< Return to Video

Vaš mozak na improvizaciji

 • 0:00 - 0:03
  Ja sam hirurg koji proučava kreativnost,
 • 0:03 - 0:06
  a nikada nisam imao pacijenta koji bi mi rekao:
 • 0:06 - 0:09
  "Želim da budete kreativni tokom moje operacije."
 • 0:09 - 0:12
  Tako da mislim da tu postoji mala doza ironije.
 • 0:12 - 0:15
  Reći ću uprkos tome, nakon toliko obavljenih operacija,
 • 0:15 - 0:17
  da je operisanje jako slično sviranju muzičkog instrumenta.
 • 0:17 - 0:20
  I za mene, ova vrsta duboke i dugotrajne fascinacije zvukom
 • 0:20 - 0:22
  je činilac koji me naveo da budem i hirurg
 • 0:22 - 0:24
  ali takođe i da se bavim naukom o zvuku, posebno muzikom.
 • 0:24 - 0:26
  I tako ću vam narednih minuta pričati
 • 0:26 - 0:28
  o svojoj karijeri
 • 0:28 - 0:30
  o tome kako sam bio u stanju da studiram muziku
 • 0:30 - 0:32
  i kako sam pokušao da se izborim sa ovim pitanjima
 • 0:32 - 0:35
  kako je mozak u stanju da bude kreativan.
 • 0:35 - 0:37
  Većinu ovog rada sam završio na Džons Hopkins Univerzitetu,
 • 0:37 - 0:39
  ali i na Nacionalnom Institutu Zdravlja gde sam prethodno radio.
 • 0:39 - 0:41
  Proći ću kroz neke naučne eksperimente
 • 0:41 - 0:43
  i pokušati da objasnim tri muzička eksperimenta.
 • 0:43 - 0:45
  Počeću tako što ću vam prikazati jedan snimak.
 • 0:45 - 0:48
  I to je snimak Kita Džereta, poznatog džez improvizatora
 • 0:48 - 0:51
  i verovatno najpoznatiji primer ikada
 • 0:51 - 0:53
  osobe koja stvara improvizacije na izuzetno visokom nivou.
 • 0:53 - 0:55
  I on će improvizovati čitave koncerte
 • 0:55 - 0:57
  iz svoje glave,
 • 0:57 - 0:59
  i nikada ih neće svirati na potpuno isti način.
 • 0:59 - 1:01
  I tako, kao oblik intenzivne kreativnosti,
 • 1:01 - 1:03
  mislim da je ovo sjajan primer.
 • 1:03 - 1:05
  I zašto da onda ne pustimo snimak.
 • 1:06 - 1:10
  (Muzika)
 • 2:02 - 2:05
  Zaista je neverovatno, fenomenalno to što se dešava ovde.
 • 2:05 - 2:07
  Uvek sam zapanjen -- samo kao slušalac, kao obožavatelj --
 • 2:07 - 2:09
  kad god slušam ovo.
 • 2:09 - 2:11
  I mislim: kako je to uopšte moguće?
 • 2:11 - 2:13
  Kako mozak uopšte može da stvara toliko informacija,
 • 2:13 - 2:15
  toliko muzičke spontanosti?
 • 2:15 - 2:18
  Tako sam postavio ovaj koncept, naučno,
 • 2:18 - 2:21
  kao umetničku kreativnost, ona je magična, ali nije magija.
 • 2:21 - 2:23
  Što znači da je proizvod mozga.
 • 2:23 - 2:26
  Nema mnogo ljudi bez moždane aktivnosti koji stvaraju umetnost.
 • 2:26 - 2:28
  I sa tom pretpostavkom da je umetnička kreativnost
 • 2:28 - 2:30
  zapravo neuronski proizvod,
 • 2:30 - 2:33
  uzeo sam tu tezu koju bi mogli proučavati
 • 2:33 - 2:36
  kao što bi mogli proučavati bilo koji drugi složeni neurološki proces.
 • 2:36 - 2:38
  I mislim da postoje i neka podpitanja koja sam postavio tamo.
 • 2:38 - 2:40
  Da li je zaista moguće naučno proučavati kreativnost?
 • 2:40 - 2:42
  Mislim da je to jako dobro pitanje.
 • 2:42 - 2:45
  I reći ću vam da su najnaučnije studije muzike
 • 2:45 - 2:47
  veoma neprovidne.
 • 2:47 - 2:50
  I kada prođete kroz njih, veoma je teško prepoznati muziku u njima.
 • 2:50 - 2:52
  Zapravo, deluju vrlo nemuzikalno u celini gledano
 • 2:52 - 2:54
  i kao da propuštaju čitavu poentu muzike.
 • 2:54 - 2:56
  I tako nas to dovodi do narednog pitanja:
 • 2:56 - 2:58
  Zašto bi naučnici proučavali kreativnost?
 • 2:58 - 3:00
  Možda mi nismo prave osobe za to.
 • 3:00 - 3:02
  Pa, možda,
 • 3:02 - 3:04
  ali ja bih rekao da, iz naučne perspektive --
 • 3:04 - 3:06
  mi pričamo puno o inovacijama danas --
 • 3:06 - 3:08
  o nauci o inovacijama,
 • 3:08 - 3:10
  koliko razumemo način na koji je mozak sposoban da stvara inovacije
 • 3:10 - 3:12
  u najranijem uzrastu.
 • 3:12 - 3:15
  Istina je da znamo veoma malo o tome kako smo u stanju da budemo kreativni.
 • 3:15 - 3:17
  I zato mislim da ćemo tek videti
 • 3:17 - 3:19
  u narednih 10, 20, 30 godina
 • 3:19 - 3:22
  pravu nauku o kreativnosti koja je u razvoju i koja će tek procvetati.
 • 3:22 - 3:24
  I jer sada imamo nove metode koje će nam omogućiti
 • 3:24 - 3:26
  da procese kao što je jedan ovakav,
 • 3:26 - 3:28
  složena džez improvizacija, detaljno proučimo.
 • 3:28 - 3:30
  Tako se sve svodi na mozak.
 • 3:30 - 3:32
  Svi mi imamo ovaj izuzetan mozak,
 • 3:32 - 3:35
  koji je u najmanju ruku, slabo shvaćen.
 • 3:35 - 3:37
  Mislim da neuronaučnici
 • 3:37 - 3:39
  imaju mnogo više pitanja nego odgovora.
 • 3:39 - 3:41
  I ja, ja vam neću dati previše odgovora danas,
 • 3:41 - 3:43
  samo ću postaviti puno pitanja.
 • 3:43 - 3:45
  I u osnovi to je ono šta ja radim u laboratoriji.
 • 3:45 - 3:47
  Postavljam pitanja o tome šta je to što mozak radi a što nam omogućava da budemo kreativni.
 • 3:47 - 3:50
  Ovo je glavni metod koji ja koristim. Zove se funkcionalna magnetna rezonanca.
 • 3:50 - 3:53
  Ako ste nekada bili na magnetnoj rezonanci, to vam je jako slično,
 • 3:53 - 3:55
  samo je ova opremljena na specijalan način
 • 3:55 - 3:57
  ne samo da pravi slike vašeg mozga,
 • 3:57 - 4:00
  već da pravi slike aktivnih zona mozga.
 • 4:00 - 4:02
  Način na koji to radi je sledeći.
 • 4:02 - 4:04
  Postoji nešto što se zove BOLD slikanje,
 • 4:04 - 4:06
  i odnosi se na prikaz nivoa kiseonika u krvi.
 • 4:06 - 4:08
  Kada ste na funkcionalnoj magnetnoj rezonanci,
 • 4:08 - 4:10
  vi ste u velikom magnetu
 • 4:10 - 4:12
  koji poravnava vaše molekule u određenim regijama.
 • 4:12 - 4:15
  Kada je određena zona mozga aktivna, što znači da je neuronska zona aktivna,
 • 4:15 - 4:18
  dobija dotok krvi koji je povezan sa tim područjem.
 • 4:18 - 4:20
  Taj dotok krvi izaziva povećanje
 • 4:20 - 4:22
  lokalne krvi u tom području
 • 4:22 - 4:25
  kao i promenu u koncentraciji deoksihemoglobina.
 • 4:25 - 4:27
  Deoksihemoglobin se može detektovati magnetnom rezonancom,
 • 4:27 - 4:29
  dok oksihemoglobin ne može.
 • 4:29 - 4:31
  Putem ovog metoda zaključivanja --
 • 4:31 - 4:33
  a merimo takođe i dotok krvi, ne neuralnu aktivnost --
 • 4:33 - 4:35
  možemo reći da je deo mozga koji dobija više krvi
 • 4:35 - 4:37
  aktivan tokom određenog zadatka.
 • 4:37 - 4:39
  I to je suština načina rada funkcionalne magnetne rezonance.
 • 4:39 - 4:41
  I on se koristi još od devedesetih
 • 4:41 - 4:44
  kako bi se analizirali neki složeni procesi.
 • 4:44 - 4:46
  Sada ću opisati studiju koju sam ja radio,
 • 4:46 - 4:48
  a to je džez u funcionalnoj magnetnoj rezonanci.
 • 4:48 - 4:50
  Radio sam sa svojim kolegom, Alan Braun, na NIH-u.
 • 4:50 - 4:53
  Ovo je kratak video prikaz kako smo radili taj projekat.
 • 4:53 - 4:55
  (Video) Čarls Limb: Ovo je plastična MIDI klavijatura
 • 4:55 - 4:57
  koju koristimo za Džez eksperimente.
 • 4:57 - 4:59
  A to je klavijatura sa 35 dirki
 • 4:59 - 5:01
  dizajnirana tako da stane u skener,
 • 5:01 - 5:03
  da bude magnetski sigurna,
 • 5:03 - 5:05
  da ima minimalne smetnje
 • 5:05 - 5:07
  koje bi uticale na neke nalaze
 • 5:07 - 5:10
  i ima ovaj jastuk koji može da se položi na sviračeve noge
 • 5:10 - 5:13
  dok sviraju u ležećem položaju, dok su u skeneru.
 • 5:13 - 5:16
  I to radi ovako -- ovo ne proizvodi nikakav zvuk.
 • 5:16 - 5:18
  Ono šalje zvuk koji se zove MIDI signal --
 • 5:18 - 5:20
  ili digitalni muzički interfejs --
 • 5:20 - 5:23
  kroz ove žice u kutiju i potom u kompjuter,
 • 5:23 - 5:26
  koji potom aktiviraju uzorke klavira visokog kvaliteta poput ovog.
 • 5:26 - 5:29
  (Muzika)
 • 5:32 - 5:52
  (Muzika)
 • 5:54 - 5:56
  ČL: Ok, dakle radi.
 • 5:56 - 5:58
  Tako kroz ovu klavijaturu,
 • 5:58 - 6:00
  imamo način da proučavamo muzičke procese.
 • 6:00 - 6:03
  Pa šta onda radite sada kada imate ovakvu kul klavijaturu?
 • 6:03 - 6:05
  Ne možete samo reći -- "E pa sjajno je što imamo ovakvu klavijaturu."
 • 6:05 - 6:07
  Moramo uraditi i nekakav naučni eksperiment.
 • 6:07 - 6:10
  A eksperiment zaista počiva na sledećem.
 • 6:11 - 6:14
  Šta se dešava u mozgu tokom učenja i memorisanja,
 • 6:14 - 6:16
  a šta se dešava tokom
 • 6:16 - 6:18
  nečega što je spontano izvedeno, ili improvizovano,
 • 6:18 - 6:20
  na način koji se poklapa motorički
 • 6:20 - 6:23
  u terminima nižeg nivoa senzornih motoričkih funkcija?
 • 6:23 - 6:26
  I tako, imam ovde nešto što zovemo paradigme.
 • 6:26 - 6:29
  Imamo ovde paradigmu skale, što je zapravo sviranje skale gore dole, zapamćeno.
 • 6:29 - 6:31
  I tu je i improvizacija na skali --
 • 6:31 - 6:33
  četvrtine nota, metronom, desna ruka --
 • 6:33 - 6:35
  naučno veoma sigurno,
 • 6:35 - 6:37
  ali muzički jako dosadno.
 • 6:37 - 6:39
  I onda je tu i poslednja, koju zovemo džez paradigma.
 • 6:39 - 6:41
  Ono što smo mi uradili jeste da smo doveli profesionalne džez muzičare u NIH,
 • 6:41 - 6:44
  oni su morali da zapamte ovaj deo muzike levo, niže levo --
 • 6:44 - 6:46
  što je ono što ste mene čuli da sviram --
 • 6:46 - 6:49
  i onda su morali to da improvizuju sa istim promenama u akordima.
 • 6:49 - 6:51
  A ako možete kliknuti tu zvučnu ikonu sa donje leve strane,
 • 6:51 - 6:53
  to je primer onoga što je zapisano skenerom.
 • 6:53 - 6:58
  (Muzika)
 • 7:21 - 7:23
  I na kraju, ovo nije najprirodnije okruženje,
 • 7:23 - 7:25
  ali su oni u stanju da sviraju pravu muziku.
 • 7:25 - 7:27
  Slušao sam taj solo 200 puta,
 • 7:27 - 7:29
  i još uvek mi se sviđa.
 • 7:29 - 7:31
  I muzičarima je bilo izuzetno ugodno na kraju.
 • 7:31 - 7:33
  Prvo smo izračunali broj nota.
 • 7:33 - 7:35
  Da li oni zapravo samo sviraju mnogo više nota dok improvizuju?
 • 7:35 - 7:37
  Nije to bilo u pitanju.
 • 7:37 - 7:39
  Pogledali smo aktivnost mozga.
 • 7:39 - 7:41
  Pokušaću ovo da sažmem za vas.
 • 7:41 - 7:44
  Ovo su kontrastne mape koje pokazuju razlike
 • 7:44 - 7:46
  između onoga što se dešava dok improvizujete
 • 7:46 - 7:48
  i onoga što radite a što je memorisano.
 • 7:48 - 7:50
  Crveno je deo koji je aktivan u prefrontalnom korteksu,
 • 7:50 - 7:52
  frontalnom režnju mozga.
 • 7:52 - 7:54
  Plavo je deo koji nije bio aktivan.
 • 7:54 - 7:56
  Tako smo imali taj žarišni deo koji se zove središnji prefrontalni korteks,
 • 7:56 - 7:58
  koji je bio aktivan.
 • 7:58 - 8:01
  Imali smo taj široki pojas koji se zove lateralni prefrontalni korteks
 • 8:01 - 8:04
  kome je aktivnost opadala, i to ću sada sumirati za vas.
 • 8:04 - 8:06
  Ovo su multifunkcionalne zone mozga.
 • 8:06 - 8:09
  Kako ja to volim da kažem, ovo nisu džez zone mozga.
 • 8:09 - 8:11
  One radi mnogo drugih stvari
 • 8:11 - 8:13
  kao što su samorefleksija,
 • 8:13 - 8:15
  introspekcija, radna memorija i tako dalje.
 • 8:15 - 8:18
  Svest je smeštena u frontalnom delu.
 • 8:18 - 8:20
  Ali imamo ovu kombinaciju
 • 8:20 - 8:23
  područja koja su naučena da se angažuju tokom samoposmatranja, koja se gase,
 • 8:23 - 8:25
  i područja koja su naučena da budu autobiografska,
 • 8:25 - 8:27
  ili samoekspresivna, koja se pale.
 • 8:27 - 8:29
  I mi mislimo, bar sad na početku --
 • 8:29 - 8:31
  to je jedna studija. Verovatno je pogrešna.
 • 8:31 - 8:33
  Ali to je jedna studija.
 • 8:33 - 8:36
  Mislimo da je razumna hipoteza
 • 8:36 - 8:38
  to da, kako bi bili kreativni,
 • 8:38 - 8:40
  morate da imate ovu čudnu disocijaciju frontalnog režnja.
 • 8:40 - 8:42
  Jedna zona se pali, a druga velika zona se gasi,
 • 8:42 - 8:45
  kako ne biste bili inhibirani, kako biste dozvolili sebi da pravite greške,
 • 8:45 - 8:47
  kako ne biste stalno gasili
 • 8:47 - 8:50
  sve te generišuće impulse.
 • 8:50 - 8:53
  E sada, mnogo ljudi zna da muzika nije uvek samostalna aktivnost --
 • 8:53 - 8:55
  nekada se radi u komunikaciji sa drugima.
 • 8:55 - 8:57
  I tako je sledeće pitanje:
 • 8:57 - 8:59
  Šta se dešava kada muzičari improvizuju naizmenično,
 • 8:59 - 9:01
  nešto što se zove improvizujuća četvorka,
 • 9:01 - 9:03
  što je nešto što se normalno radi u džez eksperimentu?
 • 9:03 - 9:05
  Ovo je bluz sa skalom od 12.
 • 9:05 - 9:07
  I razbio sam to na grupe skala od po četiri,
 • 9:07 - 9:09
  kako bi znali kako biste improvizovali.
 • 9:09 - 9:11
  Ono što smo uradili jeste da smo doveli muzičare u skener -- sve isto --
 • 9:11 - 9:13
  dali smo im da memorišu ovu melodiju
 • 9:13 - 9:15
  imali smo muzičara i u kontrolnoj sobi
 • 9:15 - 9:18
  koji je improvizovao interaktivno.
 • 9:18 - 9:20
  Ovo je muzičar, Majk Poup,
 • 9:20 - 9:23
  jedan od najboljih svetskih basista i fenomenalni pijanista.
 • 9:28 - 9:30
  On svira komad
 • 9:30 - 9:32
  koji smo upravo videli
 • 9:32 - 9:34
  nešto bolje nego što sam ja zapisao.
 • 9:34 - 9:36
  (Video) ČL: Majk, hajde uđi. (Čovek: Neka sila bude sa tobom.)
 • 9:36 - 9:38
  Sestra: Nemaš ništa u džepovima Majk?
 • 9:38 - 9:41
  Majk Poup: Ne. Ništa nemam u džepovima. (Sestra: OK)
 • 9:50 - 9:52
  ČL: Morate da imati ispravan stav kako biste pristali na to.
 • 9:52 - 9:54
  (Smeh)
 • 9:54 - 9:56
  Zapravo je na neki način i zabavno.
 • 9:56 - 9:59
  I tako sada sviramo naizmenično.
 • 9:59 - 10:02
  On je unutra. Možete videti njegove noge.
 • 10:03 - 10:06
  Ja sam u kontrolnoj sobi tamo, sviram naizmenično.
 • 10:06 - 10:09
  (Muzika)
 • 10:18 - 10:21
  (Video) Majk Poup: Ovo je prilično dobra prezentacija
 • 10:21 - 10:23
  kako to zapravo jeste.
 • 10:23 - 10:25
  I dobro je što nije prebrzo.
 • 10:25 - 10:27
  Činjenica da mi to radimo iznova i iznova
 • 10:27 - 10:30
  čini da se prilagodite okruženju.
 • 10:31 - 10:34
  Najteža stvar mi je bila ta kinestetička stvar,
 • 10:34 - 10:36
  da gledam svoje ruke
 • 10:36 - 10:38
  kroz dva ogledala,
 • 10:38 - 10:40
  ležeći na leđima
 • 10:40 - 10:42
  i što nisam u mogućnosti da pomeram išta izuzev ruku.
 • 10:42 - 10:44
  To je bio izazov.
 • 10:44 - 10:46
  Ali ipak,
 • 10:46 - 10:49
  bili su trenuci,
 • 10:49 - 10:51
  zaista,
 • 10:51 - 10:55
  pravog, istinskog zajedničkog sviranja.
 • 10:55 - 10:57
  ČL: U ovom trenutku, uzeću par trenutaka.
 • 10:57 - 10:59
  Ono što vidite ovde --
 • 10:59 - 11:01
  I činim najgori greh u nauci,
 • 11:01 - 11:03
  a to je da vam pokažem preliminarne podatke.
 • 11:03 - 11:05
  Ovo je jedan podatak.
 • 11:05 - 11:07
  To je zapravo, Majk Poup podatak.
 • 11:07 - 11:09
  Šta vam zapravo pokazujem ovde?
 • 11:09 - 11:12
  Kada je svirao sa mnom, improvizovao a ne svirao naučeno,
 • 11:12 - 11:15
  njegove lingvističke zone su se upalile, njegova Brokina zona,
 • 11:15 - 11:17
  što je inferiorni frontalni girus sa leve strane.
 • 11:17 - 11:19
  Imao je gotovo iste i sa desne strane.
 • 11:19 - 11:22
  To je zona koja je aktivna tokom ekspresivne komunikacije.
 • 11:22 - 11:24
  Čitava postavka da je muzika jezik,
 • 11:24 - 11:27
  postoji čitava neurološka osnova za to na kraju krajeva,
 • 11:27 - 11:30
  možemo da vidimo kako dva muzičara zapravo razgovaraju kroz muziku.
 • 11:30 - 11:32
  Ovo smo uradili sa osam subjekata,
 • 11:32 - 11:34
  i sada sakupljamo sve podatke.
 • 11:34 - 11:36
  I nadamo se da ćemo pronaći nešto značajno.
 • 11:36 - 11:39
  Sada kada razmišljam o improvizaciji i jeziku, zapitam se šta je sledeće?
 • 11:39 - 11:41
  Rep, naravno, rep --
 • 11:41 - 11:43
  slobodni stil.
 • 11:43 - 11:45
  Oduvek sam bio fasciniran slobodnim stilom.
 • 11:45 - 11:47
  I hajde da pogledamo i ovaj video.
 • 11:47 - 11:49
  (Video) Mos Def: ♫ ... tamne kože ja sam, 1.80 ja sam ♫
 • 11:49 - 11:52
  ♫ sviram gde god sam, u tvojoj blizini sam ♫
 • 11:52 - 11:54
  ♫ sinergija celog stila, prepoznajem simetriju ♫
 • 11:54 - 11:57
  ♫ hajde probaj da me povrediš, slomi ih hemijski ♫
 • 11:57 - 11:59
  ♫ nije broj 10 M.C., pričaj o tome kako si ♫
 • 11:59 - 12:02
  ♫stilizovan kao Kenedi, kasnim kao 10 prema 3 ♫
 • 12:02 - 12:05
  ♫ kada kažem tu sam, cure kažu sakrij ožiljak ♫
 • 12:05 - 12:07
  ČL: I tako postoji puno analogije
 • 12:07 - 12:09
  između slobodnog stila i džeza.
 • 12:09 - 12:11
  Postoji zapravo jaka korelacija između ova dva oblika muzike
 • 12:11 - 12:13
  u različitim vremenskim periodima.
 • 12:13 - 12:15
  Na mnogo načina, rep je imao sociološku funkciju
 • 12:15 - 12:17
  istu koju je imao i džez.
 • 12:17 - 12:19
  I kako proučavate rep naučno?
 • 12:19 - 12:21
  Moje kolege misle da sam malo lud,
 • 12:21 - 12:23
  ali ja mislim da je to vrlo moguće.
 • 12:23 - 12:25
  I ovo je to što ja radim: imate umetnika slobodnog stila
 • 12:25 - 12:27
  uđe i memoriše muziku koju ste mu napisali,
 • 12:27 - 12:29
  koju nikada ranije nije čuo,
 • 12:29 - 12:31
  i zatim on uradi slobodan stil.
 • 12:31 - 12:33
  I tako sam rekao članovima svog tima da ću repovati za TED,
 • 12:33 - 12:35
  a oni su rekli, "Nema šanse."
 • 12:35 - 12:37
  I tada sam pomislio --
 • 12:37 - 12:43
  (Aplauz)
 • 12:43 - 12:45
  Evo o čemu se radi.
 • 12:45 - 12:48
  Sa ovim velikim ekranom, možete svi repovati sa mnom. Ok?
 • 12:48 - 12:50
  Ono šta smo mi od njih tražili
 • 12:50 - 12:52
  jeste da memorišu ovu ikonu dole levo.
 • 12:52 - 12:55
  Ovo je kontrolni uslov. Ovo je to što su memorisali.
 • 12:55 - 12:57
  Kompjuter: ♫ Memorija, udar ♫
 • 12:57 - 13:00
  ČL: ♫ Udari ritma u poznatoj sredini ♫
 • 13:00 - 13:03
  ♫ Ritam i rima, čine me kompletnim ♫
 • 13:03 - 13:05
  ♫ Klima je uzvišena kada sam za mikrofonom ♫
 • 13:05 - 13:08
  ♫ Izbacujem rime koje udaraju kao gromovi ♫
 • 13:08 - 13:10
  ♫ Tražim istinu u ovom večitom lutanju ♫
 • 13:10 - 13:13
  ♫ Moja strast nije moda, vidite kako sam obučen ♫
 • 13:13 - 13:16
  ♫ Psihopatske reči, pojavljuju se u glavi ♫
 • 13:16 - 13:19
  ♫ Pevam ove reči koje samo ja čujem ♫
 • 13:19 - 13:21
  ♫ Umetnost otkrivanja u kojoj se lebdi ♫
 • 13:21 - 13:24
  ♫ Unutar misli slobodnih po volji ♫
 • 13:24 - 13:27
  ♫ Sve ove reči teku kao kiša ♫
 • 13:27 - 13:30
  ♫ Treba mi ludi naučnik da proveri moj mozak ♫
 • 13:30 - 13:39
  (Aplauz)
 • 13:39 - 13:42
  Obećavam vam da se ovo više nikada neće desiti.
 • 13:42 - 13:44
  (Smeh)
 • 13:44 - 13:46
  I sada, ono što je sjajno kod muzičara slobodnog stila,
 • 13:46 - 13:48
  oni dobiju stimulus u vidu različitih reči.
 • 13:48 - 13:50
  Oni ne znaju šta sledi, ali će čuti nešto na neformalan način.
 • 13:50 - 13:52
  Samo napred i kliknu na tu zvučnu ikonu desno.
 • 13:52 - 13:55
  Oni treba da budu stimulisani sa nekom od ove tri reči: "svidjati", "ne" i "glava".
 • 13:55 - 13:57
  On ne zna šta dolazi.
 • 13:57 - 13:59
  Muzičar slobodnog stila: ♫ Ja sam nalik (nedefinisano) ♫
 • 13:59 - 14:02
  ♫ (nedefinisano) neljudska, nebeska slika ♫
 • 14:02 - 14:05
  ♫ Nazad u dane, kada sam sedeo na piramidama i meditirao ♫
 • 14:05 - 14:08
  ♫ Sa slušalicama na glavi ♫
 • 14:08 - 14:11
  ♫ Da vidim da li još uvek mogu da slušam, izbacuje zvuk ♫
 • 14:11 - 14:13
  ♫ Vidi kako se keziš ♫
 • 14:13 - 14:15
  ♫ Učim decu u pozadini učionice ♫
 • 14:15 - 14:18
  ♫ O poruci apokalipse ♫
 • 14:18 - 14:21
  ♫ Ne mnogo ipak, mora biti jednostavno ♫
 • 14:21 - 14:23
  ♫ (nedefinisano) instrumental ♫
 • 14:23 - 14:26
  ♫ Štetno je igrati Super Maria ♫
 • 14:26 - 14:30
  ♫ (nedefinisano) kutije (nedefinisano) hip hop ♫
 • 14:30 - 14:32
  ČL: I ponovo, neverovatna je stvar koja se tu dešava.
 • 14:32 - 14:34
  Dešava se nešto što je, neurološki, fascinantno.
 • 14:34 - 14:36
  Nebitno je da li volite ili ne tu muziku.
 • 14:36 - 14:38
  Sa kreativnog stanovišta, to je samo fenomenološka stvar.
 • 14:38 - 14:41
  Ovo je video kako smo to radili u skeneru.
 • 14:41 - 14:44
  (Smeh)
 • 14:44 - 14:46
  (Video) ČL: Ovde smo sa Emanuelom.
 • 14:46 - 14:48
  ČL: To je bilo snimljeno u skeneru, inače.
 • 14:48 - 14:50
  (Video) ČL: To je Emanuel u skeneru.
 • 14:51 - 14:54
  Upravo je memorisao rime za nas.
 • 14:57 - 15:00
  Emanuel: ♫ Udari ritma u poznatoj sredini ♫
 • 15:00 - 15:03
  ♫ Ritam i rima, čine me kompletnim ♫
 • 15:03 - 15:06
  ♫ Klima je uzvišena kada sam za mikrofonom ♫
 • 15:06 - 15:08
  ♫ Izbacujem rime koje udaraju kao gromovi ♫
 • 15:08 - 15:11
  ♫ Tražim istinu u ovom večitom lutanju ♫
 • 15:11 - 15:14
  ♫ Moja strast je moda, vidite kako sam obučen ♫
 • 15:14 - 15:17
  ČL: Ok. Prekinuću ovde. Šta vidimo u njegovom mozgu?
 • 15:17 - 15:19
  Ovo je zapravo mozak četvorice repera.
 • 15:19 - 15:21
  I ono što vidimo, jesu govorna područja koja se pale,
 • 15:21 - 15:23
  ali onda -- zatvorenih očiju --
 • 15:23 - 15:26
  kada ste u slobodnom stilu - nasuprot memorisanju,
 • 15:26 - 15:28
  imate upaljenu široku zonu vizuelnog područja.
 • 15:28 - 15:31
  Imate glavnu cerebralnu aktivnost, koja je uključena pri motoričkoj koordinaciji.
 • 15:31 - 15:34
  Imate povišenu moždanu aktivnost kada radite komparativan zadatak,
 • 15:34 - 15:37
  kada je jedan zadatak kreativan a drugi baziran na memorisanju.
 • 15:38 - 15:40
  Ovo je sve preliminarno, ali mislim da je nekako kul.
 • 15:40 - 15:43
  I tako samo da zaključim, imamo mnogo pitanja.
 • 15:43 - 15:46
  I kao što sam rekao, ovde smo da postavljamo pitanja, ne da odgovaramo.
 • 15:46 - 15:49
  Želimo da dođemo do korena kreativnih genija, neurološki.
 • 15:49 - 15:52
  I mislim da smo se ovim metodama jako približili tome.
 • 15:52 - 15:54
  I nadam se da ćete u narednih 10, 20 godina
 • 15:54 - 15:56
  zaista moći da vidite prave, značajne studije
 • 15:56 - 16:00
  koje će pokazati da nauka mora da sustigne umetnost,
 • 16:00 - 16:02
  i mislim da sada počinjemo sa tim.
 • 16:02 - 16:04
  Želim sada da vam zahvalim na vašem vremenu. Cenim to.
 • 16:04 - 16:09
  (Aplauz)
Title:
Vaš mozak na improvizaciji
Speaker:
Charles Limb
Description:

Muzičar i istraživač Čarls Limb se pita kako mozak radi za vreme muzičke improvizacije -- i tako stavlja džez muzičare i repere u fMRI (funkcionalna magnetna rezonanca) kako bi to otkrio. Ono što su on i njegov tim otkrili ima nesagledive implikacije na naše razumevanje kreativnosti svih vrsta.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:10
Ivana Korom edited Serbian subtitles for Your brain on improv
Ivana Korom edited Serbian subtitles for Your brain on improv
Vanja Cakić added a translation

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions