Return to Video

Omskrivning mellem decimaltal, procent og brøk 2

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:07
  Vi skal omskrive 7/8 til et decimaltal og procent.
 • 0:07 - 0:09
  Vi vil starte med at lave det om til et decimaltal.
 • 0:09 - 0:12
  Bagefter er det nemt at omskrive det til procent.
 • 0:12 - 0:15
  Når du ser en opgave som den her,
 • 0:15 - 0:16
  kan det måske virke lidt forvirrende.
 • 0:16 - 0:18
  Men det er faktisk meget simpelt.
 • 0:18 - 0:20
  Vi skal bare altid huske,
 • 0:20 - 0:24
  at 7 over 8
 • 0:24 - 0:25
  - eller 7 ottendedele -
 • 0:25 - 0:28
  er præcis det samme som
 • 0:28 - 0:33
  7 divideret med 8.
 • 0:33 - 0:35
  Ikke 8 divideret med 7
 • 0:35 - 0:37
  men 7 divideret med 8:
 • 0:37 - 0:41
  tæller divideret med nævner.
 • 0:41 - 0:42
  Nu tænker du sikkert, hvordan vi skal regne ud.
 • 0:42 - 0:45
  Det kan vi løse med teknikken "lang division".
 • 0:45 - 0:48
  Vi skal fortsætte med at dividere, indtil der ikke er nogen rest,
 • 0:48 - 0:51
  eller indtil vi kan se et mønster gentage sig selv.
 • 0:51 - 0:52
  .
 • 0:52 - 0:54
  I det her tilfælde vil der dog ikke være et mønster, der gentager sig.
 • 0:54 - 0:56
  Lad os prøve at regne det ud.
 • 0:56 - 0:58
  Vi skal altså dividere 7 med 8,
 • 0:58 - 1:03
  så lad os skrive det op.
 • 1:03 - 1:07
  Hvor mange gange går 8 op i 7?
 • 1:07 - 1:09
  Jamen 8 går ikke op i 7.
 • 1:09 - 1:10
  Så det gør den 0 gange.
 • 1:10 - 1:12
  Og lige for god ordens skyld
 • 1:12 - 1:14
  skal vi huske at sætte vores komma efter 7
 • 1:14 - 1:19
  så vi kan se det som 8 op i 7,000
 • 1:19 - 1:22
  Vi kan tilføje lige så mange 0'er, som vi har brug for,
 • 1:22 - 1:23
  mens vi dividerer.
 • 1:23 - 1:27
  Vi skal også huske at sætte kommaet i svaret
 • 1:27 - 1:28
  lige op over det andet komma.
 • 1:28 - 1:30
  Så 8 går op i 7 nul gange.
 • 1:30 - 1:33
  0 gange 8 er 0
 • 1:33 - 1:34
  Vi trækker fra.
 • 1:34 - 1:37
  7 minus 0 er 7,
 • 1:37 - 1:39
  og så trækker vi et nul ned.
 • 1:39 - 1:40
  Vi trækker et 0 ned,
 • 1:40 - 1:42
  og så står der 70.
 • 1:42 - 1:45
  Hvor mange gange går 8 op i 70?
 • 1:45 - 1:47
  Jamen 8 gange 8 er 64, så den er god nok.
 • 1:47 - 1:49
  8 gange 9 er 72,
 • 1:49 - 1:50
  og det er for meget,
 • 1:50 - 1:51
  så det gør den 8 gange.
 • 1:51 - 1:55
  Det skriver vi her oppe.
 • 1:55 - 1:57
  8 gange 8 er 64.
 • 1:57 - 2:03
  Vi trækker fra, 70 minus 64 er 6.
 • 2:03 - 2:05
  Vi har stadig 6 i rest, så vi er ikke færdige endnu.
 • 2:05 - 2:07
  Vi trækker et 0 ned igen.
 • 2:07 - 2:12
  Når vi har gjort det, så står der 60,
 • 2:12 - 2:14
  og hvor mange gange går 8 op i 60?
 • 2:14 - 2:16
  8 gange 8 er 64, så det er for meget.
 • 2:16 - 2:21
  8 gange 7 er 56, så den er god nok.
 • 2:21 - 2:25
  Så 8 går op i 60 syv gange.
 • 2:25 - 2:28
  7 gange 8 er 56.
 • 2:28 - 2:29
  Vi trækker fra.
 • 2:29 - 2:32
  60 minus 56 er 4.
 • 2:32 - 2:35
  Vi har stadig en rest, så vi er stadigvæk ikke færdige.
 • 2:35 - 2:36
  Vi trækker et 0 ned igen.
 • 2:36 - 2:39
  Nu står der 40 her,
 • 2:39 - 2:42
  og hvor mange gange går 8 op i 40?
 • 2:42 - 2:46
  Jamen 8 gange 5 er 40, så det passer perfekt.
 • 2:46 - 2:47
  Det gør den altså præcis 5 gange.
 • 2:47 - 2:51
  5 gange 8 er 40.
 • 2:51 - 2:52
  Vi trækker fra,
 • 2:52 - 2:53
  og nu er der ingen rest.
 • 2:53 - 2:56
  Nu har vi altså fundet ud af, at 7/8
 • 2:56 - 3:05
  - som er det samme som 7 divideret med 8 - er præcis 0,875
 • 3:05 - 3:11
  så 7/8 omskrevet til decimaltal giver 0,875
 • 3:11 - 3:13
  Nu har vi omskrevet det til decimaltal,
 • 3:13 - 3:15
  så mangler vi bare at omskrive det til procent.
 • 3:15 - 3:18
  Når vi først har fundet decimaltallet, så er det meget nemt
 • 3:18 - 3:19
  at omskrive det til procent:
 • 3:19 - 3:22
  vi flytter kommaet 2 pladser til højre
 • 3:22 - 3:24
  og sætter et %-tegn.
 • 3:24 - 3:26
  Det giver faktisk ganske god mening,
 • 3:26 - 3:29
  når man tænker over det.
 • 3:29 - 3:34
  Vi kan betragte 0,875 som 875-tusindedele.
 • 3:34 - 3:34
  Lad mig lige skrive det ned.
 • 3:34 - 3:36
  Vi kan betragte det som en brøk.
 • 3:36 - 3:41
  Det er det samme som 875/1000.
 • 3:41 - 3:43
  Det er sådan, vi har gjort det i de andre videoer.
 • 3:43 - 3:46
  Det er 1000-delene her, hvor 5 står.
 • 3:46 - 3:53
  Vi kan også forkorte den til 87,5/100
 • 3:53 - 3:57
  .
 • 3:57 - 3:59
  Det svarer til, at vi har forkortet brøken
 • 3:59 - 4:01
  med 10.
 • 4:01 - 4:07
  Nu står der altså 87,5 per 100
 • 4:07 - 4:12
  eller 87,5 ud af 100
 • 4:12 - 4:16
  altså 87,5 %.
 • 4:16 - 4:21
  Så 7/8 svarer til 87,5 %
 • 4:21 - 4:24
  .
 • 4:24 - 4:26
  Den nemmeste måde at omskrive et decimaltal til procent
 • 4:26 - 4:31
  er ved at gange decimaltallet med 100
 • 4:31 - 4:33
  og sætte %-tegnet efter,
 • 4:33 - 4:35
  så behøver vi ikke de her mellemregninger. Det kan altså gøres
 • 4:35 - 4:36
  på flere måder.
 • 4:36 - 4:39
  Så hvis vi ganger 0,875 med 100,
 • 4:39 - 4:43
  så svarer det til at rykke kommaet 2 pladser til højre
 • 4:43 - 4:48
  og så får vi 87,5
 • 4:48 - 4:49
  og så skal vi huske at skrive % bagefter.
 • 4:49 - 4:51
  Så for at omregne mellem decimal og procent,
 • 4:51 - 4:53
  skal man enten gange eller dividere med 100.
 • 4:53 - 4:56
  Man ændrer ikke selve tallet.
 • 4:56 - 4:57
  Det giver forhåbentlig mening.
 • 4:57 - 4:59
  En nem måde at huske,
 • 4:59 - 5:02
  om vi skal rykke kommaet til højre
 • 5:02 - 5:05
  eller til venstre er,
 • 5:05 - 5:08
  at decimaltallet altid vil være mindre end
 • 5:08 - 5:09
  procentsatsen.
 • 5:09 - 5:11
  Det er ikke bare mindre,
 • 5:11 - 5:15
  men det er altid præcis 100 gange mindre.
 • 5:15 - 5:18
  0,875 er altså præcis
 • 5:18 - 5:20
  100 gange mindre end 87,5
 • 5:20 - 5:22
  men når vi sætter %-tegnet efter 87,5
 • 5:22 - 5:24
  så betyder de præcis det samme.
 • 5:24 - 5:25
  .
Title:
Omskrivning mellem decimaltal, procent og brøk 2
Description:

Vi omskriver først en brøk til et decimaltal ved at dividere tæller med nævner ved hjælp af lang division, og bagefter omskriver vi decimaltallet til procent.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:25

Danish subtitles

Revisions