Return to Video

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

 • 0:02 - 0:04
  Энэ бол гамшгийн сургалт биш.
 • 0:04 - 0:07
  Миний нэрийг Грета Тунбэрг гэдэг.
 • 0:07 - 0:10
  Бид бүхэн мөхлийн ирмэг дээр
  амьдарч байна.
 • 0:11 - 0:14
  Дэлхийн уур амьсгал улам доройтсоор.
 • 0:14 - 0:18
  Яг над шиг боловсролтой хүүхдүүд
  үүнийг эсрэг юу ч хийж чадахгүй байна.
 • 0:19 - 0:21
  Гэхдээ бид үүнийг өөрчилж чадна.
 • 0:21 - 0:23
  Та бүхэн үүнийг өөрчилж чадна.
 • 0:23 - 0:27
  Амьд үлдэхийн тулд бид
  утаа гаргахаа болих хэрэгтэй.
 • 0:27 - 0:30
  Гэхдээ энэ нь хангалттай биш.
 • 0:30 - 0:33
  Бидэнд үүний эсрэг маш
  олон шийдлүүд бий.
 • 0:33 - 0:35
  Гэхдээ хамгийн боломжит
  шийдэл нь юу байх бол?
 • 0:36 - 0:38
  Жоржид анхаарлаа хандуулцгаая.
 • 0:38 - 0:43
  Нүүрстөрөгчийн агаараас сорон авдаг
 • 0:43 - 0:44
  маш хямдхан
 • 0:44 - 0:46
  нэгэн шидэт технологи байдаг.
 • 0:47 - 0:48
  Үүнийг бид
 • 0:48 - 0:49
  мод гэдэг.
 • 0:49 - 0:54
  Мод бол цаг уурын өөрчлөлттэй
  тэмцэх гайхамшигтай шийдэл.
 • 0:54 - 0:57
  Мангров, намаг, ширэнгэ,
  шавар, далайн ёроол,
 • 0:57 - 0:59
  усан доорх амьдрал, шүрэн арал.
 • 0:59 - 1:03
  Дээрх бүхэн агаараас нүүрстөрөгчийн
  сорж устгадаг.
 • 1:03 - 1:08
  Байгаль бол цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг
  ашиглаж болох бидний багаж.
 • 1:09 - 1:12
  Эдгээр шийдлүүд нь бүхнийг өөрчлөх болно.
 • 1:12 - 1:14
  Гайхамшигтай байгаа биз?
 • 1:14 - 1:18
  Гэхдээ бид яг одооных шиг ээ хорт утааг
 • 1:20 - 1:22
  тоохгүй орхивол
 • 1:22 - 1:24
  энэ нь жинхэнэ гамшиг болно.
 • 1:26 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:39
 • 1:39 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:44 - 1:45
 • 1:45 - 1:47
 • 1:47 - 1:50
 • 1:50 - 1:54
 • 1:54 - 1:57
 • 1:57 - 1:59
 • 1:59 - 2:01
 • 2:01 - 2:03
 • 2:03 - 2:04
 • 2:04 - 2:05
 • 2:05 - 2:06
 • 2:06 - 2:07
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:10
 • 2:10 - 2:11
 • 2:11 - 2:13
 • 2:13 - 2:16
 • 2:16 - 2:19
 • 2:19 - 2:21
 • 2:21 - 2:22
 • 2:22 - 2:25
 • 2:25 - 2:27
 • 2:27 - 2:30
 • 2:31 - 2:32
 • 2:33 - 2:36
 • 2:36 - 2:38
 • 2:39 - 2:41
 • 2:41 - 2:42
 • 2:42 - 2:43
 • 2:43 - 2:44
 • 2:45 - 2:46
 • 2:46 - 2:50
 • 2:50 - 2:53
 • 2:53 - 2:55
 • 2:55 - 2:58
 • 2:58 - 3:00
 • 3:00 - 3:01
 • 3:01 - 3:04
 • 3:04 - 3:05
 • 3:05 - 3:06
 • 3:14 - 3:16
 • 3:18 - 3:20
 • 3:23 - 3:25
 • 3:25 - 3:27
 • 3:27 - 3:29
Title:
NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Mongolian subtitles

Revisions