Return to Video

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

  • 0:02 - 0:04
    זה לא תרגיל
  • 0:04 - 0:07
    קוראים לי גרטה טונברג
  • 0:07 - 0:10
    אנחנו חיים בתחילתה של הכחדה המונית
  • 0:11 - 0:14
    האקלים שלנו הולך ונהרס
  • 0:14 - 0:18
    ילדים כמוני מוותרים על החינוך שלהם כדי להפגין
  • 0:19 - 0:21
    אבל אנחנו עדיין יכולים לתקן את זה
  • 0:21 - 0:23
    אתם עדיין יכולים לתקן את זה
  • 0:23 - 0:27
    בכדי לשרוד אנחנו חייבים להפסיק לשרוף דלק מאובנים
  • 0:27 - 0:30
    אבל זה לבדו, עדיין לא מספיק
  • 0:30 - 0:33
    יש דיבורים על פתרונות רבים
  • 0:33 - 0:35
    אבל מה עם הפתרון שנמצא ממש לנגד עינינו?
  • 0:36 - 0:38
    אני אתן לחבר שלי, ג'ורג' להסביר
  • 0:38 - 0:43
    ישנה מכונת קסם ששואבת את הפחמן מהאוויר
  • 0:43 - 0:44
    עולה מעט מאוד
  • 0:44 - 0:46
    ובונה את עצמה
  • 0:47 - 0:48
    זה נקרא...
  • 0:48 - 0:49
    עץ
  • 0:49 - 0:54
    עצים זו דוגמא לפתרון טבעי למשבר האקלים
  • 0:54 - 0:57
    מנגרובים, ביצות כבול, ג'ונגלים, ביצות עשב, קרקעית הים
  • 0:57 - 0:59
    יער עצות, ביצות, ריף אלמוגים
  • 0:59 - 1:03
    הם לוקחים את הפחמן מהאוויר
    ונועלים אותו אצלם
  • 1:03 - 1:08
    הטבע הוא כלי שיכול לשמש אותנו
    לתקן את האקלים השבור שלנו
  • 1:09 - 1:12
    הפתרונות הטבעיים הללו
    יכולים לעשות הבדל עצום
  • 1:12 - 1:14
    מגניב, נכון?
  • 1:14 - 1:18
    אבל רק במידה ונשאיר
    את דלק המאובנים באדמה
  • 1:20 - 1:22
    הנה החלק המטורף
  • 1:22 - 1:24
    נכון לרגע זה
    אנחנו מתעלמים מהם
  • 1:26 - 1:31
    אנחנו מבזבזים פי 1000 יותר
    על סבסוד דלק מאובנים
  • 1:31 - 1:33
    מאשר על פתרונות המבוססים על הטבע
  • 1:33 - 1:35
    פתרונות טבעיים מהווים רק 2%
  • 1:35 - 1:39
    מכל ההוצאות לטובת פתרון למשבר האקלים
  • 1:39 - 1:41
    זה הכסף שלכם
  • 1:41 - 1:43
    אלה המיסים והחסכונות שלכם
  • 1:44 - 1:45
    אפילו יותר מטורף מזה,
  • 1:45 - 1:47
    ברגע זה אנחנו זקוקים לטבע יותר מתמיד
  • 1:47 - 1:50
    אנחנו מחסלים אותו מהר מאי פעם
  • 1:50 - 1:54
    עד 200 מיני בע"ח נכחדים בכל יום
  • 1:54 - 1:57
    רוב הקרח באזור הארקטי הפשיר
  • 1:57 - 1:59
    רוב חיות הבר כבר לא אתנו
  • 1:59 - 2:01
    רוב האדמה נהרסה
  • 2:01 - 2:03
    אז מה נעשה?
  • 2:03 - 2:04
    מה אתם צריכים לעשות?
  • 2:04 - 2:05
    זה פשוט...
  • 2:05 - 2:06
    אנחנו צריכים
  • 2:06 - 2:07
    "הגנה"
  • 2:07 - 2:09
    "שחזור"
  • 2:09 - 2:10
    ו"מימון"
  • 2:10 - 2:11
    "הגנה"
  • 2:11 - 2:13
    יערות הגשם הולכים ונכרתים
  • 2:13 - 2:16
    בקצב של 30 מגרשי כדורגל בדקה
  • 2:16 - 2:19
    כשהטבע עושה משהו חיוני
  • 2:19 - 2:21
    אנחנו חייבים להגן עליו
  • 2:21 - 2:22
    "שחזור"
  • 2:22 - 2:25
    רוב הכוכב שלנו נפגע
  • 2:25 - 2:27
    אבל הטבע יכול להתחדש
  • 2:27 - 2:30
    ואנחנו יכולים לעזור למערכות האקולוגיות להירפא
  • 2:31 - 2:32
    "מימון"
  • 2:33 - 2:36
    אנחנו חייבים להפסיק לממן דברים שהורסים את הטבע
  • 2:36 - 2:38
    ולשלם על דברים שעוזרים לו
  • 2:39 - 2:41
    זה כזה פשוט
  • 2:41 - 2:42
    "הגנה"
  • 2:42 - 2:43
    "שחזור"
  • 2:43 - 2:44
    "מימון"
  • 2:45 - 2:46
    זה יכול להיעשות מכל מקום
  • 2:46 - 2:50
    אנשים רבים כבר החלו להשתמש בפתרונות ממקורות טבעיים
  • 2:50 - 2:53
    אנחנו צריכים לעשות את זה באופן מסיבי
  • 2:53 - 2:55
    אתם יכולים להיות חלק מזה
  • 2:55 - 2:58
    הצביעו לאנשים שמגנים על הטבע
  • 2:58 - 3:00
    שתפו את הסרטון הזה,
  • 3:00 - 3:01
    דברו עליו
  • 3:01 - 3:04
    מסביב לעולם ישנן תנועות מדהימות
  • 3:04 - 3:05
    הנלחמות למען הטבע
  • 3:05 - 3:06
    הצטרפו אליהן
  • 3:14 - 3:16
    כל דבר נחשב
  • 3:18 - 3:20
    מה שאתם עושים נחשב
  • 3:23 - 3:25
    הסרטון הזה נעשה מחומר גלם ממוחזר
  • 3:25 - 3:27
    ללא טיסות וללא פליטת פחמן נטו
  • 3:27 - 3:29
    בבקשה קחו אותו והשתמשו בו
Title:
NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Hebrew subtitles

Revisions