Return to Video

Benzer Üçgenler

 • 0:01 - 0:02
  Merhaba.
 • 0:02 - 0:06
  Şimdi sizi benzer üçgen konusuyla tanıştıracağım.
 • 0:06 - 0:07
  Önce şunu yazalım.
 • 0:07 - 0:14
  Günlük hayatta benzer ne demektir?
 • 0:16 - 0:27
  İki şeyin benzer olması demek onların
 • 0:29 - 0:33
  tamamen ve birebir aynı olmasa da aynı özellikler taşıdığını gösterir.
 • 0:33 - 0:35
  Üçgenler için de bu aynıdır.
 • 0:35 - 0:41
  Yani benzer üçgenler, bütün açıları aynı olan iki üçgendir.
 • 0:41 - 0:42
  -
 • 0:42 - 0:50
  Örnek olarak iki tane benzer üçgen çizelim.
 • 0:57 - 1:00
  Üçgenleri benzeterek çizeceğim ancak
 • 1:00 - 1:02
  boyutları farklı olacak.
 • 1:02 - 1:05
  -
 • 1:05 - 1:12
  Bu birincisi, şuraya da diğerini çizeceğim.
 • 1:12 - 1:14
  Benzerlikte boyutları aynı olmasa da
 • 1:14 - 1:17
  aynı şekle sahip olmalarının yeterli olduğunu göstermek için
 • 1:17 - 1:20
  bunu daha küçük çizeceğim.
 • 1:20 - 1:22
  Benzerlik hakkında düşünebileceğimiz ilk şey,
 • 1:22 - 1:25
  aynı açılara sahip olduklarından dolayı,
 • 1:25 - 1:28
  boyutunu değiştirsek de döndürsek de
 • 1:28 - 1:30
  temelde aynı şekle sahip oldukarıdır.
 • 1:30 - 1:33
  Bu üçgenleri ele alırsak.
 • 1:33 - 1:36
  Sınıfta yaptıkları gibi,
 • 1:36 - 1:40
  bu açının bu açıya eşit olduğunu ve
 • 1:44 - 1:50
  bu açının da buna eşit olduğunu söylersem,
 • 1:50 - 1:53
  -
 • 1:54 - 1:56
  bu açıların eşit olacağını bilirsiniz.
 • 1:56 - 1:58
  Bunlar neden eşittir?
 • 1:58 - 2:02
  Çünkü eğer üçgenlerin iki açısı eşitse
 • 2:02 - 2:03
  üçüncü açıları da eşittir.
 • 2:03 - 2:07
  Bunun nedeni iç açılarının toplamının 180 olmasıdır.
 • 2:07 - 2:12
  Örneğin, bu x, bu da y olsaydı
 • 2:12 - 2:16
  bu açı 180 eksi x eksi y olurdu.
 • 2:16 - 2:18
  Burası görmeniz için küçük olabilir.
 • 2:18 - 2:19
  Ancak durum burada da aynıdır.
 • 2:19 - 2:23
  Eğer bu x ve bu y ise
 • 2:23 - 2:28
  buradaki açı 180 eksi x eksi y dir.
 • 2:28 - 2:31
  Eğer üçgenlerin iki açısının aynı olduğunu biliyorsak,
 • 2:31 - 2:34
  üçüncü açılarının da aynı olduğunu biliriz.
 • 2:34 - 2:38
  Bu açı bu açıya eştir de diyebiliriz.
 • 2:38 - 2:42
  Bütün açılar eşit olduğunda da
 • 2:42 - 2:46
  üçgenlerin benzer olduğunu biliriz.
 • 2:46 - 2:50
  Üçgenlerin benzer olduğunu bulduğumuzda
 • 2:50 - 2:51
  yararlı olması için ne yapabiliriz?
 • 2:51 - 2:54
  Bu bilgiyi kenarları bulmak için kullanabiliriz.
 • 2:54 - 2:56
  -
 • 2:56 - 3:00
  Üçgenler aynı kenarlara sahip olmasalar da
 • 3:00 - 3:04
  karşılıklı gelen kenarlar arasında sabit bir oran vardır.
 • 3:04 - 3:05
  Kafanızı karıştırdığımı biliyorum.
 • 3:05 - 3:07
  Bir örnekle anlatayım.
 • 3:07 - 3:16
  Örneğin, bu kenara 5 diyelim.
 • 3:16 - 3:19
  Bu kenara bir sayı uyduralım, 6 diyelim.
 • 3:19 - 3:21
  -
 • 3:21 - 3:27
  Bu kenar da 7 olsun.
 • 3:27 - 3:31
  -
 • 3:31 - 3:35
  Bu kenarın da 2 olduğunu söyleyelim.
 • 3:35 - 3:38
  Karşılıklı gelen kenarlar arasındaki
 • 3:40 - 3:41
  oranın aynı olduğunu biliyoruz.
 • 3:41 - 3:44
  Bu üçgenlere baktığımızda
 • 3:44 - 3:47
  aynı boyutta olmasalar da karşılıklı gelen kenarları vardır.
 • 3:47 - 3:53
  Örneğin, bu kenar bu kenara karşılık gelmektedir.
 • 3:53 - 3:54
  Bunu nasıl mı biliyoruz?
 • 3:54 - 3:56
  Bu örnekte aynı dizilimde geldiler.
 • 3:56 - 3:56
  -
 • 3:56 - 3:59
  Ancak kenarların karşılık geldiğini
 • 3:59 - 4:01
  aynı açıya baktığından biliyoruz.
 • 4:01 - 4:04
  Bu kenar y açısını görüyor,
 • 4:04 - 4:05
  bu kenar da y ' yi görüyor.
 • 4:05 - 4:08
  Bu üçgen görmeniz için küçük olabilir ama
 • 4:08 - 4:10
  umarım dediğimi anlamışsınızdır.
 • 4:10 - 4:12
  Bunlar karşılık gelen kenarlar.
 • 4:12 - 4:20
  Benzer olarak bu mavi kenarla bu mavi kenar da karşılık gelir.
 • 4:20 - 4:22
  -
 • 4:22 - 4:22
  Neden mi?
 • 4:22 - 4:25
  Sol tarafta kaldıklarından dolayı değil,
 • 4:25 - 4:28
  çünkü üçgeni çevirip döndürebilirdik de.
 • 4:28 - 4:30
  Aynı açıya baktıkları için karşılıklı kenarlardır.
 • 4:30 - 4:33
  Bu benim üçgenlere bakış açım.
 • 4:34 - 4:35
  Özellikle trigonometride işe yarayan bir bakış açısıdır.
 • 4:35 - 4:37
  -
 • 4:37 - 4:39
  Bu bize nasıl yardım eder?
 • 4:39 - 4:42
  Karşılıklı kenarlar arasındaki oran hep aynıdır.
 • 4:42 - 4:44
  -
 • 4:44 - 4:48
  Küçük üçgendeki uzun kenarı bulacağımızı düşünelim.
 • 4:48 - 4:50
  -
 • 4:50 - 4:52
  Bunu yapabilmek için birkaç yol vardır.
 • 4:52 - 5:00
  Bu kenarın bu kenara oranını söyleyebiliriz o zaman,
 • 5:00 - 5:08
  x'in 7 ye oranı bu kenarın bu kenara oranına
 • 5:08 - 5:12
  yani 2 bölü 5'e eşittir.
 • 5:12 - 5:12
  Şimdi çözebiliriz.
 • 5:12 - 5:14
  Bunu her üçgende yapamazsınız,
 • 5:14 - 5:16
  sadece benzer üçgenlerde uygulayabilirsiniz.
 • 5:16 - 5:18
  -
 • 5:18 - 5:21
  x için çözdüğümüzde, iki tarafı 7 ile çarparak
 • 5:21 - 5:26
  x 14 bölü 5 e eşit çıkar.
 • 5:26 - 5:28
  yani 3'ten biraz daha az.
 • 5:28 - 5:32
  14 bölü 5, o da 2.8 gibi bir şeydir.
 • 5:32 - 5:34
  O da x'e eşittir.
 • 5:34 - 5:37
  Aynısını sarı kenarı bulmak için de yapabiliriz.
 • 5:37 - 5:39
  Benzer iki üçgende, bir üçgenin bütün kenarlarını
 • 5:39 - 5:42
  diğer üçgenin de bir kenarını biliyorsak
 • 5:42 - 5:45
  diğer kenarları da bulabiliriz.
 • 5:45 - 5:48
  Kafanızı karıştırmış olabilirim.
 • 5:48 - 5:51
  Şimdi, buna y diyelim. Aynı şekilde yapalım.
 • 6:00 - 6:03
  Bir üçgen eşitliğin iki tarafında da ya pay olur,
 • 6:03 - 6:05
  diğer üçgen de payda.
 • 6:05 - 6:07
  -
 • 6:07 - 6:10
  Eğer bir üçgen eşitliğin bir tarafında pay ise,
 • 6:10 - 6:13
  bu örnekte küçük üçgen paydır,
 • 6:13 - 6:14
  -
 • 6:14 - 6:16
  eşitliğin diğer tarafında da pay olmalıdır.
 • 6:16 - 6:18
  -
 • 6:18 - 6:20
  Tutarlı olması için tekrar ediyorum.
 • 6:20 - 6:22
  Eğer ters yazarsanız hiçbir sonuca varamayız.
 • 6:22 - 6:25
  Bunu çözersek, y eşittir 12 bölü 5 çıkar.
 • 6:25 - 6:31
  Şimbi bu bilgiyi benzer üçgen problemleri çözmek için kullanalım.
 • 6:34 - 6:35
  -
 • 6:35 - 6:45
  Şu ana kadar öğrendiğimiz geometriyi kullanalım.
 • 6:48 - 6:58
  Bunun gibi iki paralel doğrumuz, onları kesen bu doğru ve
 • 6:58 - 7:01
  böyle bir doğrumuz var.
 • 7:01 - 7:04
  Bunların paralel olduğunu söyledik.
 • 7:04 - 7:09
  Bu doğru bu doğruya paraleldir.
 • 7:09 - 7:25
  Bu kenara 5 dersek,
 • 7:25 - 7:28
  bu kenara da bir sayı verelim.
 • 7:28 - 7:32
  Başka renkle çizelim.
 • 7:32 - 7:38
  Bu kenara da 8 diyelim.
 • 7:38 - 7:45
  Bu kenarın ne olduğunu bulmaya çalışalım.
 • 7:48 - 7:52
  Bir üçgenin bütün kenarlarını bilmeniz açısından
 • 7:52 - 7:53
  bu kenarı da verelim.
 • 7:53 - 7:58
  Bu kenar da 6 olsun. Bulmak istediğimiz
 • 7:58 - 8:06
  buradaki mor kenar.
 • 8:06 - 8:08
  Bunu nasıl yaparız?
 • 8:08 - 8:10
  Herhangi bir oran kullanmadan önce
 • 8:10 - 8:16
  bu üçgenlerin benzer olduğunu kanıtlamamız lazım.
 • 8:16 - 8:17
  -
 • 8:17 - 8:18
  Bunu nasıl yapacağız?
 • 8:18 - 8:21
  Bakalım hangi açıların eş olduğunu çıkarabiliyor muyuz
 • 8:21 - 8:23
  -
 • 8:23 - 8:26
  Burada bir açımız var.
 • 8:26 - 8:29
  Bu açı, bu üçgendeki herhangi bir açıyla aynı mı?
 • 8:29 - 8:31
  -
 • 8:31 - 8:31
  Tabi ki.
 • 8:31 - 8:34
  Bu açı ile ters açıdır.
 • 8:34 - 8:38
  O yüzden eşit olacaktır.
 • 8:38 - 8:40
  Açının baktığı kenarın uzunluğunu bilmesek de
 • 8:40 - 8:43
  ters açısının baktığı kenara karşılık geldiğini biliyoruz.
 • 8:43 - 8:46
  Yani bu kenar 8'le oranlanır.
 • 8:46 - 8:48
  -
 • 8:48 - 8:50
  Eksik bilgi vermişim.
 • 8:50 - 8:53
  Bu kenarı da vermeliyiz.
 • 8:53 - 8:54
  Doğal renk kullanalım.
 • 8:54 - 8:56
  Bu kenarın da 4 olduğunu biliyoruz.
 • 8:56 - 8:57
  Soruya geri dönersek.
 • 8:57 - 9:00
  Bu iki açının eşit olduğunu ve
 • 9:00 - 9:03
  bu kenarın bu açıyı gören kenar olduğunu öğrendik.
 • 9:03 - 9:06
  Başka eşit açı bulabilir miyiz?
 • 9:06 - 9:09
  Diyelim ki bu açının ne olduğunu biliyoruz.
 • 9:09 - 9:12
  Bu açıyı çift çizgiyle göstereceğim.
 • 9:15 - 9:18
  Bu üçgende o açıya eşit açı bulunuyor mu?
 • 9:18 - 9:20
  -
 • 9:20 - 9:20
  Tabi ki.
 • 9:20 - 9:24
  Bu iki doğrunu paralel olduğunu bildiğimizden,
 • 9:24 - 9:26
  iç ters açılardan hangi açının buna eşit olduğunu buluruz.
 • 9:26 - 9:28
  -
 • 9:28 - 9:29
  Zamanımın bittiğini görüyorum.
 • 9:29 - 9:30
  -
 • 9:30 - 9:33
  Bu soruya bir sonraki videoda devam edeceğim.
 • 9:33 - 9:34
  -
Title:
Benzer Üçgenler
Video Language:
Polish
Duration:
09:34
Dozkan edited Turkish subtitles for Similar triangles
Dozkan edited Turkish subtitles for Similar triangles
Dozkan added a translation

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions