Return to Video

[TRANSLATED] Dr. Seuss vs William Shakespeare. Epic Rap Battles of History. [CC]

 • 0:13 - 0:14
  Mút ngón tay tau đi
 • 0:14 - 0:16
  Tao mong mày biết tình hình
 • 0:16 - 0:17
 • 0:17 - 0:18
 • 0:18 - 0:19
 • 0:19 - 0:21
 • 0:21 - 0:23
 • 0:23 - 0:24
 • 0:24 - 0:25
 • 0:25 - 0:26
 • 0:26 - 0:27
 • 0:27 - 0:28
 • 0:28 - 0:29
 • 0:29 - 0:30
 • 0:30 - 0:31
 • 0:31 - 0:32
 • 0:32 - 0:35
 • 0:35 - 0:35
 • 0:35 - 0:37
 • 0:37 - 0:38
 • 0:38 - 0:39
 • 0:39 - 0:40
 • 0:40 - 0:41
 • 0:47 - 0:49
  Cháu ước gì không ngồi trên thuyền
 • 0:49 - 0:51
  ngồi mòn đít đọc mấy thứ
 • 0:51 - 0:51
  bác viết
 • 0:51 - 0:52
  Ngay cả voi Horton
 • 0:52 - 0:53
  cũng đếch muốn nghe đâu
 • 0:53 - 0:54
  Và đũy Cindy Lou Who
 • 0:54 - 0:55
  cũng phát tởm khi đứng gần bác
 • 0:55 - 0:56
  Bác làm chúng cháu muốn tự tử
 • 0:56 - 0:57
  Bác bỏ học
 • 0:57 - 0:58
  y như kết thúc của MacBeth
 • 0:58 - 1:00
  Cháu vui đùa cùng các bé ở mọi độ tuổi
 • 1:00 - 1:00
  Bác lại rỗi hơi ngồi dịch
 • 1:00 - 1:01
  tác phẩm cũ thành
 • 1:01 - 1:02
  sách song ngữ
 • 1:02 - 1:03
  Bác định đấu võ mồm
 • 1:03 - 1:04
  với Mèo Đội Mũ cháu à?
 • 1:04 - 1:05
  Nhiều cháu bé sẽ sợ hãi
 • 1:05 - 1:05
  Khi cháu dẫm lên con chuột
 • 1:05 - 1:06
  Bác nghĩ cái đồ cổ xù như bác
 • 1:06 - 1:07
  rap kiểu đấy là hay à?
 • 1:07 - 1:08
  Cháu sắp sửa tái bản
 • 1:08 - 1:09
  mấy cuốn bán chạy nhất đấy
 • 1:15 - 1:16
 • 1:16 - 1:17
 • 1:17 - 1:18
 • 1:18 - 1:19
 • 1:19 - 1:20
 • 1:20 - 1:20
 • 1:20 - 1:21
 • 1:21 - 1:22
 • 1:22 - 1:23
 • 1:23 - 1:24
 • 1:24 - 1:24
 • 1:24 - 1:25
 • 1:25 - 1:26
 • 1:26 - 1:27
 • 1:27 - 1:27
 • 1:27 - 1:28
 • 1:28 - 1:29
 • 1:33 - 1:35
  Bác rap nhanh vãi đái
 • 1:35 - 1:36
  Đù.....nhanh vkl luôn í
 • 1:36 - 1:38
  Giờ để xem bác rap lại kiểu rì
 • 1:38 - 1:40
  hai thằng mất dạy Things 1 và 2
 • 1:40 - 1:42
  Ô đù....
 • 1:42 - 1:43
  Bọn tui sẽ đập vỡ thế giới của ông
 • 1:43 - 1:45
  Yo, ông có thể ngồi viết kịch bản
 • 1:45 - 1:47
  Còn dẫn chương trình cứ để bọn này lo
 • 1:47 - 1:48
  Cứ dùng văn chương hoa mỹ nếu thích
 • 1:48 - 1:49
  Rồi gửi về
 • 1:49 - 1:50
  cho bu già nhà ông đọc nhá
 • 1:50 - 1:52
  Lôi ngón chân ra khỏi đít ông
 • 1:52 - 1:53
  với cái bộ đồ ngủ liền quần
 • 1:53 - 1:55
  Đù...hầm thuốc bắc ông
 • 1:55 - 1:56
  Rồi ăn kèm với
 • 1:56 - 1:57
  giăm bông với trứng lục
 • 1:57 - 1:58
  Chúc ông may mắn
 • 1:58 - 1:59
  không phạm lỗi lầm
 • 1:59 - 2:00
  Chúng tôi mà điên
 • 2:00 - 2:02
  Đéo tốt đẹp gì đâu
 • 2:02 - 2:03
  Khi bọn này hóa dại
 • 2:03 - 2:05
  Tốt lắm Bill!
 • 2:05 - 2:08
  Yo, Cứ thế mà phát huy
 • 2:08 - 2:09
  Thằng nào thắng
 • 2:09 - 2:11
  ĐỨa nào tiếp
 • 2:11 - 2:13
  Kệ con bà chúng mày
Title:
[TRANSLATED] Dr. Seuss vs William Shakespeare. Epic Rap Battles of History. [CC]
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Epic Rap Battles of History
Duration:
02:45

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions