Return to Video

Representing a number as a decimal, percent, and fraction 2

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:07
  Траже нам да напишемо 7/8 као децимални број и као проценат.
 • 0:07 - 0:09
  Почећу са децималним бројем, и видећемо да је
 • 0:09 - 0:12
  прилично лако прећи са децималног броја на проценат.
 • 0:12 - 0:15
  Сада, када видите задатак као што је овај, то
 • 0:15 - 0:16
  некада може да збуни.
 • 0:16 - 0:18
  Помислите: "Како да га уопште прикажем као децимални број, или као
 • 0:18 - 0:20
  разломак кроз 100, или као проценат?"
 • 0:20 - 0:24
  И увек морате имати на уму да су 7 кроз 8 и 7/8
 • 0:24 - 0:25
  потпуно иста ствар.
 • 0:25 - 0:28
 • 0:28 - 0:33
  Ово буквално значи 7 подељено са 8.
 • 0:33 - 0:35
  Не 8 подељено са 7.
 • 0:35 - 0:37
  7 подељено са 8.
 • 0:37 - 0:41
  Бројилац подељен имениоцем.
 • 0:41 - 0:42
  И кажете: "Па, како да то претворим у децималан број?"
 • 0:42 - 0:45
  Па, буквално само урадимо задатак са дугим дељењем бројева, али
 • 0:45 - 0:48
  настављамо и иза децималног зареза, како нам не би остао
 • 0:48 - 0:51
  остатак, или док нам не остану бројеви који се понављају.
 • 0:51 - 0:52
  Видећете на шта мислим.
 • 0:52 - 0:54
  У овом случају, неће нам остати ништа што се понавља.
 • 0:54 - 0:56
  Дакле, хајде да покушамо ово.
 • 0:56 - 0:58
  То је 7 подељено са 8.
 • 0:58 - 1:03
 • 1:03 - 1:07
  Дакле, колико пута се 8 садржи у 7?
 • 1:07 - 1:09
  Па, 8 се не садржи у 7.
 • 1:09 - 1:10
  Садржи се 0 пута.
 • 1:10 - 1:12
  И у ствари, само да бисмо се уверили да је све
 • 1:12 - 1:14
  чисто, хајде да ставимо наш децимални зарез.
 • 1:14 - 1:19
  Можете ово да посматрате као да се 8 садржи у 7,000.
 • 1:19 - 1:22
  Можете да додајте колико год нула вам је потребно док
 • 1:22 - 1:23
  не завршите са дељењем.
 • 1:23 - 1:27
  Дакле, имамо наш децимални зарез овде, одмах иза 7
 • 1:27 - 1:28
  овде горе где је било.
 • 1:28 - 1:30
  Дакле, кажемо да се 8 у 7 садржи 0 пута.
 • 1:30 - 1:33
  0 пута 8 је 0.
 • 1:33 - 1:34
  Одузимате.
 • 1:34 - 1:37
  7 минус 0 је 7.
 • 1:37 - 1:39
  Сада спуштамо 0.
 • 1:39 - 1:40
  Спуштамо 0.
 • 1:40 - 1:42
  То постаје 70.
 • 1:42 - 1:45
  И затим кажете колико пута се 8 садржи у 70?
 • 1:45 - 1:47
  Па, 8 пута 8 је 64, тако да то функционише.
 • 1:47 - 1:49
  8 пута 9 је 72.
 • 1:49 - 1:50
  То је превелико.
 • 1:50 - 1:51
  Тако да се садржи у њему 8 пута.
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
  8 пута 8 је 64.
 • 1:57 - 2:03
  Затим одузимате, 70 минус 64 је 6.
 • 2:03 - 2:05
  И даље имате остатак, тако да хајде да наставимо.
 • 2:05 - 2:07
  Хајде да спустимо још једну нулу.
 • 2:07 - 2:12
  Дакле, спустили сте још једну нулу управо овде, и тако
 • 2:12 - 2:14
  кажете - "Колико се пута 8 садржи у 60?"
 • 2:14 - 2:16
  8 пута 8 је 64, тако да је то превелико.
 • 2:16 - 2:21
  8 пута 7 је 56, тако да ће то функционисати.
 • 2:21 - 2:25
  Дакле, у 60 се садржи 7 пута.
 • 2:25 - 2:28
  7 пута 8 је 56.
 • 2:28 - 2:29
  Одузимате.
 • 2:29 - 2:32
  60 минус 56 је 4.
 • 2:32 - 2:35
  Дакле, и даље имамо остатак, тако да хајде да наставимо са спуштањем
 • 2:35 - 2:36
  неких нула.
 • 2:36 - 2:39
  Хајде да спустимо ову нулу овде доле.
 • 2:39 - 2:42
  И 8 се садржи у 40 колико пута?
 • 2:42 - 2:46
  Па, 8 пута 5 је 40, тако да се садржи лепо и тачно.
 • 2:46 - 2:47
  Дакле, садржи се у њему 5 пута.
 • 2:47 - 2:51
  5 пута 8 је 40.
 • 2:51 - 2:52
  Одузмите.
 • 2:52 - 2:53
  Нема остатка.
 • 2:53 - 2:56
  Дакле, као децимални број, управо смо израчунали да 7/8, што је
 • 2:56 - 3:05
  исто што и 7 подељено са 8, даје тачно 0,875.
 • 3:05 - 3:11
  дакле, 7/8 као децимални број једнако је 0,875.
 • 3:11 - 3:13
  Управо смо урадили део са децималним бројем.
 • 3:13 - 3:15
  Следећа ствар сада јесте да израчунамо проценат.
 • 3:15 - 3:18
  И ако га имате у виду децималног броја, претварање у проценат
 • 3:18 - 3:19
  је веома лако.
 • 3:19 - 3:22
  Буквално померате место децималног зареза за два места у
 • 3:22 - 3:24
  десно, и стављате знак за проценат овде.
 • 3:24 - 3:26
  И мислим да је логично зашто функционише.
 • 3:26 - 3:29
  Сада ћете рећи: "Колико од сто?"
 • 3:29 - 3:34
  Ово можете да видите као 875 хиљадитих.
 • 3:34 - 3:34
  Хајде да ово запишем.
 • 3:34 - 3:36
  Ово можете да посматрате као разломак.
 • 3:36 - 3:41
  Могли бисте да кажете: "Па, ово је исто што и 875/1.000."
 • 3:41 - 3:43
  Тако смо га читали раније.
 • 3:43 - 3:46
  Ово је место хиљадитих.
 • 3:46 - 3:53
  Или бисте могли да кажете да је ово 87,5/100.
 • 3:53 - 3:57
  Ако померите децимални зарез само за два места, то је 87,5/100.
 • 3:57 - 3:59
  Или да сте само узели ово, и поделили бројилац и
 • 3:59 - 4:01
  именилац са 10, добили бисте ово.
 • 4:01 - 4:07
  И ово буквално каже 87,5 од 100, дакле овај други
 • 4:07 - 4:12
  исказ овде, ово буквално каже 87,5 од
 • 4:12 - 4:16
  сто, односно процената.
 • 4:16 - 4:21
  Дакле, ово је једнако 87,5%.
 • 4:21 - 4:24
  Дакле, ово вам даје објашњење зашто то функционише,
 • 4:24 - 4:26
  али заиста лак начин, ако имате децимални број, да га претворите
 • 4:26 - 4:31
  у проценат, је да буквално помножите број са 100 и
 • 4:31 - 4:33
  ставите проценат овде, што вам суштински каже
 • 4:33 - 4:35
  да ћете поделити са 100, дакле, ви множите и
 • 4:35 - 4:36
  делите са 100.
 • 4:36 - 4:39
  Дакле, ако помножите ово са 100, што је једнако
 • 4:39 - 4:43
  померању децималног зареза за два места удесно,
 • 4:43 - 4:48
  то би дословно постало 87,5, и онда
 • 4:48 - 4:49
  желите да ставите проценат.
 • 4:49 - 4:51
  Ово говори да ће ово бити више од 100.
 • 4:51 - 4:53
  тако да множите 100, и затим делите са 100.
 • 4:53 - 4:56
  Ви у ствари не мењате број.
 • 4:56 - 4:57
  Надам се да то има смисла.
 • 4:57 - 4:59
  Други начин да запамтите, зато што некада можете
 • 4:59 - 5:02
  да се збуните... "Да ли стављам децималу са десне стране?
 • 5:02 - 5:05
  Да ли је премештам са леве...", је да ће број
 • 5:05 - 5:08
  представљен као децимални увек бити мањи него представљен као
 • 5:08 - 5:09
  проценат.
 • 5:09 - 5:11
  И не само да ће бити мањи, него ће бити
 • 5:11 - 5:15
  мањи тачно за чинилац од 100.
 • 5:15 - 5:18
  Ово је 100 пута мање од броја овде,
 • 5:18 - 5:20
  од самог броја 87,5.
 • 5:20 - 5:22
  Очигледно, када ставите проценат овде, ово постаје
 • 5:22 - 5:24
  потпуно исти број.
 • 5:24 - 5:25
Title:
Representing a number as a decimal, percent, and fraction 2
Description:

U05_L1_T1_we4 Representing a number as a decimal, percent, and fraction 2

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:25

Serbian subtitles

Revisions