Return to Video

Няма Утре (2012)

 • 0:23 - 0:31
  Няма Утре
 • 0:47 - 0:49
  Това е Земята,
 • 0:49 - 0:51
  така както е изглеждала преди 90 млн години.
 • 0:51 - 0:55
  Геолозите наричат този период Късна Креда.
 • 0:55 - 0:58
  Било е време на екстремно глобално затопляне.
 • 0:58 - 1:00
  Динозаврите били господари на планетата.
 • 1:01 - 1:03
  Живеели си живота
 • 1:03 - 1:05
  на върха на хранителната верига,
 • 1:08 - 1:10
  несъзнаващи промените, които настъпвали около тях.
 • 1:11 - 1:12
  Континентите се раздалечавали,
 • 1:12 - 1:15
  отваряйки огромни цепнатини в земната кора.
 • 1:16 - 1:19
  Те се наводнили, образувайки морета.
 • 1:20 - 1:22
  Водораслите процъфтявали в силната жега
 • 1:22 - 1:24
  и отравяли водата.
 • 1:25 - 1:26
  Умирали и падали
 • 1:26 - 1:29
  с цели трилиони на дъното на разломите.
 • 1:32 - 1:34
  Реките отмивали седимент в моретата,
 • 1:34 - 1:36
  докато органичните останки от водораслите били затрупани.
 • 1:38 - 1:41
  С повишаване на налягането се повишавала и температурата,
 • 1:41 - 1:43
  докато накрая химическа реакция преобразувала
 • 1:43 - 1:46
  органичната материя в изкопаеми горива.
 • 1:46 - 1:49
  Петрол и Природен Газ.
 • 1:49 - 1:51
  Подобен процес протекъл на земята,
 • 1:52 - 1:54
  при което се образували въглища.
 • 1:55 - 1:57
  Отнело е на природата 5 млн години
 • 1:57 - 2:02
  да създаде горивата, които светът употребява за 1 година.
 • 2:02 - 2:03
  Модерният начин на живот
 • 2:03 - 2:06
  е зависим от слънчевата енергия, превърната в горива...
 • 2:06 - 2:10
  макар че учудващо голям брой хора го имат за даденост.
 • 2:13 - 2:18
  От 1860 г. досега геолозите са открили над 2 трлн барела петрол.
 • 2:19 - 2:23
  Досега светът е употребил около половината.
 • 2:26 - 2:29
  Преди да изпомпваш петрол, трябва да го откриеш.
 • 2:30 - 2:33
  В началото било лесно да се открие и евтино да се извади.
 • 2:33 - 2:36
  Първото голямо американско находище било Spindletop,
 • 2:37 - 2:39
  открито през 1900 г.
 • 2:39 - 2:40
  После имало още много като него.
 • 2:41 - 2:43
  Геолозите кръстосвали Америка.
 • 2:43 - 2:47
  Откривали огромни находища на петрол, газ и въглища.
 • 2:48 - 2:51
  Америка произвеждала повече петрол от коя да е друга държава,
 • 2:51 - 2:54
  което и позволило да стане индустриална суперсила.
 • 2:56 - 2:58
  Започне ли кладенец да произвежда петрол,
 • 2:58 - 3:01
  въпрос на време е да достигне пик и добивът да намалее.
 • 3:02 - 3:05
  Всеки кладенец има различен темп на добив.
 • 3:06 - 3:07
  Ако усредним данните от всички кладенци,
 • 3:07 - 3:10
  комбинираната крива има формата на камбана.
 • 3:10 - 3:11
  Обикновено
 • 3:11 - 3:14
  40 години след пика в откриването на залежи
 • 3:14 - 3:16
  се достига пик в добива,
 • 3:17 - 3:20
  след което добивът навлиза в постоянен спад.
 • 3:21 - 3:23
  През 50-те
 • 3:23 - 3:25
  М. Кинг Хъбърт - геофизик, работещ за Shell -
 • 3:25 - 3:29
  предсказал, че добивът на петрол в Америка ще достигне пик през 1970 г.
 • 3:29 - 3:33
  или 40 години след пика в откриването на залежи.
 • 3:33 - 3:35
  Почти никой не му повярвал.
 • 3:35 - 3:37
  Обаче през 1970 г.
 • 3:37 - 3:39
  добивът в САЩ достигнал максимума си
 • 3:39 - 3:41
  и навлязъл в постоянен спад.
 • 3:42 - 3:44
  Хъбърт бил реабилитиран.
 • 3:45 - 3:46
  От този момент
 • 3:46 - 3:50
  Америка започнала да разчита все повече на вносен петрол.
 • 3:50 - 3:53
  Това я направила зависима от колебанията в предлагането
 • 3:53 - 3:57
  и допринесло за икономическия хаос
 • 3:57 - 4:00
  при петролните шокове от 1973 и 1979 г.
 • 4:02 - 4:06
  30-те години били свидетели на най-голям брой новооткрити находища в американската история.
 • 4:06 - 4:08
  Въпреки напредналите технологии,
 • 4:08 - 4:13
  спадът при новите находища е неумолим.
 • 4:14 - 4:17
  По-скорошни находища, като ANWAR,
 • 4:17 - 4:21
  биха ни стигнали за най-много 17 месеца.
 • 4:24 - 4:25
  Дори новото находище "Jack 2" в Мексиканския залив
 • 4:25 - 4:28
  ще задоволи вътрешното търсене за няколко месеца.
 • 4:29 - 4:32
  Макар и големи, тези находища не се доближават дори
 • 4:32 - 4:34
  до необходимото за американските нужди.
 • 4:36 - 4:37
  Растат доказателствата,
 • 4:37 - 4:41
  че световния добив е достигнал пик, или ще го достигне много скоро.
 • 4:41 - 4:46
  В световен план, новите находища са били най-много през 60-те.
 • 4:47 - 4:48
  Над 40 години по-късно
 • 4:48 - 4:50
  спадът в откриването на нови находища
 • 4:50 - 4:52
  изглежда неудържим.
 • 4:54 - 4:56
  54 от 65-те държави, производители на петрол,
 • 4:56 - 4:59
  вече са достигнали максимално производство.
 • 5:01 - 5:05
  Много други се очаква да го направят в близко бъдеще.
 • 5:06 - 5:08
  Светът има нужда да прибави еквивалента
 • 5:08 - 5:10
  на една нова Саудитска Арабия в добива
 • 5:11 - 5:14
  за да компенсира изчерпването на съществуващите залежи.
 • 5:16 - 5:17
  През 60-те
 • 5:17 - 5:20
  6 барела петрол били откривани на всеки 1 използван.
 • 5:21 - 5:22
  Четири десетилетия по-късно
 • 5:22 - 5:26
  светът консумира между 3 и 6 барела
 • 5:26 - 5:27
  на всеки 1 новооткрит.
 • 5:29 - 5:31
  Достигне ли се до пик в производството,
 • 5:31 - 5:34
  търсенето ще надмине предлагането
 • 5:34 - 5:36
  и цената на бензина ще започне да подскача,
 • 5:36 - 5:39
  с последици доста по-сериозни от цената на един резервоар.
 • 5:42 - 5:44
  Модерните градове зависят от изкопаемите горива.
 • 5:44 - 5:46
  Дори пътищата са направени от асфалт,
 • 5:46 - 5:48
  който е петролен продукт.
 • 5:48 - 5:50
  Каквито са и покривите на много къщи.
 • 5:51 - 5:53
  Големи площи биха били необитаеми
 • 5:53 - 5:57
  без отопление през зимата или климатици през лятото.
 • 5:58 - 6:01
  Растящите покрайнини подтикват хората да шофират много километри
 • 6:01 - 6:03
  до работа, училище или до големите магазини.
 • 6:04 - 6:06
  В големите градове жилищните и търговските квартали
 • 6:06 - 6:09
  са далеч едни от други,
 • 6:09 - 6:11
  което принуждава хората да шофират.
 • 6:11 - 6:13
  Жилищните предградия в САЩ
 • 6:13 - 6:16
  са проектирани с идеята за изобилие от петрол и енергия.
 • 6:20 - 6:21
  Химикалите, извлечени от изкопаеми горива,
 • 6:21 - 6:23
  т.нар. нефтопродукти,
 • 6:23 - 6:24
  са съществени за производството на безброй продукти.
 • 6:28 - 6:30
  Модерното земеделие
 • 6:30 - 6:32
  е силно зависимо от изкопаемите горива.
 • 6:32 - 6:33
  Такива са и болниците,
 • 6:34 - 6:35
  авиацията,
 • 6:35 - 6:37
  водоснабдяването,
 • 6:37 - 6:38
  американската армия,
 • 6:38 - 6:43
  която използва 140 млн барела петрол на година.
 • 6:44 - 6:48
  Горивата са основна суровина в производството на пластмаси и полимери -
 • 6:48 - 6:53
  ключови компоненти в компютрите, техниката, облеклата.
 • 6:54 - 6:57
  Световната икономика разчита на безконечен растеж,
 • 6:57 - 7:01
  което изисква растящ приток на евтина енергия.
 • 7:01 - 7:04
  Толкова сме зависими от петрола и другите изкопаеми горива,
 • 7:04 - 7:07
  че дори малко колебание в предлагането
 • 7:07 - 7:10
  може да има сериозни последствия за всеки аспект от живота ни.
 • 7:17 - 7:22
  ЕНЕРГИЯ
 • 7:23 - 7:26
  Енергията е способност да извършваш работа.
 • 7:26 - 7:36
  Средният американец днес има на разположение енергиен еквивалент на 150 роби, работещи 24 часа на ден.
 • 7:36 - 7:39
  Материалите, който съхраняват тази енергия за работа, се наричат горива.
 • 7:39 - 7:42
  Някои горива имат повече енергия от други.
 • 7:42 - 7:46
  Наричаме това енергийна плътност.
 • 7:46 - 7:50
  От всички горива, петролът е най-важен.
 • 7:50 - 7:51
  Светът използва 30 млрд барела на година,
 • 7:52 - 7:54
  което се равнява на около 2,5 кубични километра
 • 7:55 - 7:56
  и съдържа толкова енергия,
 • 7:56 - 7:59
  колкото биха произвели 52 атомни централи
 • 7:59 - 8:02
  за 50 години.
 • 8:03 - 8:07
  Въпреки че петролът е източник само на 1.6% от електричеството в САЩ,
 • 8:08 - 8:11
  той е използван за 96% от целия транспорт.
 • 8:12 - 8:15
  През 2008 г. две трети от американския петрол е бил внос.
 • 8:16 - 8:18
  Най-много от Канада,
 • 8:18 - 8:19
  Мексико,
 • 8:20 - 8:21
  Саудитска Арабия,
 • 8:21 - 8:23
  Венецуела,
 • 8:23 - 8:26
  Нигерия, Ирак и Ангола.
 • 8:27 - 8:29
  Няколко фактора правят петрола уникален:
 • 8:29 - 8:31
  С висока енергийна плътност е.
 • 8:33 - 8:35
  Един барел съдържа енергийния еквивалент
 • 8:35 - 8:37
  на почти три години човешки физически труд.
 • 8:38 - 8:40
  Течен е на стайна температура,
 • 8:40 - 8:42
  лесен е за транспортиране
 • 8:42 - 8:44
  и може да се ползва за малки двигатели.
 • 8:45 - 8:48
  За да добиете енергия, трябва да използвате енергия.
 • 8:49 - 8:53
  Номерът е да използвате малки количества, за да намерите и извлечете големи количества.
 • 8:53 - 8:56
  Това се нарича ЕВНЕИ:
 • 8:56 - 8:59
  Енергийна Възвръщаемост На Енергийната Инвестиция.
 • 9:02 - 9:04
  Конвенционалният петрол е добър пример.
 • 9:04 - 9:08
  Лесният за добив, качествен петрол е бил изпомпан пръв.
 • 9:09 - 9:15
  Влагал се е 1 барел петрол за откриването и добива на 100 барела.
 • 9:15 - 9:18
  ЕВНЕИ на петрола е била 100.
 • 9:19 - 9:21
  Тъй като "лесният" петрол е бил пръв,
 • 9:21 - 9:24
  сондирането е преминало в дълбоки води
 • 9:24 - 9:26
  или в далечни страни,
 • 9:26 - 9:29
  с което вложената енергия се увеличила.
 • 9:29 - 9:32
  Петролът, който сега откриваме, често е тежък или кисел
 • 9:32 - 9:35
  и е скъп за рафиниране.
 • 9:36 - 9:40
  ЕВНЕИ на петрола днес е около 10.
 • 9:40 - 9:44
  Ако използвате повече енергия за добив, отколкото се съдържа в самото гориво,
 • 9:44 - 9:47
  не си заслужава усилието.
 • 9:50 - 9:53
  Възможно е да трансформираме един енергоизточник в друг.
 • 9:54 - 9:54
  Всеки път, когато го правим,
 • 9:54 - 9:58
  част от енергията в оригиналното гориво се губи.
 • 9:59 - 10:01
  Да вземем за пример неконвенционалния петрол:
 • 10:01 - 10:03
  катранен пясък и шист.
 • 10:04 - 10:07
  Катраненият пясък се намира предимно в Канада.
 • 10:07 - 10:10
  Две трети от световния шист е в САЩ.
 • 10:11 - 10:14
  И двете горива могат да се трансформират в синтетичен суров петрол.
 • 10:14 - 10:17
  Само че това изисква големи количества топлина и чиста вода,
 • 10:17 - 10:19
  което намалява техните ЕВНЕИ,
 • 10:19 - 10:23
  които варират от 5 до 1,5.
 • 10:24 - 10:26
  Шистът е изключително слабо гориво.
 • 10:26 - 10:29
  Съдържа около една трета от енергията
 • 10:29 - 10:31
  на същото количество мюсли.
 • 10:33 - 10:35
  Въглищата съществуват в големи количества
 • 10:35 - 10:38
  и генерират почти половината електричество на планетата.
 • 10:39 - 10:41
  Светът използва около 5 кубични километра въглища на година.
 • 10:42 - 10:47
  Но световният добив на въглища може да достигне пика си преди 2040 г.
 • 10:48 - 10:51
  Твърдението, че Америка има въглища за векове напред, е измамно,
 • 10:51 - 10:56
  защото не отчита растящите нужди и понижаващото се качество.
 • 10:56 - 10:59
  Повечето от висококачествените антрацитни въглища са изчерпани,
 • 10:59 - 11:03
  което ни оставя по-нискокачествени въглища с по-малка енергийна плътност.
 • 11:04 - 11:07
  Появяват се проблеми с добива, защото въглищата по повърхността се изчерпват
 • 11:07 - 11:11
  и минните компании трябва да копаят все по-надълбоко и на по-труднодостъпни места.
 • 11:11 - 11:14
  Много от тях унищожават цели хълмове, за да достигнат до залежите,
 • 11:14 - 11:17
  предизвиквайки екологични щети.
 • 11:20 - 11:23
  Природният газ често се намира в близост до петрола и въглищата.
 • 11:24 - 11:27
  Броят на нови находища в Северна Америка е бил най-голям през 50-те,
 • 11:27 - 11:30
  а добивът е бил в пик в началото на 70-те.
 • 11:31 - 11:34
  Ако графиката на новите находища се премести напред с 23 години,
 • 11:34 - 11:39
  се разкрива потенциалното бъдеще на
 • 11:39 - 11:40
  добива на конвенционален газ в Северна Америка.
 • 11:41 - 11:45
  Нови технологични открития позволиха добива на неконвенционален газ,
 • 11:45 - 11:50
  като например шистовия газ, който би могъл да омекоти ефекта от общия спад през идните години.
 • 11:51 - 11:54
  Добивът на неконвенционален газ е противоречив,
 • 11:54 - 11:58
  защото изисква пазарните цени на горивата да бъдат високи, за да носи печалба.
 • 11:58 - 12:00
  Дори и при наличието на неконвенционален газ,
 • 12:00 - 12:05
  може би ще бъде достигнат пик в добива на природен газ преди 2030 г.
 • 12:08 - 12:11
  Все още съществуват големи залежи от уран за ядрен разпад.
 • 12:12 - 12:16
  За да заместим 10-те теравата, генерирани днес в света от изкопаеми горива,
 • 12:16 - 12:19
  ще ни трябват 10 хиляди атомни централи.
 • 12:19 - 12:24
  С тези темпове известните ни залежи от уран ще ни стигнат само за 10-20 години.
 • 12:25 - 12:29
  Експериментите с ново поколение реактори с плутоний
 • 12:29 - 12:31
  във Франция и Япония
 • 12:31 - 12:33
  се оказаха скъпи провали.
 • 12:34 - 12:38
  Пътят към ядрения синтез все още е изпълнен с огромни технически препятствия.
 • 12:39 - 12:40
  Има и възобновими източници.
 • 12:40 - 12:45
  Вятърната енергия има висока ЕВНЕИ, но е непостоянна.
 • 12:46 - 12:47
  ВЕЦ по реките са надеждни,
 • 12:47 - 12:51
  но повечето реки в развития свят вече са нашарени с язовири.
 • 12:52 - 12:54
  Конвенционалните геотермални централи
 • 12:54 - 12:57
  използват горещи точки близо до земната повърхност.
 • 12:57 - 13:00
  Ограничени са само в тези зони.
 • 13:01 - 13:03
  При експерименталните геотермални системи
 • 13:03 - 13:06
  се пробиват два улея на 10 км дълбочина.
 • 13:06 - 13:09
  Вода се помпа в единия улей, загрява се в пукнатини,
 • 13:09 - 13:12
  после се издига по втория, генерирайки енергия.
 • 13:13 - 13:15
  Според скорошен доклад на Масачузетския Технологичен Институт
 • 13:15 - 13:21
  тази технология би могла да генерира 10% от електричеството в САЩ до 2050 г.
 • 13:22 - 13:25
  Енергията на вълните е ограничена по бреговете.
 • 13:25 - 13:29
  Енергийната плътност на вълните варира според региона.
 • 13:31 - 13:35
  Транспортирането на такова електричество навътре към сушата би било предизвикателство.
 • 13:35 - 13:39
  Освен това солената океанска среда предизвиква корозия у турбините.
 • 13:41 - 13:43
  Биогоривата са горива, който се отглеждат.
 • 13:43 - 13:46
  Дървесината има ниска енергийна плътност и расте бавно.
 • 13:46 - 13:50
  Светът използва 10 кубични километра дървесина годишно.
 • 13:51 - 13:53
  Биодизелът и етанолът
 • 13:53 - 13:57
  се правят от култури, който са отглеждани с помощта на изкопаеми горива.
 • 13:58 - 14:01
  Енергийната печалба от такива горива е много ниска.
 • 14:02 - 14:05
  Някои политици искат да използват царевица за етанол.
 • 14:05 - 14:10
  Така, ако искаме да заменим 10% от потреблението на петрол с етанол през 2020 г.,
 • 14:10 - 14:14
  ще трябва да засеем 3% от площта на САЩ.
 • 14:15 - 14:19
  За да заменим една трета с етанол, ще трябва да засеем площ, три пъти по-голяма от сегашните земеделски земи.
 • 14:20 - 14:23
  За да заменим цялото потребление на петрол в САЩ през 2020 г.,
 • 14:23 - 14:27
  ще трябва да използваме два пъти повече земя за етанол, отколкото за храна.
 • 14:29 - 14:34
  Водородът трябва да се извлече от природния газ, въглищата или водата,
 • 14:34 - 14:37
  при което се използва повече енергия, отколкото можем да получим от самия водород.
 • 14:37 - 14:40
  Това прави водорода малко вероятен кандидат за основно гориво.
 • 14:42 - 14:46
  Всички фотоволтаични слънчеви панели в света генерират електричество
 • 14:46 - 14:48
  колкото две ТЕЦ на въглища.
 • 14:49 - 14:51
  Еквивалентът на 1 до 4 тона въглища
 • 14:51 - 14:54
  се използва за направата на един слънчев панел.
 • 14:56 - 15:00
  Ще трябва да покрием 350 хиляди кв км с панели,
 • 15:00 - 15:02
  за да посрещнем сегашните глобални нужди.
 • 15:02 - 15:07
  Към 2007-ма съществуват 10 кв км.
 • 15:09 - 15:12
  Концентрираната слънчева, или слънчево-термалната енергия, има голям потенциал,
 • 15:12 - 15:16
  но към момента има много малко такива централи.
 • 15:18 - 15:19
  Освен това те могат да работят само на много слънчев климат
 • 15:19 - 15:22
  и после електричеството трябва да се транспортира
 • 15:22 - 15:24
  на големи рязстояния.
 • 15:26 - 15:29
  Всички алтернативи на петрола са зависими от машини, работещи с гориво.
 • 15:29 - 15:34
  Или пък изискват материали като пластмасите, произведени от петрол.
 • 15:36 - 15:39
  Когато преценявате твърденията за чудни нови горива или изобретения,
 • 15:39 - 15:40
  попитайте:
 • 15:40 - 15:44
  Има ли модел, демонстриращ как изобретението работи в реални условия и в голям мащаб?
 • 15:45 - 15:47
  Каква е енергийната му плътност?
 • 15:48 - 15:50
  Може ли да се съхранява или да се дистрибутира лесно?
 • 15:51 - 15:53
  Надеждно ли е или е непостоянно?
 • 15:53 - 15:56
  Може ли да се разработи на национален мащаб?
 • 15:56 - 15:59
  Има ли скрити технически предизвикателства?
 • 16:00 - 16:02
  Каква е ЕВНЕИ?
 • 16:02 - 16:05
  Какво е въздействието му върху околната среда?
 • 16:05 - 16:08
  Запомнете, че големите числа могат да бъдат измамни.
 • 16:08 - 16:10
  Например: 1 милиард барела петрол
 • 16:10 - 16:14
  ще задоволи глобалните нужди само за 12 дни.
 • 16:15 - 16:19
  Преходът от изкопаеми горива ще бъде момументално предизвикателство.
 • 16:20 - 16:24
  Към 2007-ма година въглищата генерират 48,5% от електричеството в САЩ.
 • 16:24 - 16:27
  21,6% са от природен газ.
 • 16:27 - 16:30
  1,6% са от петрол.
 • 16:30 - 16:33
  19,4% са от АЕЦ.
 • 16:33 - 16:35
  5,8% са от ВЕЦ.
 • 16:35 - 16:39
  Останалите възобновими ресурси генерират едва 2,5%.
 • 16:40 - 16:43
  Възможно ли е да заменим системата, базирана на изкопаеми горива,
 • 16:43 - 16:46
  със смесица от алтернативни източници?
 • 16:46 - 16:49
  Сериозни технологични нововъведения са нужни,
 • 16:49 - 16:52
  както и политическа воля и сътрудничество,
 • 16:52 - 16:53
  огромни инвестиции,
 • 16:54 - 16:56
  международен консенсус,
 • 16:56 - 16:59
  пълно преобразуване на световната икономика (оценена на 45 трилиона долара),
 • 16:59 - 17:02
  включително транспорта,
 • 17:02 - 17:03
  промишлеността
 • 17:03 - 17:05
  и селското стопанство;
 • 17:05 - 17:09
  а са необходими и лидери, компетентни да извършат прехода.
 • 17:10 - 17:12
  Ако всичко това бъде постигнато,
 • 17:12 - 17:15
  ще може ли да продължим със сегашния начин на живот?
 • 17:19 - 17:21
  РАСТЕЖ
 • 17:21 - 17:23
  Тези бактерии живеят в бутилка.
 • 17:24 - 17:26
  Популацията им се удвоява всяка минута.
 • 17:27 - 17:29
  В 11 ч. има една бактерия.
 • 17:30 - 17:32
  В 12 ч. бутилката е пълна.
 • 17:33 - 17:35
  Наполовина е пълна в 11:59,
 • 17:35 - 17:38
  като оставя място за само още едно удвояване.
 • 17:39 - 17:41
  Бактериите виждат заплахата.
 • 17:41 - 17:44
  Търсят нови бутилки и откриват 3.
 • 17:44 - 17:47
  Те предполагат, че проблемът им е решен.
 • 17:47 - 17:50
  До 12 часа първата бутилка е пълна.
 • 17:50 - 17:53
  В 12:01 втората бутилка е пълна.
 • 17:54 - 17:57
  В 12:02 всички бутилки са пълни.
 • 17:58 - 18:00
  Такъв е проблемът пред нас,
 • 18:00 - 18:03
  заради удвояването, причинено от експоненциалния растеж.
 • 18:06 - 18:09
  Когато човечеството започнало да използва въглища и петрол като горива,
 • 18:09 - 18:13
  преживяло невиждан растеж.
 • 18:14 - 18:17
  Дори малките темпове на растеж предизвикват големи нараствания с времето.
 • 18:19 - 18:20
  При растеж от 1%
 • 18:20 - 18:23
  дадена икономика ще се удвои за 70 години.
 • 18:24 - 18:27
  При 2% ще се удвои за 35 години.
 • 18:27 - 18:29
  При 10%
 • 18:29 - 18:32
  ще се удвои само за 7 години.
 • 18:33 - 18:37
  Ако дадена икономика расте със средния засега темп от 3%,
 • 18:37 - 18:40
  ще се удвоява на всеки 23 години.
 • 18:41 - 18:44
  С всяко удвояване потреблението на енергия и ресурси
 • 18:44 - 18:47
  ще е равно на сумата от всички изразходвани енергия и ресурси преди това.
 • 18:48 - 18:52
  Финансовата система е построена върху парадигмата за растеж,
 • 18:52 - 18:56
  която изисква нарастващо количество енергия, за да се поддържа.
 • 18:57 - 18:58
  Банките дават назаем пари, които нямат.
 • 18:58 - 19:01
  На практика те ги създават.
 • 19:01 - 19:05
  Кредитополучателите използват новосъздадените пари като заем, за да развият бизнес,
 • 19:05 - 19:06
  и изплащат обратно дълга,
 • 19:06 - 19:09
  заедно с лихва, която сама по себе си изисква още растеж.
 • 19:10 - 19:13
  Поради природата на този модел за създаване на пари чрез дълг,
 • 19:13 - 19:18
  повечето от парите в света представляват дълг и лихва към него.
 • 19:19 - 19:22
  Без постоянен поток от нови и все по-големи поколения
 • 19:22 - 19:24
  от кредитополучатели, които да създават растеж
 • 19:24 - 19:26
  и така да плащат предния дълг,
 • 19:26 - 19:28
  световната икономика ще се срине.
 • 19:30 - 19:31
  Като една Понзи схема (или финансова пирамида),
 • 19:31 - 19:34
  системата трябва да расте или да загине.
 • 19:36 - 19:37
  Отчасти заради тази дългова система
 • 19:38 - 19:40
  ефектите от икономическия растеж са грандиозни:
 • 19:41 - 19:42
  при БВП (брутен вътрешен продукт),
 • 19:42 - 19:43
  строежите на язовири,
 • 19:43 - 19:44
  потреблението на вода,
 • 19:44 - 19:46
  използването на торове,
 • 19:46 - 19:48
  градското население,
 • 19:48 - 19:50
  потреблението на хартия,
 • 19:50 - 19:51
  моторните превозни средства,
 • 19:51 - 19:52
  комуникациите
 • 19:52 - 19:54
  и туризма.
 • 19:55 - 19:57
  Глобалното население нарастна до 7 милиарда
 • 19:57 - 20:01
  и се очаква да надхвърли 9 милиарда преди 2050 г.
 • 20:02 - 20:06
  На една плоска, безкрайна планета, това не би било проблем.
 • 20:06 - 20:09
  Само че Земята е сферична и крайна
 • 20:09 - 20:12
  и в крайна сметка ще се сблъскаме с ограниченията в растежа.
 • 20:13 - 20:14
  Икономическият растеж
 • 20:14 - 20:18
  предизвика увеличение на концентрацията на азотен оксид в атмосферата,
 • 20:18 - 20:19
  както и на метан,
 • 20:19 - 20:21
  изчерпване на озона,
 • 20:21 - 20:23
  увеличение на големите наводнения,
 • 20:23 - 20:26
  щети на океанските екосистеми,
 • 20:26 - 20:28
  включително изчерпване на азот,
 • 20:28 - 20:31
  изчезване на гори и джунгли,
 • 20:31 - 20:33
  увеличаване на култивираните земи,
 • 20:33 - 20:36
  изчезване на животински и растителни видове.
 • 20:38 - 20:40
  Ако поставим едно зърно ориз
 • 20:40 - 20:42
  на първото поле на шахматна дъска,
 • 20:42 - 20:45
  удвоим го и сложим 2 зърна на второто поле,
 • 20:46 - 20:49
  удвоим отново и поставим 4 на третото,
 • 20:49 - 20:51
  удвоим отново и поставим 8 на четвъртото,
 • 20:52 - 20:53
  и продължим нататък,
 • 20:53 - 20:55
  слагайки на всяко поле два пъти повече,
 • 20:55 - 20:57
  отколкото на предишното,
 • 20:57 - 20:59
  докато достигнем последното поле,
 • 20:59 - 21:01
  ще ни трябва астрономически брой зърна:
 • 21:04 - 21:05
  9 квинтилиона
 • 21:05 - 21:07
  223 квадрилиона
 • 21:07 - 21:09
  372 трилиона
 • 21:09 - 21:11
  36 милиарда
 • 21:11 - 21:13
  854 милиона
 • 21:13 - 21:17
  776 хиляди зърна.
 • 21:17 - 21:19
  Или повече, отколкото човечеството
 • 21:19 - 21:22
  е произвело през последните 10 хиляди години.
 • 21:23 - 21:24
  Съвременните икономики,
 • 21:24 - 21:25
  досущ като зърната на шахматната дъска,
 • 21:25 - 21:27
  се удвояват на всеки няколко десетилетия.
 • 21:28 - 21:31
  На кое поле на дъската сме сега?
 • 21:33 - 21:35
  Освен енергия,
 • 21:35 - 21:38
  цивилизацията изисква редица основни ресурси:
 • 21:38 - 21:39
  чиста вода,
 • 21:39 - 21:40
  почва,
 • 21:40 - 21:41
  храна,
 • 21:41 - 21:42
  гори,
 • 21:42 - 21:44
  както и множество минерали и метали.
 • 21:45 - 21:46
  Ограничението в растежа се определя
 • 21:46 - 21:49
  от най-оскъдния ресурс.
 • 21:51 - 21:52
  Бъчвата е направена от дъги.
 • 21:52 - 21:55
  Както водата, пълнеща бъчвата,
 • 21:55 - 21:58
  не може да е по-високо от най-ниската дъга,
 • 21:58 - 22:01
  така и растежът е ограничен от най-оскъдния ресурс.
 • 22:02 - 22:04
  Човечеството понастоящем оползотворява
 • 22:04 - 22:07
  40% от фотосинтезата на Земята.
 • 22:08 - 22:10
  И макар че сигурно е възможно да оползотворим цели 80%,
 • 22:10 - 22:14
  надали някога ще успеем да оползотворим 160%.
 • 22:23 - 22:26
  ХРАНА
 • 22:27 - 22:28
  Световното производство на храни
 • 22:28 - 22:30
  зависи силно от изкопаемите горива.
 • 22:32 - 22:33
  Преди ПСВ
 • 22:33 - 22:35
  земеделието е било изцяло "органично" или "био".
 • 22:36 - 22:40
  След откриването на торовете и пестицидите, направени от петрол,
 • 22:40 - 22:42
  силно се увеличило производството на храна,
 • 22:43 - 22:45
  което довело до увеличаване на човешкото население.
 • 22:48 - 22:49
  Изкуствените торове са направили възможно
 • 22:49 - 22:52
  да бъдат нахранени много повече хора, отколкото
 • 22:52 - 22:55
  би било възможно с "био" земеделие.
 • 22:56 - 22:58
  Изкопаемите горива са нужни и за земеделските машини,
 • 22:58 - 23:00
  транспорта,
 • 23:00 - 23:01
  охлаждането,
 • 23:01 - 23:03
  пакетирането в пластмасови опаковки,
 • 23:03 - 23:05
  готвенето.
 • 23:05 - 23:09
  Съвременното земеделие използва земята да превърне горивата в храна
 • 23:09 - 23:11
  и храната - в хора.
 • 23:12 - 23:14
  Около 7 калории от енергия от изкопаеми горива
 • 23:14 - 23:17
  се използват за производството на 1 калория храна.
 • 23:19 - 23:25
  В Америка храната пътува приблизително 2500 км от фермата до потребителя.
 • 23:30 - 23:32
  Освен намаляването на изкопаемите горива
 • 23:32 - 23:35
  има още няколко заплахи за настоящата ситема за производство на храна:
 • 23:35 - 23:36
  Евтината енергия,
 • 23:36 - 23:38
  подобрените технологии
 • 23:38 - 23:41
  и субсидиите доведоха до страшно разрастване на риболова.
 • 23:43 - 23:46
  Световният улов достигна пик в края на 80-те,
 • 23:46 - 23:49
  принуждавайки риболовците да се придвижат в дълбоки води.
 • 23:53 - 23:56
  Азотът, отделящ се от изкуствените торове,
 • 23:56 - 24:00
  отравя реките и моретата, създавайки огромни мъртви зони.
 • 24:00 - 24:01
  С настоящите темпове на риболов
 • 24:01 - 24:04
  всички рибни популации се очаква да изчезнат
 • 24:04 - 24:06
  до 2048 г.
 • 24:07 - 24:11
  Киселинните дъждове от градовете и промишлеността изсмукват жизнени вещества от почвата
 • 24:11 - 24:12
  като калий,
 • 24:12 - 24:13
  калций,
 • 24:13 - 24:14
  магнезий.
 • 24:18 - 24:20
  Друга заплаха е недостигът на вода.
 • 24:20 - 24:25
  Много ферми използват за напояване вода, изпомпана от подземни водоносни хоризонти.
 • 24:26 - 24:29
  Водоносните хоризонти се пълнят по естествен път за хиляди години,
 • 24:29 - 24:31
  но могат да бъдат пресушени за няколко десетилетия,
 • 24:31 - 24:33
  точно като петролни кладенци.
 • 24:34 - 24:37
  Огромният водоносен хоризонт Огалала в Америка е дотолкова спаднал,
 • 24:37 - 24:41
  че много фермери се принуждават да се върнат към по-непродуктивното сухо земеделие.
 • 24:42 - 24:47
  Освен това, използването на напоителни системи и наторяването могат да доведат до засоляване:
 • 24:47 - 24:49
  натрупването на сол в почвата.
 • 24:49 - 24:52
  Това е основна причина за опустиняването.
 • 24:53 - 24:56
  Още една заплаха е изчезването на горния почвен слой.
 • 24:56 - 24:58
  Преди 200 години
 • 24:58 - 25:01
  е имало около 2 метра почвен слой в американските прерии.
 • 25:01 - 25:03
  Днес, заради оранта и лошото стопанисване,
 • 25:03 - 25:06
  около половината вече го няма.
 • 25:09 - 25:13
  Напояването подхранва разпространението на причинената от гъби ръжда по растенията,
 • 25:13 - 25:18
  която има потенциала да унищожи 80% от световната реколта на пшеница.
 • 25:19 - 25:20
  Според Норман Борлауг,
 • 25:20 - 25:22
  бащата на Зелената Революция,
 • 25:22 - 25:28
  ръждата "има огромен потенциал за социално и човешко унищожение".
 • 25:29 - 25:32
  Използването на биогорива означава, че по-малко земя
 • 25:32 - 25:35
  ще бъде достъпна за производство на храна.
 • 25:37 - 25:39
  Дадена площ има краен капацитет.
 • 25:40 - 25:42
  Това е броят на животните или хората,
 • 25:42 - 25:44
  който могат да живеят там неопределено дълго време.
 • 25:44 - 25:47
  Ако даден вид надхвърли капацитета на площта,
 • 25:47 - 25:52
  ще настъпи мор, който да върне популацията до естествените й нива.
 • 25:53 - 25:54
  Светът е избегнал този мор
 • 25:54 - 25:56
  чрез откриването на нови земи за култивиране
 • 25:56 - 25:58
  и чрез увеличено производство,
 • 25:58 - 26:01
  което е станало възможно главно благодарение на петрола.
 • 26:01 - 26:04
  За да продължи растежът,
 • 26:04 - 26:07
  повече ресурси са необходими, отколкото Земята може да предложи,
 • 26:07 - 26:10
  а ние нямаме други планети.
 • 26:11 - 26:13
  Изправено пред всички тези предизвикателства,
 • 26:13 - 26:16
  световното производство на храна трябва да се удвои до 2050 г.,
 • 26:16 - 26:19
  за да бъде нахранено увеличаващото се население.
 • 26:21 - 26:24
  Един милиард души вече са недохранени или гладуващи.
 • 26:24 - 26:28
  Ще бъде трудно да нахраним очакваните 9 милиарда души в близко бъдеще,
 • 26:28 - 26:32
  когато добивът на петрол и газ вече ще намалява.
 • 26:41 - 26:43
  ЩАСТЛИВИЯТ КРАЙ
 • 26:46 - 26:48
  Световната икономика расте експоненциално,
 • 26:48 - 26:50
  с около 3% на година,
 • 26:50 - 26:53
  изисквайки увеличаващи се количества невъзобновими горива,
 • 26:53 - 26:55
  минерали и метали,
 • 26:55 - 26:57
  както и възобновими ресурси,
 • 26:57 - 27:00
  като вода, гори, почви и риба,
 • 27:00 - 27:02
  по-бързо, отколкото те могат да се възстановят.
 • 27:04 - 27:06
  Дори при темп на растеж от 1%
 • 27:06 - 27:08
  икономиката ще се удвоява на 70 години.
 • 27:10 - 27:13
  Проблемът се задълбочава от други фактори:
 • 27:13 - 27:16
  глобализацията позволява хора на един континент
 • 27:16 - 27:18
  да купуват стоки и храни, произведени на друг континент.
 • 27:19 - 27:21
  Снабдителните вериги са дълги,
 • 27:21 - 27:24
  което оказва допълнителен натиск върху ограничения петролен ресурс.
 • 27:26 - 27:29
  Днес разчитаме на далечни страни за неща от първа необходимост.
 • 27:31 - 27:33
  Модерните градове са зависими от горивата.
 • 27:34 - 27:37
  Повечето банкови системи са базирани на дълг,
 • 27:37 - 27:40
  което вкарва хората в омагьосан кръг от заеми и погасявания,
 • 27:40 - 27:42
  създавайки растеж.
 • 27:43 - 27:46
  Какво може да бъде сторено?
 • 27:47 - 27:49
  Мнозина смятат, че кризата може да бъде преодоляна
 • 27:49 - 27:50
  чрез пестене,
 • 27:50 - 27:51
  нови технологии,
 • 27:51 - 27:53
  интелигентен растеж,
 • 27:53 - 27:54
  рециклиране,
 • 27:54 - 27:55
  електрически коли и хибриди,
 • 27:55 - 27:57
  заместители,
 • 27:57 - 27:58
  гласуване.
 • 28:00 - 28:01
  Пестенето ще ви спести пари,
 • 28:01 - 28:04
  но няма да спаси планетата.
 • 28:05 - 28:07
  Ако някои намалят потреблението си на горива,
 • 28:07 - 28:10
  пониженото търсене ще намали цените,
 • 28:10 - 28:12
  което ще позволи на други да купуват повече за по-малко пари.
 • 28:13 - 28:14
  По подобен начин,
 • 28:14 - 28:17
  по-ефективен двигател, който използва по-малко енергия,
 • 28:17 - 28:21
  парадоксално ще доведе до по-голямо потребление на енергия.
 • 28:22 - 28:23
  През 19-ти век
 • 28:23 - 28:26
  английският икономист Уилям Стенли Джевънс
 • 28:26 - 28:28
  е осъзнал, че по-добрите парни машини
 • 28:28 - 28:31
  направили въглищата по-ефективен ресурс,
 • 28:31 - 28:33
  което довело до използването на повече парни машини,
 • 28:33 - 28:36
  което пък довело до по-голямо потребление на въглища.
 • 28:37 - 28:40
  По-голямото потребление ще неутрализира ефекта
 • 28:40 - 28:42
  от ефективността и пестенето.
 • 28:48 - 28:49
  Мнозина смятат, че учените
 • 28:49 - 28:52
  ще решат проблемите ни с нови технологии.
 • 28:52 - 28:55
  Само че технологиите не са енергия.
 • 28:56 - 28:58
  Технологиите могат да впрегнат енергията на работа,
 • 28:58 - 29:00
  но не могат да я заместят.
 • 29:00 - 29:02
  Дори използват ресурси.
 • 29:02 - 29:03
  Например:
 • 29:03 - 29:05
  един компютър е направен с 10% от енергията,
 • 29:05 - 29:08
  необходима за направата на автомобил.
 • 29:09 - 29:10
  По-новите технологии
 • 29:10 - 29:12
  може да влошат положението,
 • 29:12 - 29:14
  тъй като много от тях изискват редки минерали,
 • 29:14 - 29:16
  които също наближават своя пик.
 • 29:17 - 29:18
  Например
 • 29:18 - 29:22
  97% от световните редки земни елементи се добиват в Китай,
 • 29:22 - 29:25
  повечето в една единствена мина във Вътрешна Монголия.
 • 29:26 - 29:29
  Тези минерали се използват за каталитични конвертори,
 • 29:29 - 29:31
  самолетни двигатели,
 • 29:31 - 29:33
  високоефективни магнити, твърди дискове,
 • 29:33 - 29:35
  акумулатори за хибридни автомобили,
 • 29:35 - 29:36
  лазери,
 • 29:36 - 29:38
  преносими рентгени,
 • 29:38 - 29:40
  защитни слове на атомни реактори,
 • 29:40 - 29:42
  компакт дискове,
 • 29:42 - 29:44
  двигатели на хибридни автомобили,
 • 29:44 - 29:45
  енергоспестяващи крушки,
 • 29:45 - 29:47
  фиброоптични кабели,
 • 29:47 - 29:48
  плоски екрани.
 • 29:49 - 29:53
  Китай вече обмисля да ограничи износа на тези минерали,
 • 29:53 - 29:54
  докато търсенето расте.
 • 29:57 - 30:01
  Т.нар. устойчив растеж или интелигентен растеж няма да помогне,
 • 30:01 - 30:04
  защото и той използва невъзобновими метали и минерали
 • 30:04 - 30:05
  във все по-големи размери,
 • 30:05 - 30:08
  включително редките земни елементи.
 • 30:09 - 30:10
  Рециклирането не решава проблема,
 • 30:11 - 30:12
  защото изисква енергия,
 • 30:12 - 30:14
  а и процесът не е 100% ефективен.
 • 30:16 - 30:20
  Възможно е да се възстанови само част от материала, който се рециклира.
 • 30:20 - 30:23
  Голяма част е изгубена завинаги под формата на отпадък.
 • 30:25 - 30:28
  Електрическите коли използват електричество.
 • 30:28 - 30:31
  А повечето електричество идва от горивата.
 • 30:31 - 30:33
  Така че това не е решение.
 • 30:33 - 30:37
  Освен това, при производството на всички автомобили се използва петрол.
 • 30:37 - 30:41
  Всяка гума се прави от около 25 литра петрол.
 • 30:43 - 30:47
  В света е имало около 800 милиона автомобили към 2010 г.
 • 30:47 - 30:49
  При сегашните темпове на растеж,
 • 30:49 - 30:53
  числото ще достигне 2 милиарда до 2025 г.
 • 30:54 - 30:57
  Малко вероятно е планетата да може да поддържа толкова много МПС дълго време,
 • 30:57 - 31:00
  независимо какъв източник на енергия ползват.
 • 31:01 - 31:02
  Много икономисти вярват,
 • 31:03 - 31:05
  че свободният пазар ще замени един енергиен източник
 • 31:05 - 31:07
  с друг източник, посредством технологична иновация.
 • 31:08 - 31:10
  Обаче основните заместители на петрола
 • 31:10 - 31:12
  имат своите собствени темпове на спад.
 • 31:14 - 31:19
  Заместването освен това изисква доста време за подготовка за прехода.
 • 31:20 - 31:22
  Докладът Hirsch на Енергийния Департамент на САЩ
 • 31:22 - 31:25
  стига до заключение, че поне две десетилетия са необходими
 • 31:25 - 31:28
  само за подготовка за ефектите от пика в добива на петрол.
 • 31:29 - 31:31
  Проблемите с недостига на енергия,
 • 31:31 - 31:33
  изчерпването на ресурси,
 • 31:33 - 31:35
  ерозията на почвите
 • 31:35 - 31:39
  и замърсяването са симптоми на един по-голям проблем:
 • 31:40 - 31:42
  Растежа.
 • 31:44 - 31:46
  Докато финансовата ни система изисква безконечен растеж,
 • 31:46 - 31:49
  надали някоя реформа ще успее.
 • 31:50 - 31:53
  Тогава какво ще бъде бъдещето ни?
 • 31:54 - 31:56
  Оптимистите вярват, че растежът ще продължи вечно,
 • 31:56 - 31:58
  без ограничения.
 • 31:59 - 32:02
  Песимистите мислят, че сме се засилили към нова Каменна ера
 • 32:02 - 32:04
  или измиране.
 • 32:05 - 32:06
  Истината може би е по средата между тези крайни прогнози.
 • 32:07 - 32:12
  Възможно е обществото да се върне към едно по-просто състояние -
 • 32:12 - 32:15
  такова, при което се използва много по-малко енергия.
 • 32:16 - 32:18
  Това би означавало по-тежък живот за повечето от нас.
 • 32:18 - 32:19
  Повече ръчен труд,
 • 32:19 - 32:20
  повече работа на нивата,
 • 32:20 - 32:24
  местно производство на стоки, храни и услуги.
 • 32:25 - 32:28
  Какво трябва да направи човек, за да се подготви за такова възможно бъдеще?
 • 32:29 - 32:33
  Очаквайте намалено снабдяване с храни и стоки от далечни места.
 • 32:34 - 32:36
  Привиквайте с ходенето и карането на велосипед.
 • 32:36 - 32:39
  Свиквайте с използването на по-малко ток.
 • 32:40 - 32:41
  Измъкнете се от дълговете си.
 • 32:42 - 32:43
  Опитайте да избягвате банките.
 • 32:43 - 32:45
  Вместо да пазарувате в големи вериги,
 • 32:45 - 32:48
  подкрепяйте местния бизнес.
 • 32:48 - 32:52
  Купувайте храна местно производство, на пазара.
 • 32:52 - 32:55
  Вместо да поддържате цветна градина, обмислете варианта да отглеждате сами храна.
 • 32:55 - 32:57
  Научете се да я съхранявате.
 • 32:58 - 33:00
  Обмислете използването на местни валути,
 • 33:00 - 33:02
  в случай че големите икономики спрат да функционират.
 • 33:02 - 33:06
  Развийте по-голяма независимост.
 • 33:07 - 33:08
  Никое от тези неща няма да предотврати евентуален колапс,
 • 33:08 - 33:12
  но могат да подобрят шансовете ви в едно нискоенергийно бъдеще,
 • 33:13 - 33:15
  бъдеще, в което ще трябва да сме по-самостоятелни,
 • 33:15 - 33:18
  каквито са били някога предците ни.
 • Not Synced
  Incubate Pictures представя
 • Not Synced
  в сътрудничество с Post Carbon Institute
 • Not Synced
  на всеки три години,
Title:
Няма Утре (2012)
Description:

Български превод на There's No Tomorrow (2012)
The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:53
Amara Bot edited Bulgarian subtitles for There's No Tomorrow (2012)
martin.p.pavlov edited Bulgarian subtitles for There's No Tomorrow (2012)
martin.p.pavlov added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions