Return to Video

Multiplying Fractions

 • 0:00 - 0:06
  โจทย์คือให้นำ 5/6 คูณด้วย 2/3 แล้วทำให้คำตอบ
 • 0:06 - 0:07
  ถ้างั้นก็แค่...คูณเลขสองตัวนี้
 • 0:07 - 0:13
  เรามี 5/6 แล้วก็ 2/3
 • 0:13 - 0:17
  การคูณเศษส่วน มันค่อนข้างเป็น
 • 0:17 - 0:20
  เศษหลังจากการคูณ
 • 0:20 - 0:23
  ก็เท่ากับเลขเศษของเศษส่วนทั้งสองมาคูณกัน
 • 0:23 - 0:25
  คือเลขสองตัวที่อยู่ข้างบน
 • 0:25 - 0:29
  เลขเศษตัวใหม่ของเราก็จะเท่ากับ 5 คูณ2
 • 0:29 - 0:37
  ดังนั้นมันก็จะเท่ากับ 5 คูณ 2 ส่วนด้วย 6 คูณ3 ซึ่ง
 • 0:37 - 0:43
  เท่ากับ 5 คูณ 2 เท่ากับ 10 และ 6 คูณ 3 เท่ากับ 18
 • 0:43 - 0:45
  ดังนั้นคำตอบคือ 10/18
 • 0:45 - 0:50
  และในทำนองเดียวกันเราสามารถมองได้ในสองมุมว่า มันมีค่า 2/3 เท่าของ 5/6
 • 0:50 - 0:54
  หรือ 5/6 เท่าของ 2/3 ขึ้นอยู่กับว่าจะคิดยังไง
 • 0:54 - 0:55
  และนี่คือคำตอบที่ถูกต้อง
 • 0:55 - 0:57
  คือ 10/18 แต่เมื่อมองเลขสองตัวนี้
 • 0:57 - 0:59
  จะเห็นได้ทันทีว่า
 • 0:59 - 1:02
  มันมีตัวประกอบร่วมกัน
 • 1:02 - 1:04
  สามารถหารด้วย 2 ลงตัวทั้งเศษและส่วน ดังนั้น ถ้าต้องการให้เป็น
 • 1:04 - 1:07
  เศษส่วนอย่างต่ำ ต้องหารทั้งเศษและส่วนด้วย 2
 • 1:07 - 1:13
  หาร 10 ด้วย 2 และหาีร 18 ด้วย 2
 • 1:13 - 1:18
  จะได้ว่า 10 หาร 2 เท่ากับ 5 ,18 หาร 2 เท่ากับ 9
 • 1:18 - 1:21
  ความจริงเราสามารถทำขั้นตอนนี้
 • 1:21 - 1:23
  ก่อนที่เราจะ
 • 1:23 - 1:24
  สามารถทำได้ตรงนี้
 • 1:24 - 1:26
  เรามี 2 เป็นเศษ
 • 1:26 - 1:29
  แล้วเรามีเลขที่สามารถหารด้วย 2 ลงตัว เป็นตัวส่วน
 • 1:29 - 1:33
  เราหารเศษด้วย 2 ได้เท่ากับ 1
 • 1:33 - 1:37
  หารส่วนด้วยสองและจะเหลืือแค่สาม
 • 1:37 - 1:42
  เราก็จะเหลือ 5 คูณ 1และ 3 คูณ 3
 • 1:42 - 1:44
  ได้เท่ากับ 5/9 เหมือนกับที่เราทำก่อนหน้านี้
 • 1:44 - 1:47
  แค่ทำมันก่อนจะนำไปคูณเข้า
 • 1:47 - 1:49
  ความจริงทำตรงนี้เลยก็ได้
 • 1:49 - 1:54
  ตรงนี้ ดูตรงที่ 6 คูณ 3
 • 1:54 - 1:56
  ซึ่งจะมาเป้นตัวส่วน
 • 1:56 - 2:00
  และ 5 คูณ 2 ซึ่งจะไปเป็นเศษ
 • 2:00 - 2:04
  หารเศษด้วย 2 จะเหลือ 1
 • 2:04 - 2:05
  หารส่วนด้วย 2
 • 2:05 - 2:08
  หารได้ลงตัว ได้ 3
 • 2:08 - 2:14
  แล้วก็จะได้ 5 คูณ 1เป็น 5 และ 3 คูณ 3 เป็น 9
 • 2:14 - 2:15
  ทำแบบไหนก็ให้คำตอบเช่นเดียวกัน
 • 2:15 - 2:18
  ซึ่งถ้าทำแบบนี้ ก็จะทำให้
 • 2:18 - 2:21
  การคำนวณง่ายขึ้นมาบ้าง
 • 2:21 - 2:26
  อะไรหารอะไรลงตัวบ้าง หรือจะทำให้ตอนท้ายก็ได้
 • Not Synced
  กระบวนการตรงๆ ไม่ซับซ้อน
 • Not Synced
  ก่อนหน้านี้
 • Not Synced
  ทำการคูณได้
 • Not Synced
  อยู่ให้รูปอย่างง่าย
 • Not Synced
  เพื่อเป็นการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ (หรืออยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเอง)
Title:
Multiplying Fractions
Description:

U02_L2_T1_we1 Multiplying Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26
Middle Mirage added a translation

Thai subtitles

Revisions