Return to Video

Multiplying Fractions

 • 0:00 - 0:06
  Имаме задачата да умножим 5/6 с 2/3 и да опростим отговора.
 • 0:06 - 0:07
  Нека просто ги умножим.
 • 0:07 - 0:13
  Имаме 5/6 по 2/3.
 • 0:13 - 0:17
  Умножението на дроби определено е праволинеен процес.
 • 0:17 - 0:20
  Новият числител или числителят на произведението е
 • 0:20 - 0:23
  просто произведението на двата числителя.
 • 0:23 - 0:25
  Числото най-отгоре е произведението на другите две числа отгоре.
 • 0:25 - 0:29
  В нашия случай, числителят е произведението на 5 с 2.
 • 0:29 - 0:37
  Значи имаме 5 по 2 над 6 по 3, което е ..
 • 0:37 - 0:43
  5 по 2 е 10 и 6 по 3 е 18, следователно
 • 0:43 - 0:45
  получаваме 10/18.
 • 0:45 - 0:50
  Това може да се раглежда както 2/3 от 5/6,
 • 0:50 - 0:54
  така и като 5/6 от 2/3.
  Зависи от гледната точка.
 • 0:54 - 0:55
  И това е правилният отговор.
 • 0:55 - 0:57
  Имаме 10/18, но като се загледаме в двете числа,
 • 0:57 - 0:59
  ще забележим, че те споделят
 • 0:59 - 1:02
  някои прости делители.
 • 1:02 - 1:04
  И двете числа се делят на 2, затова ако искаме да запазим
 • 1:04 - 1:07
  минимални числа, разделяме на 2.
 • 1:07 - 1:13
  Така, разделяме 10 на 2, разделяме 18 на 2 .. получаваме
 • 1:13 - 1:18
  10 делено на 2 е 5 и 18 делено на 2 е 9.
 • 1:18 - 1:21
  Тази стъпка можеше да се извърши и по-рано.
 • 1:21 - 1:23
  Можеше да се извърши, вкъщност, преди самото умножение.
 • 1:23 - 1:24
  Можеше да го направим ето тук.
 • 1:24 - 1:26
  Можеше да кажем .. ами, аз имам 2 в числител и
 • 1:26 - 1:29
  имам нещо, което се дели на 2, в знаменател,
 • 1:29 - 1:33
  затова делим числителя на 2 и получаваме 1.
 • 1:33 - 1:37
  Делим знаменателя на 2 и получаваме 3.
 • 1:37 - 1:42
  Така, вече имаме 5 по 1, което е 5, и 3 по 3, което е 9.
 • 1:42 - 1:44
  Получихме абсолютно същото като това.
 • 1:44 - 1:47
  Просто извършихме делението преди умножението.
 • 1:47 - 1:49
  Всъщност, можеше да го направим ето тук.
 • 1:49 - 1:54
  Ако го бяхме направили тук, щяхме да получим ..
 • 1:54 - 1:56
  6 по 3 щеше да бъде знаменателят.
 • 1:56 - 2:00
  5 по 2 щеше да бъде числителят.
 • 2:00 - 2:04
  Нека разделим числителя на 2, където се получава 1.
 • 2:04 - 2:05
  Нека разделим знаменателя на 2.
 • 2:05 - 2:08
  Дели се на 2, така че получаваме 3.
 • 2:08 - 2:14
  И се получава 5 по 1, което е 5, и 3 по 3, което е 9.
 • 2:14 - 2:15
  Следователно, както и да го сметнете, работи.
 • 2:15 - 2:18
  Ако смятате по този начин, ще видите простите делители
 • 2:18 - 2:21
  малко по-лесно и ще смятате по-лесно.
 • 2:21 - 2:26
  Може да го направите и накрая и да опростите максимално.
Title:
Multiplying Fractions
Description:

U02_L2_T1_we1 Умножение на дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Multiplying Fractions
dhbot edited Bulgarian subtitles for Multiplying Fractions
aragar edited Bulgarian subtitles for Multiplying Fractions
aragar added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions