< Return to Video

Vaš mozak na improvizaciji

 • 0:01 - 0:03
  Ja sam hirurg koji proučava kreativnost,
 • 0:03 - 0:06
  a nikada nisam imao pacijenta
  koji bi mi rekao:
 • 0:06 - 0:09
  "Želim da budete kreativni
  tokom moje operacije."
 • 0:09 - 0:10
  (Smeh)
 • 0:10 - 0:12
  Tako da mislim da tu postoji
  mala doza ironije.
 • 0:12 - 0:15
  Reći ću uprkos tome,
  nakon toliko obavljenih operacija,
 • 0:15 - 0:18
  da je operisanje jako slično
  sviranju muzičkog instrumenta.
 • 0:18 - 0:21
  I za mene, ova vrsta duboke
  i dugotrajne fascinacije zvukom
 • 0:21 - 0:23
  je činilac koji me naveo da budem i hirurg
 • 0:23 - 0:25
  ali i da se bavim naukom
  o zvuku, posebno muzikom.
 • 0:25 - 0:27
  I tako ću vam narednih minuta pričati
 • 0:27 - 0:28
  o svojoj karijeri,
 • 0:28 - 0:31
  o tome kako sam bio u stanju
  da proučavam muziku
 • 0:31 - 0:33
  i kako sam pokušao da se izborim
  sa ovim pitanjima
 • 0:33 - 0:35
  kako je mozak u stanju da bude kreativan.
 • 0:35 - 0:38
  Većinu ovog rada sam završio
  na Džons Hopkins Univerzitetu,
 • 0:38 - 0:41
  ali i na Nacionalnom institutu
  zdravlja gde sam prethodno radio.
 • 0:41 - 0:43
  Proći ću kroz neke naučne eksperimente
 • 0:43 - 0:45
  i pokušati da objasnim
  tri muzička eksperimenta.
 • 0:45 - 0:47
  Počeću jednim snimkom.
 • 0:47 - 0:49
  To je snimak Kita Džereta,
  poznatog džez improvizatora
 • 0:49 - 0:51
  i verovatno najpoznatiji primer
 • 0:51 - 0:54
  osobe koja stvara improvizacije
  na izuzetno visokom nivou.
 • 0:54 - 0:56
  I on će improvizovati čitave koncerte
 • 0:56 - 0:57
  iz svoje glave,
 • 0:57 - 1:00
  i nikada ih neće svirati
  na potpuno isti način.
 • 1:00 - 1:02
  I tako, kao oblik intenzivne kreativnosti,
 • 1:02 - 1:04
  mislim da je ovo sjajan primer.
 • 1:04 - 1:06
  I zašto da onda ne pustimo snimak.
 • 1:06 - 1:10
  (Muzika)
 • 2:03 - 2:06
  Zaista je neverovatno,
  fenomenalno to što se dešava ovde.
 • 2:06 - 2:09
  Uvek sam zapanjen -
  samo kao slušalac, kao obožavatelj -
 • 2:09 - 2:10
  kad god slušam ovo.
 • 2:10 - 2:12
  I mislim: kako je to uopšte moguće?
 • 2:12 - 2:14
  Kako mozak uopšte može
  da stvara toliko informacija,
 • 2:14 - 2:16
  toliko muzike, spontano?
 • 2:16 - 2:18
  Tako sam postavio ovaj koncept, naučno,
 • 2:18 - 2:21
  da je umetnička kreativnost
  magična, ali nije magija.
 • 2:22 - 2:24
  Što znači da je proizvod mozga.
 • 2:24 - 2:27
  Nema mnogo ljudi bez moždane
  aktivnosti koji stvaraju umetnost.
 • 2:27 - 2:30
  I sa tom pretpostavkom
  da je umetnička kreativnost
 • 2:30 - 2:31
  zapravo neuronski proizvod,
 • 2:31 - 2:33
  uzeo sam tu tezu da bismo
  je mogli proučavati
 • 2:33 - 2:37
  kao što bismo mogli proučavati bilo koji
  drugi složeni neurološki proces.
 • 2:37 - 2:39
  I mislim da postoje i neka podpitanja
  koja sam postavio.
 • 2:39 - 2:42
  Da li je zaista moguće
  naučno proučavati kreativnost?
 • 2:42 - 2:44
  Mislim da je to jako dobro pitanje.
 • 2:44 - 2:46
  I reći ću vam da su
  najnaučnije studije muzike
 • 2:46 - 2:48
  veoma neprovidne.
 • 2:48 - 2:51
  I kada prođete kroz njih, veoma je teško
  prepoznati muziku u njima.
 • 2:51 - 2:53
  Zapravo, deluju vrlo
  nemuzikalno u celini gledano
 • 2:53 - 2:55
  i kao da propuštaju čitavu poentu muzike.
 • 2:55 - 2:57
  I tako nas to dovodi do narednog pitanja:
 • 2:57 - 2:59
  zašto bi naučnici proučavali kreativnost?
 • 2:59 - 3:01
  Možda mi nismo prave osobe za to.
 • 3:01 - 3:03
  Pa, možda,
 • 3:03 - 3:05
  ali ja bih rekao da,
  iz naučne perspektive -
 • 3:05 - 3:07
  mi pričamo puno o inovacijama danas -
 • 3:07 - 3:09
  o nauci o inovacijama,
 • 3:09 - 3:12
  koliko razumemo način na koji je
  mozak sposoban da stvara inovacije
 • 3:12 - 3:13
  u najranijem uzrastu.
 • 3:13 - 3:17
  Istina je da znamo veoma malo o tome
  kako smo u stanju da budemo kreativni.
 • 3:17 - 3:18
  I zato mislim da ćemo tek videti
 • 3:18 - 3:20
  u narednih 10, 20, 30 godina
 • 3:20 - 3:23
  pravu nauku o kreativnosti koja je
  u razvoju i koja će tek procvetati.
 • 3:23 - 3:26
  I jer sada imamo nove metode
  koje će nam omogućiti
 • 3:26 - 3:27
  da procese kao što je jedan ovakav,
 • 3:27 - 3:30
  složena džez improvizacija,
  detaljno proučimo.
 • 3:30 - 3:31
  Tako se sve svodi na mozak.
 • 3:31 - 3:33
  Svi mi imamo ovaj izuzetan mozak,
 • 3:33 - 3:36
  koji je u najmanju ruku, slabo shvaćen.
 • 3:36 - 3:38
  Mislim da neuronaučnici
 • 3:38 - 3:40
  imaju mnogo više pitanja nego odgovora.
 • 3:40 - 3:42
  I ja vam neću dati
  previše odgovora danas,
 • 3:42 - 3:43
  samo ću postaviti puno pitanja.
 • 3:43 - 3:46
  I u osnovi to je ono
  što ja radim u laboratoriji.
 • 3:46 - 3:48
  Postavljam pitanja o tome
  šta to mozak radi,
 • 3:48 - 3:50
  a što nam omogućava da budemo kreativni.
 • 3:50 - 3:53
  Ovo je glavni metod koji koristim.
  Zove se funkcionalna magnetna rezonanca.
 • 3:53 - 3:56
  Ako ste nekada bili na magnetnoj
  rezonanci, to vam je jako slično,
 • 3:57 - 3:59
  samo je ova opremljena na specijalan način
 • 3:59 - 4:00
  da pravi slike aktivnih zona mozga.
 • 4:00 - 4:02
  Način na koji to radi je sledeći.
 • 4:02 - 4:04
  Postoji nešto što se zove BOLD slikanje,
 • 4:05 - 4:07
  i odnosi se na prikaz
  nivoa kiseonika u krvi.
 • 4:07 - 4:09
  Kada ste na funkcionalnoj
  magnetnoj rezonanci,
 • 4:09 - 4:11
  vi ste u velikom magnetu
 • 4:11 - 4:13
  koji poravnava vaše molekule
  u određenim regijama.
 • 4:13 - 4:17
  Kada je određena zona mozga aktivna,
  što znači da je neuronska zona aktivna,
 • 4:17 - 4:19
  dobija dotok krvi u to područje.
 • 4:19 - 4:21
  Taj dotok krvi izaziva povećanje
 • 4:21 - 4:23
  lokalne krvi u tom području
 • 4:23 - 4:26
  kao i promenu u koncentraciji
  deoksihemoglobina.
 • 4:26 - 4:28
  Deoksihemoglobin se može
  detektovati magnetnom rezonancom,
 • 4:28 - 4:30
  dok oksihemoglobin ne može.
 • 4:30 - 4:32
  Putem ovog metoda zaključivanja -
 • 4:32 - 4:34
  a merimo takođe i dotok krvi,
  ne neuralnu aktivnost -
 • 4:34 - 4:37
  možemo reći da je deo mozga
  koji dobija više krvi
 • 4:37 - 4:38
  aktivan tokom određenog zadatka.
 • 4:38 - 4:40
  I to je suština načina rada fMRI-a.
 • 4:40 - 4:42
  I on se koristi još od devedesetih
 • 4:42 - 4:44
  kako bi se analizirali
  neki složeni procesi.
 • 4:44 - 4:46
  Sada ću opisati studiju koju sam ja radio,
 • 4:46 - 4:49
  a to je džez u funcionalnoj
  magnetnoj rezonanci.
 • 4:49 - 4:51
  Radio sam sa svojim kolegom,
  Alanom Braunom, na NIH-u.
 • 4:51 - 4:54
  Ovo je kratak video prikaz
  kako smo radili taj projekat.
 • 4:54 - 4:57
  (Video) Čarls Lim:
  Ovo je plastična MIDI klavijatura
 • 4:57 - 4:58
  koju koristimo za Džez eksperimente.
 • 4:58 - 5:00
  A to je klavijatura sa 35 dirki
 • 5:00 - 5:02
  dizajnirana tako da stane u skener,
 • 5:02 - 5:04
  da bude magnetski sigurna,
 • 5:04 - 5:06
  da ima minimalne smetnje
 • 5:06 - 5:08
  koje bi uticale na neke nalaze
 • 5:08 - 5:11
  i ima ovaj jastuk koji može
  da se položi na sviračeve noge
 • 5:11 - 5:14
  dok sviraju u ležećem položaju,
  dok su u skeneru.
 • 5:14 - 5:17
  I to radi ovako -
  ovo ne proizvodi nikakav zvuk.
 • 5:17 - 5:19
  Ono šalje zvuk koji se zove MIDI signal -
 • 5:19 - 5:21
  ili digitalni muzički interfejs -
 • 5:21 - 5:24
  kroz ove žice u kutiju
  i potom u kompjuter,
 • 5:24 - 5:27
  koji potom aktiviraju uzorke klavira
  visokog kvaliteta poput ovog.
 • 5:27 - 5:30
  (Muzika)
 • 5:33 - 5:39
  (Muzika)
 • 5:54 - 5:56
  ČL: Ok, dakle radi.
 • 5:56 - 5:58
  Tako kroz ovu klavijaturu,
 • 5:58 - 6:01
  imamo način da proučavamo muzičke procese.
 • 6:01 - 6:03
  Pa šta onda radite sada kada
  imate ovakvu kul klavijaturu?
 • 6:03 - 6:06
  Ne možete samo reći - "Sjajno,
  imamo ovakvu klavijaturu."
 • 6:06 - 6:08
  Moramo uraditi i nekakav
  naučni eksperiment.
 • 6:08 - 6:11
  A eksperiment zaista počiva na sledećem.
 • 6:11 - 6:14
  Šta se dešava u mozgu
  tokom učenja i memorisanja,
 • 6:14 - 6:16
  a šta se dešava tokom
 • 6:16 - 6:19
  nečega što je spontano izvedeno
  ili improvizovano,
 • 6:19 - 6:21
  na način koji se poklapa motorički
 • 6:21 - 6:24
  u terminima nižeg nivoa
  senzornih motoričkih funkcija?
 • 6:24 - 6:27
  I tako, imam ovde nešto
  što zovemo paradigme.
 • 6:27 - 6:30
  Imamo ovde paradigmu skale, što je zapravo
  sviranje skale gore dole, zapamćeno.
 • 6:30 - 6:32
  I tu je i improvizacija na skali -
 • 6:32 - 6:34
  četvrtine nota, metronom, desna ruka -
 • 6:34 - 6:35
  naučno veoma sigurno,
 • 6:35 - 6:37
  ali muzički jako dosadno.
 • 6:37 - 6:40
  I onda je tu i poslednja,
  koju zovemo džez paradigma.
 • 6:40 - 6:42
  Doveli smo profesionalne
  džez muzičare u NIH,
 • 6:42 - 6:45
  oni su morali da zapamte
  ovaj deo muzike levo, niže levo -
 • 6:45 - 6:47
  što je ono što ste mene čuli da sviram -
 • 6:47 - 6:50
  i onda su morali to da improvizuju
  sa istim promenama u akordima.
 • 6:50 - 6:52
  Kliknite tu zvučnu ikonu
  sa donje leve strane,
 • 6:52 - 6:54
  to je primer onoga
  što je zapisano skenerom.
 • 6:54 - 6:59
  (Muzika)
 • 7:22 - 7:24
  I na kraju, ovo nije
  najprirodnije okruženje,
 • 7:24 - 7:26
  ali su oni u stanju
  da sviraju pravu muziku.
 • 7:26 - 7:28
  Slušao sam taj solo 200 puta,
 • 7:28 - 7:29
  i još uvek mi se sviđa.
 • 7:29 - 7:32
  I muzičarima je bilo
  izuzetno ugodno na kraju.
 • 7:32 - 7:34
  Prvo smo izračunali broj nota.
 • 7:34 - 7:36
  Da li oni zapravo sviraju
  mnogo više nota dok improvizuju?
 • 7:36 - 7:38
  Nije to bilo u pitanju.
 • 7:38 - 7:39
  Pogledali smo aktivnost mozga.
 • 7:40 - 7:41
  Pokušaću ovo da vam sažmem.
 • 7:42 - 7:45
  Ovo su kontrastne mape
  koje pokazuju razlike
 • 7:45 - 7:47
  između onoga što se dešava
  dok improvizujete
 • 7:47 - 7:49
  i onoga što radite a što je memorisano.
 • 7:49 - 7:51
  Crveno je deo koji je aktivan
  u prefrontalnom korteksu,
 • 7:51 - 7:53
  frontalnom režnju mozga.
 • 7:53 - 7:55
  Plavo je deo koji nije bio aktivan.
 • 7:55 - 7:58
  Tako smo imali taj žarišni deo,
  središnji prefrontalni korteks,
 • 7:58 - 7:59
  koji je bio aktivan.
 • 7:59 - 8:03
  Imali smo taj široki pojas koji se zove
  lateralni prefrontalni korteks
 • 8:03 - 8:05
  kome je aktivnost opadala,
  i to ću vam sada sumirati.
 • 8:05 - 8:07
  Ovo su multifunkcionalne zone mozga.
 • 8:07 - 8:10
  Kako ja to volim da kažem,
  ovo nisu džez zone mozga.
 • 8:10 - 8:12
  One radi mnogo drugih stvari
 • 8:13 - 8:14
  kao što su samorefleksija,
 • 8:14 - 8:16
  introspekcija, radna memorija
  i tako dalje.
 • 8:16 - 8:19
  Svest je smeštena u frontalnom delu.
 • 8:19 - 8:21
  Ali imamo ovu kombinaciju
 • 8:21 - 8:24
  područja koja se navodno angažuju
  tokom samoposmatranja, koja se gase,
 • 8:24 - 8:26
  i područja za koja se misli
  da su autobiografska,
 • 8:26 - 8:28
  ili samoekspresivna, koja se pale.
 • 8:28 - 8:31
  I mi mislimo, bar sad na početku -
  to je jedna studija.
 • 8:31 - 8:32
  Verovatno je pogrešna.
 • 8:33 - 8:34
  Ali to je jedna studija.
 • 8:34 - 8:37
  Mislimo, razumna je hipoteza
 • 8:37 - 8:39
  to da, kako biste bili kreativni,
 • 8:39 - 8:41
  morate da imate ovu čudnu
  disocijaciju frontalnog režnja.
 • 8:41 - 8:44
  Jedna zona se pali,
  a druga velika zona se gasi,
 • 8:44 - 8:47
  kako ne biste bili inhibirani, kako biste
  dozvolili sebi da pravite greške,
 • 8:47 - 8:49
  kako ne biste stalno gasili
 • 8:49 - 8:51
  sve te generišuće impulse.
 • 8:51 - 8:55
  E sada, mnogo ljudi zna da muzika
  nije uvek samostalna aktivnost -
 • 8:55 - 8:57
  nekada se radi u komunikaciji sa drugima.
 • 8:57 - 8:58
  I tako je sledeće pitanje:
 • 8:58 - 9:00
  šta se dešava kada muzičari
  improvizuju naizmenično -
 • 9:00 - 9:02
  improvizujuća četvorka -
 • 9:02 - 9:04
  što je nešto što se normalno
  radi u džez eksperimentu?
 • 9:04 - 9:06
  Ovo je bluz sa skalom od 12.
 • 9:06 - 9:08
  I razbio sam to na grupe skala
  od po četiri,
 • 9:08 - 9:10
  kako biste znali kako biste improvizovali.
 • 9:10 - 9:12
  Mi smo doveli muzičare
  u skener - sve isto -
 • 9:12 - 9:14
  dali smo im da memorišu ovu melodiju
 • 9:14 - 9:16
  imali smo muzičara i u kontrolnoj sobi
 • 9:16 - 9:18
  koji je improvizovao interaktivno.
 • 9:19 - 9:21
  Ovo je muzičar, Majk Poup,
 • 9:21 - 9:23
  jedan od najboljih svetskih basista
  i fenomenalni pijanista.
 • 9:29 - 9:31
  On svira komad
 • 9:31 - 9:33
  koji smo upravo videli
 • 9:33 - 9:35
  nešto bolje nego što sam ja zapisao.
 • 9:35 - 9:38
  (Video) ČL: Majk, hajde uđi.
  Čovek: Neka sila bude sa tobom.
 • 9:38 - 9:40
  Sestra: Nemaš ništa u džepovima Majk?
 • 9:40 - 9:43
  Majk Poup: Ne. Ništa nemam u džepovima.
  Sestra: OK.
 • 9:51 - 9:53
  ČL: Morate da imati ispravan stav
  kako biste pristali na to.
 • 9:53 - 9:55
  (Smeh)
 • 9:55 - 9:57
  Zapravo je na neki način i zabavno.
 • 9:58 - 10:00
  I tako sada sviramo naizmenično.
 • 10:00 - 10:02
  On je unutra. Možete videti njegove noge.
 • 10:03 - 10:06
  Ja sam u kontrolnoj sobi tamo,
  sviram naizmenično.
 • 10:07 - 10:10
  (Muzika)
 • 10:18 - 10:21
  Majk Poup: Ovo je prilično
  dobra prezentacija
 • 10:21 - 10:23
  kako to zapravo jeste.
 • 10:24 - 10:26
  I dobro je što nije prebrzo.
 • 10:26 - 10:28
  Činjenica da mi to radimo iznova i iznova
 • 10:28 - 10:31
  dozvoljava da se prilagodite okruženju.
 • 10:32 - 10:35
  Najteža stvar mi je bila
  ta kinestetička stvar,
 • 10:35 - 10:37
  da gledam svoje ruke
 • 10:37 - 10:38
  kroz dva ogledala,
 • 10:38 - 10:40
  ležeći na leđima
 • 10:40 - 10:43
  i što nisam u mogućnosti
  da pomeram išta izuzev ruku.
 • 10:43 - 10:44
  To je bio izazov.
 • 10:44 - 10:46
  Ali ipak,
 • 10:47 - 10:49
  bili su trenuci,
 • 10:49 - 10:50
  zaista,
 • 10:53 - 10:55
  pravog, istinskog zajedničkog sviranja.
 • 10:56 - 10:58
  ČL: U ovom trenutku, uzeću par trenutaka.
 • 10:59 - 11:00
  Ono što vidite ovde -
 • 11:00 - 11:02
  i činim najgori greh u nauci,
 • 11:02 - 11:04
  a to je da vam pokažem
  preliminarne podatke.
 • 11:04 - 11:06
  Ovo su podaci jednog subjekta.
 • 11:06 - 11:07
  Podaci Majka Poupa.
 • 11:07 - 11:09
  Šta vam zapravo pokazujem ovde?
 • 11:09 - 11:13
  Kada je svirao sa mnom,
  improvizovao, a ne svirao naučeno,
 • 11:13 - 11:16
  njegove lingvističke zone su se upalile,
  njegova Brokina zona,
 • 11:16 - 11:18
  što je inferiorni frontalni girus
  sa leve strane.
 • 11:18 - 11:20
  Imao je gotovo iste i sa desne strane.
 • 11:20 - 11:23
  To je zona koja je aktivna
  tokom ekspresivne komunikacije.
 • 11:23 - 11:25
  Čitava postavka da je muzika jezik,
 • 11:25 - 11:28
  možda postoji čitava neurološka osnova
  za to na kraju krajeva,
 • 11:28 - 11:31
  možemo da je vidimo kad dva muzičara
  zapravo razgovaraju kroz muziku.
 • 11:31 - 11:33
  Ovo smo uradili sa osam subjekata,
 • 11:33 - 11:35
  i sada sakupljamo sve podatke.
 • 11:35 - 11:37
  I nadamo se da ćemo pronaći
  nešto značajno.
 • 11:37 - 11:40
  Sada kada razmišljam o improvizaciji
  i jeziku, zapitam se šta je sledeće?
 • 11:40 - 11:42
  Rep, naravno, rep -
 • 11:42 - 11:43
  slobodni stil.
 • 11:44 - 11:46
  Oduvek sam bio fasciniran
  slobodnim stilom.
 • 11:46 - 11:48
  I hajde da pogledamo i ovaj video.
 • 11:48 - 11:50
  (Video) Mos Def: ... tamne kože ja sam,
  1.80 ja sam
 • 11:50 - 11:53
  sviram gde god sam,
  u tvojoj blizini sam
 • 11:53 - 11:55
  sinergija celog stila,
  prepoznajem simetriju
 • 11:55 - 11:57
  hajde probaj da me povrediš,
  slomi ih hemijski
 • 11:58 - 12:00
  nije broj 10 M.C., pričaj o tome kako si
 • 12:00 - 12:03
  stilizovan kao Kenedi,
  kasnim kao 10 do 3
 • 12:03 - 12:06
  kada kažem tu sam,
  cure kažu sakrij ožiljak
 • 12:06 - 12:08
  ČL: I tako postoji puno analogije
 • 12:08 - 12:10
  između slobodnog stila i džeza.
 • 12:10 - 12:13
  Postoji zapravo jaka korelacija
  između ova dva oblika muzike
 • 12:13 - 12:14
  u različitim vremenskim periodima.
 • 12:14 - 12:17
  Na mnogo načina,
  rep je imao sociološku funkciju
 • 12:17 - 12:18
  istu koju je imao i džez.
 • 12:18 - 12:19
  I kako proučavate rep naučno?
 • 12:19 - 12:21
  Moje kolege misle da sam malo lud,
 • 12:21 - 12:23
  ali ja mislim da je to vrlo moguće.
 • 12:23 - 12:26
  I ovako ja radim:
  umetnik slobodnog stila
 • 12:26 - 12:28
  koji dođe i memoriše muziku
  koju ste mu napisali,
 • 12:28 - 12:30
  koju nikada ranije nije čuo,
 • 12:30 - 12:31
  i zatim on uradi slobodan stil.
 • 12:32 - 12:34
  Rekao sam članovima svog tima
  da ću repovati za TED,
 • 12:34 - 12:36
  a oni su rekli, "Nema šanse."
 • 12:36 - 12:37
  I tada sam pomislio -
 • 12:37 - 12:39
  (Smeh)
 • 12:39 - 12:44
  (Aplauz)
 • 12:44 - 12:46
  Evo o čemu se radi.
 • 12:46 - 12:49
  Sa ovim velikim ekranom,
  možete svi repovati sa mnom. Ok?
 • 12:49 - 12:51
  Od njih smo tražili
 • 12:51 - 12:53
  da memorišu ovu ikonu dole levo.
 • 12:53 - 12:55
  Ovo je kontrolni uslov.
  Ovo je to što su memorisali.
 • 12:56 - 12:58
  Kompjuter: Memorija, udar
 • 12:58 - 13:00
  ČL: Udari ritma u poznatoj sredini
 • 13:00 - 13:03
  Ritam i rima, čine me kompletnim
 • 13:03 - 13:06
  Klima je uzvišena kada sam za mikrofonom
 • 13:06 - 13:08
  Izbacujem rime koje udaraju kao gromovi
 • 13:08 - 13:09
  Kompjuter: traženje.
 • 13:09 - 13:11
  Tražim istinu u ovom večitom lutanju
 • 13:11 - 13:14
  Moja strast nije moda,
  vidite kako sam obučen
 • 13:14 - 13:16
  Psihopatske reči, pojavljuju se u glavi
 • 13:16 - 13:19
  Pevam ove reči koje samo ja čujem
 • 13:19 - 13:20
  Kompjuter: umetnost
 • 13:20 - 13:22
  Umetnost otkrivanja u kojoj se lebdi
 • 13:22 - 13:24
  Unutar misli slobodnih po volji
 • 13:24 - 13:27
  Sve ove reči teku kao kiša
 • 13:27 - 13:30
  Treba mi ludi naučnik da proveri moj mozak
 • 13:31 - 13:37
  (Aplauz)
 • 13:40 - 13:43
  Obećavam vam da se ovo
  više nikada neće desiti.
 • 13:43 - 13:44
  (Smeh)
 • 13:44 - 13:47
  I sada, ono što je sjajno
  kod muzičara slobodnog stila,
 • 13:47 - 13:49
  oni dobiju stimulus
  u vidu različitih reči.
 • 13:49 - 13:51
  Ne znaju šta sledi, ali će čuti nešto.
 • 13:51 - 13:53
  Kliknu na tu zvučnu ikonu desno.
 • 13:53 - 13:56
  Oni treba da budu stimulisani nekom
  od ove tri reči: sviđati, ne i glava.
 • 13:56 - 13:58
  On ne zna šta dolazi.
 • 13:58 - 13:59
  Muzičar slobodnog stila:
  Ja sam nalik
 • 13:59 - 14:03
  neljudskoj, nebeskoj slici
 • 14:03 - 14:06
  Nekada, ja sam sedeo
  na piramidama i meditirao
 • 14:06 - 14:07
  Sa slušalicama na glavi
 • 14:07 - 14:08
  Kompjuter: glava.
 • 14:08 - 14:12
  Da vidim da li još uvek mogu
  da slušam, izbacuje zvuk
 • 14:12 - 14:14
  Vidi kako se keziš
 • 14:14 - 14:16
  Učim decu u pozadini učionice
 • 14:16 - 14:18
  O poruci apokalipse
 • 14:18 - 14:19
  Kompjuter: ne.
 • 14:19 - 14:22
  Ne mnogo ipak, mora biti jednostavno
 • 14:22 - 14:24
  (nejasno) instrumental
 • 14:24 - 14:26
  Štetno je igrati Super Maria
 • 14:27 - 14:29
  (nejasno) kutije (nejasno) hip hop
 • 14:29 - 14:30
  Kompjuter: stani.
 • 14:30 - 14:32
  ČL: I ponovo, nešto
  neverovatno se dešava.
 • 14:32 - 14:35
  Dešava se nešto neurološki fascinantno.
 • 14:35 - 14:37
  Nebitno je da li volite ili ne tu muziku.
 • 14:37 - 14:39
  Sa kreativnog stanovišta,
  to je fenomenalna stvar.
 • 14:39 - 14:42
  Ovo je video kako smo to radili u skeneru.
 • 14:42 - 14:43
  [fMRI snimak repovanja]
 • 14:43 - 14:46
  (Smeh)
 • 14:46 - 14:48
  (Video) ČL: Ovde smo sa Emanuelom.
 • 14:48 - 14:50
  To je bilo snimljeno u skeneru, inače.
 • 14:50 - 14:52
  (Video) ČL: To je Emanuel u skeneru.
 • 14:52 - 14:55
  Upravo je naučio rime.
 • 14:58 - 15:01
  Emanuel: Udari ritma u poznatoj sredini
 • 15:01 - 15:03
  Ritam i rima, čine me kompletnim
 • 15:03 - 15:06
  Klima je uzvišena kada sam za mikrofonom
 • 15:06 - 15:08
  Izbacujem rime koje udaraju kao gromovi
 • 15:09 - 15:11
  Tražim istinu u ovom večitom lutanju
 • 15:11 - 15:14
  Moja strast je moda,
  vidite kako sam obučen
 • 15:15 - 15:18
  ČL: Ok. Prekinuću ovde.
  Šta vidimo u njegovom mozgu?
 • 15:18 - 15:20
  Ovo su zapravo mozgovi četvorice repera.
 • 15:20 - 15:22
  I ono što vidimo,
  jesu govorna područja koja se pale,
 • 15:22 - 15:24
  ali onda - zatvorenih očiju -
 • 15:24 - 15:26
  kada ste u slobodnom stilu -
  nasuprot memorisanju,
 • 15:26 - 15:29
  imate upaljenu široku zonu
  vizuelnog područja.
 • 15:29 - 15:30
  Glavnu cerebralnu aktivnost,
 • 15:30 - 15:32
  koja je uključena
  pri motoričkoj koordinaciji.
 • 15:32 - 15:35
  Imate povišenu moždanu aktivnost
  kada radite komparativan zadatak,
 • 15:35 - 15:38
  kada je jedan zadatak kreativan,
  a drugi baziran na memorisanju.
 • 15:38 - 15:41
  Ovo je sve preliminarno,
  ali mislim da je nekako kul.
 • 15:41 - 15:44
  I tako samo da zaključim,
  imamo mnogo pitanja.
 • 15:44 - 15:47
  I kao što sam rekao, ovde smo da
  postavljamo pitanja, ne da odgovaramo.
 • 15:47 - 15:50
  Želimo da dođemo do korena
  kreativnih genija, neurološki.
 • 15:50 - 15:53
  I mislim da smo se ovim
  metodama jako približili tome.
 • 15:53 - 15:55
  I nadam se da ćete
  u narednih 10, 20 godina
 • 15:55 - 15:57
  zaista moći da vidite prave,
  značajne studije
 • 15:58 - 16:01
  koje će pokazati da nauka
  mora da sustigne umetnost,
 • 16:01 - 16:03
  i mislim da sada počinjemo sa tim.
 • 16:03 - 16:05
  Želim sada da vam zahvalim
  na vremenu. Cenim to.
 • 16:05 - 16:10
  (Aplauz)
Title:
Vaš mozak na improvizaciji
Speaker:
Čarls Lim (Charles Limb)
Description:

Muzičar i istraživač, Čarls Lim, se pita kako mozak radi za vreme muzičke improvizacije - i tako stavlja džez muzičare i repere u fMRI (funkcionalna magnetna rezonanca) kako bi to otkrio. Ono što su on i njegov tim otkrili ima nesagledive implikacije na naše razumevanje kreativnosti svih vrsta.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:10
Ivana Korom edited Serbian subtitles for Your brain on improv
Ivana Korom edited Serbian subtitles for Your brain on improv
Vanja Cakić added a translation

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions