Return to Video

Multiplying Fractions

 • 0:00 - 0:03
  От нас се иска да умножим 5/6 с 2/3
 • 0:03 - 0:06
  и да опростим отговора.
 • 0:06 - 0:07
  Нека просто ги умножим.
 • 0:07 - 0:13
  Имаме 5/6 по 2/3.
 • 0:13 - 0:17
  Умножението на дроби е доста прост процес.
 • 0:17 - 0:20
  Новият числител или числителят на произведението
 • 0:20 - 0:23
  е просто произведението на двата числителя.
 • 0:23 - 0:25
  Числото най-отгоре е произведението на другите две числа отгоре.
 • 0:25 - 0:29
  В нашия случай числителят е произведението на 5 с 2.
 • 0:29 - 0:37
  Значи имаме 5 по 2 върху 6 по 3, което е –
 • 0:37 - 0:43
  5 по 2 е 10, а 6 по 3 е 18,
 • 0:43 - 0:45
  следователно получаваме 10/18.
 • 0:45 - 0:49
  Можем да го разглеждаме или като 2/3 от 5/6,
 • 0:49 - 0:51
  или като 5/6 от 2/3.
 • 0:51 - 0:53
  Зависи от гледната точка.
 • 0:53 - 0:55
  И това е правилният отговор –
 • 0:55 - 0:57
  10/18 – но ако се вгледаме в двете числа,
 • 0:57 - 1:02
  ще забележим, че те имат общ делител.
 • 1:02 - 1:04
  И двете се делят на 2, затова ако искаме
 • 1:04 - 1:07
  да опростим максимално, ще разделим и двете на 2.
 • 1:07 - 1:13
  Разделяме 10 на 2, разделяме и 18 на 2, и получаваме –
 • 1:13 - 1:18
  10, делено на 2, е 5 и 18, делено на 2, е 9.
 • 1:18 - 1:21
  Тази стъпка можеше да се извърши и по-рано.
 • 1:21 - 1:23
  Можеше да се извърши преди самото умножение.
 • 1:23 - 1:24
  Можеше да го направим ето тук.
 • 1:24 - 1:26
  Можеше да кажем: "Имам 2 в числителя и
 • 1:26 - 1:29
  имам нещо, което се дели на 2, в знаменателя,
 • 1:29 - 1:33
  затова деля числителя на 2, и получавам 1.
 • 1:33 - 1:37
  Деля и знаменателя на 2 и получавам 3.
 • 1:37 - 1:42
  И вече имаме 5 по 1, което е 5, и 3 по 3, което е 9.
 • 1:42 - 1:44
  Съвсем същото е като това, което направихме тук.
 • 1:44 - 1:47
  Просто сега извършихме делението преди умножението.
 • 1:47 - 1:49
  Всъщност можехме да го направим ето тук.
 • 1:49 - 1:54
  Ако го бяхме направили тук, щяхме да получим –
 • 1:54 - 1:56
  6 по 3 щеше да бъде знаменателят;
 • 1:56 - 2:00
  5 по 2 щеше да бъде числителят.
 • 2:00 - 2:04
  Нека разделим числителя на 2, където получаваме 1.
 • 2:04 - 2:05
  Нека разделим и знаменателя на 2.
 • 2:05 - 2:08
  Дели се на 2, и получаваме 3.
 • 2:08 - 2:14
  И се получава 5 по 1, което е 5, и 3 по 3, което е 9.
 • 2:14 - 2:15
  Следователно както и да го изчислим, е вярно.
 • 2:15 - 2:18
  Ако смятаме по този начин, ще видим простите делители
 • 2:18 - 2:22
  малко по-лесно и ще изчисляваме по-лесно.
 • 2:22 - 2:25
  Може да го направим и накрая и да опростим максимално.
Title:
Multiplying Fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Multiplying Fractions
dhbot edited Bulgarian subtitles for Multiplying Fractions
aragar edited Bulgarian subtitles for Multiplying Fractions
aragar added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions