Return to Video

OJ77T1 V ENG Subtitle Preview

 • 0:29 - 0:33
  Ik weet niet precies hoe ik
  deze lezingen zal beginnen.
 • 0:41 - 0:48
  Omdat we zes lezingen en
  zeven discussies zullen hebben,
 • 0:50 - 0:55
  wil ik erop wijzen, als het mag,
 • 0:58 - 1:07
  dat we samen over
  onze problemen gaan nadenken.
 • 1:08 - 1:14
  We gaan ons verstand gebruiken,
  helder denken,
 • 1:15 - 1:24
  en geen aanmatigende
  opvattingen, standpunten, oordelen,
 • 1:25 - 1:30
  of wat voor conclusie dan ook.
 • 1:34 - 1:37
  En daarom wordt het vrij serieus.
 • 1:41 - 1:43
  Het is geen amusement,
 • 1:44 - 1:49
  een vrije ochtend of middag,
  zaterdag en zondag,
 • 1:50 - 2:00
  maar een serieuze bijeenkomst
  om heel intens stil te staan
 • 2:00 - 2:07
  bij de vele menselijke conflicten, problemen,
  zorgen, genoegens, angsten,
 • 2:08 - 2:12
  en de aard van meditatie en zo.
 • 2:12 - 2:17
  We gaan op al deze gesprekken in,
  op al deze zaken.
 • 2:17 - 2:20
  Maar eerst wil ik er graag op wijzen,
  als het mag,
 • 2:21 - 2:25
  dat de spreker je van niets
  wil overtuigen.
 • 2:26 - 2:28
  Neem dat alsjeblieft aan.
 • 2:30 - 2:34
  Hij wil je niet overtuigen
  om zijn lijn van denken te volgen.
 • 2:34 - 2:36
  Nogmaals: neem dat alsjeblieft aan.
 • 2:37 - 2:43
  Hij biedt geen
  bepaalde ideologieën aan,
 • 2:44 - 2:47
  noch overtuigingen of conclusies,
 • 2:48 - 2:51
  omdat die de wereld verdeeld hebben,
 • 2:51 - 2:55
  mensen, de een tegenover de ander.
 • 2:57 - 3:01
  Dus we zijn totaal niet bezig
  met dit soort zaken,
 • 3:02 - 3:08
  noch met een overtuiging, conclusie,
  standpunten of oordelen.
 • 3:10 - 3:16
  Maar we gaan samen,
  en we bedoelen samen,
 • 3:17 - 3:26
  jij en de spreker,
  zorgvuldig, objectief,
 • 3:29 - 3:32
  kijken naar wat er om ons heen gebeurt,
 • 3:32 - 3:39
  niet romantisch, niet sentimenteel,
  maar alleen observeren,
 • 3:40 - 3:46
  zonder enige conclusie,
  zonder een standpunt te verkondigen,
 • 3:46 - 3:56
  maar alleen samen kijken en redeneren,
  samen nadenken.
 • 3:56 - 4:02
  En ik vind het heel belangrijk
  om het woord 'samen' te begrijpen.
 • 4:07 - 4:13
  De meesten van ons zijn gewend
  om naar dit soort bijeenkomsten te gaan
 • 4:15 - 4:23
  om te accepteren wat de spreker zegt
  of om het te verwerpen,
 • 4:23 - 4:28
  het ene standpunt of idee
  tegenover het andere,
 • 4:29 - 4:38
  of ze overtuigen je,
  door slimme argumenten,
 • 4:39 - 4:44
  om te volgen of accepteren wat hij zegt.
 • 4:45 - 4:52
  En daarom denken we samen na
  over deze problemen,
 • 4:52 - 4:54
  delen dit met elkaar.
 • 4:57 - 5:01
  Dit is echt heel belangrijk
  om te begrijpen,
 • 5:01 - 5:03
  als ik verder mag,
 • 5:04 - 5:11
  omdat je de neiging hebt om te luisteren
  alsof iemand daar aan het praten is,
 • 5:11 - 5:16
  en jij het langs je neus weg
  aanneemt of verwerpt.
 • 5:16 - 5:21
  Dat lijkt me dus
  jouw verantwoordelijkheid,
 • 5:22 - 5:24
  in de zin van
 • 5:24 - 5:34
  dat je je voorneemt, serieus,
  om samen na te denken,
 • 5:34 - 5:41
  om de precieze, ware oplossingen
  te vinden voor deze problemen
 • 5:41 - 5:46
  waardoor wij mensen gekweld worden.
 • 5:48 - 5:53
  Dat vraagt dus van ieder van ons
 • 5:54 - 6:03
  die manier van redeneren,
 • 6:03 - 6:12
  het vermogen om logisch na te denken,
  verstandig, volledig,
 • 6:12 - 6:15
  wordt enorm belangrijk.
 • 6:16 - 6:24
  We neigen naar de gedachte dat elk product
  van ons verstand, helder denken,
 • 6:24 - 6:32
  te intellectueel is en, daarom
  niet voor ieder van ons bestemd.
 • 6:33 - 6:43
  Daarentegen denk ik dat als we samen
  kunnen denken, waarnemen, redeneren,
 • 6:43 - 6:52
  terwijl we onze persoonlijke conclusies,
  standpunten, evaluaties opzijzetten,
 • 6:52 - 6:56
  wat ons wel of niet aanstaat,
 • 6:56 - 6:59
  waar we ons toe aangetrokken voelen en zo,
 • 6:59 - 7:03
  als we al die dingen opzij kunnen zetten,
 • 7:03 - 7:12
  en samen kunnen nadenken,
  grondig, verstandig,
 • 7:13 - 7:18
  dus objectief, volledig,
 • 7:18 - 7:29
  dan denk ik dat we onszelf
  grondig kunnen transformeren.
 • 7:33 - 7:38
  Want wanneer je de wereld rond reist,
  zoals de spreker doet,
 • 7:38 - 7:42
  van India, Europa en hier,
 • 7:44 - 7:55
  dan zie je enorm leed, oorlogen, geweld,
 • 7:57 - 8:06
  allerlei stommiteiten,
  terrorisme, moorden, drugs.
 • 8:06 - 8:09
  Jullie weten net zo goed als ik
  wat er gebeurt.
 • 8:11 - 8:19
  En we accepteren deze zaken
  alsof ze onvermijdelijk zijn.
 • 8:21 - 8:27
  En, omdat de meesten van ons
  traditiegetrouw zijn,
 • 8:30 - 8:38
  aanvaarden we deze dingen
  heel vanzelfsprekend en makkelijk.
 • 8:38 - 8:41
  Of we komen ertegen in opstand.
 • 8:45 - 8:49
  Maar die opstand is een reactie,
 • 8:49 - 8:56
  zoals communisme een reactie is tegen
  kapitalisme, of fascisme.
 • 8:57 - 9:07
  Nu, zonder opstand,
  zonder ergens tegenin te gaan,
 • 9:07 - 9:10
  en onze eigen kleine groep
  of communes te vormen,
 • 9:10 - 9:15
  of een bepaalde goeroe te volgen,
  of een andere,
 • 9:16 - 9:18
  uit India, of uit dit land,
 • 9:20 - 9:27
  en ze komen over de hele wereld als
  paddestoelen uit de grond, die goeroes,
 • 9:29 - 9:31
  jammergenoeg.
 • 9:32 - 9:40
  Maar als we dat zouden kunnen, zonder
  enige vorm van autoriteit te accepteren,
 • 9:46 - 9:50
  omdat er in spirituele zaken
  geen autoriteit bestaat,
 • 9:51 - 9:57
  geen goeroe, geen priester,
  geen straffen.
 • 9:59 - 10:01
  Dit is belangrijk om te begrijpen
 • 10:01 - 10:03
  wanneer we samen
 • 10:04 - 10:10
  ingaan op al deze problemen
  die wij mensen hebben,
 • 10:10 - 10:15
  al eeuwen en eeuwen,
  generatie na generatie.
 • 10:16 - 10:24
  Dus om te beginnen wijs ik er graag op
  dat er hier geen autoriteit is.
 • 10:28 - 10:33
  Wij zijn vrienden,
  twee vrienden, die het samen hebben
 • 10:33 - 10:41
  over onze conflicten,
  onze onzekerheden, ons geploeter,
 • 10:41 - 10:47
  de zaken waar wij als mensen
  mee te maken krijgen in ons leven,
 • 10:47 - 10:54
  en wat we beëindigen met de dood,
  zonder te begrijpen waar het over gaat,
 • 10:54 - 10:58
  of ons wijden aan een bepaald soort actie,
  denkend dat het de oplossing is
 • 10:58 - 11:05
  voor al onze menselijke conflicten en
  lijden en angsten.
 • 11:06 - 11:12
  Wanneer dat helder en duidelijk
  begrepen is,
 • 11:12 - 11:20
  dat er geen autoriteit is...
  de spreker heeft geen enkele autoriteit,
 • 11:21 - 11:24
  ook al zit hij op een podium,
 • 11:24 - 11:30
  want dat is alleen maar voor het gemak,
  zodat we elkaar allemaal kunnen zien.
 • 11:30 - 11:36
  Maar een beetje hoogte verleent hem
  geen autoriteit.
 • 11:37 - 11:41
  Dicht hem dus geen autoriteit toe,
 • 11:42 - 11:45
  verleen hem dat niet, geef hem dat niet.
 • 11:46 - 11:55
  En ik meen dit heel oprecht,
  want in psychologische zaken
 • 11:55 - 12:00
  die we samen heel intens
  gaan onderzoeken,
 • 12:01 - 12:09
  bestaat er geen autoriteit,
  of het nu de Europese psychologen zijn
 • 12:09 - 12:12
  of de moderne psychologen
 • 12:12 - 12:19
  of de goeroes of de boeken,
  of de redders, oud of modern,
 • 12:20 - 12:25
  autoriteit accepteren in dat
  veld van de psychologie,
 • 12:25 - 12:32
  is helderheid opgeven,
  helder denken, logica,
 • 12:33 - 12:38
  geestelijk gezond zijn en, zodoende, heel.
 • 12:38 - 12:44
  Het woord 'heel' houdt in
  een goede gezondheid hebben,
 • 12:45 - 12:53
  geestelijke gezondheid,
  en houdt ook houdt ook heiligheid in.
 • 12:53 - 12:58
  Dus, wanneer we het woord
  'heel', holistisch, gebruiken
 • 12:58 - 13:04
  omvat het dat alles -
  gezondheid, wijsheid, helderheid,
 • 13:04 - 13:08
  en dat wat heilig is, compleet.
 • 13:12 - 13:17
  Dus, zoals we zeiden,
  in het veld van de psychologie,
 • 13:17 - 13:19
  omdat er geen autoriteit bestaat,
 • 13:20 - 13:28
  schuiven we alles terzijde
  wat mensen ons verteld hebben
 • 13:28 - 13:32
  - als je dat kan -
  wat heel moeilijk is,
 • 13:32 - 13:39
  en onderzoeken we, stap voor stap,
  ook weer, als we dat kunnen,
 • 13:39 - 13:46
  het enorme probleem van het bestaan,
  van ons dagelijks leven.
 • 13:49 - 13:54
  Psychologisch gezien,
  van binnen,
 • 13:58 - 14:07
  zijn wij mensen, waar we ook zijn,
  de wereld, psychologisch gezien.
 • 14:08 - 14:15
  Wij zijn de wereld,
  de wereld ben ik en ik ben de wereld.
 • 14:16 - 14:22
  En dat is een psychologisch,
  absoluut feit.
 • 14:23 - 14:28
  Of je nu een blanke huid hebt,
  een bruine of zwarte
 • 14:29 - 14:36
  of wat dan ook, aan de buitenkant,
  welvarend, rijk, succesvol,
 • 14:36 - 14:40
  veel auto's, de hele zaak.
 • 14:40 - 14:43
  Of misschien ben je heel arm,
 • 14:43 - 14:48
  maar van binnen, heel diep,
  zijn we allemaal hetzelfde.
 • 14:48 - 14:59
  We lijden, we zijn eenzaam,
  we hebben verdriet, conflict,
 • 14:59 - 15:06
  ellende, verwarring, op iemand leunen
  om ons te vertellen wat te doen,
 • 15:08 - 15:12
  hoe te denken, wat te denken.
 • 15:12 - 15:15
  We zijn slaven van propaganda,
 • 15:18 - 15:23
  vanuit de verschillende kerken
  en verschillende religies, sekten
 • 15:23 - 15:26
  - dat is wat aan de orde is,
  over de hele wereld,
 • 15:26 - 15:33
  niet alleen politiek, door de experts,
  de regeringen en zo,
 • 15:33 - 15:41
  maar van binnen, heel diep,
  zijn we slaven van propaganda,
 • 15:41 - 15:44
  we zijn geconditioneerde mensen,
 • 15:45 - 15:48
  of we nu in India, Amerika
  of hier wonen.
 • 15:50 - 15:55
  Ik hoop dat je je dat realiseert,
  niet intellectueel,
 • 15:56 - 15:59
  niet verbaal,
  want dat heeft weinig betekenis,
 • 16:00 - 16:05
  maar dat je de realiteit ervan ziet,
 • 16:06 - 16:14
  dat jij, in Amerika, met alle rijkdom,
  geweldig land,
 • 16:14 - 16:22
  idiote mensen, aan de drugs,
  je weet wat hier allemaal gebeurt,
 • 16:23 - 16:26
  het geweld, de wreedheid,
 • 16:26 - 16:33
  de verdeelde gemeenschappen,
  gebaseerd op hun geloof en zo.
 • 16:34 - 16:38
  Maar wanneer je dat allemaal
  van tafel veegt, allemaal opzij,
 • 16:39 - 16:42
  hier, of in India of in Europa,
 • 16:42 - 16:51
  dan gaan we door dezelfde molen
  van tegenslagen, onzekerheid, diepe smart.
 • 16:54 - 16:59
  Dus wij zijn feitelijk,
  psychologisch gezien, de wereld,
 • 17:00 - 17:03
  en de wereld ben jij.
 • 17:04 - 17:14
  Wanneer je je dat feit realiseert,
  niet verbaal, niet ideologisch,
 • 17:16 - 17:26
  of als bewering van een feit,
  maar dat feit werkelijk, intens voelt,
 • 17:28 - 17:37
  je dat feit realiseert, dat jij
  niet verschilt van de ander,
 • 17:37 - 17:41
  hoe ver weg hij ook is - innerlijk -
 • 17:41 - 17:48
  want hij lijdt enorm,
  hij is ontzettend bang,
 • 17:48 - 17:52
  in tweestrijd, onzeker,
 • 17:52 - 17:58
  zowel lichamelijk,
  als psychologisch.
 • 18:01 - 18:04
  En waneer je je dat realiseert,
 • 18:04 - 18:08
  en in het onderzoeken van die realisatie
 • 18:08 - 18:11
  ben je niet bezig met
  jouw eigen kleine zelf,
 • 18:11 - 18:15
  je bent bezig met
  de mens in zijn totaliteit.
 • 18:15 - 18:17
  Begrijpt u dit?
 • 18:20 - 18:27
  Met de hele mensheid, die jij bent,
  want jij bent de wereld.
 • 18:28 - 18:33
  Dus wanneer we over
  dit soort zaken spreken,
 • 18:33 - 18:36
  zijn we bezig met de mens,
 • 18:38 - 18:42
  niet met meneer X of Y
  of iemand anders,
 • 18:42 - 18:48
  want hij is de volledige
  psychologische entiteit, als mens,
 • 18:48 - 18:51
  waar hij ook woont.
 • 18:51 - 18:56
  Ik hoop dat dit duidelijk is.
  Dit is feitelijk zo.
 • 18:56 - 18:59
  Je kan geconditioneerd zijn
  op een bepaalde manier,
 • 18:59 - 19:03
  je kan katholiek zijn, protestant,
  God weet wat jullie nog meer zijn,
 • 19:04 - 19:12
  baptisten en Jezus-aanhanger
  - je bent geconditioneerd.
 • 19:12 - 19:15
  En in India is het hetzelfde,
 • 19:15 - 19:22
  ze zijn geconditioneerd door
  duizenden jaren van bepaalde geloven,
 • 19:22 - 19:28
  bijgeloof, ideeën,
  goden en de hele boel.
 • 19:29 - 19:37
  Maar onder die conditionering,
  in de diepten van hun menselijke geest,
 • 19:37 - 19:41
  wanneer ze alleen zijn,
  wanneer ze het leven in de ogen zien,
 • 19:41 - 19:47
  dan is er leed, er is pijn,
  er is verdriet, er is onrust.
 • 19:50 - 19:55
  Dus jij bent de wereld
  en de wereld ben jij.
 • 19:58 - 20:05
  En wanneer je dat ziet
  als een werkelijk, onherroepelijk feit,
 • 20:08 - 20:12
  dan ga je compleet anders denken,
 • 20:13 - 20:16
  dan ga je observeren,
 • 20:16 - 20:26
  niet als een persoon, individu,
  die moeilijkheden en zorgen heeft,
 • 20:26 - 20:31
  maar dat de hele, volledige
  mensheid dat heeft.
 • 20:31 - 20:34
  Dan geeft jou dat een buitengewone kracht.
 • 20:34 - 20:40
  Ik weet niet of je dit allemaal snapt.
  Het geeft je buitengewone vitaliteit.
 • 20:40 - 20:45
  Dan ben je niet alleen, je bent de
  de hele geschiedenis van de mensheid,
 • 20:45 - 20:49
  als je het boek
  dat je zelf bent kan lezen.
 • 20:49 - 20:52
  En dat is wat we gaan doen,
 • 20:52 - 20:59
  we gaan samen de geschiedenis
  van de mensheid lezen,
 • 20:59 - 21:03
  opgeslagen in jou, als mens.
 • 21:08 - 21:17
  Dit is geen retoriek,
  dit is geen verbale explosie,
 • 21:20 - 21:27
  maar een serieuze factor
  waar we heel intens mee bezig zijn,
 • 21:28 - 21:36
  een feit dat we ontkennen omdat
  we denken dat we zo individueel zijn,
 • 21:36 - 21:42
  we zijn zo bezig met onszelf,
  met onze pietluttige problemen,
 • 21:43 - 21:46
  met onze kleine goeroes,
  met onze kleine overtuigingen.
 • 21:48 - 21:54
  Maar wanneer je je een
  uitzonderlijk feit realiseert,
 • 21:56 - 22:00
  dan geeft je dat geweldige kracht,
 • 22:03 - 22:11
  een enorme urgentie om jezelf
  te onderzoeken en transformeren
 • 22:11 - 22:14
  omdat jij de mensheid bent.
 • 22:14 - 22:17
  En wanneer er zo'n transformatie
  plaats vindt,
 • 22:18 - 22:21
  heb je invloed op
  het totale bewustzijn van de mensheid.
 • 22:22 - 22:24
  Ik weet niet of je je dat realiseert.
 • 22:29 - 22:34
  Je beïnvloed werkelijk
  het hele bewustzijn van de mensheid
 • 22:34 - 22:39
  omdat jij de hele mensheid bent,
 • 22:40 - 22:45
  en als jij verandert,
  fundamenteel, diep,
 • 22:46 - 22:49
  wanneer er in jou
  een psychologische revolutie plaats vindt,
 • 22:50 - 23:00
  dan, van nature, omdat jij deel
  uitmaakt van dat bewustzijn van een mens
 • 23:00 - 23:04
  die de rest van de mensheid is,
 • 23:06 - 23:10
  dan wordt het bewustzijn
  van de wereld beïnvloedt.
 • 23:12 - 23:16
  Kan je deze redenatie volgen,
  deze logica?
 • 23:18 - 23:26
  Jouw bewustzijn is beïnvloed
  door de verschillende profeten,
 • 23:26 - 23:34
  de verschillende krijgsheren:
  Hitler, Mussolini, Stalin,
 • 23:34 - 23:39
  all deze mensen hebben
  invloed op de mensheid gehad,
 • 23:42 - 23:44
  maar dat hebben we niet door.
 • 23:47 - 23:52
  En wat wij samen gaan doen,
  tijdens deze lezingen,
 • 23:53 - 24:02
  is doordringen in de lagen
  van ons bewustzijn,
 • 24:07 - 24:11
  en onderzoeken of het mogelijk is
 • 24:11 - 24:18
  om de inhoud van ons bewustzijn
  te transformeren
 • 24:20 - 24:27
  en daardoor wordt een andere dimensie
  van energie en helderheid mogelijk.
 • 24:28 - 24:31
  Daar houden we ons mee bezig,
 • 24:32 - 24:41
  en daarom is het een serieuze zaak,
  en moet het niet licht opgevat worden.
 • 24:41 - 24:45
  Als je niet geïnteresseerd bent,
  als je niet serieus bent,
 • 24:45 - 24:47
  verdoe je tijd dan niet met hier komen.
 • 24:48 - 24:53
  Het is zonde van je energie,
  en dat meen ik echt,
 • 24:53 - 24:57
  omdat dit heel,
  heel, heel serieus is,
 • 25:02 - 25:12
  en het is vrijwillig, niet een kwestie van
  overhalen of belonen,
 • 25:14 - 25:19
  want onze conditionering
  is ingesteld op beloning en straf.
 • 25:21 - 25:25
  Maar, door ons bewustzijn
  te onderzoeken,
 • 25:25 - 25:29
  wat het bewustzijn van
  de hele mensheid is,
 • 25:36 - 25:41
  gaan we in onszelf rondkijken
 • 25:42 - 25:48
  en van daaruit ontdekken,
  tegenkomen wat waar is.
 • 25:49 - 25:54
  Dat gesteld, gezegd hebbend,
  wat nodig is,
 • 25:56 - 25:58
  wat mogelijk een van de
  belangrijkste zaken is,
 • 25:58 - 26:02
  wat de eerste stap is
  en daardoor de laatste stap,
 • 26:05 - 26:12
  laten we een beginnen te onderzoeken
  wat mensen verlangen,
 • 26:13 - 26:19
  wat mensen heel basaal,
  fundamenteel, innerlijk verlangen, vragen.
 • 26:24 - 26:32
  Dat wil zeggen: wat is het
  dat, als mens,
 • 26:32 - 26:35
  die de wereld vertegenwoordigd,
 • 26:37 - 26:43
  en daarom de wereld is
  - psychologisch gezien -
 • 26:43 - 26:49
  wat is het meest wezenlijke
  verlangen van zo'n mens?
 • 26:52 - 26:54
  Geef geen antwoord, alsjeblieft.
 • 26:55 - 27:01
  We hebben deze vraag gesteld
  zodat we er samen over na kunnen denken.
 • 27:09 - 27:16
  De meeste mensen,
  in een deel van hun bewustzijn,
 • 27:16 - 27:24
  willen zowel biologische,
  fysiologische,
 • 27:24 - 27:29
  als psychologische veiligheid.
 • 27:33 - 27:37
  Omdat je eten, kleding
  en beschutting nodig hebt.
 • 27:37 - 27:39
  Dat is een absolute noodzaak.
 • 27:42 - 27:48
  Maar we willen ook,
  we verlangen, we hongeren naar,
 • 27:48 - 27:54
  we zoeken psychologische veiligheid.
 • 28:00 - 28:07
  Je psychologisch over alles zeker voelen.
 • 28:09 - 28:13
  Onderzoek jezelf, observeer,
 • 28:15 - 28:21
  gebruik de spreker,
  als ik zo vrij mag zijn, als een spiegel.
 • 28:22 - 28:27
  De woorden die hij gebruikt
  zijn ,alleen maar een beschrijving
 • 28:28 - 28:32
  maar de beschrijving is niet
  dat wat beschreven wordt.
 • 28:34 - 28:40
  Nietwaar? Dus,
  je kijkt naar jezelf
 • 28:40 - 28:45
  en bent aan het ontdekken wat
  het diepste verlangen is dat je hebt,
 • 28:45 - 28:48
  dat mensen hebben.
 • 28:49 - 28:52
  En heel dit gevecht in de wereld,
 • 28:52 - 28:58
  zowel psychologisch
  als fysiologisch,
 • 28:58 - 29:02
  gaat over het vinden van veiligheid.
 • 29:04 - 29:05
  Nietwaar?
 • 29:07 - 29:13
  Het woord 'veiligheid'
  betekent veilig zijn,
 • 29:13 - 29:22
  jouw fysieke continuïteit,
  fysiek gezond zijn,
 • 29:23 - 29:30
  fysiek blijven bestaan,
  je ontwikkelen, groeien, wat dan ook
 • 29:30 - 29:39
  - en psychologische, innerlijk,
  veiligheid vinden,
 • 29:39 - 29:44
  iets vinden dat blijft,
 • 29:47 - 29:52
  omdat alles, psychologisch gezien,
  als je heel goed kijkt,
 • 29:52 - 29:55
  helemaal niet blijvend is.
 • 30:07 - 30:12
  Je relaties, psychologisch gezien,
  zijn enorm onzeker.
 • 30:14 - 30:19
  Je kan je tijdelijk veilig voelen
  in je relatie tot de ander,
 • 30:19 - 30:22
  man, vrouw en dat allemaal,
  tijdelijk.
 • 30:23 - 30:27
  Maar net die tijdelijke veiligheid
  heeft juist het gevaar in zich
 • 30:27 - 30:32
  van totaal onveilig zijn, worden.
 • 30:35 - 30:40
  Onderzoek dit alsjeblieft.
  Neem het niet aan.
 • 30:41 - 30:47
  We denken samen na,
  we zijn aan het redeneren.
 • 30:48 - 30:54
  Om er de logica, de reden,
  de zinnigheid van te zien,
 • 30:54 - 30:58
  niet omdat de spreker het zegt,
 • 30:58 - 31:02
  niet omdat hij een of andere
  stomme reputatie heeft,
 • 31:03 - 31:05
  want dat is allemaal irrelevant
 • 31:06 - 31:10
  wanneer je heel, heel
  serieus op iets ingaat.
 • 31:16 - 31:24
  Dus we vragen of er wel
  psychologische veiligheid bestaat?
 • 31:31 - 31:40
  Dat wil zeggen, we zoeken psychologische
  veiligheid binnen de familie.
 • 31:42 - 31:45
  We onderzoeken dit stap voor stap
 • 31:45 - 31:51
  - binnen de familie, te weten
  je vrouw, de kinderen.
 • 31:54 - 32:06
  Daar probeer je in je vrouw
  een relatie te vinden die veilig is,
 • 32:06 - 32:12
  blijvend, permanent,
  relatief permanent,
 • 32:12 - 32:15
  want er is altijd de dood.
 • 32:16 - 32:25
  En omdat je dit niet altijd vindt,
  zijn er scheidingen, ruzies
 • 32:25 - 32:31
  en alle voorkomende ellende,
  jaloezie, woede, haat
 • 32:32 - 32:36
  Dit weten jullie toch allemaal wel?
 • 32:41 - 32:49
  En we proberen ook veiligheid
  te vinden binnen een gemeenschap,
 • 32:49 - 32:55
  in een groep mensen,
  in communes, groot of klein.
 • 32:55 - 33:00
  We proberen veiligheid te vinden
  in de wereld, een natie.
 • 33:02 - 33:05
  Ik ben een Amerikaan,
  ik ben een Hindoe,
 • 33:05 - 33:09
  dat geeft een enorm gevoel
  van identificatie met een groep
 • 33:09 - 33:12
  en daardoor veiligheid.
 • 33:13 - 33:21
  Luister graag, zoals we zeiden,
  luister ernaar, wijs het niet af.
 • 33:23 - 33:27
  Er kan een reden voor zijn,
  of niet,
 • 33:28 - 33:40
  maar een serieus mens onderzoekt,
  en doet niet aan afwijzen of aannemen.
 • 33:43 - 33:50
  En wanneer je dus psychologische
  veiligheid in een natie zoekt,
 • 33:52 - 33:57
  en dat die natie dus verschilt
  van een andere,
 • 34:00 - 34:04
  dan heb je natuurlijk verdeeldheid
 • 34:05 - 34:09
  en waar je verdeeldheid hebt
  tussen naties,
 • 34:09 - 34:15
  waarin je, psychologisch je
  veiligheid in hebt geïnvesteerd,
 • 34:16 - 34:24
  dan hebt je oorlogen,
  economische druk, verdeeldheid.
 • 34:24 - 34:29
  Dat is wat zich echt
  afspeelt in de wereld. Nietwaar?
 • 34:30 - 34:37
  En wanneer je zekerheid
  zoekt in ideologieën,
 • 34:37 - 34:43
  - communistische, kapitalistische,
  religieuze ideologieën,
 • 34:43 - 34:51
  conclusies, beelden, kruisen
  en alles, overal ter wereld,
 • 34:53 - 34:57
  dat verdeelt ook,
  dan is er verdeeldheid.
 • 34:57 - 35:03
  Je gelooft in bepaalde idealen
  die je aanstaan,
 • 35:03 - 35:07
  die je troost schenken,
  waarin je veiligheid zoekt,
 • 35:07 - 35:12
  met een groep mensen die
  dezelfde nonsens geloven.
 • 35:13 - 35:16
  En een andere groep gelooft
  andere zaken,
 • 35:16 - 35:20
  en weer hetzelfde
  - mensen zijn verdeeld.
 • 35:21 - 35:24
  Religies hebben mensen verdeeld.
 • 35:27 - 35:30
  De christenen, de boeddhisten,
  de hindoes, de moslims,
 • 35:30 - 35:36
  de baptisten, verdeeldheid,
  die vechten ook weer,
 • 35:36 - 35:41
  elk gelooft iets buitengewoons,
  romantisch,
 • 35:41 - 35:46
  dat onrealistisch is,
  niet echt, niet feitelijk.
 • 35:48 - 36:02
  Als je dit dus allemaal ziet,
  niet theoretisch of om te vermijden
 • 36:03 - 36:07
  en zonder arrogant te worden
  of intellectueel,
 • 36:07 - 36:10
  of emotioneel gehecht,
 • 36:10 - 36:14
  maar als je dit allemaal ziet,
  heel helder,
 • 36:15 - 36:22
  dan vraag je je af of er wel
  psychologische veiligheid bestaat?
 • 36:24 - 36:28
  Nietwaar? Begrijpen jullie mijn vraag?
 • 36:33 - 36:40
  En als er geen psychologische
  veiligheid is, wat is een mens dan?
 • 36:40 - 36:42
  Het wordt chaotisch.
 • 36:42 - 36:46
  Nietwaar? Hij verliest zijn identiteit,
 • 36:46 - 36:51
  omdat hij geïdentificeerd is met Amerika,
  met Jezus,
 • 36:51 - 36:53
  met de Boeddha,
 • 36:53 - 36:57
  met een natie enzovoort, enzovoort.
 • 36:57 - 37:02
  Terwijl het verstand, logica
  zegt hoe absurd dit allemaal is!
 • 37:10 - 37:20
  Word je dan wanhopig of
  - luister alsjeblieft -
 • 37:20 - 37:31
  of, omdat je de illusie gezien hebt
  van deze verscheurende processen,
 • 37:31 - 37:41
  de onwerkelijkheid van deze verhalen,
  mythen, fantasieën zonder basis,
 • 37:42 - 37:45
  en juist de perceptie hiervan,
 • 37:46 - 37:50
  is dat niet intelligentie?
 • 37:52 - 37:55
  Nietwaar? Snapt u...?
 • 37:56 - 38:01
  Niet de intelligentie van een
  slimme, uitgekookte geest,
 • 38:03 - 38:09
  niet de intelligentie
  van kennis uit boeken,
 • 38:10 - 38:17
  maar de intelligentie die voortkomt
  uit heldere observatie.
 • 38:20 - 38:21
  Nietwaar?
 • 38:22 - 38:28
  In dat soort observatie,
  die leidt tot buitengewone intelligentie,
 • 38:28 - 38:30
  is veiligheid,
 • 38:30 - 38:36
  en dat betekent dus dat
  die intelligentie zelf veilig is.
 • 38:38 - 38:40
  Hebt u dit begrepen?
 • 38:42 - 38:49
  Nee, alsjeblieft, je moet het echt pakken,
  niet het met me eens zijn,
 • 38:49 - 38:53
  of zeggen, 'Ja, buitengewoon,
  daar heb ik nog niet aan gedacht,'
 • 38:56 - 39:00
  maar het moet deel van je zijn,
  jij moet het zelf ontdekken,
 • 39:00 - 39:02
  niet ik die het ontdek
  en het jou vertel
 • 39:02 - 39:05
  en dat je het daarom aanneemt
  of afwijst.
 • 39:06 - 39:08
  Zie je het verschil?
 • 39:12 - 39:16
  Zoals we aan het begin zeiden,
  ik ben er niet op uit om,
 • 39:16 - 39:20
  de spreker is er niet op uit
  om je van iets te overtuigen
 • 39:20 - 39:22
  ik ben geen propaganda maker -
 • 39:25 - 39:30
  ik wil niet dat je denkt zoals ik,
  want ik denk helemaal niet.
 • 39:33 - 39:35
  En dat meen ik.
 • 39:37 - 39:44
  Daar gaan we later op in,
  want dat is een buitengewoon feit,
 • 39:45 - 39:49
  het vermogen om te observeren
  zonder te denken,
 • 39:54 - 40:00
  en daardoor, in die observatie
  een geweldig inzicht te krijgen,
 • 40:02 - 40:06
  en dat inzicht
  is de allerhoogste intelligentie,
 • 40:06 - 40:09
  en die intelligentie handelt
 • 40:11 - 40:12
  - waar we op in zullen gaan,
 • 40:12 - 40:18
  wanneer we de hele structuur
  en aard van het denken bespreken.
 • 40:20 - 40:30
  Maar omdat de meesten van ons
  niet willen loslaten,
 • 40:30 - 40:36
  zo bang zijn om los te laten
  en geen veiligheid te vinden.
 • 40:37 - 40:40
  Begrijpt u? Ik kan het loslaten,
 • 40:40 - 40:43
  je kan het loslaten om een
  katholiek, protestant, communist te zijn,
 • 40:44 - 40:48
  en die hele nonsens,
  heel makkelijk.
 • 40:49 - 40:56
  Maar wanneer je dit loslaat,
  wanneer je jezelf hiervan ontdoet,
 • 40:56 - 41:01
  doe je het of vanuit een reactie,
 • 41:02 - 41:12
  of vanuit de observatie,
  op een intelligente, holistische manier,
 • 41:14 - 41:17
  met enorme helderheid,
 • 41:17 - 41:21
  van de absurditeit, de fantasieën,
  het bijgeloof.
 • 41:23 - 41:30
  En omdat je zonder enige
  vervorming ziet,
 • 41:30 - 41:32
  omdat je er niet op uit bent
  er iets uit te halen,
 • 41:33 - 41:38
  omdat je niet denkt in termen van
  straf en beloning,
 • 41:38 - 41:41
  omdat je heel helder observeert,
 • 41:42 - 41:45
  dan is intelligentie
  die helderheid van perceptie zelf,
 • 41:45 - 41:50
  Daarin ligt een buitengewone
  veiligheid,
 • 41:50 - 41:56
  niet dat je je veilig gaat voelen,
  maar intelligentie is veilig.
 • 42:03 - 42:06
  Zitten we op één lijn?
 • 42:07 - 42:10
  Hebben we onderlinge communicatie?
 • 42:10 - 42:14
  Of is het alleen maar
  verbale communicatie?
 • 42:17 - 42:26
  Verbale communicatie is nodig,
  het goede woord gebruiken
 • 42:28 - 42:33
  en jammergenoeg wordt
  het goede woord in Amerika niet gebruikt
 • 42:33 - 42:37
  - ze gebruiken het eerste de beste woord
  en denken dan dat ze iets overbrengen.
 • 42:37 - 42:40
  Maar wij gebruiken de goede woorden.
 • 42:40 - 42:48
  En communicatie houdt niet alleen
  het gebruik
 • 42:49 - 42:51
  en begrip van beiden kanten in,
 • 42:52 - 42:56
  de bedoeling en betekenis
  van het woord, correct gebruikt,
 • 42:56 - 43:07
  maar het houdt ook in dat we delen,
  delen wat er gezegd wordt,
 • 43:10 - 43:18
  wat de verantwoordelijkheid van
  samen delen, deel hebben aan.
 • 43:20 - 43:29
  Dus we communiceren
  niet alleen verbaal,
 • 43:29 - 43:35
  maar delen het feit ook intens:
 • 43:36 - 43:40
  het feit, het absolute feit,
  niet het relatieve feit,
 • 43:40 - 43:46
  het absolute feit dat
  er geen veiligheid bestaat
 • 43:46 - 43:53
  in iets dat de mens verzonnen heeft,
  psychologisch gezien.
 • 43:53 - 44:02
  Al onze religies zijn verzinsels,
  bij elkaar geraapt door het denken.
 • 44:04 - 44:09
  Al onze versplinterende bezigheden,
 • 44:10 - 44:16
  die ontstaan vanuit overtuigingen,
  dogma's, rituelen,
 • 44:18 - 44:22
  waar religie helemaal uit bestaat,
 • 44:26 - 44:37
  wanneer je dit alles heel helder ziet,
  niet als idee, maar als feit,
 • 44:37 - 44:42
  dan onthult datzelfde feit de buitengewone
  kwaliteit van intelligentie,
 • 44:42 - 44:49
  waarin volledige, complete veiligheid
  besloten is. Nietwaar?
 • 44:52 - 45:00
  Ik hoop dat dit feit over intelligentie
  nu tot je doordringt, niet morgen.
 • 45:00 - 45:04
  Ga niet naar huis met,
  'Ik denk er nog eens over na.'
 • 45:05 - 45:10
  Wanneer je er morgen over nadenkt
  heb je het al vervormd.
 • 45:12 - 45:16
  Maar we zijn nu samen aan het nadenken,
 • 45:16 - 45:22
  met ons verstand,
  ons vermogen om helder te denken.
 • 45:26 - 45:31
  Dus communicatie van het feit
  tussen jou en de spreker is nu,
 • 45:31 - 45:37
  niet ooit,
  niet wanneer het jou uitkomt.
 • 45:37 - 45:43
  Dan heb je tijd verloren,
  je hebt dagen, maanden verspild.
 • 45:43 - 45:49
  Dat doe je niet wanneer je huis
  in brandt staat. Dan handel je.
 • 45:56 - 46:07
  Wanneer je dus begaan bent, zoals
  wij allen hopelijk,
 • 46:07 - 46:14
  wanneer je intens begaan bent
  met de transformatie van de mens,
 • 46:15 - 46:19
  want de mens moet radicaal veranderen
 • 46:19 - 46:24
  - wanneer ik het woord 'man' gebruik,
  bedoel ik ook de vrouw.
 • 46:25 - 46:30
  We hebben het niet over gelijke rechten,
  vrouwen en mannen,
 • 46:31 - 46:36
  de vrouwen emancipatie en zo.
 • 46:36 - 46:40
  Wanneer ik 'man' zeg,
  bedoel ik man-vrouw.
 • 46:40 - 46:44
  Verontschuldiging dus
  wanneer ik het woord 'man' zeg.
 • 46:45 - 46:51
  Schrijf me geen brieven met,
  'Waarom gebruik je niet 'vrouw'?'
 • 46:51 - 46:54
  Zoals voorgekomen is -
 • 46:58 - 47:02
  wat betekent dat ze niet echt luisteren,
 • 47:03 - 47:08
  dat ze nog steeds maar deels luisteren.
 • 47:11 - 47:17
  We denken samen na,
  holistisch, als een geheel,
 • 47:17 - 47:22
  niet jij en ik, aparte mensen,
  samen nadenken,
 • 47:22 - 47:26
  we bekijken iets samen.
 • 47:27 - 47:33
  Wanneer je voelt dat we iets samen
  aan het doen zijn
 • 47:33 - 47:40
  dan is er veel zorg,
  een grote mate van aandacht,
 • 47:40 - 47:45
  een enorm gevoel van
  sympathie, affectie.
 • 47:46 - 47:51
  En ik gebruik dat woord
  in al die betekenissen tezamen.
 • 47:54 - 48:00
  In ons bewustzijn is
  een van de factoren dus
 • 48:00 - 48:06
  deze vraag en zoektocht naar
  psychologische zekerheid.
 • 48:06 - 48:10
  En wanneer we psychologische
  zekerheid zoeken in naties,
 • 48:10 - 48:17
  in geloof, in goeroes, in boeken,
  in ideeën en zo, in leiders,
 • 48:17 - 48:21
  omdat dit verdeeldheid veroorzaakt,
 • 48:21 - 48:27
  daarom bestaat er, fysiologisch gezien,
  verdeeldheid
 • 48:28 - 48:31
  - Hindoe, Boeddhist,
  een ander land, Engelsman,
 • 48:31 - 48:34
  Amerikaan, Nederlander,
  Duitser - verdeeldheid.
 • 48:34 - 48:39
  En daardoor, wanneer er
  psychologische hechting is
 • 48:39 - 48:42
  aan een geloof, aan een natie,
 • 48:42 - 48:49
  dan is er fysiologisch gezien onzekerheid.
  Begrijpt u, meneer?
 • 48:50 - 48:53
  Dat klopt toch? Is dat geen feit?
 • 48:54 - 48:57
  Wanneer ik me hecht aan India
  - wat niet zo is -
 • 48:57 - 49:04
  wanneer ik hecht aan India
  en alle nonsens dat India representeert,
 • 49:04 - 49:09
  allen het beeld, het romantieke,
  al die rommel
 • 49:10 - 49:13
  - wanneer ik daar dus aan gehecht ben,
 • 49:14 - 49:21
  scheid ik mijzelf psychologisch gezien
  af van de rest van de wereld,
 • 49:21 - 49:27
  en daardoor veroorzaakt
  verdeeldheid altijd conflict.
 • 49:28 - 49:33
  Wanneer een man en vrouw
  verdeeld zijn - begrijpt u?
 • 49:33 - 49:35
  Je bent getrouwd,
  je draagt al die ellende bij je.
 • 49:36 - 49:41
  Wanneer er verdeeldheid is,
  moet er wel conflict zijn, onvermijdelijk.
 • 49:42 - 49:46
  Dat is een absolute wet.
 • 49:48 - 49:50
  En deze verdeeldheid wordt veroorzaakt
 • 49:52 - 49:57
  door gehecht zijn aan
  psychologische ideeën.
 • 50:00 - 50:03
  Daardoor zijn er armoede,
 • 50:04 - 50:08
  aftakeling, oorlogen,
  terreur in de wereld.
 • 50:08 - 50:12
  de wereld is gevaarlijk
  aan het worden om in te leven.
 • 50:15 - 50:22
  Is het dus mogelijk
  voor een mens,
 • 50:22 - 50:25
  jij, die de wereld bent
 • 50:27 - 50:33
  - dat is de kern van deze zaak -
 • 50:33 - 50:37
  jij bent de wereld
  en de wereld dat ben jij.
 • 50:40 - 50:46
  En de wereld daarbuiten
  en hierbinnen,
 • 50:48 - 50:56
  is traditioneel geconditioneerd
  om een fragment te zijn
 • 50:58 - 50:59
  - begrijpt u?
 • 50:59 - 51:05
  Een fragment - een Amerikaans fragment,
  Indiaas fragment enzovoort,
 • 51:05 - 51:13
  katholiek fragment - en daardoor
  is er uiterlijk geen vrede.
 • 51:14 - 51:16
  Nietwaar?
 • 51:18 - 51:22
  En een mens kan niet bestaan zonder vrede,
  hij kan niet scheppen,
 • 51:22 - 51:27
  hij kan geen affectie voelen,
  hij kan geen compassie, liefde voelen.
 • 51:30 - 51:32
  Ok, zal ik verder gaan?
 • 51:34 - 51:43
  Dus een deel van het menselijk bewustzijn
  is het feit van het zoeken
 • 51:43 - 51:50
  en de vraag naar en het hechten aan
  een fragment,
 • 51:50 - 51:54
  waarin hij zekerheid hoopt te vinden.
 • 51:54 - 52:00
  En het transformeren
  van dat fragment,
 • 52:03 - 52:09
  waarin de mens geïnvesteerd heeft,
  in de hoop op zekerheid,
 • 52:09 - 52:12
  de volledige transformatie daarvan,
 • 52:12 - 52:15
  kan alleen gebeuren
  wanneer er intelligentie is,
 • 52:15 - 52:19
  intelligentie in de vorm van inzicht.
  Daar heb ik het over gehad.
 • 52:19 - 52:24
  Toch? Nietwaar meneer? Ziet u dat?
 • 52:25 - 52:27
  En is zich nu, niet morgen,
 • 52:27 - 52:31
  niet wanneer je naar huis gaat
  en erover nadenkt - dan ben je verloren -
 • 52:31 - 52:37
  is zich nu, zoals je hier zit,
  luistert,
 • 52:38 - 52:43
  je verstand gebruikt, vermogen, energie,
  affectie, zorgvuldigheid en aandacht,
 • 52:43 - 52:48
  die transformatie aan het voltrekken?
 • 52:50 - 52:52
  Toch, meneer?
 • 52:52 - 52:56
  Zo niet, dan luister je niet,
 • 52:58 - 53:03
  dan gebruik je je vermogen
  om helder te denken niet.
 • 53:08 - 53:12
  Of je bent verstrikt in verbale beelden
 • 53:18 - 53:22
  of in een symbool waaraan je gehecht bent,
 • 53:22 - 53:27
  want als je dat symbool loslaat
  ben je bang
 • 53:29 - 53:33
  en daardoor eenzaam
  en dan begint het allemaal.
 • 53:33 - 53:35
  We hebben het later nog over angst.
 • 53:36 - 53:46
  Maar onder het samen luisteren,
  samen redeneren,
 • 53:47 - 53:50
  onze energie verzamelen,
 • 53:51 - 53:55
  vindt die transformatie plaats,
 • 53:57 - 54:02
  die vrijheid betekent, volledige vrijheid
 • 54:02 - 54:14
  van het proberen zekerheid
  te vinden in een fragment?
 • 54:14 - 54:16
  Begrijpt u?
 • 54:26 - 54:32
  Is er vrijheid?
  Vraag er alsjeblieft om, eis het,
 • 54:36 - 54:41
  want we zullen ingaan op
  hele complexe zaken.
 • 54:41 - 54:44
  Dit is pas net het begin ervan,
 • 54:44 - 54:49
  want we gaan samen
 • 54:49 - 54:53
  in op dit hele probleem
  van wat bewustzijn is,
 • 54:57 - 55:01
  en de inhoud van bewustzijn.
 • 55:01 - 55:06
  Zonder de inhoud
  is er geen bewustzijn. Nietwaar?
 • 55:08 - 55:10
  Jullie hebben niet nagedacht
  over deze zaken.
 • 55:12 - 55:16
  Want een deel van de inhoud van je
  bewustzijn, het menselijk bewustzijn,
 • 55:16 - 55:22
  is deze behoefte aan zekerheid. Nietwaar?
 • 55:25 - 55:32
  Zekerheid in God, wat ook een woord is,
  een symbool, een geloof,
 • 55:32 - 55:38
  zekerheid in een natie, zekerheid
  in een groep, zekerheid in een commune,
 • 55:38 - 55:43
  zekerheid in je vrouw, de kinderen,
  zekerheid in ideeën.
 • 55:44 - 55:47
  Dat is onderdeel van ons bewustzijn.
 • 55:49 - 55:53
  Dat bewustzijn is bijeengebracht
 • 55:53 - 55:56
  door millenia en millenia,
 • 55:58 - 56:01
  wat wij 'evolutie' noemen.
 • 56:02 - 56:08
  Een fragment kan niet evolueren,
  het zal altijd een fragment blijven.
 • 56:08 - 56:11
  Ik vraag me af of jullie dit doorhebben.
 • 56:12 - 56:16
  Een fragment kan niet het geheel worden.
 • 56:20 - 56:27
  Dus...Hoe laat is het alsjeblieft?
  Publiek: Vijf voor twaalf.
 • 56:28 - 56:31
  K: Heb ik dan anderhalf uur gesproken?
 • 56:31 - 56:34
  P: Nee, een uur.
  K: Ah, een uur. Ok.
 • 56:36 - 56:40
  Kunnen jullie nog wat aan?
  P: Ja.
 • 56:41 - 56:46
  K: Nee, ik weet het niet. Alsjeblieft...
 • 56:54 - 56:58
  Want als je een uur hebt geluisterd,
 • 56:59 - 57:07
  zorgvuldig, met aandacht,
  voortdurend met gevoel,
 • 57:07 - 57:10
  weten jullie wat dat betekent?
 • 57:12 - 57:17
  Dan ben je het universum.
 • 57:19 - 57:21
  Nee mevrouw, geen vragen nu.
 • 57:21 - 57:25
  We bespreken dit... op dinsdag.
 • 57:28 - 57:32
  Dus een deel van ons bewustzijn,
 • 57:32 - 57:35
  wat het menselijke bewustzijn
  van de wereld is,
 • 57:36 - 57:42
  een fragment van dit bewustzijn
  is het verlangen en het zoeken
 • 57:42 - 57:45
  naar psychologische zekerheid.
 • 57:50 - 57:54
  En dat is een van de fragmenten
  van onze bewustzijnsinhoud.
 • 57:55 - 58:00
  De inhoud zorgt daarom voor bewustzijn.
 • 58:03 - 58:08
  Zie de waarheid hiervan, de logica.
 • 58:10 - 58:13
  Een van je bewustzijn zegt,
  'Ik ben een Amerikaan,
 • 58:13 - 58:16
  ik ben een Boeddhist,
  ik ben dit, ik ben dat.'
 • 58:17 - 58:21
  Of ik heb me met het een of ander
  geïdentificeerd.
 • 58:22 - 58:31
  En deze identificatie is het verlangen
  of de zucht naar zekerheid
 • 58:34 - 58:38
  - die zekerheid, tijdelijk of permanent.
 • 58:38 - 58:42
  Er bestaat geen permanente zekerheid.
 • 58:42 - 58:48
  En als er tijdelijke zekerheid is
  leidt dat tot chaos,
 • 58:48 - 58:51
  zoals we hebben laten zien.
 • 58:52 - 58:56
  Dus kan je,
  omdat je een uur geluisterd hebt
 • 58:57 - 58:59
  met hart en ziel,
 • 58:59 - 59:08
  kan je je feitelijk bewust zijn
  dat je er vrij van bent?
 • 59:14 - 59:21
  Zo niet, dan heb je of je vermogen
  om te redeneren niet gebruikt,
 • 59:21 - 59:24
  je vermogen om te luisteren
  naar iemand die zegt,
 • 59:24 - 59:27
  'Luister hier in godsnaam naar.'
 • 59:29 - 59:32
  En je kijkt niet.
 • 59:35 - 59:39
  En wanneer je niet kijkt,
  gaat niemand je daartoe overhalen,
 • 59:39 - 59:42
  de spreker al helemaal niet.
 • 59:43 - 59:49
  Overhalen, propaganda, dreigementen,
 • 59:49 - 59:55
  de belofte van een beloning of straf
  zal je nooit helpen te kijken.
 • 59:55 - 60:01
  Wanneer je onder dwang kijkt,
  is het vervormd.
 • 60:02 - 60:07
  Dus kan jij, als mens,
 • 60:07 - 60:11
  nadat we het hier samen
  een uur over gehad hebben,
 • 60:11 - 60:14
  dit buitengewone feit zien
 • 60:14 - 60:20
  en, wanneer je dit feit ziet
  en de realiteit ervan,
 • 60:20 - 60:26
  een deel van dat bewustzijn
  bevrijden van het fragment
 • 60:26 - 60:31
  dat het verlangen, het zoeken
  naar zekerheid is?
 • 60:33 - 60:36
  De geest wordt dan
  enorm wakker.
 • 60:36 - 60:38
  Begrijpt u?
 • 60:39 - 60:42
  Dan kan het ingaan
  op het probleem van angst
 • 60:42 - 60:44
  - wat we morgen en zo doen -
 • 60:44 - 60:50
  ingaan op de enorme inhoud
  van ons bewustzijn.
 • 60:51 - 60:59
  En uiteindelijk is de vraag: kan je
  de inhoud helemaal leeg maken?
 • 60:59 - 61:01
  Begrijpt u, meneer?
 • 61:02 - 61:09
  Leeg zodat -
  leeg, niet weer iets anders.
 • 61:09 - 61:12
  Wat beloning betekent.
 • 61:15 - 61:18
  We stoppen dus vandaag,
  als jullie het niet erg vinden,
 • 61:19 - 61:21
  want we hebben een uur gepraat,
 • 61:21 - 61:25
  en om een uur te luisteren
  naar serieuze zaken is behoorlijk zwaar
 • 61:25 - 61:27
  - je bent hier vermoedelijk
  niet aan gewend.
 • 61:27 - 61:30
  Ik kan wel verder maar jullie niet.
 • 61:31 - 61:37
  Dus als het goed is stoppen we
  en zien we elkaar morgenochtend weer
Title:
OJ77T1 V ENG Subtitle Preview
Video Language:
English
Duration:
01:01:47

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions