Return to Video

Dividing Fractions Word Problem

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:05
  En t-skjorte for babyer krever
  4/5 yard (0,9144 meter) stoff,
 • 0:05 - 0:07
  eller 4/5 av en yard stoff.
 • 0:07 - 0:11
  Hvor mange t-skjorter
  kan lages av 48 yard?
 • 0:11 - 0:16
  Så det vi vil gjøre er å finne ut
  hvor mange grupper av 4/5 yard
 • 0:16 - 0:18
  vi kan lage med 48 yard?
 • 0:18 - 0:25
  Så du kan bokstavelig talt se det
  som at vi vil ta 48 yard og dele det
 • 0:25 - 0:31
  opp i grupper på 4/5 yard, og
  si hvor mange grupper det er.
 • 0:31 - 0:34
  Fordi hver av de gruppene
  kan gjøres til én t-skjorte.
 • 0:34 - 0:37
  Hvis du gir meg 4/5 av en
  yard, én babys t-skjorte,
 • 0:37 - 0:41
  så antallet grupper av
  4/5 er antallet t-skjorter.
 • 0:41 - 0:43
  Når vi deler på en brøk, må vi
 • 0:43 - 0:45
  huske på at det er det samme som,
 • 0:45 - 0:48
  det er akkurat det samme som å
 • 0:48 - 0:52
  gange med den resiproke brøken.
 • 0:52 - 0:58
  Så hvis vi har 4/5 her, blir
  den resiproke brøken 5/4.
 • 0:58 - 1:01
  Du sier kansje, hei, jeg har
  et helt tall her og en brøk,
 • 1:01 - 1:04
  og du må huske at ethvert helt
  tall kan skrives som en brøk.
 • 1:04 - 1:11
  Dette er det samme som 48/1 ganger 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  Vi kan multiplisere de nå, og finne ut hva
 • 1:14 - 1:18
  48 ganger 5 er, og det blir delt på 4.
 • 1:18 - 1:22
  Men det vil gi oss store tall,
  og det vil bli vanskelig å dele.
 • 1:22 - 1:24
  Men vi kan gjøre delingen
  nå, i dette stadiet.
 • 1:24 - 1:26
  Vi kan dele telleren og nevneren på 4.
 • 1:26 - 1:33
  Eller vi kan si, dette vil bli
  48 ganger 5, hva nå det er,
 • 1:33 - 1:34
  delt på 4.
 • 1:34 - 1:36
  La oss dele nevneren på 4.
 • 1:36 - 1:40
  Vel, vi kan dele 48 på 4, og da får vi 12,
 • 1:40 - 1:43
  og det vi gjør med telleren må
  vi også gjøre med nevneren,
 • 1:43 - 1:46
  så hvis vi deler 4 på 4, får vi 1.
 • 1:46 - 1:51
  Så da sitter vi igjen med
  12 ganger 5, som er lik 60.
 • 1:51 - 1:59
  12 ganger 5 er lik 60, delt på 1,
  som er akkurat det samme som 60.
 • 1:59 - 2:03
  Så du kan faktisk lage 60
  barne- eller baby-t-skjorter,
 • 2:03 - 2:07
  av 48 yard, hvis hver av
  dem trenger 4/5 av en yard.
 • 2:07 - 2:08
Title:
Dividing Fractions Word Problem
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions