Return to Video

Å sette et tall som en desimal, prosent og brøk 2

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:07
  Vi skal skrive 7/8 som
  desimal og som prosent.
 • 0:07 - 0:09
  Vi begynner med en desimal,
 • 0:09 - 0:12
  og det er enkelt å gå
  fra desimal til prosent.
 • 0:12 - 0:15
  Om du ser en oppgave som dette
 • 0:15 - 0:16
  kan det være forvirrende.
 • 0:16 - 0:18
  Man lurer på hvordan dette
  kan bli til en desimal
 • 0:18 - 0:20
  eller som en brøk over 100
  eller som prosent.
 • 0:20 - 0:24
  Du må huske
  at 7 av 8 eller 7/8
 • 0:24 - 0:25
  er det samme.
 • 0:25 - 0:28
  Både som desimal og prosent.
 • 0:28 - 0:33
  Dette betyr 7 delt på 8.
 • 0:33 - 0:35
  Ikke 8 delt på 7.
 • 0:35 - 0:37
  7 delt på 8.
 • 0:37 - 0:41
  Teller delt på nevner.
 • 0:41 - 0:42
  Hvordan blir det til desimal?
 • 0:42 - 0:45
  Vi gjør en skriftlig divisjon,
 • 0:45 - 0:48
  men vi holder oss bak desimalkomma
  for ikke å ende opp
 • 0:48 - 0:51
  med en rest eller gjentakelser.
 • 0:51 - 0:52
  Du vil forstå.
 • 0:52 - 0:54
  Vi kommer ikke til å
  ende opp med gjentakelser.
 • 0:54 - 0:56
  La oss prøve dette.
 • 0:56 - 0:58
  7 delt på 8.
 • 0:58 - 1:03
  .
 • 1:03 - 1:07
  Hvor mange ganger går 7 opp i 8?
 • 1:07 - 1:09
  8 går ikke opp i 7.
 • 1:09 - 1:10
  Det blir 0 ganger.
 • 1:10 - 1:12
  For å være sikker på at
 • 1:12 - 1:14
  alt er i orden,
  la oss legge til en desimal.
 • 1:14 - 1:19
  Vi kan se det som at
  8 går opp i 7 000.
 • 1:19 - 1:22
  Du kan legge til så
  mange nuller du vil
 • 1:22 - 1:23
  til du er ferdig å dividere.
 • 1:23 - 1:27
  Her er desimalkommaet,
  like bak 7
 • 1:27 - 1:28
  hvor det var her oppe.
 • 1:28 - 1:30
  Vi sier at 8 går opp
  i 7 null ganger.
 • 1:30 - 1:33
  0 ganger 8 er lik 0.
 • 1:33 - 1:34
  Du trekker fra.
 • 1:34 - 1:37
  7 minus 0 er lik 7.
 • 1:37 - 1:39
  Så kan vi hente en 0.
 • 1:39 - 1:40
  Vi henter en 0.
 • 1:40 - 1:42
  Det blir 70.
 • 1:42 - 1:45
  Hvor mange ganger går
  8 opp i 70?
 • 1:45 - 1:47
  8 ganger 8 er lik 64.
 • 1:47 - 1:49
  8 ganger 9 er lik 72.
 • 1:49 - 1:50
  Det blir for mye.
 • 1:50 - 1:51
  Det går opp 8 ganger.
 • 1:51 - 1:55
  .
 • 1:55 - 1:57
  8 ganger 8 er lik 64.
 • 1:57 - 2:03
  Når du trekker fra
  blir 70 minus 64 6.
 • 2:03 - 2:05
  Du har en rest,
  så vi fortsetter.
 • 2:05 - 2:07
  La oss hente en ny 0.
 • 2:07 - 2:12
  Vi henter en ny 0.
 • 2:12 - 2:14
  Hvor mange ganger går 8 opp i 60?
 • 2:14 - 2:16
  8 ganger 8 er lik 64,
  så det blir for mye.
 • 2:16 - 2:21
  8 ganger 7 er lik 56,
  så det går.
 • 2:21 - 2:25
  Det går opp i 60
  7 ganger.
 • 2:25 - 2:28
  7 ganger 8 er lik 56.
 • 2:28 - 2:29
  Du trekker fra.
 • 2:29 - 2:32
  60 minus 56 er lik 4.
 • 2:32 - 2:35
  Vi har en rest,
  så vi fortsetter
 • 2:35 - 2:36
  å hente nuller.
 • 2:36 - 2:39
  Vi henter en 0 hit.
 • 2:39 - 2:42
  Hvor mange ganger går
  8 opp i 40?
 • 2:42 - 2:46
  8 ganger 50 er 40,
  så det går fint.
 • 2:46 - 2:47
  Det går opp 5 ganger.
 • 2:47 - 2:51
  5 ganger 8 er lik 40.
 • 2:51 - 2:52
  Trekk fra.
 • 2:52 - 2:53
  Ingen rest.
 • 2:53 - 2:56
  Da fant vi ut at som en desimal
  er 7/8,
 • 2:56 - 3:05
  7 delt på 8,
  akkurat 0.875.
 • 3:05 - 3:11
  7/8 som desimal
  er lik 0.875.
 • 3:11 - 3:13
  Vi har gjort halvparten av jobben.
 • 3:13 - 3:15
  Nå skal vi finne prosenten.
 • 3:15 - 3:18
  Om du skal gjøre
  en desimal til prosent
 • 3:18 - 3:19
  er det enkelt.
 • 3:19 - 3:22
  Du flytter desimalen to hakk
 • 3:22 - 3:24
  til høyre, hvor du setter prosent-tegnet.
 • 3:24 - 3:26
  Det er vel logisk.
 • 3:26 - 3:29
  Hvor mange ganger per hundre?
 • 3:29 - 3:34
  Du kan se på det
  som 875 tusener.
 • 3:34 - 3:34
  La meg skrive det.
 • 3:34 - 3:36
  Du kan se det som en brøk.
 • 3:36 - 3:41
  Dette er det samme som
  875/1 000.
 • 3:41 - 3:43
  Det var slik vi leste det før.
 • 3:43 - 3:46
  Der har du tusenedelen.
 • 3:46 - 3:53
  Du kan lese det som 87.5/100.
 • 3:53 - 3:57
  Om du flytter desimalen to hakk
  blir det 87.5/100.
 • 3:57 - 3:59
  Du kan også dele telleren
 • 3:59 - 4:01
  og nevneren med 10.
 • 4:01 - 4:07
  Vi sier 87.5 per 100,
 • 4:07 - 4:12
  så vi sier egentlig 87.5
 • 4:12 - 4:16
  per hundre eller prosent.
 • 4:16 - 4:21
  Dette er lik 87.5%.
 • 4:21 - 4:24
  Der har du forklaringen
  på hvorfor det fungerer,
 • 4:24 - 4:26
  men det enkleste er
  å ha en desimal
 • 4:26 - 4:31
  å gjøre det til prosent
  ved å gange tallet med 100
 • 4:31 - 4:33
  og sette tegnet der.
 • 4:33 - 4:35
  Det betyr at du vil dele på 100,
  så du multipliserer
 • 4:35 - 4:36
  og deler på 100.
 • 4:36 - 4:39
  Om du multipliserer dette med 100,
  som er lik
 • 4:39 - 4:43
  å flytte desimalen to
  hakk til høyre,
 • 4:43 - 4:48
  blir det 87.5,
 • 4:48 - 4:49
  og da kan du sette prosent-tegnet.
 • 4:49 - 4:51
  Dette blir over 100.
 • 4:51 - 4:53
  Du ganger med 100
  og deler med 100.
 • 4:53 - 4:56
  Du endrer ikke tallet.
 • 4:56 - 4:57
  Jeg håper det er logisk.
 • 4:57 - 4:59
  Noen ganger vil du kanskje
 • 4:59 - 5:02
  bli forvirret.
  Satte jeg desimalen til høyre?
 • 5:02 - 5:05
  Om jeg flytter den til venstre,
  vil desimalen
 • 5:05 - 5:08
  alltid være mindre enn
 • 5:08 - 5:09
  det tallet prosenten er.
 • 5:09 - 5:11
  Det vil ikke bare være mindre, men
 • 5:11 - 5:15
  akkurat 100 mindre.
 • 5:15 - 5:18
  Det er et 100
  ganger mindre tall
 • 5:18 - 5:20
  enn 87.5.
 • 5:20 - 5:22
  Om du setter prosenten her
 • 5:22 - 5:24
  blir det akkurat samme tall.
 • 5:24 - 5:25
  .
Title:
Å sette et tall som en desimal, prosent og brøk 2
Description:

U05_L1_T1_we4 Å sette et tall som en desimal, prosent og brøk 2

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:25

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions