Return to Video

32 bit vs 64 bit

 • 0:00 - 0:08
  Počítačový hardvér a softvér
  existuje v 32- alebo 64-bitovej verzii.
 • 0:08 - 0:14
  Rozdieľ je v tom,
  ako tie verzie pracujú s pamäťou.
 • 0:14 - 0:19
  Veľkosť bitu odkazuje na to,
  koľko pamäte dokáže využiť.
 • 0:19 - 0:25
  32-bitový systém dokáže využiť
  pamäť veľkú 2 na 32 bytov.
 • 0:25 - 0:29
  Čo je približne
  4 GB.
 • 0:29 - 0:36
  64-bitový systém dokáže využiť
  pamäť veľkú 2 na 64 bytov.
 • 0:36 - 0:39
  Čo je približne
  16 EB.
 • 0:39 - 0:44
  A to je 4 miliárd krát viac pamäte,
  ako pri 32-bitovom systéme.
 • 0:44 - 0:49
  Také obrovské číslo
  je v podstate neobmedzené.
 • 0:49 - 0:54
  Pretože nikdy nebudeme potrebovať
  takú veľkú pamäť.
 • 0:54 - 0:59
  Aby počítač mohol pracovať
  s programom alebo s údajmi, ...
 • 0:59 - 1:02
  ...musí ich najskôr
  nahrať do pamäte RAM.
 • 1:02 - 1:06
  Údaje sú uložené
  na pomalšom pevnom disku.
 • 1:06 - 1:10
  A z pevného disku sa nahrávajú
  do rýchlejšej pamäte RAM.
 • 1:10 - 1:17
  Z RAM teraz môže procesor (CPU)
  pristupovať k údajom alebo spustiť program.
 • 1:17 - 1:24
  32-bitový systém dokáže pracovať
  max. so 4 GB veľkými údajmi, a tak ...
 • 1:24 - 1:28
  ...to nemusí stačiť na všetky údaje,
  ktoré procesor potrebuje, ...
 • 1:28 - 1:32
  ...aby počítač pracoval
  tak rýchlo, ako sa len dá.
 • 1:32 - 1:37
  Keď sa toto stane, niektoré údaje
  sa uložia na pomalší pevný disk, ...
 • 1:37 - 1:40
  ...keďže sa nezmestia
  do pamäte RAM.
 • 1:40 - 1:43
  Takže namiesto toho, aby údaje
  išli z RAM do CPU, ...
 • 1:43 - 1:48
  ...musia ísť navyše späť
  na pomalší pevný disk ...
 • 1:48 - 1:51
  ...a to spomalí
  celý počítač.
 • 1:51 - 1:58
  64-bitový systém je ale schopný
  uložiť oveľa viac ako iba 4 GB údajov.
 • 1:58 - 2:04
  To znamená, že sa na rýchlejšiu RAM uloží
  viac údajov ako na pomalší pevný disk.
 • 2:04 - 2:11
  A pretože počítač dokáže do RAM uložiť
  viac údajov, pracuje oveľa rýchlejšie.
 • 2:11 - 2:18
  Toto je dôvod, prečo je 64-bitový systém
  rýchlejší ako 32-bitový systém.
 • 2:22 - 2:26
  Ak vám toto video pomohlo,
  prosím, lajkujte ho a odoberajte kanál.
 • 2:26 - 2:33
  Vážim si to.
  Ďakujem za sledovanie videa.
Title:
32 bit vs 64 bit
Description:

Toto animované video vysvetľuje rozdiel medzi 32-bitovým systémom a 64-bitovým systémom.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:35
Tibor Repček edited Slovak subtitles for 32 bit vs 64 bit
Tibor Repček edited Slovak subtitles for 32 bit vs 64 bit

Slovak subtitles

Revisions