Return to Video

Krister Linder : World Humanitarian Day 2012

 • 0:00 - 0:06
  [Instrumental music] (Krister Linder - Music Artist)
 • 0:06 - 0:09
  [Krister Linder] ♪Had the strangest dream♪
 • 0:12 - 0:15
  ♪Bilog ang mundo♪
 • 0:20 - 0:24
  ♪Nasa buong paligid ang himpapawid♪
 • 0:26 - 0:29
  ♪Walang pagkabigo♪
 • 0:32 - 0:35
  (Proyekto ng Pandaigdigang Araw ng Sangkatauhan 2010)
 • 0:35 - 0:39
  ♪Ikaw ay aking bahagi♪(Proyekto ng Pandaigdigang Araw ng Sangkatauhan 2010)
 • 0:40 - 0:43
  ♪Ang mukha ng estranghero♪
 • 0:43 - 0:46
  (MAYROON) (Haiti)
 • 0:46 - 0:49
  (Sudan) (SANDAANG LIBONG TAYO)
 • 0:49 - 0:51
  ♪Tayo'y nagkakahiwalay♪
 • 0:51 - 0:54
  ♪Tayo'y nagkakahiwalay♪ (Denmark - NA NAGTATRABAHO SA BAWAT BANSA)
 • 0:54 - 0:57
  ♪Tayo'y nagkakahiwalay♪ (SA BUONG MUNDO - Kenya)
 • 0:57 - 0:58
  ♪Palagi♪ (SA BUONG MUNDO - Kenya)
 • 0:58 - 0:59
  (Mongolia)
 • 1:00 - 1:02
  ♪Sa isang pagkakataon,♪
 • 1:06 - 1:09
  ♪Nakita ko sa itong mata kung paano mo'ko kinakarga♪
 • 1:11 - 1:12
  (Thailand)
 • 1:12 - 1:13
  (ARAW-ARAW - Switzerland)
 • 1:13 - 1:14
  ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪
 • 1:14 - 1:16
  ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪ (NAGSIMULA KAMI NG GIYERA - Kenya)
 • 1:16 - 1:17
  ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪ (Somalia)
 • 1:17 - 1:18
  (SA KARAMDAMAN - Somalia)
 • 1:18 - 1:20
  (Zimbabwe)
 • 1:20 - 1:21
  ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (HUNGER - Kenya)
 • 1:21 - 1:23
  ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (AT SA PANG-AABUSO SA MGA KABABAIHAN)
 • 1:23 - 1:25
  ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪
 • 1:25 - 1:28
  ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (ANG BAWAT ISA'Y NAKATAKDANG TUMULONG - Afghanistan)
 • 1:28 - 1:31
  (WALANG BAHID NG LAHI, RELIHIYON O POLITIKA - Afghanistan)
 • 1:31 - 1:32
  (Afghanistan)
 • 1:37 - 1:39
  (Sudan)
 • 1:39 - 1:40
  (SA MILYONG-MILYONG TAO)
 • 1:40 - 1:43
  (Central African Republic)
 • 1:43 - 1:46
  (Georgia - IBUBUKLOD NA'TIN ANG MGA TAO )
 • 1:46 - 1:48
  ♪Nagkaroon ng mahabang panaginip♪
 • 1:52 - 1:53
  ♪sa pag-iwan ng Tahanan♪ (Indonesia)
 • 1:53 - 1:55
  ♪sa pag-iwan ng Tahanan♪ (ITO ANG ATING HIMPILAN - Italy)
 • 1:56 - 1:58
  (AT ITO)
 • 1:58 - 2:00
  (Atlantic Ocean - AT ITO)
 • 2:00 - 2:03
  ♪Sa pagsubok ng araw♪
 • 2:03 - 2:06
  (TAYO'Y MGA PROPESYONAL - USA)
 • 2:06 - 2:09
  ♪Nag-iisa♪ (Sa isang lugar sa Karagatang Pasipiko)
 • 2:09 - 2:11
  ♪Nag-iisa♪ (NAKASOOT NG UNIPORME - Australia)
 • 2:11 - 2:13
  ♪At sa kabiglaa'y♪
 • 2:16 - 2:18
  ♪Naalala kung paano ako binubuhat ng iyong mga mata♪
 • 2:18 - 2:20
  ♪Naalala kung paano ako binubuhat ng iyong mga mata♪(NAGTATRABAHO KAMI SA MAPANGANIB NA LUGAR)
 • 2:20 - 2:21
  ♪Naalala kung paano ako binubuhat ng iyong mga mata♪ (SUBALIT KAMI'Y WALANG DALANG ARMAS - Kenya)
 • 2:21 - 2:22
  .(SUBALIT KAMI'Y WALANG DALANG ARMAS - Kenya)
 • 2:22 - 2:24
  .(O PUMANIG NINUMAN - Switzerland)
 • 2:25 - 2:27
  ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪
 • 2:27 - 2:30
  ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪ (DAAN-DAAN SA AMI'Y KINIDNAP O PINATAY - Pakistan)
 • 2:30 - 2:36
  ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (USA)
 • 2:36 - 2:37
  ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (RWANDA)
 • 2:37 - 2:40
  ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (MGA ANAK - Brazil)
 • 2:40 - 2:43
  ♪Kung mahahanap lang kita sa loob♪ (France)
 • 2:43 - 2:44
  ♪Kung mahahanap lang kita sa loob♪ (United Arab Emirates)
 • 2:45 - 2:48
  ♪At buhatin ka tulad ng pagbuhat mo sa'kin♪
 • 2:52 - 2:58
  ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪
 • 2:59 - 3:10
  ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪
 • 3:11 - 3:13
  TAYO AY MGA MANGGAGAWANG MAKATAO
 • 3:13 - 3:14
  ♪Andito sa ilalim ng araw♪
 • 3:14 - 3:17
  ♪Andito sa ilalim ng araw♪ (Colombia)
 • 3:17 - 3:19
  ♪Andito sa ilalim ng araw♪ (Colombia - TAYO AY MGA MANGGAGAWANG MAKATAO)
 • 3:21 - 3:24
  (Occupied Palestinian Territory)
 • 3:27 - 3:36
  ♪Tayo'y lilipad at mahuhulog ng iisa♪
 • 3:36 - 3:40
  (TAYO AY MGA MANGGAGAWANG MAKATAO)
 • 3:41 - 3:48
  ♪Andito sa ilalim ng araw♪ (TAYO AY MGA MANGGAGAWANG MAKATAO)
 • 3:56 - 3:58
  ♪Tayo'y lilipad at mahuhulog ng iisa♪
 • 3:58 - 4:03
  ♪Tayo'y lilipad at mahuhulog ng iisa♪ (PANDAIGDIGANG ARAW NG SANGKATAUHAN - 19 August 2010 Humanity Neutrality Impartiality Independence)
 • 4:03 - 4:34
  [Humming]
 • 4:34 - 4:37
  [Hiyaw at palakpak]
 • 4:37 - 4:39
  (NANDITO AKO - PANDAIGDIGANG ARAW NG SANGKATAUHAN AUGUST 19 WHD-IWASHERE.ORG)
 • 4:43 - 4:47
  [Anderson Cooper] Krister Linder, by the way. That's fantastic. [Hiyaw at palakpak]
 • 4:47 - 4:53
  (NANDITO AKO - PANDAIGDIGANG ARAW NG SANGKATAUHAN AUGUST 19 WHD-IWASHERE.ORG)
 • 4:54 - 4:54
  Subtitles by volunteers at amara.org
Title:
Krister Linder : World Humanitarian Day 2012
Description:

Bantayog ng Panahon (Live)

more » « less
Video Language:
English
Team:
World Humanitarian Day
Duration:
04:55
masingkalphjohn added a translation

Filipino subtitles

Revisions