< Return to Video

İstatistikleri neden sevmelisiniz?

 • 0:01 - 0:04
  2003 yılında,
 • 0:04 - 0:06
  İngiliz hükumeti bir anket gerçekleştirdi.
 • 0:07 - 0:12
  Toplumun sayısal becerilerini
  ölçen bir anketti bu.
 • 0:12 - 0:14
  Ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı.
 • 0:14 - 0:17
  Buna göre, ülkede çalışma yaşındaki
  her 100 kişiden 47’si
 • 0:17 - 0:20
  temel seviye sayısal
  bilgilerden yoksundu.
 • 0:21 - 0:25
  Düşük bir GCSE puanına karşılık
  gelen bu seviye,
 • 0:25 - 0:29
  kesirler, yüzdeler ve ondalık sayıları
  içeren bir eksikliğin göstergesiydi.
 • 0:29 - 0:33
  Ve bu kötü sonuç hükümette
  ciddi endişelere yol açtı.
 • 0:33 - 0:35
  Politikalar değişti,
 • 0:35 - 0:36
  yatırımlar yapıldı.
 • 0:37 - 0:40
  Ve sonra, 2011 yılında anket tekrarlandı.
 • 0:40 - 0:42
  Peki tahmin edin sonuç ne oldu?
 • 0:44 - 0:45
  49’a çıktı.
 • 0:45 - 0:47
  (Gülüşmeler)
 • 0:47 - 0:49
  Doğrusu bu raporu Financial
  Times’a sunduğumda,
 • 0:49 - 0:51
  okuyuculardan biri espiriyle şöyle dedi;
 • 0:51 - 0:55
  “Anlaşılan bu durum, ülkenin
  sadece yüzde 51'ini şaşırtıyor.”
 • 0:55 - 0:57
  (Gülüşmeler)
 • 0:57 - 1:00
  Ama en dikkat çeken yanıt ise
  aslında bir öğrenciden gelmişti.
 • 1:00 - 1:04
  Yaptığım bir sunum esnasında
  elini kaldırdı ve şöyle dedi;
 • 1:05 - 1:09
  “Bu sonuca ulaşan kişinin de yüzde
  49’dan biri olmadığına emin miyiz?"
 • 1:09 - 1:10
  (Gülüşmeler)
 • 1:11 - 1:15
  Yani bu konuda bazı sıkıntılar
  yaşadığımız ortada.
 • 1:15 - 1:18
  Çünkü bunların yaşantımıza
  etkileri oldukça fazla ve
 • 1:18 - 1:19
  çağımıza kazandırdığımız çoğu değişime
 • 1:20 - 1:23
  sayılarla olan bağımızı
  ilerleterek ortak oluyoruz.
 • 1:23 - 1:25
  Bu sorun sadece
  İngiltere'ye özgü değil.
 • 1:25 - 1:26
  OECD bu yıl,
 • 1:26 - 1:30
  gençlerin sayısal yeteneklerini gösteren
  bazı sonuçlar yayınladı.
 • 1:30 - 1:34
  Buna göre, ilk sırada Amerika var ve
  buradaki gençlerin yaklaşık yüzde 40'ı
 • 1:34 - 1:38
  sayısal yönden düşük seviyede.
 • 1:38 - 1:39
  İngiltere de aynı durumda,
 • 1:39 - 1:42
  hatta bu tabloda, yüzde 20’nin üzerinde
  bir kitlenin düşük seviyede olduğu
 • 1:42 - 1:44
  7 OECD ülkesi var.
 • 1:44 - 1:47
  Bu bir sorun, çünkü bu şekilde
  olmaması gerekiyor.
 • 1:47 - 1:48
  Grafiğin sonuna baktığınızda,
 • 1:49 - 1:52
  bu oranı sadece Hollanda ve Kore için
  tek haneli seviyelerde görürsünüz.
 • 1:52 - 1:56
  Bunları bir takım sayısal sıkıntılara
  dikkat çekmek için anlattım.
 • 1:57 - 2:00
  Aslında bu çalışmalar faydalı
  olmalarının yanı sıra,
 • 2:00 - 2:05
  bence istemeden de olsa insanları iki
  gruba ayırarak, bir anlamda risk taşıyor.
 • 2:05 - 2:07
  Yani ortaya iki grup insan çıkıyor.
 • 2:08 - 2:11
  Sayılarla arası iyi olup,
  bu alanda yeteneği olanlar
 • 2:12 - 2:14
  ve olmayanlar.
 • 2:14 - 2:16
  Bugün söylemeye çalıştığım şey,
 • 2:16 - 2:19
  ben bu ayrımın yanlış olduğuna inanıyorum.
 • 2:20 - 2:21
  Yani bir sınıflandırma şart değil.
 • 2:21 - 2:24
  Bana göre sayılarla harikalar
  yaratacak düzeyde bir
 • 2:24 - 2:27
  sayısal yeteneğiniz olmak
  zorunda değil.
 • 2:27 - 2:30
  Ve şimdi anlatacaklarımın çıkış
  noktası da aslında bu konu.
 • 2:32 - 2:34
  Bunu biraz daha açmak istersek,
 • 2:34 - 2:36
  bence istatistiklere göz
  atmamız gerekir.
 • 2:36 - 2:38
  Öncelikle şunu kabul ediyorum,
 • 2:38 - 2:41
  istatistikler zihninizde canlanmakta
  biraz direniyor olabilir.
 • 2:41 - 2:42
  (Gülüşmeler)
 • 2:42 - 2:46
  İstatistik matematiğin bir parçası olsa da
  matematikçiler tam anlamıyla sevmezler.
 • 2:47 - 2:51
  Çünkü matematiğin kalanı tamamen
  hassasiyet ve kesinlik üzerinedir.
 • 2:51 - 2:53
  İstatistik ise çoğunlukla buna terstir.
 • 2:54 - 2:58
  Buna rağmen aslında ben istatistik
  dünyasına biraz geç katıldım.
 • 2:59 - 3:03
  Eğer lisans hocalarıma okuldan sonra hangi
  iki konuda ilerleyeceğimi sorsaydınız
 • 3:03 - 3:08
  istatistik ve bilgisayar programcılığını
  size muhtemelen en son sayacaklardı.
 • 3:08 - 3:12
  Ama birazdan size kendi programladığım
  bazı istatistiksel verileri göstereceğim.
 • 3:12 - 3:14
  Peki beni bu değişime sürükleyen neydi?
 • 3:14 - 3:17
  İstatistiğin aslında ilginç bir şey
  olduğunu bana ne düşündürdü?
 • 3:18 - 3:20
  Aslında nedeni istatistiğin
  bizi konu almasıydı.
 • 3:21 - 3:23
  İstatistiğin kökenine bakarsak,
 • 3:23 - 3:26
  yaşadığımız ülkenin veya
  toplumun verileriyle ilgilenen
 • 3:26 - 3:28
  ve onları konu alan bir
  bilim olduğunu görürüz.
 • 3:28 - 3:31
  Yani istatistik bizi bir
  grup olarak ele alır,
 • 3:32 - 3:33
  kişisel değil.
 • 3:33 - 3:35
  Ve sosyal varlıklar olarak,
 • 3:35 - 3:40
  bireysellikten toplum hayatına uzanan bu
  ilişkinin büyüsünü beraber yaşıyoruz.
 • 3:40 - 3:42
  Bu anlamda istatistik bilimi,
 • 3:42 - 3:45
  asıl gücünü bizi şaşırttığı
  anda göstermiş oluyor.
 • 3:46 - 3:50
  Ipsos MORI organizasyonu, son birkaç yılda
  gerçekten harika anketler gerçekleştirdi.
 • 3:50 - 3:53
  Britanya’da 1000'den fazla
  katılımcıyla bir anket yaptılar
 • 3:53 - 3:57
  ve bu kişilere İngiltere ve Galler’de
  yaşayan her 100 kişiden kaçı
 • 3:57 - 3:59
  müslümandır diye sordular.
 • 3:59 - 4:01
  Buradan çıkacak sonucun da,
 • 4:01 - 4:04
  toplumun bu konudaki düşüncesini
  yansıtması bekleniyordu.
 • 4:05 - 4:07
  Ve sonuç 24 çıktı.
 • 4:07 - 4:08
  İnsanlar böyle düşünüyordu.
 • 4:08 - 4:12
  Yani İngilizlere göre, ülkelerindeki
  her 100 kişiden 24’ü Müslümandı.
 • 4:13 - 4:14
  Ama resmi sonuçlar,
 • 4:14 - 4:17
  bu rakamın yüzde 5 olduğunu gösteriyor.
 • 4:17 - 4:20
  Bu da gösteriyor ki, algılarımız
  sonucu oluşan düşünce ile
 • 4:20 - 4:24
  istatistiklerin ortaya koyduğu gerçekler
  arasında büyük farklılıklar var.
 • 4:24 - 4:25
  Ve bu çok ilginç.
 • 4:25 - 4:28
  Peki bizdeki bu yanlış algıya
  sebep olan şey ne olabilir?
 • 4:29 - 4:31
  Bu beni oldukça heyecanlandırmıştı.
 • 4:31 - 4:34
  Bu sebeple sunumlarda bazı sorulara
  cevaplar aramaya başladım.
 • 4:34 - 4:38
  Hammersmith’te bulunan St.Paul
  kız lisesinde bir sunum yaptım.
 • 4:38 - 4:44
  Buna benzer bir izleyici grubu vardı fakat
  tamamıyla kız öğrencilerden oluşuyordu.
 • 4:44 - 4:47
  Ve kızlara şöyle dedim,
 • 4:47 - 4:53
  "Sizce İngiliz Toplumu, her yıl kaç genç
  kızın hamile kaldığını düşünüyordur? "
 • 4:54 - 4:57
  Cevabı duyan kızların suratı asıldı.
 • 4:57 - 5:02
  İngilizler her yıl bu kızların yaklaşık
  %15'inin hamile kaldığını düşünüyordu.
 • 5:03 - 5:06
  Kızlar bu duruma kızmakta
  sonuna kadar haklıydılar.
 • 5:06 - 5:09
  Çünkü resmi sonuçlara göre
  bu rakam yalnızca yüzde 0.6.
 • 5:09 - 5:12
  Yani tek bir nokta bile tam
  dolu olmuyor bu sonuca göre.
 • 5:12 - 5:16
  Sayısal sıkıntılarda olduğu gibi,
  bu da yine İngilizlere özgü değildi.
 • 5:16 - 5:20
  Ipsos MORI son yıllarda bu anketlerini
  dünya çapında genişletti.
 • 5:21 - 5:23
  Böylece Suudi Arabistanlılara
  şunu sordular;
 • 5:24 - 5:26
  Ülkenizdeki her 100 kişiden
 • 5:26 - 5:29
  kaçı aşırı kilolu veya obezdir?
 • 5:31 - 5:33
  Bu soruya karşılık, Suudilerden
  gelen cevap
 • 5:34 - 5:36
  yüzde 25’in biraz üstüydü.
 • 5:36 - 5:37
  Öyle sanıyorlardı.
 • 5:37 - 5:40
  Yani obeziteyi yüzde 25
  seviyesinde görüyorlardı.
 • 5:40 - 5:42
  Ama resmi rakamlar gerçek sonucun aslında,
 • 5:42 - 5:45
  tahminlerinin yaklaşık 3 katı
  olduğunu gösteriyor.
 • 5:45 - 5:46
  (Gülüşmeler)
 • 5:47 - 5:48
  Yani yine büyük bir fark var.
 • 5:48 - 5:50
  Şu da ilginç bir örnek.
 • 5:50 - 5:53
  Japonya’da soruluyor bu kez,
 • 5:53 - 5:58
  Japonlara ülkelerindeki kırsal kesim
  nüfusu yüzde kaçtır diye sorulmuş.
 • 5:59 - 6:03
  Ve bu soruya verdikleri cevap
  yüzde 50’nin biraz üzerinde.
 • 6:03 - 6:07
  Yani Japonlar yüzde 56’lık bir kesimin
  kırsal bölgede yaşadığını düşünüyordu.
 • 6:08 - 6:10
  Oysaki resmi sonuç yüzde 7.
 • 6:11 - 6:13
  Aradaki beklenmeyen bu fark,
 • 6:14 - 6:16
  bazıları için şaşırtıcı olurken,
  bazıları için değildir.
 • 6:16 - 6:19
  Daniel Kahneman’ın çalışmasını okuyanlar
  bunu normal karşılıyor.
 • 6:19 - 6:22
  Kendisi Nobel Ödüllü bir ekonomist.
 • 6:22 - 6:24
  Kahneman ve arkadaşı Amos Tversky,
 • 6:24 - 6:30
  uzun yıllarını algılarımız ve gerçekler
  arasındaki bu farkı araştırmakla harcadı.
 • 6:30 - 6:33
  Ve gerçek şu ki, aslında istatistiksel
  konulardaki sezgilerimiz oldukça zayıf.
 • 6:34 - 6:35
  Bunun bir çok sebebi var.
 • 6:35 - 6:39
  Kişisel deneyimler şüphesiz ki gerçekler
  üzerindeki algılarımızı etkileyebiliyor,
 • 6:39 - 6:44
  hatta bazı durumlarda bunu,
  medya üzerinde bile görebiliyoruz.
 • 6:45 - 6:46
  Kahneman bu durumu,
  şöyle açıklıyor;
 • 6:46 - 6:50
  “Gerçeği göremediğimizden yanlış
  sonuçlara ulaşabiliriz.
 • 6:50 - 6:52
  Ama aynı zamanda bunun
  farkında da değiliz."
 • 6:52 - 6:56
  Ve bu durum kararlarımız üzerinde
  büyük sonuçlar doğuruyor.
 • 6:56 - 6:59
  İstatistik ofisinde oturup
  tüm bunları düşünürken,
 • 6:59 - 7:00
  aklıma ilginç bir şey geldi.
 • 7:00 - 7:02
  Bunun dünya çapında bir
  problem olduğu kesindi,
 • 7:02 - 7:05
  ama belki de sorun yaşadığımız
  coğrafyadaydı.
 • 7:06 - 7:10
  Tüm bunlar akıllara şunu getiriyor;
  Ülkenizi ne kadar iyi tanıyorsunuz?
 • 7:10 - 7:13
  Peki bu durumda, 64 milyon insanı
  ne kadar tanıyabilirsiniz?
 • 7:14 - 7:15
  Çok fazla değildi elbette.
 • 7:15 - 7:16
  Ben yapamazdım.
 • 7:16 - 7:23
  Ve sonra aklıma bu yaklaşım tarzını daha
  yerel bir biçimde düşünme fikri geldi.
 • 7:23 - 7:24
  Şunu yapsak peki?
 • 7:24 - 7:26
  Soruyu düzenleyip şöyle soralım;
 • 7:26 - 7:28
  Bulunduğunuz çevreyi
  ne kadar tanıyorsunuz?
 • 7:28 - 7:30
  Bu şekilde cevabınız daha
  gerçekçi olur muydu?
 • 7:32 - 7:34
  Bunun için bir test hazırladım.
 • 7:34 - 7:36
  Çevrenizi ne kadar tanıyorsunuz?
 • 7:36 - 7:38
  Basit bir web uygulaması.
 • 7:38 - 7:41
  Posta kodununuzu girdikten sonra
  size bulunduğunuz yer hakkında,
 • 7:41 - 7:44
  nüfus verilerini baz
  alarak sorular soruyor.
 • 7:44 - 7:46
  Bu testi çok dikkatle hazırladım.
 • 7:46 - 7:50
  Çünkü mümkün olan en geniş insan
  kitlesine ulaşmasını istiyordum.
 • 7:50 - 7:55
  Yani sadece yüzde 49'un değil,
  herkesin uğraşmasını istedim.
 • 7:55 - 7:56
  Ve bu testi tasarlarken,
 • 7:57 - 7:58
  Şunu kullandım.
 • 7:58 - 8:03
  1920’lerden 1930’lara Otto Neurath’ın
  izotiplerinden esinlendim.
 • 8:03 - 8:09
  Bu yönteme göre sayılar, ard arda gelen
  tekrarlı şekillerle temsil ediliyordu.
 • 8:10 - 8:12
  Böylece sayılar işlevlerini geri
  planda kalarak sürdürecekti.
 • 8:13 - 8:17
  Yani miktar göstermeniz gerektiğinde yüzde
  kesir veya oran kavramına ihtiyaç duymayan
 • 8:17 - 8:20
  harika bir yöntem kullanmış olacaktınız.
 • 8:20 - 8:22
  Ve işte test.
 • 8:22 - 8:24
  Ana hatlarıyla ele alırsak,
 • 8:24 - 8:26
  sol tarafınızda tekrar eden
  şekiller bulunuyor.
 • 8:26 - 8:30
  Sağ tarafınızda ise bir harita var ve
  size soru sorulan bölgeyi gösteriyor.
 • 8:30 - 8:32
  7 soru var.
 • 8:32 - 8:36
  Her soru için 0-100 aralığında
  tek bir cevap var.
 • 8:36 - 8:40
  Testin sonunda ise toplamda 0-100
  aralığında bir puan kazanıyorsunuz.
 • 8:41 - 8:43
  Şuanda TEDx Exeter'da olduğumuzdan,
 • 8:43 - 8:47
  Exeter için, testimizdeki ilk birkaç
  soruya hızlıca bakabiliriz diye düşündüm.
 • 8:48 - 8:52
  İlk soru şöyle, buradaki her 100 kişiden
  kaçı 16 yaşın altındadır?
 • 8:53 - 8:55
  Ben aslında Exeter’i çok bilmiyorum,
 • 8:55 - 8:56
  ama bir tahminim var.
 • 8:56 - 8:59
  Tabi bu size test hakkında
  fikir verecektir.
 • 8:59 - 9:02
  Şekilleri aktifleştirmek için
  kaydıracı sürüklüyorsunuz.
 • 9:03 - 9:05
  Cevabınız için ise “Onay” a
  basmanız yeterli.
 • 9:05 - 9:08
  Böylece verdiğiniz yanıt ile gerçek
  sonuç arasındaki fark ortaya çıkıyor.
 • 9:08 - 9:10
  Ve işte sonuç.
 • 9:10 - 9:12
  Ben baya kötü
  tahmin etmişim,
 • 9:12 - 9:13
  cevap beş.
 • 9:13 - 9:14
  Sıradakine bakalım.
 • 9:14 - 9:16
  Bu seferki soru ise yaş ortalaması
  kaçtır diye soruyor.
 • 9:16 - 9:20
  Buna göre nüfusu yarısı genç,
  yarısı yaşlı olarak düşündüm
 • 9:20 - 9:22
  ve 35 gibi geldi bana.
 • 9:22 - 9:24
  Biraz orta yaş gibi düşünmüşüm.
 • 9:24 - 9:26
  (Gülüşmeler)
 • 9:28 - 9:30
  Aslında Exeter'in
  nüfusu baya genç,
 • 9:30 - 9:35
  ben bu bölgede Üniversitenin buna
  etkisini yeterince dikkate almamışım.
 • 9:35 - 9:37
  Devam ettikçe sorular zorlaşıyor.
 • 9:37 - 9:39
  Bu soru ise ev sahipleri ile ilgili.
 • 9:40 - 9:44
  Kredi veya Mortgage ile ev sahibi
  olanların oranı yüzde kaçtır?
 • 9:44 - 9:45
  Ama burada iyi düşündüm,
 • 9:45 - 9:48
  çünkü bu kez sonuçla aramdaki farkın
  50'yi geçmesini istemiyordum.
 • 9:48 - 9:49
  (Gülüşmeler)
 • 9:50 - 9:52
  Gördüğünüz gibi sorular zorlaşıyor.
 • 9:52 - 9:55
  Çünkü bir çevrede yaşıyor ve
  o toplumun bir parçasıysanız,
 • 9:55 - 9:56
  bu gibi konularda,
 • 9:56 - 10:00
  yani bir nüfusun yaşlı veya genç olup
  olmadığı konusunda ipuçları vardır.
 • 10:00 - 10:02
  Sadece çevrenize bakarak
  bunu görebilirsiniz.
 • 10:02 - 10:06
  Ama ev sahiplerinin oranı gibi konularda
  tahminde bulunmak daha zor olduğundan,
 • 10:06 - 10:09
  sezgilerimize ve öngörülerimize
  ihtiyaç duyarız.
 • 10:09 - 10:13
  Yani ev sahibi olabilecek insan sayısı
  hakkında zihnimizi yoklarız.
 • 10:14 - 10:20
  Doğrusu bu testi insanlara sunduğumuzda,
  dayandığı veriler birkaç yıl öncesinindi.
 • 10:21 - 10:24
  Yıllarca bir posta kodu girdiğimizde bize
  sadece istatistiksel veriler sunan
 • 10:24 - 10:26
  internet uygulamaları kullandık.
 • 10:26 - 10:30
  Aslında bunlar bir bakıma
  biraz eskiydi,
 • 10:30 - 10:31
  ya da pek yeni sayılmazdı.
 • 10:31 - 10:33
  Ama ben burada şunu istedim,
 • 10:33 - 10:38
  verileri bu şekilde eğlenceli bir hale
  dönüştürüp, animasyonlar kullandığımızda
 • 10:38 - 10:43
  ve bu şekliyle insanlara sunduğumuzda
  toplumun ilgisi nasıl olacaktı.
 • 10:44 - 10:45
  Şöyle ki,
 • 10:45 - 10:47
  aslında bu ilgi--
 • 10:48 - 10:50
  Beklentimin çok üstünde oldu.
 • 10:50 - 10:54
  Bir istatistik sitesinin yoğun ilgi
  nedeniyle çökmesini çok beklemiştim.
 • 10:54 - 10:56
  (Gülüşmeler)
 • 10:57 - 11:01
  Üstelik bu URL adresi “İstatistik”, “gov”
  ve “UK” kelimelerini içeriyordu
 • 11:01 - 11:04
  ve bunlar internette en az ilgi
  duyulabilecek 3 kelimeydi.
 • 11:04 - 11:07
  İşin ilginç yanı ise sitemiz
  çöktüğünde saat,
 • 11:08 - 11:10
  gece 9:44 gibiydi.
 • 11:10 - 11:13
  Çünkü insanlar kendi fikirlerini
  ifade edebildikleri bu teste
 • 11:13 - 11:16
  ancak gece boş zamanlarında
  bakabiliyorlardı.
 • 11:17 - 11:19
  48 saatlik bir zaman dilimi içerisinde,
 • 11:19 - 11:24
  bu teste katılan çeyrek milyon
  insana ulaşmış olmak
 • 11:24 - 11:26
  beni fazlasıyla heyecanlandırdı.
 • 11:26 - 11:30
  Ve üstüne bu durum İnternette ve sosyal
  medyada büyük ses getirdi.
 • 11:30 - 11:36
  Yanlış cevaplar üzerine eğlence yaratan
  birçok insan büyük bir akım başlattı.
 • 11:36 - 11:40
  Sanırım benim için de
  bundan iyisi olamazdı.
 • 11:40 - 11:44
  Bir başka eğlenceli yanı ise insanlar bunu
  politikacılara göndermeye başladı.
 • 11:44 - 11:46
  Seçim bölgeni ne kadar tanıyorsun?
 • 11:46 - 11:47
  (Gülüşmeler)
 • 11:47 - 11:49
  Ve son olarak,
 • 11:50 - 11:52
  insanları ikiye ayırmıştık hatırlarsanız.
 • 11:52 - 11:57
  Peki bu testte sayılarla arası iyi olanlar
  ne kadar iyiydi, biraz da onlara bakalım.
 • 11:57 - 12:00
  İngiltere ve Galler'den ulusal
  istatistikçi, John Pullinger
 • 12:00 - 12:02
  kendisinden oldukça iyi bir
  sonuç bekliyorsunuzdur.
 • 12:03 - 12:04
  Ama 44 aldı,
 • 12:04 - 12:06
  üstelik kendi çevresi içinde.
 • 12:06 - 12:08
  (Gülüşmeler)
 • 12:08 - 12:10
  Jeremy Paxman,
 • 12:10 - 12:12
  muhtemelen bir kadeh şarap
  ve ardından sonuç,
 • 12:13 - 12:14
  36.
 • 12:14 - 12:15
  Hatta daha kötü.
 • 12:16 - 12:19
  Bu sadece şunu gösteriyor, sayılar
  hepimize ilham verebilirler.
 • 12:19 - 12:20
  Ve hepimizi şaşırtabilirler.
 • 12:20 - 12:24
  İstatistiklerden belirsizlikler bilimi
  diyerek sık sık bahsediyoruz.
 • 12:24 - 12:25
  Bugün dikkat çekmeye
  çalıştığım şey,
 • 12:25 - 12:29
  istatistiğin aslında hepimizin,
  yani insanlığın bilimi olması.
 • 12:29 - 12:32
  Ve sayılara hayranlık duymamızın
  nedeni de, işte tam olarak bu.
 • 12:32 - 12:33
  Çok teşekkürler.
 • 12:33 - 12:35
  (Alkışlar)
Title:
İstatistikleri neden sevmelisiniz?
Speaker:
Alan Smith
Description:

İstatistikler konusundaki tahminlerinize güveniyor musunuz? Bir daha düşünün. Veri görselleştirme uzmanı Alan Smith şöyle diyor; “Kendimizi matematiğe yakın hissedelim veya hissetmeyelim, sayıları anlama ve onlarla çalışma konusundaki yeteneklerimiz çok sınırlı.” Bu keyifli konuşmada Smith, bildiklerimiz ile biliyor zannettiklerimiz arasındaki uyumsuzluğu açıklıyor.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:49
Meric Aydonat approved Turkish subtitles for Why we're so bad at statistics
Ramazan Şen accepted Turkish subtitles for Why we're so bad at statistics
Ramazan Şen edited Turkish subtitles for Why we're so bad at statistics
Alperen Özel edited Turkish subtitles for Why we're so bad at statistics
esra alantepe declined Turkish subtitles for Why we're so bad at statistics
Gülsüm Öztürk edited Turkish subtitles for Why we're so bad at statistics
Gülsüm Öztürk edited Turkish subtitles for Why we're so bad at statistics
Gülsüm Öztürk edited Turkish subtitles for Why we're so bad at statistics
Show all

Turkish subtitles

Revisions