Return to Video

Текстова задача с деление на дроби

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:06
  За бебешка тениска са нужни 4/5 метра плат
 • 0:06 - 0:07
  или 4/5 от 1 метър плат.
 • 0:07 - 0:11
  Колко тениски могат да се направят от 48 метра?
 • 0:11 - 0:13
  Така че това, което искаме да направим е, че по същество искаме да можем да кажем
 • 0:13 - 0:18
  колко групи от 4/5 от 1 метър можем да поберем в 48 метра.
 • 0:18 - 0:25
  Така че, буквално погледнато, това означава, че искаме да вземем 48 метра
 • 0:25 - 0:30
  и да ги разделим на групи от 4/5 от един метър, и да кажем
 • 0:30 - 0:31
  колко групи има.
 • 0:31 - 0:32
  Понеже всяка от тези групи може може да се изработи
 • 0:32 - 0:34
  една бебешка тениска.
 • 0:34 - 0:37
  Ако ми дадете 4/5 от 1 метър, една бебешка тениска,
 • 0:37 - 0:41
  така че броят на групите от 4/5 е броят на бебешките тениски.
 • 0:41 - 0:43
  Е, когато делим на дроб, просто трябва да помним,
 • 0:43 - 0:46
  че това е същото, това е изцяло съответства
 • 0:46 - 0:51
  на умножение по
 • 0:51 - 0:52
  реципрочното на дробта.
 • 0:52 - 0:57
  Така че ако имаме 4/5 тук, това ще бъде 5/4,
 • 0:57 - 0:58
  реципрочно.
 • 0:58 - 1:00
  Е, все пак можете да кажете: "Хей, аз имам цяло число тук и
 • 1:00 - 1:02
  дроб", и само трябва да помните, че всяко цяло число
 • 1:02 - 1:04
  може да се напише като дроб.
 • 1:04 - 1:11
  Това е същото нещо като 48/1, умножено по 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  Е, можем просто да умножим в този момент и да съобразим,
 • 1:14 - 1:19
  че колко е 48 по 5 и то ще бъде със знаменател 4,
 • 1:19 - 1:22
  но ще получим големи числа и ще бъде трудно да се дели и прочее,
 • 1:22 - 1:24
  но можем да делим на този етап тук.
 • 1:24 - 1:26
  Можем да разделим числителя и знаменателя на 4.
 • 1:26 - 1:30
  Или можем да кажем, че това ще бъде равно на 48 по 5,
 • 1:30 - 1:34
  колкото и да е това, разделено на 4.
 • 1:34 - 1:36
  Нека сега разделим числителя на 4.
 • 1:36 - 1:40
  Можем да разделим 48 на 4 и ще получим 12,
 • 1:40 - 1:42
  и каквото направим за числителя, трябва да го направим
 • 1:42 - 1:46
  и за знаменателя, така че ако разделим 4 на 4, получаваме 1.
 • 1:46 - 1:51
  Така, тогава оставаме с 12 по 5, което е равно на 60.
 • 1:51 - 1:57
  12 по 5, което е равно на 60/1, което е точно същото
 • 1:57 - 1:59
  като 60.
 • 1:59 - 2:03
  Така че в действителност можете да направите 60 детски или бебешки тениски
 • 2:03 - 2:07
  от 48 метра, ако всяка от тях изисква 4/5 от метъра.
 • 2:07 - 2:08
  .
Title:
Текстова задача с деление на дроби
Description:

U02_L2_T3_we5 Делене на дроби - словесна задача

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
Melli Popova edited Bulgarian subtitles for Dividing Fractions Word Problem
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Dividing Fractions Word Problem
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Dividing Fractions Word Problem
dhbot edited Bulgarian subtitles for Dividing Fractions Word Problem
Mihail Mateev added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions