROEI nafte je do danes
  padel na komaj 10.
 • 9:40 - 9:44
  Če za pridobivanje goriva uporabite
  več energije, kot jo ta vsebuje,
 • 9:44 - 9:47
  se trud preprosto ne izplača.
 • 9:49 - 9:52
  En vir goriva je mogoče
  spremeniti v drugega.
 • 9:53 - 9:55
  Vsakokrat, ko to storite,
 • 9:55 - 9:58
  je izgubljene nekaj energije,
  ki jo je vsebovalo prvotno gorivo.
 • 9:59 - 10:03
  Obstaja npr. nekonvencionalna nafta:
  naftni peski in naftni skrilavci.
 • 10:04 - 10:07
  Naftne peske najdemo
  v glavnem v Kanadi.
 • 10:07 - 10:10
  Dve tretjini naftnih skrilavcev na svetu
  je v ZDA.
 • 10:11 - 10:14
  Obe gorivi lahko pretvarjamo
  v sintetično surovo nafto.
 • 10:14 - 10:18
  A za to je potrebno
  veliko toplote in svee vode.
 • 10:18 - 10:23
  To zmanja njun EROEI,
  ki se giblje med 5 in komaj 1,5.
 • 10:24 - 10:26
  Skrilavec je izjemno revno gorivo.
 • 10:27 - 10:29
  Ista tea skrilavca vsebuje
  samo tretjino toliko energije
 • 10:29 - 10:33
  kot je je v enako teki
  katli kosmičev za zajtrk.
 • 10:33 - 10:35
  Premoga je ogromno.
 • 10:35 - 10:38
  Iz njega pridobivamo skoraj
  polovico elektrike na planetu.
 • 10:38 - 10:42
  Svet letno porabi skoraj
  8 kubičnih kilometrov premoga.
 • 10:42 - 10:48
  Vendar lahko globalna proizvodnja
  dosee vrhunec e pred letom 2040.
 • 10:48 - 10:52
  Trditev, da imajo ZDA premoga
  za stoletja, je zavajajoča.
 • 10:52 - 10:56
  Ne upoteva rastoče porabe
  in slabljenja kakovosti.
 • 10:56 - 10:59
  Precej od visoko kakovostnega
  antracitnega premoga je e zmanjkalo.
 • 10:59 - 11:04
  Ostaja premog nije kakovosti,
  ki je manj energetsko gost.
 • 11:04 - 11:07
  Pridobivanje je vse teje,
  saj so dnevni kopi osiromaeni.
 • 11:07 - 11:11
  Rudarji morajo kopati globlje
  in na manj dostopnih področjih.
 • 11:11 - 11:15
  Mnogi uporabljajo uničevalne
  metode odstranjevanja vrhov gora.
 • 11:15 - 11:17
  S tem pohabljajo okolje.
 • 11:19 - 11:24
  Pogosto skupaj z nafto in premogom
  najdemo zemeljski plin.
 • 11:24 - 11:26
  Severnoamerika odkrivanja
  konvencionalnega plina
 • 11:26 - 11:30
  so dosegla vrhunec v petdesetih,
  proizvodnja pa v zgodnjih sedemdesetih.
 • 11:31 - 11:35
  Če krivuljo odkritij potisnemo
  naprej za 23 let,
 • 11:35 - 11:37
  odkrijemo mono prihodnost
  severnoamerike proizvodnje
 • 11:37 - 11:40
  konvencionalnega zemeljskega plina.
 • 11:41 - 11:43
  Nedavni preboji so omogočili
 • 11:43 - 11:47
  izkoričanje nekonvencionalnega
  zemeljskega plina, npr. iz skrilavcev,
 • 11:47 - 11:51
  ki bi utegnilo odloiti zmanjanje
  v prihodnjih letih.
 • 11:51 - 11:54
  Nekonvencionalni zemeljski plin
  je kontroverzen.
 • 11:54 - 11:58
  Cene energije morajo biti visoke,
  če hočemo, da je rentabilen.
 • 11:58 - 12:01
  Tudi z nekonvencionalnim plinom lahko
 • 12:01 - 12:05
  svetovna proizvodnja zemeljskega plina
  dosee vrh e pred letom 2030.
 • 12:07 - 12:11
  e vedno obstajajo velike rezerve urana
  za jedrsko cepitev.
 • 12:12 - 12:16
  Da bi na svetu nadomestili 10 teravatov,
  ki jih proizvedemo iz fosilnih goriv,
 • 12:16 - 12:19
  bi potrebovali 10.000 jedrskih elektrarn.
 • 12:19 - 12:25
  Pri taki porabi bi znane rezerve urana
  zadočale komaj za 10 do 20 let.
 • 12:25 - 12:29
  Poskusi s plutonijem,
  kot osnove za hitro oplodne reaktorje,
 • 12:29 - 12:34
  so se v Franciji in na Japonskem
  izkazali za drage polomije.
 • 12:34 - 12:37
  Jedrska fuzija se sooča
  z ogromnimi tehničnimi ovirami.
 • 12:39 - 12:41
  Potem so tu e obnovljivi viri.
 • 12:41 - 12:45
  Energija vetra ima visok EROEI,
  a je nestalna.
 • 12:45 - 12:47
  Vodna energija je zanesljiva,
 • 12:47 - 12:51
  a je večina rek v razvitem svetu
  e zajezenih.
 • 12:52 - 12:54
  Elektrarne na konvencionalno
  geotermalno energijo
 • 12:54 - 12:57
  uporabljajo obstoječe vroče točke
  blizu Zemljine povrine.
 • 12:57 - 12:59
  Omejene so na ta območja.
 • 13:01 - 13:03
  V eksperimentalnem sistemu
  ojačanega geotermalnega sistema,
 • 13:03 - 13:06
  bi v tla izvrtali dva jaka do globine 10 km.
 • 13:06 - 13:10
  Po enem jaku bi navzdol črpali vodo,
  da bi se segrevala v razpokah
 • 13:10 - 13:13
  in bi se potem dvigala po drugem
  ter proizvajala energijo.
 • 13:13 - 13:15
  Sodeč po nedavnem poročilu MIT,
 • 13:15 - 13:21
  bi ta tehnologija do leta 2050
  utegnila dobavljati 10% elektrike v ZDA.
 • 13:22 - 13:26
  Moč plimovanja je omejena
  na obalna področja.
 • 13:26 - 13:30
  Energetska gostota valov
  je različna po regijah.
 • 13:31 - 13:35
  Izziv bi bilo transportiranje elektrike,
  ki jo proizvede plimovanje.
 • 13:35 - 13:39
  Prav tako je slano oceansko okolje
  korozivno za turbine.
 • 13:40 - 13:43
  Bio goriva so goriva,
  ki zrastejo.
 • 13:43 - 13:46
  Les ima nizko energetsko gostoto
  in počasi raste.
 • 13:46 - 13:51
  Na svetu letno porabimo
  15 kubičnih kilometrov lesa.
 • 13:51 - 13:54
  Biodizel in etanol
  sta proizvedena iz rastlin,
 • 13:54 - 13:57
  ki jih gojijo s pomočjo nafte.
 • 13:57 - 14:00
  Energetski donos iz teh goriv
  je zelo nizek.
 • 14:01 - 14:05
  Nekateri politiki elijo koruzo
  spreminjati v etanol.
 • 14:05 - 14:11
  Če bi hoteli iz etanola v letu 2020
  dobaviti 10% predvidene porabe nafte,
 • 14:11 - 14:14
  bi za to morali nameniti 3% povrine ZDA.
 • 14:14 - 14:17
  Da bi dobavili eno tretjino,
  bi morali uporabiti 3-kratno povrino,
 • 14:18 - 14:20
  na kateri zdaj pridelujejo hrano.
 • 14:20 - 14:23
  Če bi hoteli nadomestiti
  celotno porabo nafte v letu 2020,
 • 14:23 - 14:28
  bi rabili dvakrat toliko zemljiča
  kot ga je trenutno za pridelavo hrane.
 • 14:29 - 14:34
  Vodik je treba izločiti iz zemeljskega plina,
  premoga ali vode.
 • 14:34 - 14:37
  Za to porabimo več energije
  kot jo dobimo iz vodika.
 • 14:37 - 14:41
  Zaradi tega gospodarstvo,
  temelječe na vodiku, ni realno.
 • 14:42 - 14:46
  Vse svetovne fotovoltaične sončne ploče
  generirajo toliko energije
 • 14:46 - 14:48
  kot dve termoelektrarni.
 • 14:48 - 14:51
  Ekvivalent med 1 in 4 tonami premoga
 • 14:51 - 14:54
  uporabimo za izdelavo
  ene same sončne ploče.
 • 14:56 - 15:00
  Prekriti bi morali kar
  360.000 kvadratnih kilometrov,
 • 15:00 - 15:03
  da bi zadovoljili trenutno
  svetovno povpraevanje po energiji.
 • 15:03 - 15:07
  Leta 2007 jih je bilo
  samo 10 kvadratnih kilometrov.
 • 15:08 - 15:11
  Koncentrirana sončna energija
  ali termalna sončna energija,
 • 15:11 - 15:13
  ima velik potencial,
 • 15:13 - 15:17
  čeprav trenutno obratuje
  le manje tevilo postrojev.
 • 15:17 - 15:20
  Omejeni so na kraje s sončnim podnebjem
 • 15:20 - 15:25
  in za prenos na večje razdalje
  zahtevajo velike količine energije.
 • 15:26 - 15:30
  Vse alternative za nafto so odvisne
  od strojev, ki jih poganja nafta,
 • 15:30 - 15:34
  ali vsebujejo materiale, npr. plastiko,
  ki so izdelani iz nafte.
 • 15:35 - 15:39
  Ko boste v bodoče presojali trditve
  o osupljivih novih gorivih ali izumih,
 • 15:39 - 15:41
  se vpraajte:
 • 15:41 - 15:45
  Ali ima njihov zagovornik delujoč
  komercialen model izuma?
 • 15:45 - 15:47
  Kakna je njegova energetska gostota?
 • 15:47 - 15:51
  Ga lahko skladičimo
  ali na lahek način distribuiramo?
 • 15:51 - 15:53
  Je zanesljiv ali občasen?
 • 15:53 - 15:56
  Ali ga lahko razirimo
  na dravni nivo?
 • 15:56 - 15:59
  Vsebuje skrite inenirske izzive?
 • 15:59 - 16:02
  Kaken je njegov EROEI?
 • 16:02 - 16:05
  Kakni so vplivi na okolje?
 • 16:05 - 16:08
  Zapomnite si,
  da so velike tevilke lahko varljive.
 • 16:08 - 16:10
  Npr. 1 milijarda sodčkov nafte
 • 16:10 - 16:14
  lahko zadovolji svetovno povpraevanje
  le za dvanajstih dni.
 • 16:15 - 16:19
  Prehod s fosilnih goriv
  bi bil monumentalen izziv.
 • 16:19 - 16:25
  Leta 2007 so v ZDA iz premoga
  proizvedli 48,5% elektrike,
 • 16:25 - 16:28
  21,6% iz naravnega plina,
 • 16:28 - 16:31
  1,6% iz nafte,
 • 16:31 - 16:33
  19,4% iz nukleark
 • 16:33 - 16:35
  in 5,8% iz hidroelektrarn.
 • 16:35 - 16:40
  Drugi obnovljivi viri
  prispevajo le 2,5%.
 • 16:40 - 16:43
  Ali je mogoče zamenjati sistem,
  ki temelji na fosilnih gorivih,
 • 16:43 - 16:47
  s krparijo iz alternativnih goriv?
 • 16:47 - 16:49
  Potrebni so večji tehnoloki napredek,
 • 16:49 - 16:52
  pa tudi politična volja in sodelovanje,
 • 16:52 - 16:54
  obsene nalobe,
 • 16:54 - 16:56
  mednarodni konsenz
 • 16:56 - 17:00
  in preureditev svetovnega gospodarstva
  velikosti 45 bilijonov dolarjev,
 • 17:00 - 17:02
  vključno s transportom,
 • 17:02 - 17:03
  izdelovalno industrijo
 • 17:03 - 17:05
  in kmetijskimi sistemi.
 • 17:05 - 17:09
  Potrebni so tudi uradniki,
  sposobni upravljati tranzicijo.
 • 17:10 - 17:12
  Če bomo vse to dosegli,
 • 17:12 - 17:15
  ali bomo lahko nadaljevali
  s sedanjim načinom ivljenja?
 • 17:18 - 17:21
  RAST
 • 17:21 - 17:24
  Te bakterije ive v steklenici.
 • 17:24 - 17:27
  Njihova populacija se vsako minuto podvoji.
 • 17:27 - 17:29
  Ob 11h je tam ena bakterija.
 • 17:30 - 17:32
  Opoldne je steklenica polna.
 • 17:33 - 17:35
  Ob 11.59 je na pol polna,
 • 17:35 - 17:38
  pri čemer je ravno e
  dovolj prostora za eno delitev.
 • 17:38 - 17:41
  Bakterije zaslutijo nevarnost.
 • 17:41 - 17:44
  Ičejo nove steklenice in najdejo 3.
 • 17:44 - 17:47
  Domnevajo, da je problem reen.
 • 17:47 - 17:50
  Ob 12h je polna prva steklenica.
 • 17:50 - 17:54
  Ob 12.01 je polna tudi druga.
 • 17:54 - 17:57
  Ob 12.02 so vse steklenice polne.
 • 17:58 - 18:00
  To je problem, ki je pred nami
 • 18:00 - 18:03
  zaradi podvojevanja,
  ki ga povzroča eksponentna rast.
 • 18:06 - 18:09
  Ko je človetvo pričelo
  izkoričati premog in nafto kot gorivo,
 • 18:09 - 18:13
  je izkusilo rast, kakrne e ni bilo.
 • 18:14 - 18:17
  Tudi nizke stopnje rasti
  sčasoma povzročijo večjo.
 • 18:18 - 18:20
  Pri 1% stopnji rasti,
 • 18:20 - 18:23
  se bo gospodarstvo podvojilo
  v 70 letih.
 • 18:23 - 18:27
  Pri 2% rasti v 35 letih.
 • 18:27 - 18:29
  Pri 10% rasti
 • 18:29 - 18:33
  se bo gospodarstvo podvojilo
  e v 7 letih.
 • 18:33 - 18:37
  Če gospodarstvo raste
  po trenutnem povprečku 3%,
 • 18:37 - 18:40
  se podvoji v 23 letih.
 • 18:40 - 18:44
  Z vsako podvojitvijo bo povpraevanje
  po energiji in naravnih virih
 • 18:44 - 18:47
  preseglo vse prejnje podvojitve skupaj.
 • 18:48 - 18:52
  Finančni sistem je zgrajen
  na predpostavki rasti.
 • 18:52 - 18:56
  Ta zahteva podporo v obliki
  naračajoče porabe energije.
 • 18:56 - 18:58
  Banke posojajo denar,
  ki ga nimajo.
 • 18:58 - 19:01
  Pravzaprav ga tako ustvarjajo.
 • 19:01 - 19:05
  Posojilojemalci uporabljajo novonastali
  denar za rast svojih podjetij
 • 19:05 - 19:10
  in odplačujejo dolg, skupaj z obrestmi,
  kar zahteva e več rasti.
 • 19:10 - 19:13
  Zaradi takega ustvarjanja
  denarja na podlagi dolga,
 • 19:13 - 19:19
  večino denarja na svetu predstavlja
  dolg z obrestmi, ki jih je treba plačati.
 • 19:19 - 19:23
  Brez vedno novih in vedno večjih
  generacij posojilojemalcev,
 • 19:23 - 19:26
  ki naj bi proizvedli rast
  in tako odplačali te dolgove,
 • 19:26 - 19:29
  se bo svetovno gospodarstvo sesedlo.
 • 19:30 - 19:34
  Sistem se mora iriti ali pa umre,
  kot Ponzijeva shema.
 • 19:35 - 19:37
  Delno zahvaljujoč temu
  sistemu dolgov
 • 19:37 - 19:40
  so bili učinki gospodarske rasti
  spektakularni,
 • 19:40 - 19:44
  če gledamo BDP, zajezitev rek,
  porabo vode,
 • 19:44 - 19:50
  porabo gnojil, urbano populacijo,
  porabo papirja,
 • 19:50 - 19:54
  motorna vozila, komunikacije
  in turizem.
 • 19:55 - 19:57
  Svetovno prebivalstvo
  je naraslo na 7 milijard.
 • 19:57 - 20:01
  Pričakujemo, da bo
  do l. 2050 preseglo 9 milijard.
 • 20:02 - 20:05
  Na pločati neskončni Zemlji
  to ne bi bil problem.
 • 20:06 - 20:08
  Ker pa je Zemlja okrogla in ni neskončna,
 • 20:08 - 20:12
  bomo nekega dne soočeni z mejami rasti.
 • 20:13 - 20:14
  Posledice gospodarske ekspanzije
 • 20:14 - 20:19
  so povečanje količin atmosferskih
  duikovih oksidov in metana,
 • 20:19 - 20:24
  tanjanje ozonske plasti,
  povečanje velikih poplav,
 • 20:24 - 20:28
  pokodbe oceanskega eko sistema,
  vključno z izgubami duika,
 • 20:28 - 20:31
  izguba deevnega pragozda
  in gozdnate pokrajine,
 • 20:31 - 20:36
  povečanje obdelovalnih povrin
  in izumiranje vrst.
 • 20:38 - 20:40
  Če poloimo eno samo rievo zrno
 • 20:40 - 20:42
  na prvo polje ahovnice,
 • 20:42 - 20:45
  to podvojimo in poloimo dve zrni na drugo
 • 20:46 - 20:48
  in spet podvojimo in poloimo tiri na tretje
 • 20:49 - 20:51
  in spet podvojimo ter jih damo 8 na četrto
 • 20:51 - 20:53
  in potem to ponavljamo tako,
 • 20:53 - 20:57
  da vsakokrat na novo polje
  dvakrat toliko zrn kot na prejnje,
 • 20:57 - 21:01
  bomo na koncu prili
  do astronomskega tevila
 • 21:03 - 21:05
  9 trilijonov
 • 21:05 - 21:07
  223 bilijard
 • 21:07 - 21:10
  372 bilijonov
 • 21:10 - 21:11
  36 milijard
 • 21:11 - 21:13
  845 milijonov
 • 21:13 - 21:16
  776 tisoč zrn.
 • 21:17 - 21:22
  To je več zrn kot jih je človetvo
  pridelalo v zadnjih 10.000 letih.
 • 21:22 - 21:25
  Tudi moderna ekonomija se,
  podobno kot rieva zrna na ahovnici,
 • 21:25 - 21:27
  podvoji vsakih deset let.
 • 21:27 - 21:30
  Na katerem polju ahovnice smo?
 • 21:33 - 21:38
  Poleg energije civilizacija rabi
  tevilne esencialne vire:
 • 21:38 - 21:42
  pitno vodo, prst, hrano,
  gozdove,
 • 21:42 - 21:45
  in mnoge vrste mineralov in kovin.
 • 21:45 - 21:50
  Rast je omejena z esencialnim virom,
  katerega ponudba je najbolj pičla.
 • 21:51 - 21:52
  Sod je narejen iz dog.
 • 21:52 - 21:57
  Tako kot voda napolni sod,
  rast ne more preko najnije doge
 • 21:57 - 22:00
  ali najbolj omejenega esencialnega vira.
 • 22:02 - 22:07
  Ljudje trenutno izkoristijo
  40% vse fotosinteze na Zemlji.
 • 22:08 - 22:14
  Čeprav je je mogoče koristiti 80%,
  ni verjetno, da bi je izkoristili 160%.
 • 22:23 - 22:25
  HRANA
 • 22:27 - 22:32
  Globalna ponudba hrane
  je močno odvisna od fosilnih goriv.
 • 22:32 - 22:35
  Pred prvo svetovno vojno
  je bilo celotno kmetijstvo organsko.
 • 22:36 - 22:40
  Izumu gnojil in pesticidov,
  izdelanih iz fosilnih goriv,
 • 22:40 - 22:42
  so sledile ogromne izboljave
  proizvodnje hrane,
 • 22:42 - 22:46
  kar je omogočilo rast prebivalstva.
 • 22:48 - 22:51
  Uporaba umetnih gnojil
  je nahranila precej več ljudi,
 • 22:51 - 22:54
  kot bi se to lahko zgodilo
  s samo organsko pridelavo.
 • 22:56 - 22:59
  Fosilna goriva so potrebna
  za kmetijsko mehanizacijo,
 • 22:59 - 23:03
  transport, hlajenje,
  embaliranje v plastiko
 • 23:03 - 23:05
  in za kuhanje.
 • 23:05 - 23:07
  Moderno kmetijstvo
  uporablja zemljo za to,
 • 23:07 - 23:11
  da fosilna goriva spreminja v hrano
  in hrano v ljudi.
 • 23:12 - 23:13
  Priblino 7 kalorij fosilne energije
 • 23:13 - 23:18
  porabimo za izdelavo eno kalorijo hrane.
 • 23:19 - 23:25
  V ZDA hrana potuje priblino 2500 km
  od kmetije do kupca.
 • 23:29 - 23:32
  Poleg upadanja fosilnih goriv
  je e precej stvari,
 • 23:32 - 23:35
  ki ogroajo trenutni sistem
  proizvodnje hrane.
 • 23:35 - 23:37
  Cenena energija,
  izboljana tehnologija
 • 23:37 - 23:42
  in subvencije so omogočale
  masivne ulove rib.
 • 23:43 - 23:46
  Globalni ulovi rib so dosegli vrhunec
  v poznih devetnajsto osemdesetih,
 • 23:46 - 23:49
  kar je ribiče prisililo, da so se premaknili
  v smeri globljih voda.
 • 23:53 - 23:55
  Duik, ki ga emitirajo gnojila iz fosilnih goriv,
 • 23:55 - 23:59
  zastruplja reke in morja
  in ustvarja ogromne mrtve cone.
 • 24:00 - 24:06
  Pri tej hitrosti bodo do leta 2048
  propadle vse ribje populacije.
 • 24:07 - 24:11
  Kisel de iz mest in industrije kvari tla
  in jim jemlje ivljenjsko pomembna hranila,
 • 24:11 - 24:15
  kot so kalij, kalcij
  in magnezij.
 • 24:18 - 24:20
  Druga gronja je pomanjkanje vode.
 • 24:20 - 24:26
  Mnoge kmetije za namakanje črpajo vodo
  iz podtalnih vodonosnikov.
 • 24:26 - 24:29
  Vodonosnik potrebuje na tisoče let,
  da se napolni,
 • 24:29 - 24:33
  a ga lahko izčrpamo v nekaj desetletjih,
  tako kot naftne vrelce.
 • 24:33 - 24:37
  V ogromnem amerikem vodonosniku Ogallala
  je gladina upadla tako zelo,
 • 24:37 - 24:39
  da so se mnogi kmetje morali vrniti
  k manj produktivnem načinu
 • 24:39 - 24:42
  kmetovanja brez namakanja.
 • 24:42 - 24:46
  Poleg tega uporaba namakanja
  in umetnih gnojil vodi v salinizacijo,
 • 24:47 - 24:49
  tj. akumuliranju soli v tleh.
 • 24:49 - 24:51
  To je glavni razlog nastanka pučav.
 • 24:53 - 24:56
  Naslednja gronja je izguba prsti.
 • 24:56 - 24:58
  Pred 200 leti
 • 24:58 - 25:00
  je bilo na amerikih prerijah
  prsti skoraj 2 metra.
 • 25:01 - 25:03
  Danes je je z obdelovanjem
  in s slabimi praksami
 • 25:03 - 25:06
  priblino pol izginilo.
 • 25:08 - 25:13
  Namakanje spodbuja rast
  rjastih itnih glivic kot so denimo UG-99,
 • 25:13 - 25:18
  ki imajo potencial uničiti
  80% svetovnega itnega pridelka.
 • 25:19 - 25:22
  Po Normanu Borlaugu,
  očetu "zelene revolucije",
 • 25:22 - 25:28
  ima itna rja "velik potencial
  za uničenje drube in ljudi".
 • 25:29 - 25:32
  Uporaba bioenergentov pomeni,
 • 25:32 - 25:36
  da bo manj zemlje na razpolago
  za proizvodnjo hrane.
 • 25:36 - 25:40
  Vsako področje ima določeno omejeno
  kapaciteto obremenitve oz. nosilnost.
 • 25:40 - 25:44
  To je tevilo ivali ali ljudi,
  ki lahko tam ivijo neomejeno dolgo.
 • 25:44 - 25:47
  Če določena vrsta presee
  kapaciteto obremenitve,
 • 25:47 - 25:52
  bo izumirala dokler populacija
  ne dosee naravnih meja.
 • 25:53 - 25:56
  Svet se je izognil temu izumiranju tako,
  da je nael nove obdelovalne povrine,
 • 25:56 - 26:01
  ali povečal proizvodnjo,
  kar je bilo mono predvsem zaradi nafte.
 • 26:02 - 26:04
  Da bi nadaljevali rast,
 • 26:04 - 26:07
  rabimo več virov
  kot jih lahko preskrbi na planet,
 • 26:07 - 26:10
  novi planeti pa niso na razpolago.
 • 26:11 - 26:13
  Glede na vse te spremembe,
 • 26:13 - 26:16
  se mora globalna proizvodnja hrane
  do leta 2050 podvojiti,
 • 26:16 - 26:19
  da bo nahranila svetovno prebivalstvo.
 • 26:21 - 26:24
  Milijarda ljudi je e podhranjenih
  ali strada.
 • 26:24 - 26:28
  V naslednjih letih jih bo velik izziv
  prehraniti 9 milijard,
 • 26:28 - 26:34
  ko bo upadala svetovna proizvodnja
  nafte in zemeljskega plina.
 • 26:41 - 26:42
  SREČNI KONEC
 • 26:46 - 26:48
  Globalno gospodarstvo raste eksponencialno
 • 26:48 - 26:50
  s stopnjo rasti priblino 3% na leto.
 • 26:50 - 26:53
  Pri tem porablja čedalje večje količine
  neobnovljivih goriv,
 • 26:53 - 26:55
  mineralov in kovin,
 • 26:55 - 27:00
  kot tudi obnovljivih virov, kot so voda,
  gozdovi, orna zemlja in ribe,
 • 27:00 - 27:03
  hitreje kot se ti lahko obnavljajo.
 • 27:03 - 27:09
  Tudi pri stopnji rasti 1%
  se ekonomija podvoji v 70 letih.
 • 27:10 - 27:13
  Problem poglabljajo e drugi dejavniki.
 • 27:13 - 27:15
  Globalizacija daje ljudem monost,
 • 27:15 - 27:19
  da kupujejo blago in hrano,
  proizvedeno na drugem kontinentu.
 • 27:19 - 27:23
  Dobavne poti so dolge
  in obremenjujejo omejene naftne vire.
 • 27:26 - 27:30
  Sedaj se za osnovne potrebčine
  zanaamo na oddaljene deele.
 • 27:30 - 27:34
  Moderna mesta so odvisna od fosilnih goriv.
 • 27:34 - 27:37
  Večji del bančnega sistema
  temelji na zadolevanju
 • 27:37 - 27:40
  in sili ljudi v spiralo
  dolgov in odplačevanja -
 • 27:40 - 27:42
  kar prinaa rast.
 • 27:43 - 27:46
  Kaj lahko storimo v zvezi s temi problemi?
 • 27:46 - 27:49
  Mnogi verjamejo, da krizo lahko preprečimo
 • 27:49 - 27:54
  z ohranjanjem virov, s tehnologijo,
  inteligentno rastjo, recikliranjem,
 • 27:54 - 27:57
  električnimi avtomobili in hibridi,
  nadomestki,
 • 27:57 - 27:59
  ali z volitvami.
 • 27:59 - 28:01
  Ohranjanje vam bo prihranilo denar,
 • 28:01 - 28:04
  samo po sebi pa ne bo reilo planeta.
 • 28:05 - 28:07
  Če nekaj ljudi zmanja porabo nafte,
 • 28:07 - 28:10
  bo zmanjano povpraevanje
  znialo cene
 • 28:10 - 28:13
  in bo drugim omogočilo,
  da jo kupujejo ceneje.
 • 28:13 - 28:17
  Na isti način bo učinkoviteji stroj,
  ki uporablja manj energije,
 • 28:17 - 28:21
  paradoksalno peljal
  k e večji rabi energije.
 • 28:21 - 28:26
  V 19. stoletju je angleki ekonomist
  William Stanley Jevons ugotovil,
 • 28:26 - 28:28
  da je postal premog strokovno
  učinkoviteji energent,
 • 28:28 - 28:31
  če so izboljali parne stroje.
 • 28:31 - 28:32
  To je vodilo k uvajanju
  e več parnih strojev,
 • 28:32 - 28:35
  kar je povečalo
  celotno porabo premoga.
 • 28:37 - 28:46
  Rast porabe bo porla
  vso prihranjeno energijo ali naravni vir.
 • 28:48 - 28:52
  Mnogi verjamejo, da bodo znanstveniki
  reili te probleme z novo tehnologijo.
 • 28:52 - 28:56
  Vendar tehnologija ni energija.
 • 28:56 - 29:00
  Tehnologija lahko kanalizira energijo v delo,
  ne more pa je nadomestiti.
 • 29:00 - 29:03
  Poleg tega porablja vire:
 • 29:03 - 29:06
  računalniki so npr. narejeni
  iz ene desetine energije,
 • 29:06 - 29:09
  potrebne za izdelavo avtomobila.
 • 29:09 - 29:12
  Napredneja tehnologija
  e poslabuje poloaj,
 • 29:12 - 29:17
  saj pogosto zahteva redke minerale,
  ki jih tudi zmanjkuje.
 • 29:17 - 29:22
  97% svetovnih redkih zemelj
  npr. proizvede Kitajska,
 • 29:22 - 29:25
  večino iz enega samega rudnika
  v Notranji Mongoliji.
 • 29:26 - 29:29
  Te minerale uporabljajo
  v katalitskih konverterjih,
 • 29:29 - 29:31
  letalskih motorjih,
 • 29:31 - 29:33
  visoko učinkovitih magnetih
  in trdih diskih,
 • 29:33 - 29:35
  hibridnih avtomobilskih baterijah,
 • 29:35 - 29:40
  laserjih, prenosnih rentgenih,
  zaslanjanju jedrskih reaktorjev,
 • 29:40 - 29:43
  kompaktnih diskih,
  motorjih hibridnih vozil,
 • 29:43 - 29:49
  nizkoenergijskih sijalkah,
  optičnih vlaknih in ravnih zaslonih.
 • 29:50 - 29:53
  Kitajska je pričela premiljevati
  o omejitvah izvoza teh mineralov,
 • 29:53 - 29:55
  saj povpraevanje strmo narača.
 • 29:57 - 30:01
  Tako imenovana trajnostna
  ali inteligentna rast ne bo pomagala,
 • 30:01 - 30:04
  saj prav tako potrebuje
  neobnovljive kovine in minerale
 • 30:04 - 30:07
  v čedalje večjih količinah,
  vključno z redkimi zemljami.
 • 30:08 - 30:11
  Recikliranje ne bo reilo problema,
  saj zahteva energijo,
 • 30:11 - 30:14
  postopek pa ni 100% učinkovit.
 • 30:16 - 30:19
  Nazaj je mogoče pridobiti
  le del materiala, ki ga recikliramo.
 • 30:19 - 30:23
  Velik del je za vedno izgubljen kot odpadek.
 • 30:25 - 30:27
  Električne avtomobile poganja elektrika.
 • 30:28 - 30:31
  Ker je večina energije
  pridobljena iz fosilnih goriv,
 • 30:31 - 30:32
  to ni reitev.
 • 30:33 - 30:37
  Poleg tega nafto uporabljamo
  za proizvodnjo avtomobilov vseh vrst.
 • 30:37 - 30:41
  Za vsako avtomobilsko gumo preko 20 litrov nafte.
 • 30:43 - 30:47
  V svetu je bilo l. 2010 okrog 800 milijonov avtomobilov.
 • 30:47 - 30:49
  Pri trenutni stopnji rasti,
 • 30:49 - 30:52
  se bo ta tevilka povečala
  na 2 milijardi do l. 2025.
 • 30:53 - 30:57
  Ni verjetno, da bi ta planet
  lahko dolgo vzdral toliko vozil,
 • 30:57 - 30:59
  ne glede na njihov tip pogona.
 • 31:01 - 31:02
  Mnogi ekonomisti verjamejo,
 • 31:02 - 31:06
  da bo prosti trg nadomestil
  en energetski vir z drugim
 • 31:06 - 31:08
  s pomočjo tehnoloke inovativnosti.
 • 31:08 - 31:10
  Vendar pa se glavni nadomestki za nafto
 • 31:10 - 31:13
  soočajo s svojimi lastnimi stopnjami padanja.
 • 31:13 - 31:19
  Nadomečanje tudi ne upoteva časa,
  potrebnega za priprave na prehod.
 • 31:19 - 31:23
  Hirschevo poročilo amerikega
  ministrstva za energetiko ocenjuje,
 • 31:23 - 31:28
  da bosta za priprave na učinke naftnega vrhunca
  potrebni najmanj dve desetletji.
 • 31:28 - 31:35
  Problemi s pomanjkanjem energije,
  izčrpanosti virov, izgube prsti
 • 31:35 - 31:40
  in onesnaevanja so vse simptomi
  enega samega večjega problema:
 • 31:41 - 31:43
  rasti.
 • 31:43 - 31:47
  Dokler na finančni sistem
  zahteva neskončno rast,
 • 31:47 - 31:50
  je malo verjetno, da bi reforma uspela.
 • 31:50 - 31:53
  Kakna bo tedaj videti prihodnost?
 • 31:54 - 31:57
  Optimisti verjamejo, da
  se bo rast nadaljevala v nedogled,
 • 31:57 - 31:59
  brez omejitev.
 • 31:59 - 32:03
  Pesimisti menijo,
  da gremo proti novi kameni dobi
 • 32:03 - 32:05
  ali proti izumrtju.
 • 32:05 - 32:08
  Resnica utegne biti
  nekje med tema skrajnostima.
 • 32:08 - 32:12
  Druba se utegne vrniti
  v enostavneje razmere,
 • 32:12 - 32:16
  kjer je poraba energije bistveno manja.
 • 32:16 - 32:18
  To bi za večino pomenilo teje ivljenje,
 • 32:18 - 32:19
  več ročnega dela,
 • 32:19 - 32:21
  več dela na kmetijah
 • 32:21 - 32:25
  in lokalno proizvodnjo dobrin,
  hrane in storitev.
 • 32:25 - 32:29
  Kaj naj človek stori, da se pripravi
  na takno mono prihodnost?
 • 32:29 - 32:34
  Pričakujte zmanjanje dobav hrane
  in dobrin iz oddaljenih krajev.
 • 32:34 - 32:36
  Pričnite peačiti ali kolesariti.
 • 32:36 - 32:40
  Navadite se troiti
  manj električne energije.
 • 32:40 - 32:41
  Znebite se dolgov.
 • 32:41 - 32:42
  Poskusite se izogibati bankam.
 • 32:43 - 32:46
  Namesto nakupovanja
  v velikih nakupovalnih centrih
 • 32:46 - 32:48
  podpirajte lokalne podjetnike.
 • 32:48 - 32:51
  Kupujte lokalno pridelano hrano na trnicah.
 • 32:51 - 32:55
  Namesto trate si omislite vrt,
  kjer boste pridelali svojo lastno hrano.
 • 32:55 - 32:57
  Naučite se jo vkuhavati.
 • 32:58 - 33:00
  Razmislite o uporabi lokalnih valut,
 • 33:00 - 33:03
  če bi gospodarstvo na vijem nivoju
  prenehalo funkcionirati
 • 33:03 - 33:06
  in razvijte večjo samozadostnost.
 • 33:07 - 33:09
  Noben od teh korakov
  ne bo preprečil kolapsa,
 • 33:09 - 33:13
  a lahko izboljajo vae monosti
  v nizko energetski prihodnosti,
 • 33:13 - 33:16
  takni kjer bomo morali biti
  bolj odvisni od samih sebe
 • 33:16 - 33:19
  kot so bili nekoč nai predniki.
 • 33:33 - 33:37
  Prevod: drutvo Eko krog
Title:
There's No Tomorrow (2012)
Description:

The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53

Slovenian subtitles

Revisions Compare revisions