Return to Video

Division med brøker

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:06
  Man skal bruge 4/5 af en meter stof
 • 0:06 - 0:07
  for at lave en baby t-shirt
 • 0:07 - 0:11
  Hvor mange t-shirts kan man lave med 48 meter stof?
 • 0:11 - 0:13
  Det, vi gør, er at sige,
 • 0:13 - 0:18
  hvor mange bunker af stof på 4/5 meter kan vi lave, når vi har 48 meter stof?
 • 0:18 - 0:25
  Vi tager vores 48 meter stof
 • 0:25 - 0:30
  og deler dem i grupper med stykker på 4/5 af en meter og ser,
 • 0:30 - 0:31
  hvor mange grupper eller bunker, der er?
 • 0:31 - 0:32
  Hver bunke af stof
 • 0:32 - 0:34
  kan blive til en t-shirt.
 • 0:34 - 0:37
  .
 • 0:37 - 0:41
  Når vi dividerer med en brøk,
 • 0:41 - 0:43
  skal vi huske,
 • 0:43 - 0:46
  at det er det samme som
 • 0:46 - 0:51
  at gange med den omvendte brøk.
 • 0:51 - 0:52
  Hvis vi dividerer med 4/5,
 • 0:52 - 0:57
  svarer det til at gange
 • 0:57 - 0:58
  med 5/4.
 • 0:58 - 1:00
  Vi har stadig et helt tal og en brøk.
 • 1:00 - 1:02
  Vi skal dog huske,
 • 1:02 - 1:04
  at hele tal også kan skrives som en brøk.
 • 1:04 - 1:11
  Det her stykke er det samme som 48/1 gange 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  Vi kan gange det ud nu,
 • 1:14 - 1:19
  men 48 gange 5/4 givet et meget stort tal,
 • 1:19 - 1:22
  og det er for besværligt,
 • 1:22 - 1:24
  når vi kan forkorte allerede nu.
 • 1:24 - 1:26
  Vi kan dividere både tæller og nævner med 4,
 • 1:26 - 1:30
  eller vi kunne sige,
 • 1:30 - 1:34
  at resultatet er 48 gange 5 over 4.
 • 1:34 - 1:36
  Men lad os i stedet dividere med 4 allerede nu.
 • 1:36 - 1:40
  48 divideret med 4 er lig med 12,
 • 1:40 - 1:42
  hvad vi gør i tælleren, skal vi også gøre i nævneren.
 • 1:42 - 1:46
  4 divideret med 4 er lig med 1.
 • 1:46 - 1:51
  Nu har vi 12 gange 5 tilbage, og det er lig med 60.
 • 1:51 - 1:57
  60 over 1 er det samme som
 • 1:57 - 1:59
  60 hele eller bare 60.
 • 1:59 - 2:03
  Vi kan altså lave 60 baby t-shirts ud af 48 meter stof,
 • 2:03 - 2:07
  når man bruger 4/5 af en meter stof på en t-shirt.
 • 2:07 - 2:08
  .
Title:
Division med brøker
Description:

Tekstopgave, hvor vi skal bruge brøker til at til at finde ud af, hvor mange t-shirts vi kan lave.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
Peter Severini edited Danish subtitles for Dividing Fractions Word Problem
Orhan Klardashti edited Danish subtitles for Dividing Fractions Word Problem
Kenni Sachse added a translation

Danish subtitles

Revisions Compare revisions