Return to Video

Kesirlerle Bölme İşlemi

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:06
  Bir bebek T-shirt'ü yaklaşık 1 metrenin 4/5'i kadar kumaş gerektiriyor.
 • 0:06 - 0:07
  .
 • 0:07 - 0:11
  Bu durumda 48 m kumaşla kaç tane T-shirt yapılabilir?
 • 0:11 - 0:13
  Yani burada yapmak istediğimiz şey, 48 m kumaştan kaç tane 4/5'lik kumaş elde edeceğimiz.
 • 0:13 - 0:18
  .
 • 0:18 - 0:25
  48 m'lik kumaşı kaç 4/5 m'lik gruplara bölmeliyiz ve kaç grup olduğunu söylemeliyiz.
 • 0:25 - 0:30
  .
 • 0:30 - 0:31
  .
 • 0:31 - 0:32
  Çünkü bu grupların her biri bir bebek T-shirt'ü oluşturabilir.
 • 0:32 - 0:34
  .
 • 0:34 - 0:37
  Eğer 4/5 m'lik kumaşa bir bebek T-shirt'ü dersek, 4/5m'lik kumaş grubu kadar bebek T-shirt'ümüz olacaktır.
 • 0:37 - 0:41
  .
 • 0:41 - 0:43
  Şimdi, kesirle böme yapacağız.
 • 0:43 - 0:46
  eski bilgilerimizden de hatırlayacağımız gibi;
 • 0:46 - 0:51
  kesirle bölme yapmak, o kesirin çarpmaya göre tersiyle çarpma yapmakla aynıdır.
 • 0:51 - 0:52
  .
 • 0:52 - 0:57
  4/5'imiz var, yani çarpmaya göre tersi 5/4 olur.
 • 0:57 - 0:58
  .
 • 0:58 - 1:00
  Şimdi şunu diyebilirsiniz: Burada bir tam sayım ve bir kesrim var.
 • 1:00 - 1:02
  ve tam bir sayı, kesir şeklinde de yazılabilir.
 • 1:02 - 1:04
  .
 • 1:04 - 1:11
  Yani 48/1 çarpı 5/4 diyebiliriz.
 • 1:11 - 1:14
  Şimdi sadece çarpma işlemi yapacağız ve 48'i 5 ile çarpıp, sonucu 4'e böleceğiz.
 • 1:14 - 1:19
  .
 • 1:19 - 1:22
  Fakat bu bize büyük bir sayı verecektir ve işlemlerde zorluğa sebep olacaktır.
 • 1:22 - 1:24
  .
 • 1:24 - 1:26
  pay ve paydayı 4'e bölebiliriz.
 • 1:26 - 1:30
  Veya bu işlemin sonucu 48 çarpı 5, ve sonucu her ne ise bölü 4 diyebilriz.
 • 1:30 - 1:34
  .
 • 1:34 - 1:36
  Hadi şimdi paydayı 4'e bölelim.
 • 1:36 - 1:40
  48'i 4'e bölersek 12 elde ederiz ve paya yaptığımız işlemi paydaya da yapmamız gerekir.
 • 1:40 - 1:42
  .
 • 1:42 - 1:46
  Yani 4'ü 4'e bölelim, sonuç 1'dir.
 • 1:46 - 1:51
  Geriye kalan işlem 12 çarpı 5'tir, o da 60'a eşittir.
 • 1:51 - 1:57
  12 çarpı 5, 60/1'e eşittir, bu sonuç 60'la aynıdır.
 • 1:57 - 1:59
  .
 • 1:59 - 2:03
  Yani 48 m'lik kumaşla her biri 4/5 m'lik kumaş gerektiren çocuk veya bebek T-shirt'lerinden 60 tane yapılabilir.
 • 2:03 - 2:07
  .
 • 2:07 - 2:08
  Nazlı Göller
Title:
Kesirlerle Bölme İşlemi
Description:

U02_L2_T3_we5 Kesirlerle Bölme İşlemi

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
hbsolak edited Turkish subtitles for Dividing Fractions Word Problem
hbsolak added a translation

Turkish subtitles

Revisions