Return to Video

Vyjádření čísel jako desetin, procent a zlomků 2

 • 0:01 - 0:07
  Pojďme vyjádřit 7/8 jako
  desetinné číslo a procento.
 • 0:07 - 0:09
  Jak uvidíme, desetinné číslo je
 • 0:09 - 0:12
  opravdu snadné převést
  na procenta.
 • 0:12 - 0:14
  Něco takového se může
 • 0:14 - 0:16
  zdát poněkud matoucí.
 • 0:16 - 0:18
  Jak se dostanu k
  desetinnému číslu,
 • 0:18 - 0:20
  je to část ze 100,
  nebo procento?
 • 0:20 - 0:24
  Mustíte si zapamatovat že
  7 z 8 a 7/8 je
 • 0:24 - 0:25
  ta samá věc.
 • 0:25 - 0:28
  7 z 8 je ta samá věc.
 • 0:28 - 0:33
  To doslova znamená
  7 děleno 8.
 • 0:33 - 0:35
  Ne 8 děleno 7.
 • 0:35 - 0:37
  7 děleno 8.
 • 0:37 - 0:41
  Čitatel vydělený
  jmenovatelem.
 • 0:41 - 0:42
  Jak z toho vyjádřit
  desetinné číslo?
 • 0:42 - 0:45
  Zkrátka provedeme
  dlouhé dělení, ale
 • 0:45 - 0:48
  půjdeme za desetinnou čárku
  aby nám nezůstal
 • 0:48 - 0:50
  zbytek, nebo dokud se číslice neopakují.
 • 0:50 - 0:52
  Uvidíte co mám na mysli.
 • 0:52 - 0:54
  Tady se nám nebude opakovat nic.
 • 0:54 - 0:56
  Pojďme na to.
 • 0:56 - 0:58
  Vydělíme sedm osmi.
 • 0:58 - 1:03
  Sedm děleno osm.
 • 1:03 - 1:07
  Kolikrát se osmička
  vejde do sedmičky?
 • 1:07 - 1:09
  8 ne nevejde do sedmičky.
 • 1:09 - 1:10
  Vejde se 0 krát.
 • 1:10 - 1:12
  Abychom se ujistili že je vše jasné,
 • 1:12 - 1:14
  napíšeme desetinnou čárku.
 • 1:14 - 1:19
  Kolikrát se 8 vejde do 7,000?
 • 1:19 - 1:22
  Můžeme přídávat tolik nul, dokud
 • 1:22 - 1:23
  neskončíme.
 • 1:23 - 1:25
  Tady máme desetinnou čárku,
  právě za sedmičkou.
 • 1:28 - 1:30
  Říkáme, že se osmička
  vejde to sedmičky 0 krát.
 • 1:30 - 1:33
  0 krát 8 je 0.
 • 1:33 - 1:34
  Odečteme.
 • 1:34 - 1:37
  7 mínus 0 je 7.
 • 1:37 - 1:39
  Teď přídáme dolů nulu.
 • 1:39 - 1:40
  Opíšeme nulu.
 • 1:40 - 1:42
  Dostáváme 70.
 • 1:42 - 1:45
  Kolikrát se 8 vejde do 70?
 • 1:45 - 1:47
  8 krát 8 je 64,
  takže to funguje.
 • 1:47 - 1:49
  8 krát 9 je 72.
 • 1:49 - 1:50
  To je příliš.
 • 1:50 - 1:51
  Takže osm je
  správné číslo.
 • 1:55 - 1:57
  8 krát 8 je 64.
 • 1:57 - 2:03
  Po odečtení,
  70 mínus 64 je 6.
 • 2:03 - 2:05
  Stále máme zbytek,
  takže pokračujeme.
 • 2:05 - 2:07
  Opíšeme další nulu.
 • 2:07 - 2:12
  Další nulu opíšeme sem.
 • 2:12 - 2:14
  Kolikrát se 8 vejde do 60?
 • 2:14 - 2:16
  8 krát 8 je 64, což je příliš.
 • 2:16 - 2:21
  8 krát 7 je 56. To je ono.
 • 2:21 - 2:25
  Takže sedm je správné číslo.
 • 2:25 - 2:28
  7 krát 8 je 56.
 • 2:28 - 2:29
  Odečteme.
 • 2:29 - 2:32
  60 mínus 56 je 4.
 • 2:32 - 2:35
  Pořád máme zbytek, takže opíšeme
 • 2:35 - 2:36
  nějaké nuly.
 • 2:36 - 2:39
  Pojďme sem opsat tuto nulu.
 • 2:39 - 2:42
  Kolikrát se 8 vejde do 40?
 • 2:42 - 2:46
  8 krát 5 je 40, takže se tam vejde přesně.
 • 2:46 - 2:47
  Vejde se to tam 5 krát.
 • 2:47 - 2:51
  5 krát 8 je 40.
 • 2:51 - 2:52
  Odečteme.
 • 2:52 - 2:53
  Žádný zbytek.
 • 2:53 - 2:56
  Právě jsme zjistili, že 7/8, což je
 • 2:56 - 3:05
  to samé jako 7 děleno 8, je přesně 0,875.
 • 3:05 - 3:11
  7/8 se rovná 0,875.
 • 3:11 - 3:13
  To bylo desetinné číslo.
 • 3:13 - 3:15
  Teď se vrhneme na procenta.
 • 3:15 - 3:18
  Když už máme číslo v desetinném tvaru,
 • 3:18 - 3:19
  procenta jsou jednoduchá.
 • 3:19 - 3:22
  Doslova přesuneme čárku o 2 místa doprava
 • 3:22 - 3:24
  a napíšeme symbol procento.
 • 3:24 - 3:26
  Myslím že je to logické.
 • 3:26 - 3:29
  Kolik je to ze sta?
 • 3:29 - 3:34
  Je to vlastně 875 tisícin.
 • 3:34 - 3:34
  Napíšeme si to.
 • 3:34 - 3:36
  Je to jako zlomek.
 • 3:36 - 3:41
  Je to totéž jako 875/1000.
 • 3:41 - 3:43
  Takto jsme to předtím značili.
 • 3:43 - 3:46
  Toto jsou tisíciny.
 • 3:46 - 3:53
  Mohli bychom to přečíst jako 87,5/100.
 • 3:53 - 3:57
  Posuneme-li se o 2 desetinná místa,
  je to 87,5/100.
 • 3:57 - 3:59
  Nebo když si vezmeme tohle a
  vydělíme čitatel a
 • 3:59 - 4:01
  jmenovatel deseti, dostaneme toto.
 • 4:01 - 4:07
  Což doslova znamená 87,5 ze 100.
  Tohle druhé
 • 4:07 - 4:12
  tvrzení doslova říká 87,5 ze
 • 4:12 - 4:16
  sta, neboli procent.
 • 4:16 - 4:21
  Což se rovná 87,5%.
 • 4:21 - 4:24
  Takže tím se vysvětluje proč tomu tak je,
 • 4:24 - 4:26
  ale jednoduše, když máme desetinné číslo,
  udělat z něj
 • 4:26 - 4:31
  procento lze vynásobením čísla sty
 • 4:31 - 4:33
  a napsáním symbolu procento,
  což říká,
 • 4:33 - 4:35
  že budeme dělit 100, takže násobíme
 • 4:35 - 4:36
  a dělíme stovkou.
 • 4:36 - 4:39
  Když toto vydělíme 100, což je totéž jako
 • 4:39 - 4:43
  posunutí čárky o dvě místa vpravo,
 • 4:43 - 4:48
  dostáváme 87,5 a
 • 4:48 - 4:49
  připíšeme %.
 • 4:49 - 4:51
  To znamená že to bude ze sta.
 • 4:51 - 4:53
  Násobíme stem a poté dělíme stem.
 • 4:53 - 4:56
  Číslo zůstane nezměněno.
 • 4:56 - 4:57
  Doufám že to dává smysl.
 • 4:57 - 4:59
  Další způsob jak si to zapamatovat,
 • 4:59 - 5:02
  když si nejste jistí -- Mám
  posunout čárku doprava?
 • 5:02 - 5:05
  Nebo doleva? -- je ten, že desetinné číslo
 • 5:05 - 5:08
  je vždy menší než vyjádření
 • 5:08 - 5:09
  procenta.
 • 5:09 - 5:11
  A nejen že to bude menší, bude to
 • 5:11 - 5:15
  menší přesně 100 krát.
 • 5:15 - 5:18
  Tohle je 100 krát menší číslo
 • 5:18 - 5:20
  než jen 87,5.
 • 5:20 - 5:22
  Samozřejmě když toto vydělíme sty,
 • 5:22 - 5:24
  dostaneme stejné číslo.
Title:
Vyjádření čísel jako desetin, procent a zlomků 2
Description:

Zobrazení čísla jako desetinné číslo, procento a zlomek 2

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:25

Czech subtitles

Revisions Compare revisions