Return to Video

Аргонавты

 • 0:14 - 0:16
  LA ARGONAŬTOJ
 • 1:01 - 1:04
  — Mi estos rudristo!
  — Ne, mi. Vi jam estis rudristo.
 • 1:05 - 1:07
  Hodiaŭ vi levu la velon.
 • 1:07 - 1:09
  Kien ni navigadu?
 • 1:09 - 1:15
  Al la limo de la mondo.
  Zeŭso, sendu al ni dorsoventon!
 • 1:15 - 1:17
  Kion vi faras ĉi tie?
 • 1:18 - 1:20
  Ni... Ni paŝtas kaprinojn.
 • 1:21 - 1:25
  — Ĉu vi scias, kiu ŝipo estas ĉi tiu?
  — Ne.
 • 1:26 - 1:30
  Ĉiuj herooj de Helenujo
  kolektiĝis en Iolko
 • 1:31 - 1:34
  Por konstrui ĉi tiun ŝipon.
 • 1:36 - 1:38
  Ili eknomis ĝin «Argo»
 • 1:39 - 1:43
  Omaĝe al glora majstro Argo.
 • 1:43 - 1:49
  Estis ĉi tie fieraĵo de Atenoj —
  fortega Tezeo.
 • 1:50 - 1:53
  Dioegala Kastoro kaj
  frato Polukso
 • 1:54 - 1:59
  Kaj idoj de Boreo flugilaj —
  Zeto kaj Kalaiso,
 • 2:00 - 2:03
  Orfeo dolĉevolĉa
 • 2:04 - 2:08
  Kaj eĉ la unua
  inter egalaj — Heraklo.
 • 2:10 - 2:15
  Ornamis li la nazon de l' ŝipo
  per statuo de Palasa Atena
 • 2:15 - 2:17
  El ligno de l' Zeŭsa kverkbosko.
 • 2:17 - 2:22
  Min, Jazonon, li faris
  gvidanto de l' herooj.
 • 2:23 - 2:28
  Estis vidinda evento
  por loĝantoj de Iolko!
 • 2:28 - 2:33
  Deko da l' remoj
  samtempe ekfrapis akvon.
 • 2:33 - 2:40
  Ĵetis sin «Argo» antaŭen kaj
  kune kun ĝi — ni, la argonaŭtoj.
 • 2:40 - 2:44
  Celo de nia vojaĝo estis
  regno de Kolĉido.
 • 2:45 - 2:48
  Estis jam delonge gloro pri la ora ŝaflano.
 • 2:49 - 2:55
  Tiu, kiu ĉi tiun trezoron ekposedos,
  obtenos feliĉon kaj povon.
 • 2:56 - 3:04
  Sed por diri honeste, ni
  pleje deziris gajan freŝan venton,
 • 3:04 - 3:10
  Ondojn, kiuj portas ŝipon foren,
  al nekonataj bordoj.
 • 3:10 - 3:16
  Heroaĵojn deziris ni.
  Ni estis junaj, ardaj...
 • 3:55 - 4:00
  Rokoj, kiuj moviĝis kvazaŭ vivaj —
 • 4:00 - 4:03
  Nomiĝas ili Simplegadoj.
 • 4:03 - 4:08
  Ili minacis per morto.
  Sed l' dioj donis al ni konsilon.
 • 4:09 - 4:12
  Antaŭen, argonaŭtoj!
 • 5:01 - 5:08
  Ho, Stimfalidoj, kies plumoj estas
  samkiel miloj da klingoj!
 • 5:08 - 5:13
  Ĉiam memoros ni sonoranan
  kupron de viaj flugiloj.
 • 6:25 - 6:30
  Haltu, helenaj herooj,
  remistoj de «Argo» rapida!
 • 6:31 - 6:36
  Ĉu vi ne vidas, ke tio estas insulo
  de la sirenoj mortigaj?
 • 6:36 - 6:38
  Timu l' malicajn fratinojn!
 • 6:39 - 6:46
  Per mava sorĉaĵo de l' kantoj ili
  ŝipojn de preteraj maristoj dronigas!
 • 6:46 - 6:49
  En la maron, brava Jazono!
 • 8:06 - 8:08
  Li venis!
 • 8:08 - 8:12
  Efektiviĝis la aŭguro...
 • 8:21 - 8:24
  Mi diris ĉion, reĝo Eeto.
 • 8:24 - 8:27
  Vi ne rajtas posedi la oran ŝaflanon.
 • 8:28 - 8:31
  Fordonu ĝin al ni — tio estos justa.
 • 8:34 - 8:37
  Justeco estas afero de la dioj!
 • 8:37 - 8:40
  La dioj scias, al kiu
  ili donacu sukceson.
 • 8:41 - 8:45
  La ora ŝaflano estas via,
  Jazono, se vi sukcesos
 • 8:45 - 8:49
  Jugi miajn bovojn,
  plugi la kampon de Areso...
 • 8:49 - 8:55
  — ...kaj semi ĝin...
  — Mi estas militisto, sed ne plugisto!
 • 8:56 - 8:57
  Mi konsentas.
 • 8:58 - 9:01
  Je via sukceso, fremdlandanoj.
 • 9:02 - 9:05
  Atendu min nokte ĉe la templo
  de diino Hekato.
 • 9:06 - 9:12
  Filino de reĝo Eeto, nigrokula Medea
 • 9:12 - 9:17
  Sciis sorĉon, enigmojn de fajro kaj tero.
 • 9:18 - 9:26
  Malfacilas kvietigi la bovojn de Eeto.
  Sed tiu, kiun tuŝos spirado de Hekato,
 • 9:27 - 9:30
  Fariĝas nedifektebla!
 • 9:30 - 9:35
  — Mi sufokiĝas, reĝidino...
  — Silentu kaj memorigu!
 • 9:35 - 9:41
  Kiam sur la kampo leviĝos ĝermoj,
  ĵetu ŝtonon en la mezon de ili!
 • 9:41 - 9:44
  Sed ĝi ĉifos la ĝermojn...
 • 9:45 - 9:48
  Faru, kiel mi diras al vi!
 • 11:23 - 11:28
  La kampo estas plugita, reĝo.
  Estas tempo semi ĝin.
 • 11:37 - 11:42
  — Kiaj strangaj semoj!
  — Tio estas drakaj dentoj, Jazono.
 • 11:43 - 11:46
  Kiam leviĝos ĝermoj,
 • 11:46 - 11:48
  Ĵetu ŝtonon.
 • 12:02 - 12:07
  La semado estas finita, reĝo.
  La ora ŝaflano estas mia.
 • 12:07 - 12:10
  Komence ni atendu la rikolton...
 • 12:16 - 12:21
  Rigardu — ili kreskas!
  Ili leviĝas!
 • 12:41 - 12:43
  Jazono!
 • 13:23 - 13:26
  Mi faris ĉion, kion vi ordonis, reĝo.
 • 13:27 - 13:28
  Estas tempo kvitiĝi.
 • 13:28 - 13:30
  La ora ŝaflano estas via.
 • 13:31 - 13:35
  Iru kaj prenu ĝin!
 • 14:18 - 14:21
  La ora ŝaflano estas via.
 • 14:27 - 14:29
  Jazono!..
 • 14:30 - 14:34
  Prenu min kune kun
  la ora ŝaflano.
 • 14:34 - 14:37
  Mi jam ne povas reveni al patro...
 • 15:11 - 15:13
  Nin persekutis Eeto.
 • 15:13 - 15:18
  Li perdis du trezorojn —
  la filinon kaj la oran ŝaflanon
 • 15:19 - 15:22
  Li deziris revenigi en Kolĉidon.
 • 15:33 - 15:39
  Ho, mastro de l' maroj Pozidono!
  Mi petegas vin!
 • 16:27 - 16:32
  Stariĝu, herooj de Helenujo!
  Ne okupu vin pri malĝojo!
 • 16:34 - 16:40
  Longe servis al vi la ŝipo,
  servu ankaŭ vi al ĝi!
 • 16:40 - 16:46
  En viaj manoj ĝi estos
  garantio de savo!..
 • 17:45 - 17:50
  Hejme oni situigis la oran ŝaflanon
  en la templo de Atena.
 • 17:51 - 17:56
  Ŝipon «Argo», kiel donacon,
  ricevis de ni Pozidono.
 • 17:56 - 17:59
  Kaj kio estis poste?
 • 18:00 - 18:05
  Por Jazono ne estis «poste».
 • 18:06 - 18:09
  Ankaŭ ni fariĝos maristoj!
 • 18:09 - 18:15
  Ni malkovros novajn landojn,
  obtenos trezorojn!
 • 18:15 - 18:20
  Bezonatas nur ripari truojn tie kaj tie,
 • 18:21 - 18:22
  Kaj gudri la fundon!
 • 18:23 - 18:25
  Laŭdon al Zeŭso!..
 • 18:26 - 18:31
  Denove tranĉados ondojn
  nia malnova «Argo».
 • 18:38 - 18:43
  Ilumu nian novan vojon,
  helokula vurgulino Palasa.
 • 18:51 - 18:53
  Li mortis!
 • 18:53 - 18:57
  Ĉu veras tio, kion li rakontis?..
 • 18:57 - 19:03
  Ilumu nian novan vojon,
  helokula virgulino Palasa.
 • 19:11 - 19:13
  Ĉu vi ne timas?
 • 19:14 - 19:15
  Mi ne timas.
 • 19:27 - 19:28
  FINO
Title:
Аргонавты
Description:

Советский мультфильм для детей о корабле «Арго», героях Эллады и о Золотом Руне. Нажми лайк, если любишь советские мультфильмы. им историю этого судна.

Добрые советские мультфильмы на нашем канале:
- выпуски "Веселая карусель"
- сериал "38 папугаев"
- мультики на основе сказок Сутеева
- сериал "Обезьянки"
Подпишись на канал
https://www.youtube.com/ClassicCartoonsMedia

Сюжет мультфильма
Два греческих подростка-козопаса находят развалины корабля на берегу и рядом с ними старца, который рассказывает им историю этого судна. Этот корабль звался «Арго» и отплыл с величайшими героями Эллады за Золотым Руном в Колхиду. На пути им встречались препятствия: движущиеся скалы, стимфалиды — чудовищные птицы, поющие сирены. Дочь царя Колхиды, колдунья Медея, увидев Ясона, полюбила его и помогла выполнить все задания царя. Выполнив поручения, Ясон получил разрешение забрать руно, Медея же усыпила дракона-стража и попросила Ясона забрать её с собой. Герои ушли от погони и вернулись домой. Вместе с нашим каналом можно сделать небольшой перерыв и начать смотреть прекрасный мультфильм онлайн бесплатно.

more » « less
Video Language:
Russian
Duration:
19:32

Esperanto subtitles

Revisions