Return to Video

Ligedannede trekanter

 • 0:01 - 0:02
  .
 • 0:02 - 0:06
  I den her video skal vi se på ligedannede trekanter.
 • 0:06 - 0:07
  .
 • 0:07 - 0:14
  Hvad betyder ligedannet?
 • 0:16 - 0:27
  Ligedannet betyder, at to figurer ligner hinanden,
 • 0:29 - 0:33
  uden at være helt ens.
 • 0:33 - 0:35
  .
 • 0:35 - 0:41
  Ligedannede trekanter er trekanter,
 • 0:41 - 0:42
  der har alle de samme vinkler.
 • 0:42 - 0:50
  Lad os tegne 2 ligedannede trekanter.
 • 0:57 - 1:00
  De ligner hinanden meget,
 • 1:00 - 1:02
  men de har forskellige størrelser.
 • 1:02 - 1:05
  .
 • 1:05 - 1:12
  Her er den ene. Lad os tegne den anden.
 • 1:12 - 1:14
  Vi tegner den lidt mindre for at vise,
 • 1:14 - 1:17
  at de ikke nødvendigvis har samme størrelse.
 • 1:17 - 1:20
  De har dog samme form.
 • 1:20 - 1:22
  Ligedannede trekanter er trekanter,
 • 1:22 - 1:25
  der er forskellige størrelser
 • 1:25 - 1:28
  eller er drejet på forskellige måder,
 • 1:28 - 1:30
  men alle vinklerne er ens, så de har samme form.
 • 1:30 - 1:33
  Et eksempel
 • 1:33 - 1:36
  er vores 2 trekanter her.
 • 1:36 - 1:40
  Den her vinkel er lig med den her vinkel,
 • 1:44 - 1:50
  og den her vinkel er lig med den her vinkel.
 • 1:50 - 1:53
  Lad os se på det.
 • 1:54 - 1:56
  Vi ved allerede,
 • 1:56 - 1:58
  at de her 2 vinkler er lig med hinanden. Hvorfor?
 • 1:58 - 2:02
  Hvis 2 vinkler er ens,
 • 2:02 - 2:03
  må de tredje vinkler også være ens.
 • 2:03 - 2:07
  Vinklerne i en trekant er nemlig sammenlagt 180 grader.
 • 2:07 - 2:12
  Hvis den her er x, og den her er y,
 • 2:12 - 2:16
  må den sidste være 180 minus x minus y.
 • 2:16 - 2:18
  Måske er det lidt småt.
 • 2:18 - 2:19
  Det samme gælder her.
 • 2:19 - 2:23
  Hvis det her er x, og det her er y,
 • 2:23 - 2:28
  må det her være 180 minus x minus y.
 • 2:28 - 2:31
  Hvis 2 vinkler er ens i 2 trekanter,
 • 2:31 - 2:34
  må de tredje vinkler altså også være ens.
 • 2:34 - 2:38
  De her vinkler er identiske.
 • 2:38 - 2:42
  Hvis alle vinklerne er ens,
 • 2:42 - 2:46
  er trekanterne ligedannede.
 • 2:46 - 2:50
  Hvilke nyttige ting kan vi gøre nu,
 • 2:50 - 2:51
  hvor vi ved, at trekanterne er ligedannede?
 • 2:51 - 2:54
  Vi kan bruge den viden til
 • 2:54 - 2:56
  at regne nogle af sidelængderne ud.
 • 2:56 - 3:00
  Selvom siderne ikke er lige lange,
 • 3:00 - 3:04
  er sideforholdene mellem de ensliggende sider det samme.
 • 3:04 - 3:05
  Det var måske lidt forvirrende.
 • 3:05 - 3:07
  Lad os se på et eksempel.
 • 3:07 - 3:16
  Lad os sige, at den her side er 5.
 • 3:16 - 3:19
  Vi finder på nogle tilfældige tal.
 • 3:19 - 3:21
  Den her side er 6.
 • 3:21 - 3:27
  Den her side er 7.
 • 3:27 - 3:31
  Vi ved,
 • 3:31 - 3:35
  at den her side er 2.
 • 3:35 - 3:38
  Forholdet mellem de
 • 3:40 - 3:41
  ensliggende sider er ens.
 • 3:41 - 3:44
  De 2 trekanter har helt forskellige sidelængder,
 • 3:44 - 3:47
  men de har nogle ensliggende sider.
 • 3:47 - 3:53
  De her sider er eksempelvis ensliggende.
 • 3:53 - 3:54
  Hvordan ved vi det?
 • 3:54 - 3:56
  I det her tilfælde
 • 3:56 - 3:56
  ligger de helt ens.
 • 3:56 - 3:59
  Vi er dog helt sikre,
 • 3:59 - 4:01
  fordi de ligger modsat de samme vinkler.
 • 4:01 - 4:04
  Den modsatte vinkel her er y,
 • 4:04 - 4:05
  og det samme gælder her.
 • 4:05 - 4:08
  Hele trekanten er lidt lille,
 • 4:08 - 4:10
  men forhåbentlig kan man se, hvad der foregår.
 • 4:10 - 4:12
  De er ensliggende sider.
 • 4:12 - 4:20
  De her blå sider
 • 4:20 - 4:22
  er også ensliggende.
 • 4:22 - 4:22
  Hvorfor?
 • 4:22 - 4:25
  Det er ikke fordi, de begge er øverst til venstre.
 • 4:25 - 4:28
  Vi kunne jo eksempelvis dreje trekanten.
 • 4:28 - 4:30
  Det er fordi, de er modsat den samme vinkel.
 • 4:30 - 4:33
  Sådan kan man altid finde ensliggende sider.
 • 4:34 - 4:35
  Det er godt at have i baghovedet,
 • 4:35 - 4:37
  især i trigonometri.
 • 4:37 - 4:39
  Hvad fortæller det os?
 • 4:39 - 4:42
  Forholdene mellem ensliggende sider
 • 4:42 - 4:44
  er altid ens.
 • 4:44 - 4:48
  Lad os sige, at vi vil finde længden
 • 4:48 - 4:50
  af den her side i den lille trekant.
 • 4:50 - 4:52
  Vi kan gøre det på flere måder.
 • 4:52 - 5:00
  Forholdet mellem de her 2 sider,
 • 5:00 - 5:08
  altså x til 7, er lig med forholdet mellem de her 2 sider,
 • 5:08 - 5:12
  altså 2 til 5.
 • 5:12 - 5:12
  Nu kan vi løse ligningen.
 • 5:12 - 5:14
  Man kan ikke gøre sådan her med
 • 5:14 - 5:16
  alle trekanter.
 • 5:16 - 5:18
  Det virker kun for ligedannede trekanter.
 • 5:18 - 5:21
  Vi kan isolere x. Vi ganger begge sider med 7.
 • 5:21 - 5:26
  Nu får vi, x er lig med 14 over 5.
 • 5:26 - 5:28
  14 over 5 er lidt mindre end 3.
 • 5:28 - 5:32
  Det er cirka 2,8.
 • 5:32 - 5:34
  x er cirka lig med 2,8.
 • 5:34 - 5:37
  Vi kan bruge samme metode til at finde den gule side.
 • 5:37 - 5:39
  De 2 trekanter er ligedannede,
 • 5:39 - 5:42
  og når vi kender alle siderne i den ene trekant
 • 5:42 - 5:45
  og 1 side i den anden trekant, kan vi finde resten af siderne.
 • 5:45 - 5:48
  Måske var det lidt forvirrende.
 • 5:48 - 5:51
  Lad os kalde den her side for y.
 • 6:00 - 6:03
  Hvis en trekants side er nævneren
 • 6:03 - 6:05
  på den ene side af lighedstegnet, er den ensliggende side nævneren
 • 6:05 - 6:07
  på den anden side af lighedstegnet.
 • 6:07 - 6:10
  Når den ene trekantside er tælleren på venstre side,
 • 6:10 - 6:13
  skal den ensliggende side i den anden trekant
 • 6:13 - 6:14
  være i tælleren på højre side af lighedstegnet.
 • 6:14 - 6:16
  .
 • 6:16 - 6:18
  Vi skal være sikre på,
 • 6:18 - 6:20
  at vi har helt styr på tællerne og nævnerne.
 • 6:20 - 6:22
  Hvis man bytter rundt, går det helt galt.
 • 6:22 - 6:25
  Nu kan vi isolere y. y er lig med 12 over 5.
 • 6:25 - 6:31
  Lad os nu bruge vores viden om ligedannede
 • 6:34 - 6:35
  trekanter til at løse nogle opgaver.
 • 6:35 - 6:45
  Lad os bruge noget af det geometri, vi allerede kender.
 • 6:48 - 6:58
  Her er 2 parallelle linjer,
 • 6:58 - 7:01
  og så har vi sådan en linje her.
 • 7:01 - 7:04
  Linjerne er parallelle.
 • 7:04 - 7:09
  Den her linje er parallel med den her linje.
 • 7:09 - 7:25
  Lad os sige,
 • 7:25 - 7:28
  at den her side har længden 5.
 • 7:28 - 7:32
  Lad os bruge en ny farve.
 • 7:32 - 7:38
  Den her længde er 8.
 • 7:38 - 7:45
  Vi vil finde længden af den her side.
 • 7:48 - 7:52
  Vi skal vist lige
 • 7:52 - 7:53
  kende en side mere.
 • 7:53 - 7:58
  Den her side er 6.
 • 7:58 - 8:06
  Vi skal finde den lilla side her.
 • 8:06 - 8:08
  Hvordan gør vi det?
 • 8:08 - 8:10
  Inden vi begynder at kigge på sideforholdene,
 • 8:10 - 8:16
  skal vi bevise,
 • 8:16 - 8:17
  at det er ligedannede trekanter.
 • 8:17 - 8:18
  Hvordan kan vi bevise det?
 • 8:18 - 8:21
  Lad os se, om nogle af vinklerne
 • 8:21 - 8:23
  er lig med hinanden.
 • 8:23 - 8:26
  Her er der en vinkel.
 • 8:26 - 8:29
  Er den vinkel lig med en af de 3
 • 8:29 - 8:31
  vinkler i den her trekant?
 • 8:31 - 8:31
  Ja, det er den.
 • 8:31 - 8:34
  Den er modsat den her vinkel,
 • 8:34 - 8:38
  så den må være lig med den her vinkel.
 • 8:38 - 8:40
  Vi ved, at dens modstående side
 • 8:40 - 8:43
  er den ensliggende side.
 • 8:43 - 8:46
  Vi kender ikke den hers længde,
 • 8:46 - 8:48
  men den er ensliggende med den her side på 8.
 • 8:48 - 8:50
  Vi mangler vist noget information.
 • 8:50 - 8:53
  Vi mangler den her side.
 • 8:53 - 8:54
  .
 • 8:54 - 8:56
  Den her side er 4.
 • 8:56 - 8:57
  Tilbage til opgaven.
 • 8:57 - 9:00
  Vi har fundet ud af, at de her 2 vinkler er ens.
 • 9:00 - 9:03
  Det her er den her vinkels ensliggende side.
 • 9:03 - 9:06
  Kan vi finde ud af, om nogle af de andre vinkler er ens?
 • 9:06 - 9:09
  Lad os sige, at vi kender størrelsen på den her vinkel.
 • 9:09 - 9:12
  Vi laver to buer her.
 • 9:15 - 9:18
  Er der en vinkel,
 • 9:18 - 9:20
  der er lig med den her vinkel?
 • 9:20 - 9:20
  Ja, det er der.
 • 9:20 - 9:24
  Vi ved, at de her linjer er parallelle,
 • 9:24 - 9:26
  så vi kan bruge vores viden om indvendige vekselvinkler
 • 9:26 - 9:28
  til at finde ens vinkler.
 • 9:28 - 9:29
  Vi er vist ved
 • 9:29 - 9:30
  at løbe tør for tid.
 • 9:30 - 9:33
  Vi fortsætter med opgaven i del 2 af videoen.
 • 9:33 - 9:34
  .
Title:
Ligedannede trekanter
Description:

Vi introduceres til ligedannede trekanter og deres egenskaber.

more » « less
Video Language:
Polish
Duration:
09:34
Peter Severini edited Danish subtitles for Similar triangles
Jacob Mortensen edited Danish subtitles for Similar triangles

Danish subtitles

Revisions Compare revisions