Return to Video

Dividera med bråk, textuppgift

 • 0:00 - 0:01
  För att sy en baby-T-shirt behövs 4/5 yards tyg, eller 4/5 av
 • 0:01 - 0:06
  För att sy en baby-T-shirt behövs 4/5 yards tyg, eller 4/5 av
 • 0:06 - 0:07
  en yard av tyg.
 • 0:07 - 0:11
  Hur många T-shirts kan man sy med 48 yards tyg?
 • 0:11 - 0:13
  Så det vi vill göra är att vi helt enkelt vill ta reda på hur
 • 0:13 - 0:18
  många grupper av 4/5 yards kan vi skapa med 48 yards?
 • 0:18 - 0:25
  Så du kan bokstavligen se det här som att du vill dela upp 48 yards
 • 0:25 - 0:30
  i grupper om 4/5 yards, och se hur många
 • 0:30 - 0:31
  grupper det blir?
 • 0:31 - 0:32
  Eftersom varje grupp kan användas
 • 0:32 - 0:34
  för en baby-T-shirt.
 • 0:34 - 0:37
  Om du ger mig 4/5 av en yard, en baby-T-shirt. Så
 • 0:37 - 0:41
  antalet grupper av 4/5 är antalet baby-T-shirts.
 • 0:41 - 0:43
  Nu när vi dividerar med ett bråk måste vi komma ihåg
 • 0:43 - 0:46
  att det är samma sak, det är helt
 • 0:46 - 0:51
  ekvivalent med att multiplicera med
 • 0:51 - 0:52
  inversen av bråket.
 • 0:52 - 0:57
  Så om vi har 4/5 här, kommer det att vara 5/4,
 • 0:57 - 0:58
  inversen.
 • 0:58 - 1:00
  Nu kanske du säger, jag har ett heltal här och
 • 1:00 - 1:02
  ett bråk här, och du måste komma ihåg att alla heltal
 • 1:02 - 1:04
  kan skrivas som bråk.
 • 1:04 - 1:11
  Det här är samma sak som 48/1 gånger 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  Nu skulle vi bara kunna multiplicera ihop det och
 • 1:14 - 1:19
  komma på vad 48 gånger 5 är, och sedan dela det med 4, men det kommer
 • 1:19 - 1:22
  att ge stora tal och det kommer att vara svårt att dela och så där,
 • 1:22 - 1:24
  men vi skulle också kunna dividera redan här.
 • 1:24 - 1:26
  Vi kan dividera täljare och nämnare med 4.
 • 1:26 - 1:30
  Eller vi kan säga, kolla, det här kommer att vara lika med 48 gånger 5,
 • 1:30 - 1:34
  vad nu det är, gånger 4.
 • 1:34 - 1:36
  Vi dividera täljaren med 4.
 • 1:36 - 1:40
  Ja, vi skulle kunna dividera 48 med 4 och få 12, och
 • 1:40 - 1:42
  vad allt vi gör i täljaren måste vi också göra
 • 1:42 - 1:46
  i nämnaren, så om vi dividerar 4 med 4 får vi 1.
 • 1:46 - 1:51
  Det vi har kvar är 12 gånger 5, som är lika med 60.
 • 1:51 - 1:57
  12 gånger 5, vilket är lika med 60/1, vilket är exakt samma
 • 1:57 - 1:59
  sak som 60.
 • 1:59 - 2:03
  Så man kan faktiskt göra 60 barn-, eller baby-T-shirts
 • 2:03 - 2:07
  med 48 yards tyg om det behövs 4/5 av en yard för var och en av dem.
 • 2:07 - 2:08
  med 48 yards tyg om det behövs 4/5 av en yard för var och en av dem.
Title:
Dividera med bråk, textuppgift
Description:

U02_L2_T3_we5 Dividera med bråk, textuppgift

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08

Swedish subtitles

Revisions