Return to Video

Dividing Fractions Word Problem

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:06
  เสื้อยืดทารกต้องใช้ผ้า 4/5 หลา, หรือ
 • 0:06 - 0:07
  4/5 ของหนึ่งหลา.
 • 0:07 - 0:11
  ทำเสื้อจากผ้า 48 หลาได้กี่ตัว?
 • 0:11 - 0:13
  สิ่งที่เราอยากทำ คือ
  เราอยากบอกว่า
 • 0:13 - 0:18
  เราแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4/5 หลา
  ได้กี่กลุ่มจาก 48 หลา?
 • 0:18 - 0:25
  คุณมองนี่เป็นว่า เราเอา 48 หลามา
 • 0:25 - 0:30
  แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4/5 หลา แล้วบอกว่า
 • 0:30 - 0:31
  มีกี่กลุ่ม?
 • 0:31 - 0:32
  เพราะแต่ละกลุ่มนี้
 • 0:32 - 0:34
  ทำเสื้อยืดทารกได้หนึ่งตัว.
 • 0:34 - 0:37
  ถ้าคุณให้ผ้า 4/5 หลา,
  เป็นเสื้อยืดทารกหนึ่งตัว
 • 0:37 - 0:41
  จำนวนกลุ่มของ 4/5 ก็คือ
  จำนวนเสื้อยืดทารก.
 • 0:41 - 0:43
  ตอนนี้ เมื่อเราหารด้วยเศษส่วน
  เราแค่ต้อง
 • 0:43 - 0:46
  นึกว่า มันเหมือนกับ มันเท่ากับ
 • 0:46 - 0:51
  การคูณด้วยส่วนกลับ
 • 0:51 - 0:52
  ของเศษส่วนเลย.
 • 0:52 - 0:57
  ดังนั้นถ้าเรามี 4/5 ตรงนี้,
  มันจะเป็น 5/4,
 • 0:57 - 0:58
  เป็นส่วนกลับ.
 • 0:58 - 1:00
  ทีนี้ คุณอาจบอกว่า เฮ้
  ฉันมีจำนวนเต็มตรงนี้ กับ
 • 1:00 - 1:02
  เศษส่วน และคุณแค่
  นึกว่าจำนวนเต็มใดๆ
 • 1:02 - 1:04
  เขียนเป็นเศษส่วนได้.
 • 1:04 - 1:11
  นี่เหมือนกับ 48/1 คูณ 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  ตอนนี้เราคูณมันได้แล้ว
 • 1:14 - 1:19
  และหาว่า 48 คูณ 5 เป็นเท่าใด
  แล้วหารด้วย 4, แต่มัน
 • 1:19 - 1:22
  จะเยอะมาก และหารยาก
  อะไรพวกนั้น
 • 1:22 - 1:24
  แต่เราหารตั้งแต่ตรงนี้ได้.
 • 1:24 - 1:26
  เราหารทั้งเศษและส่วนด้วย 4 ได้.
 • 1:26 - 1:30
  หรือเราบอกว่า ดูสิ นี่
  จะเท่ากับ 48 คูณ
 • 1:30 - 1:34
  5, อะไรก็ช่าง, ส่วน 4.
 • 1:34 - 1:36
  ตอนนี้ ลองหารตัวเศษด้วย 4.
 • 1:36 - 1:40
  เราหาร 48 ด้วย 4 ได้,
  และเราได้ 12,
 • 1:40 - 1:42
  และอะไรที่ทำกับตัวเศษ
  เราต้องทำ
 • 1:42 - 1:46
  กับตัวส่วนด้วย ถ้าเราหาร
  4 ด้วย 4, เราจะได้ 1.
 • 1:46 - 1:51
  แล้วเราจะเหลือ 12 คูณ 5
  ซึ่งเท่ากับ 60.
 • 1:51 - 1:57
  12 คูณ 5 ซึ่งเท่ากับ 60/1,
  ซึ่งเท่ากับ 60
 • 1:57 - 1:59
  พอดี.
 • 1:59 - 2:03
  คุณตัดเสื้อยืดทารกได้ 60 ตัว
 • 2:03 - 2:07
  จากผ้า 48 หลาถ้าแต่ละตัว
  ใช้ผ้า 4/5 หลา.
 • 2:07 - 2:08
Title:
Dividing Fractions Word Problem
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
Umnouy Ponsukcharoen edited Thai subtitles for Dividing Fractions Word Problem

Thai subtitles

Incomplete

Revisions