Return to Video

Dividing Fractions Word Problem

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:06
  Мајица за бебу захтева 4/5 јарди тканине, или 4/5
 • 0:06 - 0:07
  јарде тканине.
 • 0:07 - 0:11
  Колико мајица се може направити од 48 јарди?
 • 0:11 - 0:13
  Оно што ми желимо да урадимо...
  ми у суштини желимо да кажемо
 • 0:13 - 0:18
  Колико група од 4/5 јарда
  можемо направити са 48 јарди?
 • 0:18 - 0:25
  Тако да на ово дословно гледамо
  као да желимо да узмемо 48 јарди и
 • 0:25 - 0:30
  поделимо их на групе од 4/5 по јарду,
  и реците колико
 • 0:30 - 0:31
  група ту има?
 • 0:31 - 0:32
  Зато што свака од ових група може направити
 • 0:32 - 0:34
  једну беби мајицу.
 • 0:34 - 0:37
  Ако ми дате 4/5 јарда,
  једну беби мајицу, тако да је
 • 0:37 - 0:41
  број група од 4/5 једнак броју беби мајица.
 • 0:41 - 0:43
  Сада, када делимо разломком, треба да
 • 0:43 - 0:46
  запамтимо да је то иста ствар, да је то потпуно
 • 0:46 - 0:51
  еквивалентно множењу... дакле пута
 • 0:51 - 0:52
  реципрочна вредност разломка.
 • 0:52 - 0:57
  Тако да, ако имамо 4/5 овде, то ће бити 5/4,
 • 0:57 - 0:58
  реципрочно.
 • 0:58 - 1:00
  Ви можете још увек рећи:
  "Хеј, имам овде цео број и
 • 1:00 - 1:02
  разломак", и само морате да запамтите
  да било који цео број
 • 1:02 - 1:04
  може бити написан и као разломак.
 • 1:04 - 1:11
  Ово је исто као 48/1 пута 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  Ми бисмо у овом случају могли
  само да их помножимо и видимо
 • 1:14 - 1:19
  колико је 48 пута 5 и да ће то бити преко 4,
  али добили бисмо
 • 1:19 - 1:22
  велике бројеве и то би било тешко за дељење,
 • 1:22 - 1:24
  али можемо их поделити и у овој фази овде.
 • 1:24 - 1:26
  Можемо поделити бројилац и именилац са 4.
 • 1:26 - 1:30
  Или можемо рећи:
  "Хеј, ово ће бити једнако 48 пута 5,
 • 1:30 - 1:34
  колико год да је то, преко 4."
 • 1:34 - 1:36
  Хајде да поделимо бројилац са 4.
 • 1:36 - 1:40
  Можемо поделити 48 са 4, и добићемо 12, и
 • 1:40 - 1:42
  шта год урадимо бројиоцу, то морамо урадити и
 • 1:42 - 1:46
  имениоцу, тако да ако 4
  поделимо са 4, добићемо 1.
 • 1:46 - 1:51
  Тако да нам је остало 12 пута 5,
  што је једнако 60.
 • 1:51 - 1:57
  12 пута 5, једнако је 60/1, што је потпуно исто
 • 1:57 - 1:59
  као 60.
 • 1:59 - 2:03
  Тако да, заправо можете направити
  60 дечијих или беби мајица
 • 2:03 - 2:07
  од 48 јарди, ако свака од њих користи 4/5 јарда.
 • 2:07 - 2:08
Title:
Dividing Fractions Word Problem
Description:

U02_L2_T3_we5 Dividing Fractions Word Problem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions