Return to Video

Dividing Fractions Word Problem

 • 0:01 - 0:06
  Sehelai baju bayi memerlukan 4/5 ela kain atau 4/5 dari
 • 0:06 - 0:07
  seela kain.
 • 0:07 - 0:11
  Berapa helai baju yang boleh dihasilkan dari 48 ela?
 • 0:11 - 0:13
  Jadi apa yang kita cari di sini adalah
 • 0:13 - 0:18
  berapa nilai 4/5 yang boleh dihasilkan dari 48 ela?
 • 0:18 - 0:25
  Secara kasarnya apa yang kita lihat adalah kita ambil 48 ela dan
 • 0:25 - 0:30
  bahagikannya dengan 4/5 dan berapakah jumlah
 • 0:30 - 0:31
  kumpulan yang ada?
 • 0:31 - 0:32
  Sebab setiap kumpulan boleh menghasilkan
 • 0:32 - 0:34
  sehelai baju bayi.
 • 0:34 - 0:37
  Jika 4/5 ela kita boleh dapat sehelai baju bayi, jadi
 • 0:37 - 0:41
  jumlah kumpulan 4/5 adalah jumlah baju bayi.
 • 0:41 - 0:43
  Sekarang, bila kita bahagi dengan pecahan, kita cuma perlu ingat
 • 0:43 - 0:46
  yang ia sebenarnya adalah
 • 0:46 - 0:51
  serupa dengan mendarabkan dengan
 • 0:51 - 0:52
  salingan nombor pecahan tersebut.
 • 0:52 - 0:57
  Jadi kalau kita ada 4/5, ia akan jadi 5/4,
 • 0:57 - 0:58
  nilai salingannya.
 • 0:58 - 1:00
  Awak mungkin akan kata : eh, saya ada nombor bulat di sini dan
 • 1:00 - 1:02
  pecahan di sini, dan setiap nombor bulat itu
 • 1:02 - 1:04
  boleh dituliskan dalam bentuk pecahan.
 • 1:04 - 1:11
  Maka ini adalah serupa dengan 48/1x5/4
 • 1:11 - 1:14
  Sekarang, kita cuma perlu mendarabkan nombor ini,
 • 1:14 - 1:19
  dan dapatkan 48x4 kemudian jawapannya per 4,
 • 1:19 - 1:22
  tapi nanti kita akan dapat jumlah besar dan ia menyukarkan kita untuk membahagi
 • 1:22 - 1:24
  tapi kita boleh bahagi di tahap ini.
 • 1:24 - 1:26
  kita boleh bahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 4.
 • 1:26 - 1:30
  Atau kita boleh kata : lihat, ini akan jadi 48x5
 • 1:30 - 1:34
  jawapannya akan jadi per 4.
 • 1:34 - 1:36
  Sekarang, jom bahagikan pengangka dengan 4.
 • 1:36 - 1:40
  Kita boleh bahagikan 48 dengan 4 dimana jawapannya adalah 12
 • 1:40 - 1:42
  dan apa pun yang kita lakukan pada pengangka, perkara yang sama harus dilakukan
 • 1:42 - 1:46
  kepada penyebut, jadi bahagikan 4 dengan 4, kita dapat 1.
 • 1:46 - 1:51
  Jadi sekarang kita dapat 12x5=60.
 • 1:51 - 1:57
  12x5 adalah serupa dengan 60/1,
 • 1:57 - 1:59
  bersamaan dengan 60
 • 1:59 - 2:03
  Jadi kita boleh hasilkan 60 helai baju bayi
 • 2:03 - 2:07
  menggunakan 48 ela kain jika setiap satu menggunakan 4/5 ela.
Title:
Dividing Fractions Word Problem
Description:

U02_L2_T3_we5 Dividing Fractions Word Problem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
sitinurfairuzzainalabidin2 edited Malay subtitles for Dividing Fractions Word Problem
sitinurfairuzzainalabidin2 added a translation

Malay subtitles

Revisions