Return to Video

Representing a number as a decimal, percent, and fraction 2

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:07
  เขาให้เราเขียน 7/8 เป็นทศนิยม
  และเป็นเปอร์เซ็นต์.
 • 0:07 - 0:09
  เราเริ่มด้วยทศนิยมก่อน แล้วเราจะเห็น
 • 0:09 - 0:12
  ว่าการเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์
  นั้นง่ายมาก.
 • 0:12 - 0:15
  ทีนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นปัญหาแบบนี้
 • 0:15 - 0:16
  มันมักทำให้คุณงง
 • 0:16 - 0:18
  แบบว่า ฉันจะเขียนมันเป็นทศนิยม
 • 0:18 - 0:20
  หรือเศษส่วนส่วน 100 หรือเป็น
  เปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร?
 • 0:20 - 0:24
  และคุณต้องนึกว่า 7 ส่วน 8, หรือ 7/8
 • 0:24 - 0:25
  นั้นเหมือนกัน.
 • 0:25 - 0:28
 • 0:28 - 0:33
  นี่หมายความตามตัวว่า 7 หารด้วย 8.
 • 0:33 - 0:35
  ไม่ใช่ 8 หารด้วย 7.
 • 0:35 - 0:37
  7 หารด้วย 8.
 • 0:37 - 0:41
  ตัวเศษหารด้วยตัวส่วน.
 • 0:41 - 0:42
  แล้วจะแปลง
  เป็นทศนิยมได้อย่างไร?
 • 0:42 - 0:45
  ทีนี้ เราก็แค่หารยาว แต่เรา
 • 0:45 - 0:48
  จะคิดไปถึงหลังจุดทศนิยม
  จนเราไม่เหลือเศษ
 • 0:48 - 0:51
  หรือเราได้ทศนิยมซ้ำ.
  คุณจะเห็นเอง.
 • 0:51 - 0:52
 • 0:52 - 0:54
  ในกรณีนี้ เราไม่ได้ทศนิยมซ้ำ.
 • 0:54 - 0:56
  ลองทำดู.
 • 0:56 - 0:58
  มันก็คือ 7 หารด้วย 8.
 • 0:58 - 1:03
 • 1:03 - 1:07
  8 ไปหาร 7 ได้กี่ครั้ง?
 • 1:07 - 1:09
  ทีนี้ 8 ไปหาร 7 ไม่ได้.
 • 1:09 - 1:10
  มันได้ศูนย์ครั้ง.
 • 1:10 - 1:12
  ที่จริงแล้ว เพื่อให้ทุกอย่าง
 • 1:12 - 1:14
  เรียบร้อย ลองใส่ทศนิยมลงไป.
 • 1:14 - 1:19
  คุณมองนี่เป็น 8 ไปหาร 7.000 ได้.
 • 1:19 - 1:22
  คุณใส่ศูนย์กีตัวก็ได้จนกว่า
 • 1:22 - 1:23
  คุณจะหารเสร็จ.
 • 1:23 - 1:27
  เราก็มีจุดทศนิยมตรงนี้
  หลัง 7 พอดีตรงนี้.
 • 1:27 - 1:28
 • 1:28 - 1:30
  เราก็บอกว่า 8 ไปหาร 7 ได้ศูนย์ครั้ง.
 • 1:30 - 1:33
  0 คูณ 8 ได้ 0.
 • 1:33 - 1:34
  คุณก็ลบ.
 • 1:34 - 1:37
  7 ลบ 0 ได้ 7.
 • 1:37 - 1:39
  เราก็ดึง 0 ลงมาได้.
 • 1:39 - 1:40
  เราดึง 0 ลงมา.
 • 1:40 - 1:42
  มันกลายเป็น 70.
 • 1:42 - 1:45
  แล้วคุณถามว่า 8 ไปหาร
  70 ได้กี่ครั้ง?
 • 1:45 - 1:47
  8 คูณ 8 ได้ 64, ใช้ได้.
 • 1:47 - 1:49
  8 คูณ 9 ได้ 72.
 • 1:49 - 1:50
  มันเยอะไป.
 • 1:50 - 1:51
  มันจึงไปหารได้ 8 ครั้ง.
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
  8 คูณ 8 ได้ 64.
 • 1:57 - 2:03
  เมื่อคุณลบ, 70 ลบ 64 ได้ 6.
 • 2:03 - 2:05
  คุณยังเหลือเศษ ลองหารต่อ.
 • 2:05 - 2:07
  ดึง 0 ลงมาอีกตัว.
 • 2:07 - 2:12
  คุณก็ดึง 0 ลงมาอีกตัวตรงนี้ คุณ
 • 2:12 - 2:14
  ก็บอกว่า 8 ไปหาร 60 ได้กี่ครั้ง?
 • 2:14 - 2:16
  8 คูณ 8 ได้ 64, มันมากไป.
 • 2:16 - 2:21
  8 คูณ 7 ได้ 56, มันจึงใช้ได้.
 • 2:21 - 2:25
  มันไปหาร 60 ได้ 7 ครั้ง.
 • 2:25 - 2:28
  7 คูณ 8 ได้ 56.
 • 2:28 - 2:29
  คุณก็ลบ.
 • 2:29 - 2:32
  60 หาร 56 ได้ 4.
 • 2:32 - 2:35
  เรายังเหลือเศษ ลองดึงศูนย์
 • 2:35 - 2:36
  ลงมา.
 • 2:36 - 2:39
  ลองดึง 0 นี่ลงมาตรงนี้.
 • 2:39 - 2:42
  แล้ว 8 ไปหาร 40 ได้กี่ครั้ง?
 • 2:42 - 2:46
  8 คูณ 5 ได้ 40, มันหารได้ลงตัวพอดี.
 • 2:46 - 2:47
  มันไปหารได้ 5 ครั้ง.
 • 2:47 - 2:51
  5 คูณ 8 ได้ 40.
 • 2:51 - 2:52
  ลบ.
 • 2:52 - 2:53
  ไม่เหลือเศษ.
 • 2:53 - 2:56
  เราหาได้ว่า 7/8 เมื่อเขียนเป็นทศนิยม
 • 2:56 - 3:05
  ซึ่งก็คือ 7 หารด้วย 8
  นั้นเท่ากับ 0.875 พอดี.
 • 3:05 - 3:11
  7/8 เป็นทศนิยมได้เป็น 0.875.
 • 3:11 - 3:13
  เราทำที่เป็นทศนิยมเสร็จแล้ว.
 • 3:13 - 3:15
  สิ่งต่อไปคือเปอร์เซ็นต์.
 • 3:15 - 3:18
  ถ้าคุณมีทศนิยม การทำเป็นเปอร์เซ็นต์
 • 3:18 - 3:19
  นั้นก็ง่ายมาก.
 • 3:19 - 3:22
  คุณแค่เลื่อนจุดทศนิยมสองหลัก
 • 3:22 - 3:24
  ไปทางขวา แล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์
 • 3:24 - 3:26
  ผมว่าคุณคงเห็นสาเหตุ.
 • 3:26 - 3:29
  ตรงนี้ คุณถามว่า เป็นเท่าใดต่อร้อย?
 • 3:29 - 3:34
  คุณมองนี่เป็น 875 ในพันได้.
 • 3:34 - 3:34
  ขอผมเขียนลงไปนะ.
 • 3:34 - 3:36
  คุณมองนี่เป็นเศษส่วนได้.
 • 3:36 - 3:41
  คุณบอกว่า ตรงนี้ มัน
  เท่ากับ 875/1,000.
 • 3:41 - 3:43
  นั่นคือวิธีที่อ่านมาก่อน. นี่คือ
 • 3:43 - 3:46
  ทศนิยมตำแหน่งที่สาม.
 • 3:46 - 3:53
  หรือคุณอ่านมันว่า 87.5/100 ก็ได้.
 • 3:53 - 3:57
  ถ้าคุณใช้สองตำแหน่ง มันก็คือ 87.5/100.
 • 3:57 - 3:59
  หรือถ้าคุณเอาอันนี้มา แล้ว
  คุณหารทั้งเศษและ
 • 3:59 - 4:01
  ส่วนด้วย 100, คุณจะได้อันนี้.
 • 4:01 - 4:07
  และนี่บอกว่า 87.5 ต่อ 100.
  ประโยคที่สอง
 • 4:07 - 4:12
  นี่ตรงนี้ มันก็คือ 87.5 ต่อ 100
 • 4:12 - 4:16
  หรือเปอร์ เซ็นต์.
 • 4:16 - 4:21
  มันจึงเท่ากับ 87.5%.
 • 4:21 - 4:24
  นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นจริง
 • 4:24 - 4:26
  แต่วิธีง่ายๆ ถ้าคุณมีทศนิยม และอยากทำ
 • 4:26 - 4:31
  เป็นเปอร์เซ็นต์ คุณก็แค่คูณ
  จำนวนด้วย 100 และ
 • 4:31 - 4:33
  ใส่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ ซึ่งมันบอกคุณว่า
 • 4:33 - 4:35
  คุณกำลังหารด้วย 100, คุณจึงต้อง
 • 4:35 - 4:36
  คูณและหารด้วย 100.
 • 4:36 - 4:39
  แล้วถ้าคุณคูณด้วย 100, มันก็
 • 4:39 - 4:43
  เหมือนกับการเลื่อนจุดทศนิยม
  ไปทางขวา 2 ตำแหน่ง
 • 4:43 - 4:48
  กลายเป็น 87.5 แล้วคุณ
 • 4:48 - 4:49
  ก็ใส่เปอร์เซ็นต์.
 • 4:49 - 4:51
  นี่แปลว่า มันมีส่วน 100.
 • 4:51 - 4:53
  คุณคูณด้วย 100 แล้วหารด้วย 100.
 • 4:53 - 4:56
  คุณจึงไม่ได้เปลี่ยนค่าจำนวน.
 • 4:56 - 4:57
  หวังว่าคุณคงเข้าใจนะ.
 • 4:57 - 4:59
  วิธีนึกอีกอย่าง บางครั้งคุณ
 • 4:59 - 5:02
  อาจสับสนว่า ครวรเลื่อนทศนิยม
  ไปทางขวา
 • 5:02 - 5:05
  หรือทางซ้ายดี? -- การเขียน
 • 5:05 - 5:08
  เป็นทศนิยม จะได้ตัวเลขน้อยกว่า
  ที่เห็นในเปอร์เซ็นต์
 • 5:08 - 5:09
  เสมอ.
 • 5:09 - 5:11
  ไม่ใช่แค่น้อยกว่าเฉยๆ แต่
 • 5:11 - 5:15
  น้อยกว่าเป็น 100 เท่าพอดี.
 • 5:15 - 5:18
  เลขนี้น้อยกว่าเลขตรงนี้เป็น 100 เท่า
 • 5:18 - 5:20
  ได้ 87.5.
 • 5:20 - 5:22
  แน่นอน เมื่อคุณใส่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้
  มันจะได้
 • 5:22 - 5:24
  จำนวนเดียวกันพอดี.
 • 5:24 - 5:25
Title:
Representing a number as a decimal, percent, and fraction 2
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:25

Thai subtitles

Incomplete

Revisions