Bevordering van wetenschappelijke onderzoek door taalkennis - Timothy Douglas | PGO 2021

Title:
Bevordering van wetenschappelijke onderzoek door taalkennis - Timothy Douglas | PGO 2021
Description:

Het heeft toch geen zin om andere talen te leren als je onderzoek in de wetenschappelijk wereld doet, aangezien iedereen toch Engels spreekt? In tegendeel: talen zijn zoveel meer als slechts een middel om informatie te overdragen - met talen kunt je connecties maken en relaties opbouwen met mensen vanuit verschillende landen. Onderzoek wordt in het hele wereld gedaan, dus als je door zowel het wetenschap en de talen geboeid bent, biedt het beroep uitstekende mogelijkheden om "twee vliegen in een klap te slaan" (dankzij mijn kennis van talen ken ik vele versies van deze uitdrukking in verschillende talen!)

In deze voordracht leg ik uit hoe ik talen gebruik om mijn wetenschappelijke carriere te bevorderen en hoe ik mijn werk als wetenschapper gebruik om talen te leren, een positieve terugkoppeling dus.

Het universitaire onderzoek berust op samenwerking, en mijn kennis van talen zijn heel nuttig geweest bij het opbouwen van mijn internationale netwerk van collega's die met me samenwerken, vooral in Polen en Rusland. Mijn belangrijkste boodschappen zijn:

1. Het Engels is zowel de beste als de slechste taal in de wetenschap: de beste als je je boodschap aan het breedste publiek wilt overbrengen, maar de slechste als je een connectie met iemand wilt maken.
2. Met minder populaire talen maak je betere connecties!
3. Meertaligheid is goede zelfreclame: de mensen merken het op!
4. Het is niet nodig om een taal goed te spreken om deze effectief te gebruiken: je kunt toch ermee een connectie maken!

Timothy E.L. Douglas leads a research group investigating materials for biomedical applications at Lancaster University in the United Kingdom. After a Year Abroad as a British Erasmus student in Germany, he became fascinated by research, languages and living abroad, which led to positions at universities in Germany, the Netherlands and Belgium.
He is passionate about science, languages and collaboration with people from other countries, and he considers himself very lucky to work in a profession which allows him to combine all three interests! He uses German, Dutch, Russian and Polish regularly in his work and is constantly expanding his repertoire of languages.

https://twitter.com/TimothyELDougl1

[EN] Languages to Promote Scientific Research

What’s the point of using languages if you work in academia, as everyone speaks English, right? On the contrary: language is so much more than purely transmission of information, it’s about connecting with people from different countries. The whole world is doing research, so if you’re not only scientifically curious but also linguistically curious, it’s a great profession to “kill two birds with one stone” (and thanks to learning languages, I know so many ways of expressing this concept!).
In this talk, I plan to describe how I have used language skills to further my career, and how my career has furthered my language skills, i.e. a positive feedback loop.
University research is teamwork, and languages have helped me to build an international team of collaborators, especially in Russia and Poland. My main messages are:

1. English is the best and the worst language in science: best for being understandable to the most people, but worst for making a connection with others.
2. Less popular languages mean better connection!
3. Multilingualism acts as self-promotion: it helps you to get noticed!
4. You don’t need to speak a language well to use it effectively: you can still make a connection!

This video was recorded at the Polyglot Gathering Online 2021 (https://www.polyglotgathering.com).

more » « less
Video Language:
Dutch
Duration:
45:55
http://www.youtube.com/watch?v=tre3kpqbxPQ
Format: Youtube
Primary
Original
Synced
Added   by Polyglot Gathering
Format: Youtube
Primary
Original
Synced
This video is part of Amara Public.

Subtitles download

Completed subtitles (1)